Monoatomární Germanium

Organické germánium neboli take Germanium 132 je známé díky svým širokým přínosům pro zdraví člověka .

Germanium je bílý, lesklý, křehký kov a ultra-stopový minerál, který objevil Clemens Alexander Winkler v roce 1886. Existují dvě formy germania: anorganická, která se používá ve výrobních procesech a organická, u které bylo zjištěno , že velmi dobře chrání zdraví zvířat a lidí.

V orientační intervenční studii 47letá žena s plicní rakovinou odmítla další léčbu. Po sedmi měsících léčby přípravkem Germanium Sesquioxide (7,2 g / den s postupně se snižující dávkou) již rakovinu neměla.
Výhody užívání:

Chrání proti amyloidóze

Amyloidóza je porucha charakterizovaná nálezy amyloidů, abnormálních bílkovin, které tělo neumí využít nebo rozložit, což nepříznivě ovlivňuje normální fungování postižených orgánů.
Germanium je prevencí osteoporózy

Použitím potkanů na nízkokalciové dietě výzkumníci zjistili, že podáním germania jedné skupině krys mělo za následek vyšší indexy kortikální kosti femuru ve srovnání s kontrolní skupinou. To naznačuje, že germanium inhibovalo snížení síly kostí, ztrátu kostní hmoty a kortikálního indexu díky osteoporóze.
Zvyšuje obranu imunitního systému

Výzkum ukázal, že podávání germania indukuje hladiny interferonu-gama, což zase zvyšuje aktivitu NK buněk a makrofágů. Interferony jsou glykoproteiny, které inhibují růst a proliferaci virů, a přirozené „buňky zabijáky“, makrofágy, neutrofily, leukocyty, které jsou součástí obranného systému těla.

Organické monoatomární germánium je nabízeno jako prostředek v řadě případů. Stimuluje imunitní systém těla a chrání zdravé buňky. Jeho užívání podporuje léčbu takových stavů, jako:

rakovina
alergie
astma
srdeční choroba
artritida
syndrom chronické únavy
osteoporóza

Další informace

Organická sloučenina germania může být považována bez nadsázky za účinný prostředek boje s téměř každou chorobou. Nicméně, pro zajištění jeho účinnosti a zdraví těla je třeba splnit následující dvě podmínky. Jednou z nich je udržovat dobře vyváženou stravu, aby se zachovala acido-alkalická rovnováha tělesných tekutin. Druhou je uvolnění stresu, aby se zachoval stabilní duševní stav pro udržení rovnováhy autonomního nervového systému.

Celý článek zde:

https://tadesco.org/germanium-jako-skutecny-lek-pro-vsechny/

germanium:

http://hrdlickovamedicina.cz/produkt/koloidni-germanium/