Je třeba si uvědomit, že výzkum byl dělaný v době, kdy nebyly mobilní telefony, Wifi, internet a počítače = tj, nebyli jsme pod neustálým působením sítí, které do nás neustále natahují volné radikály – a země a voda nebyly tolik znečistěné. Dnes už nám přírodní voda nedokáže tolik pomoc, protože na zátěž ve které žijeme, nejsou naše těla připravená. Takže nutností je úprava této vody, aby vyhověla dnešním podmínkám…
1. O vodě jinak než jsme zvylí
2. Vědecký článek o programovatelnosti vody
3. Stimulovaná voda
4. Atomová voda
O vodě jinak než jsme zvyklí:
Reportér Mike Adams byl zřejmě posledním novinářem, který s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Water for Health, For Healing, For Life (Voda pro zdraví, léčbu, život) udělal exkluzivní rozhovor. Dr. Batmanghelidj již nežije. Byl také zakladatelem National Association for Honesty in Medicine (Národní asociace pro čestnost v medicíně) a autorem knihy Your Body’s Many Cries For Water (Mnohá volání vašeho těla po vodě). Otiskujeme zkrácenou část rozhovoru.
O VODĚ JINAK, NEŽ JSME ZVYKLÍ
Exkluzivní rozhovor s Dr. Batmanghelidjem, autorem knihy Voda pro zdraví, léčbu, život.
Mike:  Vítejte, doktore. Jak jste se poprvé dozvěděl o těchto léčivých vlastnostech vody?
Dr. B: Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem byl vybrán jako jeden z rezidentních lékařů, a měl jsem tu mimořádnou čest být jedním z posledních studentů Sira Alexandera Fleminga, objevitele penicilinu. Zmiňuji jeho jméno, abyste věděli, že jsem byl pohroužen do studia medicíny a výzkumu.  A o několik let později jsem musel podat muži, který trpěl bolestmi břicha způsobenými jeho nemocí, dvě sklenice vody, protože jsem v tu chvíli neměl žádné jiné léky, které bych mu mohl dát. Trpěl nesnesitelnou bolestí, a voda mu poskytla zázračnou úlevu. Ulevila mu – do tří minut se jeho bolesZatímco před osmi minutami byl v křečích a nemohl ani chodit, úplně se z tohoto stavu vzpamatoval. Začal se usmívat od ucha k uchu a velmi šťastný se mě zeptal, co má dělat, když se bolest vrátí? Řekl jsem, „No, pijte více vody.“  Pak jsem se rozhodl naordinovat mu, aby každé tři hodiny vypil dvě sklenice vody. On to udělal, a to byl po zbytek doby, kdy byl se mnou, konec jeho bolesti vředů.  To mě probudilo, protože na lékařské fakultě jsem nikdy neslyšel, že by voda mohla léčit bolest, takový druh bolesti. A tak jsem měl příležitost vyzkoušet vodu jako lék v následujících více než 3.000 podobných případů. A pokaždé se ukázalo, že je voda účinným lékem. Z tohoto pokusu jsem pochopil, že tito lidé měli žízeň, a že žízeň se může v organismu projevit bolestmi břicha, až do takové míry, kdy může být člověk při vědomí jen napůl, jak jsem zažil. A voda je pokaždé povzbudila. Takže když jsem přišel v roce 1982 do Ameriky, šel jsem na University of Pennsylvania, kam jsem byl pozván, abych pokračoval ve svém výzkumu a studoval vlastnosti vody zmírňující bolest. Ptal jsem se sám sebe, proč trvá farmaceutický průmysl na používání antihistaminik pro tento druh léků proti bolesti? Tak jsem začal zkoumat úlohu histaminu v organismu a tam byla odpověď – histamin je nervový mediátor odpovědný za regulaci vody a řízení sucha v těle. Když se to projevuje bolestí, ve skutečnosti to naznačuje dehydrataci. Takže tělo dává dehydrataci najevo bolestí. V závislosti na tom, kde se dehydratace usadila, cítíte bolest. Velmi jednoduché. Představil jsem tuto koncepci jako přednášející host na mezinárodní konferenci o rakovině a vysvětlil jsem, že lidské tělo dává najevo dehydrataci tím, že produkuje bolest, a bolest je známkounedostatku vody v těle a nedostatek vody ve skutečnosti stojí za většinou zdravotních problémů v naší společnosti. Protože, když se podíváte na to, co dělá farmaceutický průmysl, vidíte, že vyrábějí tolik různých antihistaminik jako léky. Antidepresiva jsou antihistaminika, léky proti bolesti jsou antihistaminika, ostatní léky jsou přímo i nepřímo antihistaminika. Takže tehdy byla moje práce zveřejněna. Vědecký sekretariát 3. konference mezivědního výboru o zánětu mě v roce 1989 pozval, abych přednesl tuto prezentaci o histaminu na konferenci v Monte Carlu. A to jsem udělal, takže všichni pochopili, že histamin je regulátor vody v těle.
