Oranžové šaty z dílny Grety Sartori

Výtvarnice a designérka Greta Sartori, která pravidelně přispívá svými postřehy do rubriky Budějcké Drbny o životě a stylu, se opět podrobně zaměřila na jednu z barev. Dnes budeme pokračovat v detailním seznamování se s oranžovou barvou.

Spojuje se v ní vitalita červené se žlutou, tedy s energií slunce, které dává lidem život na zemi. Je symbolem veselí, optimismu a radosti ze života. Je to teplá a pozitivní, povzbuzující barevná energie, která velmi pomáhá proti depresím, pesimismu a nespokojenosti. Zvětšuje pocit živosti, chuť k aktivitám a dopomáhá k odvaze a síle.

Oranžová je barva, která na nás působí povšechně dobře, a proto se na ni pohlíží jako na ‚sociální‘ barvu, která povzbuzuje k srdečnosti a radosti z kontaktu. V přeložení ze sanskrtského názvu znamená ‚sladkost‘. Je skutečně spřízněna s tím, co činí život sladkým – se slastí, sexualitou, výživou, pohybem a změnami. Je rovněž spojena s kreativní energií, která lidstvo nutí postoupit od přežití k výživě duše.

Je to jednak silně fyzická, ale také duchovní barva… Znamená rovnováhu a vyrovnanost. Na jedné straně je spojena s fyzičnem, na druhé straně znamená pravý opak. Souvisí s orgány, které se významnou měrou podílejí na zažívání, vstřebávání energie a na eliminaci odpadních látek. Je to oblast našich instinktů.

Podle hinduismu je v oblasti břicha, se kterou oranžová souvisí, sídlem bytí, nazývané hara, jehož prostřednictvím se můžeme spojit s nejhlubším tichem, moudrostí a blažeností. V oblasti břicha vzniká nový život a zároveň dochází k odumírání, tlení. Toto odumírání a nový život představují symbol zákona, který ovládá duchovní růst. Je to barva odříkání, zřeknutí se fyzického, za účelem poznání jiných dimenzí.

Budhističtí mniši nosí oranžová roucha jako symbol zřeknutí se materiálního světa s jeho slastmi i radostmi. Představují tak příklad oddanosti duchovnímu světu. Milovníci této barvy mají částečně touhu vyniknout, hrát jistou roli a tím získat na vážnosti. Jejich smysl pro umění, řemeslo a zábavu je velmi silný. Pokud je člověk v této oblasti v rovnováze, prožívá pocity důvěry, expresivity, sladěnosti s vlastními pocity a kreativitu.

Kdo naopak tuto barvu striktně odmítá, má často pocit, že mu není rozuměno a že s ním osud špatně nakládá. Takový člověk má také potíže s navazováním kontaktů nebo jiné zábrany ve vztazích, což může být spojeno se sklíčeností nebo pocity méněcennosti. Tato barva je velmi intenzivní a stimulující, proto ji jen málo lidí dokáže oblékat pravidelně.

Oranžová vypovídá o některé formě závislosti. Typickou oblastí, v níž se závislost projevuje, jsou sexuální vztahy. Právě vztahy jsou jedním z hlavních témat oranžové. Dokud nevyrovnáme potřebu vyvážit své spojení s druhými a naši rostoucí samostatnost, pravděpodobně budeme mít sklony vytvářet vztahy závislosti.

Závislý člověk pak mnohdy nedokáže sám zvládat výzvy života a spoluzávislý zakládá své vnitřní přesvědčení na tom, nakolik ho druhý potřebuje. Radost a blaženost je spojena se sexem, který vnímá radostnou formu komunikace spíše, než jako reprodukční funkci. Proto zdravá oranžová není ani tak vášnivá, jako radostná.

V interiéru nám tyto informace napovídají, kde je nejlepší uplatnit tuto barvu. Tedy v prostření živé komunikace, kterou je společný prostor jako obývací místnost. Ale neměla by chybět ani tam, kde potřebujeme povzbudit a zvýšit energii a kreativitu, tedy v prostředí, kde se učíme nebo utváříme nové myšlenky, nápady, potřebujeme posílit některou z oblastí, v níž nenacházíme dostatek energie.

Tedy i v oblasti naší ložnice má tato barva své opodstatnění, neboť s její pomocí dochází k uvolnění nahromaděných citů a uspořádání blokovaných pocitů. Tím se otevíráme novým zážitkům a dojmům, abychom mohli svůj život stále znovu a znovu objevovat a prožívat.

Napsala Greta Sartori

http://m.budejckadrbna.cz/zivot-a-styl/zaostreno-na-barvy-oranzova-znamena-sladkost.html