• aura2Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.
 • Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení
 • Jsou nadané a/nebo talentované, velmi inteligentní.
 • Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice

citlivě reagují na nepravdu.

 • Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.
 • Jsou čestné, upřímné a nezávislé.
 • Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
 • Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.
 • Mohou mít potíže s disciplínou a mocenskými autoritami.
 • Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.
 • Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.
 • Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se

omezovat překonanými ideály a poučkami víry.

 • Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen

těžko potrestat.

 • Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.
 • Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
 • Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
 • Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.
 • Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
 • Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s „neviditelnými“ přáteli.
 • Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
 • Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně

přirozená a organická strava.

 • Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
 • Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
 • Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
 • Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
 • Často v sobě spojují „mužské“ a „ženské“ kvality (androgynie).
 • Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.
 • Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.
 • Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.
 • Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
 • Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi

těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.

 • Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.
 • Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich „duše“.
 • Mají silnou intuici
 • Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.
 • Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.
 • Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.
 • Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou,

vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.

 • Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí

se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.

 • Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.

Zdroj: http://www.duhovacesta.cz/charakteristiky-indigovych-deti