images.jpg_21.jpg

Масоны с Востока

Svobodní zednáři byli ve středověku cechovní sdružení stavitelů chrámů, v nichž byli zastoupeni příslušníci všech stavebních živností, kteří závazkem mlčenlivosti zachovávali a střežili své řemeslné tajemství, které si většinou odnesli až do „hrobu“. Dnešní svobodní zednáři se liší od těch původních tím, že málokterého dnešního zednáře vidíte pracovat na stavbách s pískem a lopatou. Říká se o nich, že pracují neveřejně a v utajení, přesto pochybuji, že pracují tajně v noci na stavbě.

 

Svobodní zednáři dnešních dnů jsou lidé jako všichni ostatní. Žijí svým soukromým a profesním životem, mají rodiny, které živí, a kromě zednářství mají spoustu dalších osobních zájmů. O Americe se všeobecně ví, že všichni američtí prezidenti byli zapojeni do zednářských lóží. Možná také víte, že „Masarykova I. republika“ byla složena ze samých zednářů, možná také víte, že i Václav Havel je zednář, stejně tak jako byl jeho otec a strýc.

Zednářů není co do počtu mnoho, ale je zajímavé, že se objevují vždy na místech, kde se „něco“ děje. Stále si mnozí z nás naivně nechce připustit, že vysocí političtí představitelé nejsou zástupci lidu, ale některých „zájmových organizací“! Všechna velká  politická rozhodnutí se nejprve připravují za „zavřenými dveřmi“ pod patronací zednářských lóžích.

9985.jpg

 

 

 

 

Zednář, Jordánský král Abdullah II a Vladimír Putin Shalom

O ruských zednářích se toho tolik nepíše, ale jsou stejně tak jako v jiných zemích umístěni ve vrcholné politice. Pokud nepatříte k členům Svobodných zednářů, nemáte reálnou šanci na rychlou kariéru, bez ohledu na  talent. Jak v minulosti tak i dnes odvádějí „skvělou práci“ a ovlivňují životy miliónům lidí, kteří pravidelně ve volbách dávají hlas právě jim, svým oblíbencům, aniž znají jejich pravou tvář. Strany a jejich programové vize, které nikdy neplní, jsou jen „divadelní představení“, kterým tak nadšeně tleskají jejich příznivci. Patříte také k nim?

Před časem jsem narazil na unikátní filmovou reportáž, která mapuje praktiky zednářských lóží v Rusku. Filmaři se vydali do „kuchyně“ tamních zednářů, natočili tajné symboly v ulicích Moskvy, které jsou dokonce k vidění na budově samotného Kremlu. V dnešním Rusku je okolo 500 zednářských lóží, které sdružují  přibližně 200 000 členů. Mnozí politici v dnešním Rusku  neskrývají svoji příslušnost k zednářským lóžím. Víte, kteří ruští ministři vlády patří do tohoto tajného spolku? Zajímavá je filmová reportáž, která má jen „jednu vadu“ – je v ruském jazyce, i když jsem ji viděl a slyšel s německým dabingem (odkaz na konci článku).

Nejprve trocha historie a pár zajímavostí.

Jako první Svobodní zednáři na ruské půdě působili  Britové. Nejstarší dokumenty o zednářství se datují do roku 1731, kdy kapitán John Phillips byl jmenován  anglickou zednářskou Grand Lodge, jako provinční velký mistr Ruska a Německa.  Svobodné zednářství začalo „proudit“do Ruska ze Skotska kolem roku 1772 v době panování Kateřiny II. (1762 -1796) a zasáhlo celou vyšší ruskou společnost. Kateřina se sama přihlásila k zednářství a k jeho ochraně (3.9. 1776). Svobodné zednářství se stalo velice populární mezi evropsky orientovanou ruskou šlechtou až do roku 1822, kdy Alexander I. zednáře zakázal a nařídil státním úředníkům, aby se pod přísahou nespojovali se svobodnými zednáři. Ale jak víme, zednáři pracují neveřejně a v utajení.

V knize „O zednářství v ruském exilu“ vydané v roce 1932 v Paříži označil Nikolaj Svitkov nejdůležitější zednáře Ruska tehdejší doby:

Vladimír Iljič Lenin (Uljanov)

Lev Trockij (Leiba Bronstein)

Grigorij Zinověv (Gerson Radomyslsky)

Lev Kameněv (Leiba Rosenfeld)

Karl Radek (Tobiach Sobelsohn)

Maxim Litvinov ( Meyer Hennokh Wallakh)

Jakov Sverdlov (Yankel-Aaron Solomon)

Julius Martov (Yuli Zederbaum)

Maxim Gorkij (Alexei Peshkov)

Všichni  lidé kolem Lenina se kromě jiného vyznačovali tím, že nepoužívali vlastní jména, vždyť i sám Lenin se původně jmenoval Vladimír Iljič Uljanov.

