edgar-cayceAmerický jasnovidec, senzibil a léčitel Edgar Cayce. Jeho diagnozy, léčení, analýzy a předpovědi soustředili zájem milionů lidi na celém světě k novému pojmu – k síle lidské mysli. Nazývali ho “spícím prorokem”, “největším americkým médiem”, “tajemným mužem z Virgnia Beach”, “mužem který viděl dnešek, včerejšek i zítřek”. I když Edgar Cayce zemřel v r. 1945, jeho 14 246 jasnovideckých výkladů v hlubokém spánku nebo v hypnoze, je dodnes živýh a budí respekt.  Jeho životopis od Thomasse Sugruea (vydaný poprvé v r. 1942), vyšel v USA ve více než 20 vydáních.

Mnohé knihy o jeho životě a práci byly přeloženy nejen do němčiny, francouštiny a dalších jazyků, ale i do japonštiny a sinhálštiny. Jeho osobní přínos pro moderní myšlení v medicíně, teorii, filosofii a parapsychologii je nesporný.Cayceho záznamy byly nejdříve považovány za nesmyslné, později za provokující a dnes za velmi hodnotné informační prameny. Historické odkazy, které zde nalézáme, jsou často protichůdné, ale přesto mnoho objasňují. Předpovědi o národních, ale i mezinádních událostech, z nichž se mnohé dostávají na veřejnost, jsou skutečně významné. Cayce měl nevšední a nevyčerpatelnou schopnost uspat se a vyjadřovat se rázně o jakýchkoliv otázkách velmi vzdálených jeho znalostem. Přitom nebyl vůbec vzdělaný a nebyl ani náruživým čtenářem knih. Potřeboval znát pouze jméno, adresu dotyčné osoby, okolnosti, někoho, kdo ho vedl a kladl mu otázky a stenografa, který přesně zapisoval to, co řekl. Během 42 let se téměř denně uspával a odpovídal na otázky týkající se nejrůznějších oblastí lidského poznání.

Mohl to dělat kdykoli a kdekoliv. Nepotřeboval k tomu tmavé místnosti, turbany, kadidlo ani krystalové koule a platící publikum. Cayceho mysl byla schopna přenést se časem i prostorem.  Téměř vždy se dokázaly jeho předpovědi. Jeden skeptický obchodník Caceho požádal, aby v tranzu popsal jeho cestu do práce. Zastavil se v trafice a koupil si dva doutníky, i když obvykle kupoval jeden. Do kanceláře šel pěšky a nečekal na jezdící schody. Otevřel denní poštu. Tento výklad Cayce poskytl ve spánku ve Virginia Beach. Nevěřící obchodník byl ohromen. Jasnovidec nejenže popsal detaily jeho pohybu, ale dokonce přečetl i jeho obchodní korespondenci. Caceho mysl zřejmě předcházela události ,,viděla” jak současné a i budoucí. Jednou byla spáchána krádež obligací. Soukromý detektiv požádal Cayceho o pomoc. Dostalo se mu výkladu. Popsal zloděje a řekl, že měl také společnici. Oba bydleli v hotelu v západní Pensilvánii. Obligace měli u sebe. O ženě řekl, že má na stehně červené mateřské znaménko a na levé noze srostlé dva prsty jako důsledek popálenin z dětství. Detektiv ihned telefonoval majiteli obligací. Jeho překvapující odpověď bylo slyšet v celé místnosti: ,,Muže neznám, ale ta žena je moje manželka. Řekla, že jde navštívit svou sestru do Chicaga!” Mezitím policie prohledala hotel ale nikoho nenašla. Pachatelé odešli. Další výklad vedl do města Columbus ve státě Ohio, kde je chytili. Později Cayce řekl: ,,Nerad stopuji lidi, i když jsou vini.”

Cayceho život a práce patří k nejznámějším příběhům naší doby. Jeho životní příběh zní jako směs Starého zákona a vědecko-fantastického románu. Jeho zvláštní dar jasnovidectví se doposud nezopakoval, třebaže několik dalších lidí mělo podobné schopnosti. Během 42 let se věnoval mimosmyslovému vnímání v mnoha oblastech myšlení. Písemné zmínky o tom co řekl, jsou doposud chráněny v Nadaci Edgara Cayceho ve Virginia Beach. Jeho výklady obsahují asi 50 000 strojem hustě popsaných stran. Tvoří největší soubor telegnosticky získaných údajů na světě. Cayceho záznamy jsou výjimečné. Je to cca 20 milionů slov nevědomé mysli. Abyste jim mohli věřit, je nutné prozkoumat nové hranice lidského poznání. Jasnozřivost, slyšení neslyšícího, sny… To všechno ukazuje cestu k hlubšímu porozumění nejen historie lidstva, ale i hloubky lidské mysli a duše. Před člověkem se otevírají nové obzory vyzývající k hledaní pravdy a smyslu lidské existence na Zemi.

Zdroj: http://earth.tym.sk/zivot-edgara-cayceho/