Tragické události, které zasáhly letos v březnu Japonsko, údajně předpovědělo několik starých věštců. Počítá se mezi ně slavný Nostradamus, Vanga či Edgar Cayce. Přišla doba, kdy máme poznat, že proroci měli pravdu? Podívejte se s ENIGMOU, co dalšího předpovídají světu. Jejich vize budoucnosti jsou značně znepokojivé…foto1_27639

Na východním pobřeží japonského ostrova Honšú se v pátek 11. března 2011 minutu po tři čtvrtě na tři místního času probouzí příroda, aby přinesla zemi vycházejícího slunce netušenou katastrofu. Japonsko zasáhnou otřesy půdy dosahující děsivých 8,9 stupně Richterovy škály. Média po celém světě mluví o pátém nejsilnějším zemětřesení v novodobé historii. Následné otřesy pustoší raněné Japonsko topící se v slzách a dávají tušit brzký příchod další neodvratné pohromy. V nastalém chaosu zlověstně ustupuje moře, aby se o pár chvil později vrátilo a tvrdě udeřilo na pevninu ničivou vlnou tsunami. Vodní masa vysoká 10 metrů se žene k bezmocnému pobřeží a v délce 2100 kilometrů s sebou bere vše, co jí stojí v cestě. Je možné, že tyto děsivé události předpověděli někteří věštci už stovky let předem? Přišel nyní čas, kdy se dávná proroctví začínají naplňovat?

BYLI JSME VAROVÁNI?

nostradamus1Zraky celého světa se upírají na Japonsko a sledují jeho drama v přímém přenosu. A brzy přicházejí první zprávy o nebezpečí, jež může dát událostem tohoto dne zcela nový rozměr. Ukazuje se, že zemětřesení a tsunami poškodilo jadernou elektrárnu Fukušima. Z areálu uniká radiace a hrozí havárie zasaženého reaktoru. Panika překračující hranice Japonska na sebe nenechá dlouho čekat. Když opadne prvotní šok a houževnaté Japonsko se začíná stavět na nohy, objeví se opatrné zvěsti o tom, že neštěstí, které na zemi tak nelítostně dopadlo, údajně bylo předpovězeno dlouho předem několika věštci. „Velmi blízko Auch, Lectoure a Mirande bude po tři noci z nebe padat oheň. Důvod bude ohromující i podivuhodný. Zakrátko přijde zemětřesení,“ předpovídá věhlasný francouzský učenec a prorok Michel de Nostredame, řečený Nostradamus (1503–1566) ve svém díle Centurie (Století).

Viděl zkázu dávno předtím?
Auch, Lectoure a Mirande jsou města odkazující na jih Francie. Co je však onen „oheň padající z nebe“? Dnes už se tato stará hádanka jeví jasněji. Díky výjimečně silným erupcím na Slunci, které započaly letos 9. března, dochází 11. března v magnetickém poli Země k mimořádným výkyvům, jež umožní pozorování polární záře v místech, kde se za normálních okolností neobjevuje. To je opravdu „ohromující a podivuhodné“! Nostradamus mluví o jihu Francie. Magická aurora borealis (polární záře) se však objevila na jihu obecně. Lidé ji sledovali dokonce i v jižní části USA, kde jde o skutečně nestandardní jev. Velmi záhy po prvních hlášeních o polární záři se země v Japonsku začíná chvět. Lze nazvat shodu reálných událostí s Nostradamovou věštbou náhodou? Potvrzují se věštcova slova, nebo se jen zoufale snažíme najít v nich skryté varování?