Možná že někteří z vás si ještě budete pamatovat dobu, kdy jména osob jako Lenin,StalinGorbačov a mnoho dalších ruských hrdinů plnili stránky tehdejšího tisku, školních učebnic a portréty těchto hrdinů nesměly chybět v žádném tehdy „populárním“ prvomájovém průvodu. Nikdo nesměl pochybovat o lidských kvalitách těchto mužů – hrdinů „Velké říjnové socialistické revoluce, II. světové války, či Perestrojky“.

200611102075269.jpg

Víte, co měli tito muži společné?  Patřili k vysoce postaveným členům svých vlád a výrazným způsobem ovlivnili historii své vlastní země.

Mnoho let bylo datum 22.dubna 1870 narození Vladimíra Iljiče Uljanova neměnné, proč ho také měnit? Podle nejnovějšího šetření,  bylo toto datum narození změněno. (Akim Arutiunov, “fenomén Vladimir Uljanov / Lenin”, Moskva, 1992, s. 126). V současné době se intenzivně pátrá po pravém datu. Je všeobecně známo, že Leninova oficiální biografie je od začátku padělaná. Přes toto zjištění bylo nadále rozhodnuto vydávat stále účinné verze mýtu a zachránit tak proces demontáže leninismu. Lenin byl kořenem všeho zla komunismu v Rusku. Stalin kopíroval svého velkého učitele, a stejně jako on, změnil své datum narození. Oficiálně se narodil 21. prosince roku 1879, ale jeho skutečné datum narození bylo 6. prosince 1878. Toto státní tajemství zveřejnily „Noviny Izvestija“ 26. června 1990. Hlavním důvodem bylo, že Lenin a Stalin chtěli zabránit prozrazení jejich skutečné povahy, které by mohli astrologové zjistit pomocí horoskopů.

Napoleon také pozměnil datum svého narození z astrologických důvodů. Nebylo vhodné, aby se francouzský císař narodil ve znamení Vodnáře, a tak si změnil datum narození na 15. srpna (1769) a rázem se stal nositelem astrologického znamení Lva.

LENIN Vladimír Iljič, vl. jm. Uljanov (1870 – 1924) svobodný zednář 31. stupně – Grand Orient

stalin06.jpg

STALIN Josef Vissarionovič, vl. jm. Džugašvili (1879 – 1953) svobodný zednář 33. stupně – Rosenkrucián (?)

 

GORBAČOV Michal Sergejevič (1931) svobodný zednář 32. stupně Grand Orient

39477864.jpg

Pokud se podíváme do historie, zjistíme, že za řadou lidí, kteří se dostali do svých vlád, stojí určité „neviditelné“ seskupení, které řídí a financuje „své hochy“ s cílem prosadit své vlastní zájmy. Naši hrdinové patřili k těmto lidem, kteří byli předem připravováni na svou funkci. Každý člen zednářské lóže postupuje po schůdkách pyramidy na místo, které mu náleží. Menšina  svobodných zednářů je  „přenesena“ na vrchol pyramidy bez toho, aby musela postupovat po jednotlivých schodech vzhůru. To jsou ti vyvolení!

Určitě jste někdy slyšeli, nebo si sami myslíte, že už je na čase zrušit komunisty a jejich ideologii. Málokdo ví, nebo si uvědomuje, že bolševickou revoluci nebo komunismus nevymysleli sami Rusové, jen ji převedli do praxe podle předem připraveného plánu těch, kteří financovali celý projekt.

Karel Marx v Komunistickém manifestu napsal: “Peníze hrají největší roli v určování směru historie.” Lenin s Trockým organizovali převrat v Rusku a pracovali jako šéfové bolševické strany. “Bolševismus” je čistě ruské slovo. Organizátoři spiknutí si uvědomili, že bolševismus by nemohli prodat jako ideologii nikomu jinému než ruskému lidu.Tak Jacob Schiff v dubnu roku 1918 vyslal plukovníka House do Moskvy s rozkazem Leninovi, Trockému a Stalinovi, aby změnili název jejich režimu na komunistickou stranu. Lenin, Trockij a Stalin uposlechli, a tak se rok 1918 stal rokem, kdy vznikla komunistická strana. Zkrátka, ať se to někomu líbí nebo ne, komunismus byl vytvořen kapitalisty.

