5Mnoho kontaktérů bylo svým cítěním skrze jejich dobrou duši vedeno k tomu, aby navštívilo Galaktickou radu Andromedy a prosilo je o pomoc pro Zemi a celé lidstvo, nevyjímaje také Stvořitele. Ze Země bylo vysláno a je každým dnem vysláno mnoho proseb o ukončení ZLA na Zemi. Tyto prosby umožňují vyšším vyspělým civilizacím pomoci, je to pro ně jako volání o pomoc. Také probuzení těchto lidí – jejich SRDCÍ a CÍTĚNÍ umožňuje skrze jejich LÁSKU vnést na planetu jemné energie LÁSKY Stvořitele, které zde působí a léčí vše co zde je, a transformují každou formu zla. Když jsou lide spolu v meditaci spojeni do kruhu a souzní spolu v jednotě LÁSKY, mají stejný cíl pomoci druhému – SOUCÍTĚNÍ. V tedy se otevírá brána, kudy přichází LÁSKA Stvořitele a vše kolem sebe vede do rovnováhy, harmonie a MÍRU. Očišťuje blokády ve všech tělech a rozpouští všechny vaše negativní prožitky a události co vás tíží v životě. Lidé ze Země žádají, aby všechny negativní energie, mimozemšťané, zlé duše atd. odešly. Již brzy se tak stane, VŠE ZÁLEŽÍ NA LIDECH A JEJICH OTEVŘENÍ SE LÁSCE, DOBRU, POKOŘE, MOUDROSTI, A UVĚDOMĚNÍ SI, ŽE V NICH JE I STVOŘITEL – ZDROJ VŠEHO A ŽE S NÍM VŠE MOHOU ZVLÁDNOUT VE SVÉM ŽIVOTĚ A UVÉST DO ROVNOVÁHY S JEHO PŘIROZENOSTÍ ABSOLUTNÍ LÁSKY. www.pratele-nebe.cz