Mike: Chci zatleskat tomu, čemu říkám Vaše vědecká zvědavost. Myslím, že toto je ten druh zvědavosti, který se z tolika západních medicín vytratil, kde opravdový vědec pozoruje přírodu a interakci mezi lidmi a přírodou, a je stále zvědavý a otevřený všem možnostem, a pak po důsledných testech zformuluje závěry. Myslím, že moderní věda vypracovala mnoho chybných závěrů, protože opravdu nezůstala svobodomyslná…
Dr. B: Samozřejmě, že ano. A existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a na jejich propagaci. Vtloukají je do mysli důvěřivých lidí, kteří nejsou zvědaví, proč tomu tak je. Dalším klamným závěrem je otázka cholesterolu. Cholesterol je jedním z nejdůležitějších prvků pro přežití lidského těla. Když začne tělo produkovat více cholesterolu, má k tomu důvod. Tímto důvodem rozhodně není blokovat srdeční tepny. Hladinu cholesterolu v těle měříme z krve, kterou odebereme z žil. Nikde v dějinách lékařství neexistuje jediný záznam o případu, kdy cholesterol zablokoval žíly v těle. Takže problémem není lepivost cholesterolu, jak farmaceutický průmysl lidem vštěpuje – cholesterol je lepkavý, snižte jeho hladinu, jinak budete mít zablokované tepny, což je všechno nesmysl. Cholesterol ve skutečnosti zachraňuje lidské životy, protože funguje jako obvaz, vodotěsný obvaz, který si tělo samo vyprojektovalo. Když se krev stává koncentrovanou a kyselou, a proudí staženými tepnami nebo kapilárami při dehydrataci, pak dochází v arteriálním systému k odřeninám a trhlinám; samozřejmě nejprve v kapilárách srdce. Kdyby tam nebyl cholesterol, aby zakryl trhliny a oděrky, dostala by se krev pod membránu, sloupla ji a tato osoba by okamžitě zemřela. Cholesterol je vlastně prozatímní zachránce, který dává tělu čas, aby se ze svých problémů zotavilo. Nikdy jsme to nepochopili. Jsme impulzivní lékaři. Myslíme si, že když je něčeho moc, je třeba to snížit, a když je něčeho málo, je třeba to zvýšit. Neptáme se, proč je toho málo nebo moc.
Mike: A farmaceutické firmy vědí, že léčení cholesterolu je obrovský průmysl…
Dr. B: Je to desetimiliardový průmysl. Existuje zpráva, že tyto statiny, léky snižující hladinu cholesterolu, ve skutečnosti způsobují amnézii. Jinými slovy, mozek zcela ztratí představu o tom, co se děje. Tato zpráva byla zveřejněna vynikajícím lékařem. Byl lékařem u letectva a je výzkumníkem v NASA. Ví, o čem mluví. Sám měl tento problém.
Mike: Právě jsem se chtěl vyjádřit k počtu nežádoucích účinků, které byly zaznamenány při užívání statinů. Někteří lidé trpí extrémní bolestí svalů. Zdá se, že amnézie, kterou jste zmínil, je velmi častým nežádoucím účinkem. Avšak právě vyšla studie, viděl jsem to dnes ráno, která říká, že borůvky obsahují fytoživiny, které prokazatelně snižují hladinu takzvaného mastného cholesterolu LDL silněji než statiny.
Dr. B: Je to zajímavé, protože, když tělo zvýší hladinu produkce cholesterolu, dělá to v rámci nouzové situace. V normálním stavu má cholesterol v těle vytvořit buněčné membrány, mozkové buňky, izolace nervů a samozřejmě hormony a vitamin D. Takže to jsou základní součásti, které cholesterol v těle vytváří. Nikdy bychom neměli zasahovat do cholesterolu, aniž bychom věděli, proč začalo tělo zvyšovat jeho hladinu.
Mike: Mám pro Vás otázku o vodě – spousta lidí si myslí, že se hydratují, když konzumují nealkoholické nápoje, mléko nebo Gatorade, nebo všechny ty ostatní nápoje…
Dr. B: Gatorade je možná v pořádku, ale obsahuje cukr, což není nijak zvlášť dobré pro lidi, kteří by dokonce mohli dostat hypoglykemii, nebo by to mohlo způsobit sekreci inzulínu. Tato sekrece inzulínu vyvolá pocit většího hladu a vede k přejídání. Ale pití Gatorade je v pořádku, když jste uprostřed golfové hry a slouží vám jako dočasný sportovní nápoj. Okamžitě vám poskytne trochu minerálních látek, které jste pravděpodobně ztratili pocením. Ale nic nenahrazuje vodu – vůbec nic. Žádný nápoj – žádná káva, žádný čaj, žádné alkoholické nápoje. Ani ovocné šťávy. Každý z nich má svůj vlastní program. Vaše tělo je zvyklé na tekutinu, která žádný program nemá, protože tělo závisí na svobodě této tekutiny, vody, protože v těle jsou dva druhy vody. Je zde již používaná a zaměstnaná voda, která není vhodná pro nové funkce. Tělo potřebuje vodu novou, či volnou, k tomu, aby mohlo nové funkce vykonávat. Když dáte tělu nápoje obsahující cukr nebo kofein, tyto dvě látky mají v těle svůj vlastní chemický program.Maří účel potřeby vody.