1_21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunismus byl určen k rozdělení, implantování strachu. Rozděl na dvě strany, potom vládni a kontroluj. Strach je, jak víte, největším producentem negativní energie. Zatímco Trockij, Lenin a jejich zástupy kritizovali kapitalismus, byli financováni londýnskými a newyorskými bankéři. Trockij řekl v ruských novinách Ruskoje :“Sověti nikdy nemohou stát po boku kapitalismu, který je zrádný….“. Trockij  a jeho lidé byli podporováni stejnými lidmi, kteří podporovali Hitlera a fašisty – protože elita nemá politickou linii.

Mezinárodní bankéři z Velké Británie, Spojených států, Ruska, Německa a Francie se setkali ve Švédsku v létě roku 1917 a dohodli se, že prostřednictvím Kuhn, Loeb & Co uloží 50 milionů dolarů do Švédské banky na účet Lenina a Trockého (podle Olega Platonova). Navíc John P. Morgan s právníkem Elihu Rootem věnovali “revolucionářům” dalších 20 milionů dolarů, jak potvrdily americké kongresové dokumenty ze dne 2. září 1919. Max Schiff (1867-1946), hlavní finančník Ruské revoluce (který ve funkci šéfa zpravodajství německé tajné služby pomohl Leninovi dostat se z Německa do Ruska v zapečetěném vlaku) a později také Hitlera, řídil banku v Hamburku až do roku 1938, kdy nacisté začali uplatňovat svou rasistickou politiku vůči Židům.

Také Stalin přispěchal na pomoc s podporou na financování revoluce a se svými komplicivyloupil carskou banku v Tiflisu. Přes 360 000 zlatých rublů předal Leninovi na financování “revoluce”.

Po úspěšně vykonané Velké Říjnové revoluci, kdy bolševici Lenin, Stalin a Trockij splnili plán a také vyplnili starou přísahu Nathana Rothschilda z roku 1814, která zněla – zničit cara a také povraždit všechny myslitelné následníky trůnu.

Anthony Sutton zjistil, že 95% procent sovětské technologie pocházelo z USA nebo od jejich spojenců. Tvrdil, že komunisté by nemohli žít ani jeden den bez západní pomoci. Zatímco Západ předstírá, že je zapojen do “studené války” ve skutečnosti poskytuje přímé miliardové vojenské a hospodářské pomoci Sovětům. Čtvrt milionu traktorů je potřeba ke “kolektivizaci” zemědělců. V dubnu 1922 byla podepsána  smlouva na dodání letadel, lokomotiv a vystavění muničních továren po celém SSSR. Krupp také vyrobil tanky a ponorky v závodech v Leningradě a Rostově. Němečtí vojáci nacvičovali taktiku bleskové války na ruské půdě. Je zřejmé, že elita Iluminátů sponzorovala obě strany každého konfliktu. Bez této podnikatelské činnosti a hospodářské pomoci by se tento rychlý posun v SSSR nezdařil.

Vraťme se k „našim“ zednářům. Důkazy o aktivní činnosti  LeninaGorbačovav zednářských lóžích jsou zdokumentovány, ale o Stalinovi kolují jen legendy, které nejsou podloženy fakty. To, že Stalin byl angažován v řádu rosenkruciánů a to dokonce na vysokém stupni zasvěcení, se mi nezdá pravděpodobné. Mnoho lidí věří, že právě oni hráli hlavní roli v nepokojích a otřesech, které se objevily v různých časech v Rusku. Tento řád existoval ve 20. až 30-tých letech v sovětském Rusku.

Jedna zajímavost (prosím berte s rezervou), která se týká tohoto řádu a Stalina: Stalin byl několikrát vážně nemocen – v roce 1940 měl závažnou infekci v krku, v roce 1945 mrtvici a v roce 1952 se jeho zdravotní stav náhle zhoršil natolik, že nemohl dýchat, tvář většinou bledá byla červená, vzhledem k vysokému tlaku.To už ho nikdo nemohl ošetřovat, protože jeho ošetřující lékaři byli ve vězení. Všechny tyto problémy se nahrnuly na Stalina poté, co obdržel dopis od nějaké šílené ženy. Ona tvrdila, že má schopnosti kontrolovat člověka na dálku a pohrozila mu možností závažného onemocnění. Od Stalina požadovala propuštění vězněných členů tajné organizace, která se ztotožňuje se třemi dopisy označené latinkou – C.R.C.

