Co vám o vztahu k vlasti vyprávěli rodiče či prarodiče, a jak jej sami vnímáte dnes, se asi v mnohém liší. Není se ani co divit. Během života jedné generace se měnily politické souvislosti, ale i státní uspořádání.

abc2dc8e2_vlajkaKolikrát se jen od počátku minulého století v českých zemích změnila měna, do níž si ukládáme životní úspory? Občas se zdá, že nebýt  mezinárodních sportovních utkání ve fotbale či hokeji, tak se emoce k naší státnosti ani neprojeví.

Dnes nemusíme bojovat o uznání naší státnosti, jako tomu bylo před sto lety. O to více je třeba se ptát po jejích aktuálních hodnotách a naší spoluodpovědnosti za jejich utváření a udržování. I největší skeptici současného stavu musí připustit, že v české společnosti v době přírodních katastrof převáží vlna občanské solidarity a sounáležitosti.

Země česká, domov můj? Hlasujte

Je naše vlast skutečně naše? A co vlastně znamená být Čechem? Zúčastněte se unikátního průzkumu zde:https://www.surveymonkey.com/s/narodni-identita

Realizátorem průzkumu je společně s Lidovými novinami a časopisemPřítomnost agentura Donath Business & Media, odborným garantem společnost Mr. Think. 

“Kromě čtenářů deníku Lidové noviny a serveru Lidovky.cz byl tento dotazník adresně rozeslán široké databázi studentů vysokých a středních škol. Odpovědi jsou anonymní a získaná data budou zpřístupněna akademické obci, zájemcům z řad novinářů i širší veřejnosti,” uvedla Gabriela Bechynská z pořádající agentury DBM.

http://www.lidovky.cz/pruzkum-patri-ceska-vlast-skutecne-cechum-fjp-/ln_veda.asp?c=A120606_145742_ln_veda_hm