Mike: Hovoříte zde také o nealkoholických nápojích…
Dr. B: Mluvím o nealkoholických nápojích, limonádách, kávě obsahující kofein, nebo o čaji. Také mluvím o alkoholu, protože alkohol vlastně zastavuje nouzové systémy přívodu vody do důležitých buněk, jako jsou například buňky mozkové. V procesu reverzní osmózy Vaše tělo filtruje a vstřikuje vodu do buněk, tomu říkám reverzní osmóza. A k tomu musí zvýšit krevní tlak, aby mohlo překonat osmotický tah vody ven z buněk, a opětovně vstříknou vodu do buněk. To je důvod, proč se u nás při dehydrataci objevuje vysoký krevní tlak. A tento proces reverzní osmózy je zastaven alkoholem. Alkohol zastavuje filtrační systém.
Mike: Dovolte mi začít tuto další část tím, že Vás požádám o vysvětlení vztahu mezi konzumací vody a chronickým onemocněním. Existuje mnoho nemocí, které zmiňujete ve svých knihách, které se vztahují k dehydrataci. Zajímalo by mě, zda byste mohl dát našim čtenářům krátký výčet toho, o jaká závažná onemocnění se jedná a proč se zhoršují, nebo jsou podporovány chronickou dehydratací.
Dr. B: Nedávné údaje ukázaly, že léky na předpis, ačkoliv používané v souladu s pokyny lékařů, zabíjí více než 106.000 lidí a 2 milióny lidí jsou z nich více nemocní, než před jejich užitím. A pak je tu další skupina, která umírá na špatné recepty, chybné recepty. Takže asi 250.000 lidí zemře na problémy souvisejícími s léky a léčivy. To v zemi dělá z užívání léků zabijáka číslo tři – chráněného a licencovaného vraha. Srdeční onemocnění zabíjí asi 700 nebo 800.000, rakovina zabíjí asi 500.000, léky zabíjí 250.000 lidí.
Mike: Takže je fér říct, že léčiva, tak, jak je dodává moderní medicína, jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v této zemi.
Dr. B: Určitě, a jsou k ničemu, protože většina léků, které lidé používají, zakrývá příznaky a komplikace dehydratace v lidském těle. Lidský organismus projevuje dehydrataci řadou symptomů a příznaků – jinými slovy, mozek vnímá dehydrataci či únavu během dne, nebo hned ráno, když chcete vstát z postele a jste unavení – to je známka dehydratace. Pak hněv, rychlá reakce, deprese, to všechno jsou známky dehydratace, když má mozek velmi málo energie z vody na to, aby se s informací vyrovnal, nebo jednal. To jsou některé postřehnutelné známky dehydratace. Pak má tělo svůj program pro zvládání sucha, což jsou alergie, hypertenze, diabetes, a také onemocnění imunitního systému.
Mike: Chtěl bych, abyste trochu více rozvedl téma astmatu a představu, že tělo řídí svou dodávku vody záměrně tak, že produkuje symptomy, které se nazývají astma.
Dr. B: Ano, víte, řízení sucha znamená, že musíte zalepit díry, kudy se voda z těla ztrácí. Voda je nejcennější komoditou uvnitř Vašeho těla, a pokud se do něj nedostává dostatečné množství a více vody mizí, tak je to pro Vaše tělo špatná situace. Vtip v designu Vašeho těla je v tom, že se nastartuje program řízení sucha a pak se objeví alergie, které jsou známkou dehydratace, protože systém, který reguluje vyvážení vody v těle, potlačuje v této energeticky náročné situaci imunitní systém. Pak dostanete astma. Dýcháním ztrácíme každý den asi litr vody. V podstatě, povrchové napětí v alveolech plic produkuje kontrakce těchto malých membrán, a vzduch je vytlačen. A v tomto procesu voda odchází spolu se vzduchem. Tak ztratíte dýcháním asi litr vody. Ten potřebujeme doplnit. Když jej nedoplníme, tak tělo svírá průdušky a ucpává díry. Tomu říkáme snížené proudění vzduchu v plicích v důsledku dehydratace a označili jsme to pojmem astma. Velmi rychle, v řádu několika málo hodin se dýchání stává zcela normální. Inhalátory již nebude potřeba. A když jsem kontaktoval NIH a toto všechno jim vysvětlil, muž, který to měl na starost, řekl, že vůbec nechápu, o co tady jde. Chtěl bránit svůj subjektivní názor, a tak tyto informace ignoroval, i když jsem šel za Clintonem, prezidentem Clintonem a požádal ho, aby zasáhl a vrátil zpátky dech těmto dětem. NIH byl ale vůči užívání léků neoblomný. Vlastně mi napsali a oznámili, že jsou spokojeni s tím, jak je astma léčeno. Tak taková je situace. 17 milionů dětí v Americe by se mohlo během několika dnů uzdravit, kdyby každý v této zemi začal s astmatiky komunikovat a říkal: voda je to, co byste si měli vzít. Dokážete si představit tak jednoduché řešení?