C.R.C – Zkratka názvu křesťanských Rosenkruciánů – středověká mystika.

K jakému seskupení patřil Josef Vissarionovič STALIN, jsem se nedopátral, pokud neberu v potaz, že  „jedna paní povídala“. Pokud se týká napojení na hlavní finančníky světa té doby, tak Stalin byl v neustálém kontaktu s těmito magnáty až do své smrti…

shake_gorbachev_and_schuler.jpg

 

V roce 1984, rok před tím než Gorbačov nastoupil do úřadu, tak navštívil dvě zednářská sídla v Londýně a Paříži. Následné události naznačují, že právě po této cestě byl „uveden“ do francouzské zednářské lóže. Příští rok, v roce 1985, byl Gorbačov  již v čele Sovětského svazu. Hlavní pařížský deník, Le Figaro, informoval o intenzivním zájmu Gorbačova vstoupit mezi zednáře.V roce 1989 přišly zprávy z Francie, že Gorbačov se chystá znovu otevřít zednářské lóže uvnitř Sovětského svazu a v jeho satelitech. Podle Floshpoint (září 1990), měsíční zpravodaj vydávaný známým Texe Marrsem, popisuje nejnovější vývoj ve spiknutí: “Obě nejvyšší zednářské organizace Francie, Grand Orient a Grand Lodge, nyní společně pracují na vysokém prioritním projektu “.

Mírový zánik Sovětského svazu v prosinci 1991 může být připsán na konto těchto aktivit. Možná nikdy nebudeme vědět, k jakým intrikám došlo ohledně svržení komunismu. Když 25. prosince 1991 Gorbačov dobrovolně odstupoval od moci, řekl: “Nyní jsem přerušil činnost na postu prezidenta Svazu sovětských socialistických republik. Nyní jsme a žijeme v Novém světě!“

Při vystoupení v izraelském parlamentu (Knesetu) v únoru 1992 Gorbačov – Garber prohlásil: ‘Vše, co jsem učinil se Sovětským svazem, jsem udělal ve jménu našeho Boha Mojžíše.”

gorbachev.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr kariéry

15. března 1990 – zvolen jako první (a poslední), výkonný prezident SSSR

15. října 1990 – získal Nobelovu cenu za mír

27. května 1991 – na jeho soukromé konto ve Švýcarsku bylo převedeno 150 milionů dolarů z USA, o čemž Gorbačova informoval George Bush st. (Rozhovor byl zveřejněn v Komsomolské Pravdě dne 26. prosince  1995.)

24. srpna 1991 – vystoupení ze strany

29. října 1991 – tajná smlouva s USA – transakce uměleckých předmětů výměnou za traktory a obilí

25. prosince 1991 – rezignace na post prezidenta

31. prosince 1991 – koupě vili ve Finsku

Gorbačov v roce 1992 založil svoji Gorbačovu nadaci. Roku 1993 také založil Mezinárodní Zelený kříž – jeden ze tří hlavních sponzorů Earth Charter.

Také se stal členem Club of Rome

Dalo by se pokračovat v aktivitách bývalého prvního muže SSSR…

_42761659_gorbachev_ap416.jpg

Odstupujícího Gorbačova vystřídal muž, který se stal dnem 16. listopadu 1991 členem Grand Lodge Malta – zednář Boris Jelcin.

První zednářskou organizací  v nových dějinách Ruska se stal “Rotary International” (6. června, 1990). Krátce po svém otevření vznikly pobočky v mnoha ruských městech. Pak následoval „Mezinárodní ruský klub“ (1992). Členy byli lidi z Jelcinova týmu.

Možná si říkáte, „jsou to jenom konspirativní teorie…“

Co je to konspirativní teorie? To je pokus vysvětlit nějakou událost (nebo sled událostí) odkazem na skryté síly a jejich zákulisní praktiky, jejich spiknutí. Evropské dějiny jich zaznamenaly řadu. Problém je v tom, že ty síly jsou skryté. Jsou tu indicie, nikoli přímé důkazy. A když existují? Jsou to zase jen konspirativní teorie.

Existují tajné služby. Mají svá dezinformační oddělení. Budují si své sítě a příležitostně jich využívají.

Taková KGB byla velkolepou strukturou. Nebyla rozbita. Nějak asi působí dál. Jsme ve sféře jejích zájmů, nebo ne? StB byla rozbita, ale asi jen zčásti… Je zajímavé, proč i v dnešní době si někteří politici „hrají“ na zednáře ?

 

http://www.secret.tv

(s německým komentářem)

Demiurg