Sírou otrávené vody
tsunami3„Zahrada světa poblíž Velkého města, v cestě hor postavených lidmi, bude zničena do základů a utone v sírou otrávených vodách,“ také tyto tajnosnubné verše slavného Nostradama nyní mnozí lidé po celém světě považují za varování před březnovými událostmi v Japonsku. Domnívají se, že oním „Velkým městem“ může být myšleno Tokio, které je od místa neštěstí vzdáleno pouhé tři hodiny cesty. „Hory postavené lidmi“ mají být údajně mrakodrapy, jimiž je Japonsko věhlasné, a „sírou otrávené vody“ podle vykladačů Nostradama ukazují na havárii Fukušimy stojící na pobřeží. Druzí však oponují, že neexistuje reálný důvod domnívat se, že „Zahrada světa“ či „Velké město“ mají co dočinění s Japonskem a myslí si, že jde o překrucování proroctví. Věrohodnost slov o zničení „Zahrady světa“ a „utonutí ve vodách otrávených sírou“ snižuje fakt, že už v minulosti byla interpretována jako předpověď svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki (r.1945). Opravdu Nostradamovy verše odkazují na letošní japonskou tragédii, nebo jde o špatný výklad nejasných slov tajemného proroka? Je v nich vůbec ukryta nějaká pravdivá zvěst?

baba-vanga-3-nahladProrokovala Vanga Fukušimu?
Březnové japonské katastrofy se ve svých proroctvích pravděpodobně dotkla i slepá bulharská věštkyně Vangelia Gustherová (1911–1996), známá jako Baba Vanga. „V důsledku jaderného spadu na severní polokouli budou ponechány svému osudu zvířata i vegetace,“ předpovídá tajemná Bulharka pro rok 2011. Má na mysli nehodu japonské jaderné elektrárny Fukušima, která po ataku přírodních pohrom zamořuje Japonsko? Široká oblast kolem elektrárny je po jejích vážných problémech neobyvatelná a plodiny znehodnocené. Letos v červnu noviny dokonce poprvé informují o narození králíka bez uší, který vyvolává v Japoncích strach z dopadů unikající radiace. Fukušima dodnes hrozí nukleární havárií. Odborníkům se ani několik měsíců po nehodě nedaří dostat situaci v prostorách elektrárny pod kontrolu a hodnoty smrtícího záření uvnitř stavby se stále zvyšují. V červnu společnost TEPCO, která Fukušimu provozuje, upozorňuje, že v elektrárně se i nadále nachází přes 100 000 tun vysoce radioaktivní vody, jejíž část by v blížícím se období dešťů mohla být vyplavena ven. Může se tak naplnit Nostradamovo proroctví: „…a utone v sírou otrávených vodách“?

foto2_27639 V Japonsku bude velmi těžké žít
V roce 2008 kontroverzní americký astrolog Hassan Jaffer předpovídá, že v březnu 2011 přijde velká přírodní katastrofa související s mořem a „ve zprávách bude tsunami“. Jak se zdá, značně konkrétní proroctví mu vyšlo. Pohlédl astrolog prostřednictvím hvězd do budoucnosti? Jafferem poskytnuté údaje jsou tak přesné a jasné, že na rozdíl od Nostradama je dezinterpretace prakticky vyloučena. Podobně přímá předpověď jako od Hassana Jaffera pochází od indiánského šamana jménem Sluneční medvěd. „V Japonsku vidím zemětřesení, několik erupcí sopek a obrovské povodně. (…) Přijde jakési nečekané znečištění způsobené zemětřesením a v této oblasti bude velmi těžké žít… To všechno přivede zemi do ekonomického chaosu. Vidím Japonsko v 21. století jako mnohem menší zemi, než jsme byli zvyklí,“ varuje na začátku 90. let 20. století severoamerický indián ve své knize Black Dawn, Bright Day (Černý úsvit, zářivý den). Jeho zarážející slova snad ani není třeba vysvětlovat. Příznivci starých proroctví bijí na poplach. Proč se tolik věštců shoduje na katastrofě v Japonsku? Začínají se stará proroctví naplňovat? Pak by ovšem nyní byla na řadě Evropa!