Mike: Ano. Ano, dokážu. A existuje mnoho takových řešení, která jsou k dispozici k léčbě velkého počtu chronických onemocnění, stejně, jako jste zde popisoval. Samozřejmě, myslím si, že by byl farmaceutický průmysl zděšen, kdyby se tyto informace rozšířily.
Dr. B: Ano, no, protože to, co říkám, je naprosto proti businessu. A nemluvíme tady o několika set tisících dolarů, ale o několika miliardách dolarů ročně. Neměli bychom čekat, až budeme mít žízeň, protože voda je hlavním zdrojem energie. Do doby, než dostanete žízeň, ztratíte energii z vody, kterou jste měli vypít dříve, než jste dostali žízeň. Takže pokud nedovolíte, aby benzínová nádrž Vašeho automobilu vyschla, než zastavíte a natankujete, proč byste měli dovolit, aby Vaše tělo dostalo žízeň, než si ve stánku u silnice koupíte nějakou vodu? Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Průměrný člověk potřebuje dva litry vody denně. Průměrný člověk ve skutečnosti potřebuje čtyři litry vody denně, ale dva litry musíme dodat. Další dva litry dostáváme z metabolismu jídla a obsahu vody v potravinách. Potřebujeme toto množství vody k výrobě alespoň dvou litrů moči. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.
Mike: Pro farmaceutický průmysl je existence onemocnění obchodní otázkou, protože, přiznejme si, farmaceutický průmysl je pro-ziskové odvětví. Zisky jsou vždy na prvním místě, a přinejmenším já jsem přesvědčen, a zdá se, že Vy také, že každá léčba, která konkuruje těmto ziskům, je minimalizována, opomíjena nebo otevřeně napadena.
Dr. B: Ano, nedávno byla v televizi jedna reklama. Bylo to velmi zajímavé – zpočátku jsem si to neuvědomoval, ale nyní vím, že hovořila ke mně. Jinými slovy, byla to reklama proti mým tvrzením. Protože já jsem řekl, že pálení žáhy je známkou dehydratace v lidském těle a měli byste pít vodu. Chlápek v reklamě přijde a sedne si k baru a říká: „Dejte mi sklenici vody, to pálení žáhy mě zabíjí.“ Nebo tak něco. A ta žena za barem říká: „Pálení žáhy voda nevyléčí – tento lék ano.“  Tak vidíte, takto farmaceutický průmysl bojuje s informacemi, které jsem zveřejnil. Ale přesto, lidé, kteří zjistili, že voda mohla vyléčit jejich pálení žáhy, jsou chytřejší než lidé, kteří kupují ten reklamní kousek.
Mike: Vypadá to jako by byly ve Spojených státech téměř dvě odlišné skupiny lidí. Existují lidé, kteří jsou závislí na mnoha lécích, aby jimi vyléčili všechno, každý symptom, který mají. Mění chemii svého těla a mozku pomocí léků. A pak tady jsou ti, kteří se sami vzdělávají o skutečných příčinách zdraví. Pijí vodu, vyhýbají se přísadám v potravinách, cvičí – zdá se, jako by mezi těmito dvěma skupinami existovala propast, která se zvětšuje.
Dr. B: Určitě. To je důvod, proč došlo k oživení alternativní medicíny a stále více lidí jí dává přednost před konvenční medicínou. Víte, za posledních 10 let jsem prodal nejméně přes 600.000 výtisků mé knihy Your Body’s Many Cries for Water (Mnohá volání Vašeho těla po vodě). A tak jsem za posledních 10 let měl několik tisíc rozhovorů v rozhlase. Informace se dostávají do rukou veřejnosti, a tak musí přirozeně farmaceutický průmysl zvýšit svou reklamu, aby tyto informace anuloval. To je důvod, proč tato reklama vznikla – a vlastně je jednou z mnoha. Každopádně, mluvili jsme o programech řízení sucha v těle. Hypertenze je další z těchto problémů. Když není v těle dost vody, nebo když se tělo stává dehydratované, pochází 66% ztráty vody z nitra buněk. 26% je z prostředí kolem buněk a pouze 8% se ztrácí z cévního systému.  Ale cévní systém je pružný – stahuje se a uvolňuje, takže nezjistíte problém, který se děje uvnitř buněk Vašeho těla testováním krve, které probíhá při tak velkém množství stavů. Kdyby lidé pili vodu v pravidelných intervalech a přijímali dostatek soli a minerálů pro rozšíření kapilárních lůžek, hypertenze by zcela zmizela.  Existuje 60 milionů Američanů, kteří si neuvědomují, že hypertenze je vlastně jedním z projevů programů řízení sucha v těle, kdy tělo zahájí proces reverzní osmózy, aby dodalo vodu dovnitř těchto buněk, které trpí z 66% nedostatkem vody.  Farmaceutický průmysl a lékaři arogantně a nevědomě léčí hypertenzi diuretiky.
