image6Kde jsou ty krásné časy, kdy lidé věřili, že lidstvo vzniklo božským stvořením a umístěním Adama a Evy do Ráje? Kde jsou krásné časy, kdy jsme si mysleli, že život vznikl sám od sebe zamícháním chemikálií v organické omáčce? Zdá se, že vše je složitější, delší a záhadnější.

V poslední době sami vědci začali výrazně fušovat do branže spisovatelů science-fiction. Dva biologové z USA přišli s hypotézou, že DNA může být daleko starší než planeta, kterou obýváme – až 10 miliard let! Jiní vědci, z Kazachstánu, prohlásili, že lidská DNA je tak matematicky přesná, že nemohla vzniknout bez cizí pomoci, musela ji stvořit cizí inteligence. Čili k myšlence fantastů, jako Erich von Däniken nebo Arthur C. Clarke, že člověka stvořil zásah mimozemšťanů, resp. přispěl k jeho vývoji od lidoopů, už je jen kousek. Podporu mohou cítit i zastánci kreacionismu, kteří předpokládají, že vesmír včetně člověka byl stvořen vyšší inteligencí, resp. Bohem. Ve vědecké oblasti máme k dispozici teorii, že molekuly RNA vznikly samovolnou syntézou v prebiotickém světě, nicméně existence nechráněných molekul je v prostředí rané Země téměř vyloučená. I kdyby vznikly, byly by rychle zničeny kosmickým zářením.

Život jako vývoj techniky

Genetici Richard GordonGulf Specimen Marine Laboratory na Floridě a Rus Alexej Šarov (Sharov)National Institute on Aging v Baltimore z nárůstu složitosti genetického kódu vypočetli, že tu život byl již před téměř deseti miliardami let. Tedy dávno před začátkem formování naší planety.

Gordon a Šarov vyšli z předpokladu, že živé systémy se musí řídit principem postupného vylepšování a růstu složitosti stejně jako firmy, pokud chtějí v „tržní konkurenci“ biologického světa uspět. Spočítali, že se genetická komplexita organismů zdvojnásobuje každých 376 milionů let. A vyšlo jim, že život musel vzniknout (analogie jako v případě zrození prvního čipu), před asi deseti miliardami let. Autoři uznávají, že jde spíše o “myšlenkové cvičení”, ale současně dodávají, že jejich výpočty o správnosti těchto závěrů svědčí a že by měly být brány vážně.

Jejich teorie nás nutí zamyslet se nad tím, že život se na Zem opravdu kdysi jen „nastěhoval“. Nicméně právě to by ale bylo důkazem, že život má daleko větší schopnost přežít, než jsme kdy tušili.

Gordon a Šarov datují vznik života před vznik země…

Jejich teorie se setkává někdy s prudkým nesouhlasem zejména od příznivců různých náboženských konceptů, protože je v rozporu se svatými písmy všeho druhu.

Důsledky teorie prastaré DNA

Gordon a Šarov mohou mít pravdu, co se týče nadměrné délky existence DNA. Nahrává jim několik vědeckých předpokladů. Máme důkazy o tom, že bakteriální spory mohou být oživeny i po milionech let spánku. Naše Slunce se možná zformovalo ze zbytků nějaké staré hvězdy, takže život mohl být klidně uchováván v mezihvězdném prachu a v ledových mracích, které po staré hvězdě zbyly. Z tohoto pohledu může být Země pokračováním procesu, který začal před mnoha miliardami let na předchůdcích dnešních planet i Slunce. Oba vědci také říkají, že jejich teorie vysvětluje Fermiho paradox, který klade otázku, proč nemáme žádné kontakty s inteligentním životem ve vesmíru, když má být plný mimozemských civilizací. Ovšem, pokud se život vyvíjí 10 miliard let na úroveň pozemské komplexnosti, potom je možné, že jsme mezi prvními inteligentními civilizacemi v naší galaxii, možná vůbec první. A proto je logické, že žádné inteligentní signály z vesmíru nezachytíme.

Mimozemská DNA v lidském genomu

Podle dvou vědců z Kazachstánu může být lidská DNA stará i miliardy let. Zveřejnili nedávno teorii, že se v lidské DNA nachází něco, co pokládají za mimozemský “signál” pradávné mimozemské civilizace. Nazvali ho “biologický SETI” (z anglického Search for Extra-Terrestrial Intelligence – Hledání mimozemské inteligence) a tvrdí, že matematický kód v lidské DNA nemůže být vysvětlen evolucí. Kazachstánci se jmenují Vladimír I. Ščerbak (Státní univerzita Kazachstánu) a Maxim A. Makukov (Fesenkův Astrofyzikální institut). Biolog a fyzik společně vytvořili hypotézu, že inteligentní signál uložený v naší DNA by mohl být matematickou a sémantickou zprávou. Ve své výzkumu také tvrdí, že takto je možné zjistit mimozemšťany spíše než pomocí rádiových signálů.

“Když byl jednou zafixován, kód mohl zůstat beze změny během předlouhých časových období; jde vlastně o nejodolnější známou konstrukci,” napsali badatelé do vědeckého časopisu Icarus. “Proto představuje výjimečně spolehlivý sklad inteligentní signatury…Když je genom vhodně přepsán, nový kód se signaturou zůstane zmražen v buňce a jejích potomcích, které mohou být transportovány vesmírem i časem.”

Kazachstánci tvrdí, že lidská DNA je seřazena tak dokonale, že to odhaluje “souhru aritmetických a ideografických vzorců symbolického jazyka”. Výzkum vedl vědce k závěru, že člověk byl “vynalezen” mimo tuto sluneční soustavu již před několika miliardami let. Tato teze podporuje hypotézu, že život na Zemi je výsledkem mezihvězdných životních forem, přenášených meteory a kometami. Lidský druh by z toho pohledu mohl být pouze transportérem „komunikace“ mimozemšťanů.

Zdroje:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6862
http://news.discovery.com/space/alien-life-exoplanets/could-an-alien-message-be-embedded-in-our-genetic-code-130401.htm
http://www.technologyreview.com/view/513781/moores-law-and-the-origin-of-life/

Pravdu.cz