BUDOUCNOST V DÍLE PROROKŮ

usamaZnačně znepokojivým dojmem působí, že u několika starých proroků můžeme údajně nalézt stopy po předpovědi japonské katastrofy. Tento pocit však ještě umocňuje fakt, že slavní věštci se shodují i na tom, co má přijít poté. V díle uznávaného francouzského proroka Nostradama se Evropa skutečně má na co těšit. Ve svých verších pro začátek 21. století jí totiž opakovaně předpovídá ničivou invazi bojovníků z muslimského světa. „Hrozba muslimské invaze do Nostradamovy vlasti proniká nejen do jeho Proroctví, ale často se opakuje i v jeho almanaších,“ zdůrazňuje naléhavost věšteb o vpádu muslimů na starý kontinent Peter Lemesurier, autor knihy Nostradamus pro příštích 50 let: Evropě hrozí invaze.

kaddafiNe Dálný východ, ale Středomoří
„Z Orientu umíráček bije, k Jadranu a Itálii pílí, doprovázen loďmi od Libye: maltský kostel ba i jiné bílí,“ zanechává nám Nostradamus své proroctví. Jak máme verše plné jinotajů chápat? „Nostradamus předvídá, že blížící se invaze bude mít námořní složku se základnou kdesi na severu Afriky,“ vykládá si Nostradamova slova Lemesurier. S přihlédnutím k letošním nepokojům právě na jihu Evropy to působí děsivě. Jiný, původnější, a tudíž i komplikovanější překlad stejného čtyřverší přináší Jean Charles de Fontbrune (1935–2010) v knize Nostradamus – Proroctví pro 21. století: „Z Orientu přijde punské srdce sužovat Jadran a dědice Romulovy, provázeno libyjským vojskem. Třeste se Meliťané, blízké ostrovy budou liduprázdné.“ Dnešnímu člověku zní tyto věty zmateně a nesrozumitelně, de Fontbrune, jemuž se interpretace Nostradama stala životním údělem, se však orientuje v souvislostech i historii: „Slovy punský, poenus, Kartágo a Hannibal označuje Nostradamus muslimské země a islámský radikalismus, zejména severní Afriku. (…) Dědicové Romulovi jsou Italové a Meliťané, obyvatelé ostrova Malta. Pět zeměpisných názvů v tomto čtyřverší se týká Středozemního moře, je tedy třeba zvolit (za ohnisko konfliktu – pozn. red.) Střední východ, nikoli Dálný východ.“

Přijde nebezpečí z jihu?
De Fontbrune se, stejně jako Lemesurier, domnívá, že ne tolik obávaný Dálný východ, ale muslimská severní Afrika je pro Evropu potenciálně nebezpečná. Na starý kontinent je to odsud skutečně, co by kamenem dohodil… Také části proroctví jako „k Jadranu a Itálii pílí,“ nebo „přijde punské srdce sužovat Jadran a dědice Romulovy“ svádějí k myšlenkám na to, že údajná invaze by případně mohla proběhnout právě přes jižní Evropu, která je ze severní Afriky relativně snadno dosažitelná. Zda měl prorok pravdu, však spolehlivě ukáže jedině čas. „Islám nabývá na své zašlé síle mílovými kroky. Čeká jen na nového charismatického vůdce, který nastolí opět pořádek. A zatímco se na Středním východě a na Kavkaze schyluje čím dál víc k otevřenému střetu militantního islámu se Západem, v bývalé Jugosláviii se zjevně snaží arabský svět proniknout až do samého srdce Evropy,“ nebere na lehkou váhu Nostradamova proroctví v konfrontaci s reálnou situací Lemesurier.

Řecko v problémech
recko-vlajka-not-for-sale1Podle vykladačů Nostradamových veršů se prý prorok v souvislosti se současnou situací zmiňuje také velmi krátce a nejasně i o Řecku. „Mezi iónskými kuchyněmi – nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován – na trůnu se raduje vévoda z léčky.” Právě ony iónské kuchyně údajně směřují k Řecku a nebezpečná příprava má prý napovědět, že se zde chystá něco rizikového. Jak je dnes obecně známo, Řecko se nachází ve skutečně závažných a akutních ekonomických problémech a zemi reálně hrozí krach se všemi jeho důsledky. Zbytek čtyřverší je pak jen těžko odhadnutelný. Bradatí mají údajně být opět muslimové, pro něž je vous náboženskou povinností. Dozvíme se někdy, co nám vlastně chtěl Nostradamus říci, nebo jeho slova upadnou v zapomnění?