Mike: Rád bych, abyste pohovořil o tom, jak se lidé mohou dozvědět, kdy potřebují pít vodu. Protože ve své knize píšete o tom, jak některé známky dehydratace, klasické příznaky, nemusí být jedinými známkami. Také byste nám mohl říct, kolik by měl průměrný člověk vypít?
Dr. B: Za prvé a především, nečekejte, až dostanete žízeň, protože to je chyba. Bohužel, Národní akademie věd a někteří další donedávna lidem říkali, počkejte, až dostanete žízeň, což je hlavní chyba, kterou jsme zdědili před 100 lety od člověka jménem Walter Bradford Cannon.  V té době žil Francouz, který říkal, že dehydratace nebo žízeň je obecný pocit a že bychom ji měli studovat a Walter Bradford Cannon řekl: ne, žízeň je jen otázkou sucha v ústech.  Když je sucho v ústech, máme žízeň, což je arogantní prohlášení, a bohužel západní medicína se tím řídí. To je důvod, proč máme nemocný systém péče. Od věku 20 let se postupně, nepozorovaně, stáváme dehydratovaní, aniž bychom o tom věděli.  Ztrácíme naše vnímání žízně. Když se dostaneme do věku 70 let, můžeme být naprosto a viditelně žízniví, a přesto nerozpoznáme potřebu pít vodu, i když by byla voda položena vedle nás.  Toto bylo děláno jako experiment. Vědec požádal skupinu starších lidí, aby po dobu 24 hodin nepili vodu. O to stejné požádal skupinu mladých lidí. Po 24 hodinách, když byla voda k dispozici, starší lidé nepoznali, že mají žízeň.
Mike: I po 24 hodinách bez vody?
Dr. B: Ano. Dokonce, i když byla voda postavena vedle nich, někteří po ní nesáhli. Ale mladí lidé vodu pili a napravili tuto dehydrataci. Toto je velký problém a důvod, proč je tolik starších lidí naší společnosti nemocných, protože jsou zcela dehydrovaní a nepoznají to.  Takže, čekání na žízeň znamená zemřít předčasně a velmi bolestně. To je vlastně název článku, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách, a také na NAFHIM, Národní asociace pro čestnost v medicíně.  Za prvé, lidé by nikdy neměli dovolit, aby dostali žízeň – měli by pít po celý den. Proto, aby se nezatěžovaly ledviny. Když pijeme dostatečné množství vody tak, že je moč bezbarvá, je to dobré znamení.  Když moč zežloutne, znamená to, že se tělo začíná dehydratovat a když zoranžoví, pak je tělo skutečně dehydratováno a některé části těla touto dehydratací trpí.
Mike: Existují další podobné jednoduché příznaky, kterým mohou lidé věnovat pozornost?
Dr. B: Kůže – je-li kůže hezká, uvolněná a hladká, pak jsme hydratovaní. Pokud bude zmuchlaná a seschlá, znamená to dehydrataci.Krabatý povrch na obličeji starších lidí je známkou dehydratace. Krůtí krček pod bradou je známkou dehydratace. Takže, když má tělo nedostatek vody a podávají se mu na to léky, tato osoba přirozeně zemře, protože léčba umlčuje mnohá volání těla po vodě, ale nenapravuje dehydrataci. Takže musíme chápat tyto příznaky dehydratace. Určil jsem, proč jsou tyto tři nemoci vlastně větvemi jediného stromu a každá přirozeně produkuje jiný problém v různých věkových skupinách, ale všechny souvisí se stavy, které se v průběhu času vyskytují v důsledku dehydratace. Čas je podstatný – když se postupně stáváme dehydratovanými, začnou vysušené buňky transformovat. Vysvětlil jsem, jak dehydratace potlačuje imunitní systém, přímo či nepřímo, a tak dochází k většině onemocnění, včetně rakoviny.
Mike: Tak teď tady máme další otázku, která lidi zajímá – když jdou na jídlo do restaurace, je tu obrovské množství ekonomického tlaku z hlediska řetězců restaurací, nebo majitelů restaurací, aby jim podávali něco jiného, než vodu. Vzpomínám si, že jednou proběhla nějaká kampaň v řetězci restaurací Olive Graden. Kampaň byla nazvána Just Say No to H2O (Řekněte vodě ne), a odměňovali číšníky za to, že si lidé koupili nealkoholické nápoje místo toho, aby pili vodu.
Dr. B: To proto, že všichni jdou po rychlých dolarech, a to i na úkor zdraví někoho jiného.  Tyto restaurace se neliší od farmaceutického průmyslu, když propagují něco, co tělo nepotřebuje. Samozřejmě, že nevědí, nedělají to vědomě. Nikdo je nemůže vinit. Je to špatným vzděláním, a myslí si, že tyto nealkoholické nápoje jsou synonymem vody. Ve skutečnosti, z hodně dětí, které pijí limonády, se stanou „hlupáci“, ale jakmile jim tyto limonády vezmete, jejich známky se ohromně zlepší – z trojek a čtyřek se stala dvojka.Protože něco v kofeinu potlačuje enzymy z tvorby paměti. A to je přesně to,  protože kofein je toxická chemická látka – je to chemická válka.  Cokoliv, co by ji snědlo, by ztratilo své umění maskování, ostražitost, dobrou reakci, dobrou odezvu a stalo by se snadnou kořistí pro predátory vlastního potravního řetězce.