edgar-cayceCo viděl Edgar Cayce?
Ani nejznámější prorok moderní doby, Američan Edgar Cayce (1877–1945), jehož vize budoucnosti jsou obecně považovány za jedny z nejdůvěryhodnějších a nejjasnějších, to se světem nevidí dobře. Nevaruje lidstvo ani tolik před krvavými válkami jako před změnami klimatu a přírodními katastrofami. Prorokuje tání ledovců a domnívá se, že dojde k často diskutovanému převrácení pólů. Série prudkých přírodních katastrof má přijít i podle astrologa Hassana Jaffera. Cayce i Jaffer jsou však optimističtí a věří, že špatné časy, které nás prý čekají, povedou k obrodě lidstva.

CO VŠECHNO UŽ SE VYPLNILO?

Skeptici Nostradama jako vizionáře budoucnosti zavrhují a tvrdí, že pokud jeho nejasným veršům člověk chce uvěřit, pak jim také uvěří. „Nostradamova proroctví provázelo mnoho dohadů a za 400 let jejich trvání bylo do nich vneseno mnoho nesmyslů. Každý, kdo se odváží studovat Centurie, se automaticky ocitá v nebezpečí vyčíst z nich to, co by sám chtěl slyšet,“ upozorňuje německý spisovatel Kurt Allgeier, autor knihy Velká Nostradamova proroctví a jejich moderní výklad. „Nostradamus pracoval zřejmě stejně jako stavitelé pyramid, snažil se zabránit vniknutí nepovolaných osob, zazdil vstupy, postavil padací dveře a slepé chodby,“ dodává k tajemně stavěným prorokovým veršům Allgeier.

61Chytáme se každého stébla?
I přes veškeré negace a pochyby skeptiků je však tajemný francouzský prorok považován za muže, který v 16. století předpověděl narození a vzestup ďábelského Adolfa Hitlera (1889–1945) i 2. světovou válku, vznik unie arabských republik UAR či naprosto přesné okolnosti smrti francouzského krále Jindřicha II. (1519–1559). Dokazují Nostradamovy předpovědi, které jsou považovány za naplněné, že učenec skutečně disponoval věšteckými schopnostmi, nebo se v jeho mnohoznačných verších jen chytáme pověstného stébla, které by potvrdilo, že skrývají tolik žádaný pohled do budoucnosti?

Mrazivá shoda Vangy a Nostradama
stalin-sekacZarážející je, že s Nostradamovými vizemi muslimské invaze do Evropy se ztotožňuje i Baba Vanga. „V důsledku jaderného spadu na severní polokouli byly ponechány svému osudu všechna zvířata a vegetace. Pak muslimové povedou válku proti Evropanům s chemickými zbraněmi,“ předpovídá Bulharka pro rok 2011. Jak už bylo řečeno výše, onen jaderný spad, o němž Vanga mluví, se dnes vykládá jako havárie Fukušimy. Stojíme tedy na prahu války s muslimy, jak tvrdí druhá část proroctví? Je jen náhoda, že Nostradamus a Vanga se shodují v tom, že na Evropu zaútočí radikální vyznavači islámu? Nebo snad slepá Bulharka opisuje od ikonického Nostradama, aby zvýšila svoji důvěryhodnost? Vizionářka jejího formátu by ale něco takového neměla mít zapotřebí. Dokázala již správně předpovědět přesné datum smrti ruského diktátora Josifa Stalina (1878–1953) i rozpad Sovětského svazu (1991), který v její době vystupoval jako nesmrtelný. Prorokovala prý také útok na Světové obchodní centrum v New Yorku z 11. září 2001. Těžko jí tedy budeme upírat jisté výjimečné schopnosti. Dá se předpokládat, že Vanga i Nostradamus se nezávisle na sobě shodli v hrozbě útoku výbojných muslimů na starý kontinent?

Jiná tvář Evropy
V důsledku předpovídané chemické války s muslimy bude podle Vangy v roce 2014 většina lidí v Evropě trpět rakovinou kůže a jinými kožními chorobami. V roce 2016 pak prý bude starý kontinent téměř vylidněn. O dva roky později se má Čína, která už několik let raketově roste, stát nejsilnější světovou velmocí. Zdají se vám události, které předpovídá slepá věštkyně, nemožné?