Mike: Ano, kofein je technicky insekticid.
Dr. B: Kofein je technicky insekticid. Také morfin a kokain. Jedná se o stejnou skupinu léků – neurotoxických látek.???
Mike: Je ještě něco, čeho by si naši posluchači měli být vědomi, nebo by měli dělat pro posílení svého zdraví prostřednictvím informací, které zpřístupňujete?
Dr. B: Ano, mohou zůstat v kontaktu. Mohou pravidelně navštěvovat mé internetové stránky, na kterých publikujeme informace a dopisy, které si vyměňujeme, a tak dále. Mohou se stát součástí hnutí pro zavedení čestnosti zpět do medicíny.  Protože, když jsou to mladí lidé, mají před sebou mnoho let, a bohužel mohou být v nečestné formě lékařské praxe zranitelní.
Mike: Tato stránka je…
Mike: A ta druhá je http://www.nafhim.org   ?
Dr. B: Ano, ale z http://www.watercure.com   mají možnost přejít i na tuto druhou stránku. Tyto informace jsou zdarma, jsou to nejnovější informace v oblasti lékařské vědy, je to budoucnost vědecké medicíny, je to základ budoucí vědecké medicíny, a mohou je využívat zdarma. Jediné, co musí udělat, je, začít být zvědavý, jak se učit. A informace jsou psané tak jednoduchým jazykem, že je pochopí kdokoliv. Nepoužívám žargon. Používám velmi jednoduchou angličtinu, abych vysvětlil složité problémy.
VODY JE MÁLO, VAŽME SI JÍ: Více než miliarda lidí na světě nemá přístup ke kvalitnímu zdroji pitné vody. Nejhorší je situace v subsaharské Africe, kde má přístup k nezávadné pitné vodě pouze 56% obyvatel. V absolutních číslech je problém největší v Asii – jen v Číně se jedná o 300 milionů obyvatel. “Ve většině měst – vyjma subsaharské Afriky – jsou k dispozici relativně dobré zdroje, zato na venkově je kvalita vody problematická celosvětově. Nekvalitní voda má spolu s nedostatečným hygienickým zázemím zásadní dopady na zdraví lidí v rozvojových zemích. Výrazně se podepisuje na vysoké dětské úmrtnosti: Podle WHO umře ročně 1,5 milionu dětí v důsledku průjmových onemocnění – ta jsou ve většině případů způsobena právě závadnou vodou nebo chybějící sanitací. Důsledky jsou však mnohem širší – například řada dětí musí každodenně nosit vodu ze vzdálených nádrží, a proto se jim nedostane plnohodnotného vzdělání. Jindy tuto práci zastávají ženy, kterým zase nezbývá čas na jinou – výdělečnou – činnost. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z Rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit – při současném tempu zlepšování situace by v Africe byl naplněn až v roce 2076[4]. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.
Proč pít vodu z vodovodu? Je zdravá, obsahuje přirozené vyvážené látky. Podléhá přísné kontrole. Ročně každá vodárenská společnost odebere několik tisíc vzorků a provede desetitisíce analýz. Voda z kohoutku vždy splňuje limity dané vyhláškou MZd. ČR č. 252/2004 Sb. v platném znění. Ve vodě z kohoutku je sledováno na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů. U vody z kohoutku je kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody, včetně kontroly přímo na kohoutku u spotřebitelů. Neobsahuje bakterie a jiné škodlivé látky. Voda z kohoutku v ČR zcela vyhovuje evropským standardům. Víte, co pijete – vodárenské společnosti zveřejňují úplný rozsah parametrů kvality vody z kohoutku, výsledky rozborů najdete na internetových stránkách společností, v zákaznických centrech či v informačních materiálech. (Veolia).
Vědecký článek o programovatelnosti vody.
Dr. Masaru Emoto – životopis a jeho dílo:
Proč bezmyšlenkovitě vyslovíme jed a jen s ostychem lék? Tisíce slov denně promluví každý z nás. Tisíce slov slyšíme ze všech stran. Tisíce emocí, která slova s sebou nesou se dnes vpily do našeho podvědomí. A pouze člověk, který se naučí vládnout svým slovům, bude opravdově vládnout i svému životu.
Věříte, že slova mají vliv na to, jak se cítíme? S téměř každým slovem, které kdy promluvíme je spojen nějaký pocit či obraz. S každým slovem se nese zvuková vibrace, kterou vnímáme. A tak každé slovo byť jen myšlené uvádí do pohybu to, jak se právě cítíme. Zaposlouchejte se do slov jako vděčnost, naplnění, odpuštění, otřesné, děsivé, hrůzné. Zachytili jste ten rozdíl? První tři byla vlahým deštěm, vlídným a pokojným, ta zbylá vás naopak znepokojivě stahovala dolů. Čtěte pomaleji a jen na několik vteřin se u každého slova pozastavte – otřesné, děsivé, hrůzné, vděčnost, naplnění, odpuštění. Dokonce můžete mít sex nebo zažít milování. Naše slova mají vliv na to, jak se cítíme i jak se na věci díváme.