UŽ TO ZAČALO?

vybuch„V západní části Ameriky se země rozlomí. Rozsáhlé území Japonska zmizí v moři. Severní Evropa se v okamžení zcela promění,” věští Cayce. Je možné, že oním rozlomením země v západní části Ameriky myslel monstrózní zemětřesení z loňského léta v jihoamerickém Chile? Lokalita by seděla. To, že „rozsáhlé území Japonska zmizí v moři“ zase příznivci záhad označují za perfektní popis zalití Japonska letošní vlnou tsunami. Přišla tedy řada na to, aby se severní Evropa v okamžení zcela proměnila? Jaká síla by ale dokázala změnit část kontinentu v jednom okamžiku? Nabízí se hledat souvislost s proroctvím Vangy, která varuje před chemickou válkou v Evropě. Ta by jistě měla moc bleskově změnit celé rozlehlé oblasti k nepoznání. Nebo má Cayce na mysli nějakou přírodní pohromu? Stačí jen pomyslet na to, co by se asi stalo, kdyby se probudila některá z pekelných sopek na divokém Islandu, a to jistě není řeč o loňském strašákovi Eyjafjallajökull, o němž Islanďané mluví jako o „drobečkovi“. Jisté není nic, a v případě proroctví toto pravidlo platí dvojnásob.

Vynoří se Atlantida?
Výjimečně nadaný Edgar Cayce ve svém objemném odkazu, který lidstvu zanechal, mluví i o tom, že až se ve Středomoří a okolí sicilské Etny zvýší seismická aktivita, je to znamení toho, že velké změny začaly. Hrozbou je prý i vulkán Vesuv. Když letos 12. května začíná Etna už potřetí v tomto roce soptit, geologové uvádějí, že seismická aktivita oblasti se stále zvyšuje. Je to signál? Pak by podle Cayceho do budoucna mělo následovat velké zemětřesení v Kalifornii. Prorok ale mluví i o tom, že by se měl vynořit bájný ztracený kontinent Atlantida, zatímco naopak část pobřeží USA má zmizet v moři. Dojde na slova Edgara Cayceho, jako tomu bylo třeba už v případě předpovědi diagnózy nemocí z krevních testů, nebo skandálního krachu na světové burze v roce 1929? K zamyšlení je jistě i to, že Cayce za svého života vyslovil předpověď, že v budoucnu dojde ke konfliktům v Libyi, Egyptě, Sýrii či Turecku. Svět bude údajně přihlížet také sporu Kanady a Grónska o území v oblasti Davisovy úžiny a boji velmocí o surovinové zdroje v Arktidě a Antarktidě. Přitom právě jednání o Antarktidě a jejím rozdělení mezi USA, Rusko, Kanadu a další velmoci je právě nyní velice aktuální!

Pravdu ukáže čas

muslimPokud budeme věřit, že proroci, jejichž alarmující vize jsme vám právě představili, opravdu znali budoucnost, měli bychom se připravit na to, že nás v blízké době čekají vskutku nepěkné časy. Odvěký paradox proroctví ale spočívá v tom, že jejich věrohodnost poznáme až ve chvíli, kdy už je pozdě na všechna varování. Nyní nám je předkládáno, že březnové zemětřesení a tsunami v Japonsku věštci předpovídali. S tím, že nás záhy čeká muslimská invaze, však jako s předem danou skutečností počítá asi jen málokdo. Je totiž těžké uvěřit tomu, že někdo má skutečně schopnost nahlížet do budoucnosti. Zda byli Nostradamus, Vanga a ostatní opravdu obdařeni tímto tajemným a neuvěřitelným darem, poznáme až časem. Možná si pak na jejich slova vzpomeneme. Ale kdo ví, možná jde jen o planý poplach, který semele běh času.

Jitka Krulcová

Zdroj: http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1311763434.7431&inq=a2d822053cfc1bc5864b9c5dbeaa2f83&ida=825&id_art=27639&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=1&kty=0&checksum=ec92ba2cd0993ee544d6a1edd70aa4ea