Dr. Masaru Emoto provedl v Hado Institutu rozsáhlý vědecký výzkum. Věděl, že každá lidská myšlenka má svoji frekvenci a lze ji změřit. Hledal ale způsob, jak prokázat sílu slova a myšlenky v hmotném světě. Vytvořil tedy hlubokým zmražením shodné vzorky ledových krystalů a na každý z nich poté opakovaně promlouval vždy jediné slovo – děkuji, hlupáku, láska, válka. Poté krystaly pozoroval pod elektronovým mikroskopem a výsledek byl pozoruhodný. Krystaly děkuji a láska byly symetrické a harmonické. Ale ty, které nazýval hlupáku a válka, měly zcela zborcenou strukturu, rozpadaly se. Experiment tedy opakoval, ale slova vyslovoval v různých jazycích, výsledek byl přesto shodný. My lidé jsme ze 70% voda. Pokud tato slova probudila zkázu malého krystalu, co teprve dělají s námi?
Krystal vody, kterému bylo opakováno slovo děkuji (ve Francouzštině).
Krystal vody, kterému bylo opakováno slovo hlupáku (v Japonštině).
Krystal vody, kterému byla opakována slova láska a děkuji.
Krystal vody, kterému bylo opakováno slovo válka.
Přísloví 18:21 – Smrt i život jest v moci jazyka. Každý hovoříme na dvou úrovních. Tou první je, když promlouváme sami k sobě. V duchu volíme své myšlenkové a slovní reakce na to, co vidíme. Kolem vás projíždí spěšně sanitka, velmi hlasitě houká. Co si v duchu povíte? „To je hrůza to houkání, přestaň!“ nebo „Prosím, dojeď včas…“. Opakujete si stále v duchu: „Jsem hrozný, jsem strašná, to nedokážu, na to nemám“? Soustavně tím tvoříte to, jak se cítíte. A pokud se tak budete cítit, bude to skutečné.
Druhou úrovní pak jsou slova, která vyslovíme nahlas. Necháme, aby je druzí slyšeli, ale současně je slyšíme i my sami. Nelze opakovaně říkat druhým: „Věřím v Tebe“ aniž byste tak nepozvedli víru sami v sebe. Vše, co vyslovíme, je nesmírně mocné a máte odpovědnost za svá slova ke každému, kdo je zaslechne. Díky slovům můžete být člověkem, který rozzáří místnost, když do ní vejde. Ale také tím, kdo ji rozzáří, když z ní odejde.
Pokud začnete dnes pozorovat svá slova či myšlenky a bude to pro vás opravdu důležité, přistihnete se kolikrát za den sami sebe uvádíte do nálady, kterou v nejmenším nechcete. V takovém okamžiku se zastavte a nahlas povězte některé pozitivní prohlášení: „Jsem dobrý člověk, hluboce děkuji, mám Tě rád, lepší se to, cítím se lépe…“ A pokud je to třeba, několikrát si jej opakujte. Svými slovy máte plný vliv na váš postoj a emoce. A váš postoj a emoce mají společného vše s vaším životním úspěchem. Vládněte dobře svým slovům a budete opravdově vládnout i svému životu.
Životopis Dr. Masaru Emoto
Masaru Emoto se narodil v Jokohamě v červenci 1943.
Je absolventem Katedry humanitních a společenských věd Jokohamské městské univerzity se zaměřením na mezinárodní vztahy.
V roce 1986 založil v Tokiu společnost IHM Corporation.
V říjnu 1992 získal na Otevřené mezinárodní univerzitě Sri Lanky (Open International University, Sri Lanka) lékařské osvědčení pro obor alternativní medicíny.
V současné době stojí v čele Všeobecného výzkumného ústavu I.H.M. (I.H.M. General Research Institute) a je emeritním prezidentem neziskové organizace mezinárodní nadace Voda pro život (International Water for Life Foundation).
Masaru Emoto a jeho dílo
Masaru Emoto se zabýval rozsáhlým výzkumem vody po celé naší planetě, ne  jako klasický vědecký výzkumník, ale spíše z pohledu originálního myslitele. V současné době je jedním z nejznámějších specialistů v dané oblasti na světě.
Jako terapeut používal při svých sezeních shluky mikroskopických vodních částic a analýzu pomocí magnetické rezonance (Magnetic Resonance Analyzer, MRA) . Při MRA se do vody vkládají určité informace ve formě HADO (což v češtině znamená „vibrace“). Úspěšné výsledky jeho terapie jej přesvědčily, že voda dokáže informace podržet i přenášet. Tuto hypotézu už po dlouhou dobu zastávaly určité skupiny lidí, jako jsou například homeopaté či nábožensky založení lidé, přestože dosud nebyla vědecky dokázána a ze strany většiny vědců bývá dokonce ignorována či vysmívána.
Masaru Emoto se inspiroval sněhovým krystalem a uvědomil si, že právě ve zmrzlé krystalové formě nám voda ukazuje svou celou a skutečnou podstatu. V roce 1994 se jeho laboratoři v Tokiu po mnoha pokusech a omylech podařilo pořídit první fotografii vodního krystalu. Od té doby bylo těchto fotografií pořízeno několik desítek tisíc. Bylo také provedeno velké množství zkoušek a pokusů v souvislosti s různými tématy, jako je „kvalita vody”, „dopad negativních a pozitivních slov na vodu”, „vliv hudby, obrázků, písmen nebo textů” nebo „síla různých druhů modlitby”. Výsledky ukazují, že hudba, slova, myšlenky nebo motlitby mají vliv na strukturu vodního krystalu, což naznačuje, že skutečně ovlivňují naši hmotnou realitu. Díky fotografii krystalu se hypotéza, že voda je schopná podržet i přenášet informace, stala viditelnou pro všechny. Vzhledem ke své nádheře jsou vodní krystaly ve stabilní a harmonické podobě navíc úžasným uměleckým dílem, které mnoho lidí chytne za srdce.
 S podporou své ženy Kazuko vydal Masaru Emoto v roce 1999 na vlastní náklady publikaci Vzkazy  z vody (“Messages from Water”), což je sbírka fotografií vodních krystalů a výsledků jejich výzkumu. Publikace Vzkazy z vody se ve světě dočkala milionů výtisků a v krátké době byla přeložena do více než dvaceti jazyků.
Od té doby cestuje Masaru Emoto se svou ženou po celém světě a pořádá semináře a přednášky na téma voda a HADO (vibrace). Mezi vrcholné okamžiky jeho kariéry patří přednášky na 3. a 4. Světovém fóru o vodě v Kyotu (2003) a v Mexiko City (2006), přednáška v sídle Organizace spojených národů v New Yorku (2005), interview s holandskou princeznou Irenou a příspěvek na 1. mezinárodním spirituálním festivalu v Mexiko City (2008).
Masaru Emoto napsal rovněž Poselství skrytá ve vodě (“The Hidden Messages in Water”), Skutečná síla vody (“The True Power of Water”), Miluj sám sebe (“Love Thyself”) a Podoba lásky (“The Shape of Love”) a v současné době je autorem světových bestsellerů, jehož jméno se objevilo i v seznamu nejprodávanějších knih listu New York Times.
Krystaly vody se objevují rovněž ve filmu s názvem Co my víme? (“What the Bleep Do We Know?”), který si získal velkou pozornost publika a několik filmových cen po celém světě. Hrdinku filmu představuje Marine Matlin, která získala filmového Oskara v kategorii nejlepší herečka.
V únoru 2008 se objevil dokumentární film Voda (“Water”), ve kterém je Masaru Emoto se svou studií prezentován společně s ostatními uznávanými světovými výzkumníky, kteří se zabývají vodou.
Fotografie krystalu vody se v současnosti líbí všem typům lidí, od dětí až po staré lidí, nezávisle na jejich rase, národnosti, náboženském vyznání a sociálním prostředí, a stále více a více lidí je poselstvím z vodních krystalů fascinováno. V roce 2004 byla založena další laboratoř, tentokrát v Evropě v Lichtenštejnsku. V roce 2007 byla vytvořena laboratoř vodních krystalů v Technologickém ústavu pro ekologické prostředí řek (Ecological River Environment Technology Institute) na univerzitě Kyungdong v Koreji.
V uplynulých letech se Masaru Emoto setkal s předními světovými představiteli politického a duchovního života, jako je například Jeho Svatost dalajláma, Michail Gorbačov, Dr. Ervin Raszlo a Rupert Sheldrake, kteří fotografii vodního krystalu také velmi obdivovali.
Masaru Emoto je rovněž dlouhodobým zastáncem míru ve vztahu k vodě. V červenci 2003 vyzýval k účasti a zároveň se postavil do čela „Slavnosti lásky a díků vodě“ u Galilejského jezera v Izraeli. Od uvedeného okamžiku se tato slavnost organizuje každým rokem.
V květnu 2005 ohlásil vznik EMOTO PROJEKTU na konferenci nazvané Spirituální dimenze vědy a podvýbor pro uvědomění si spirituality (“The Spiritual Dimensions of Science and Consciousness Subcommittee on Spirituality”), která se konala v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. EMOTO PROJEKT je součástí akce mezinárodní dekády Organizace spojených národů Voda pro život (“Water for Life”), během níž má být kniha pro děti Vzkazy (Sdělení) z vody (“The Message of Water”) po dobu deseti let poskytována všem dětem na světě zdarma. Kniha Vzkazy (Sdělení) z vody vyšla za začátku roku 2006 a v následujících deseti letech bude dětem po celém světě rozdáno 650 milionů jejích výtisků.
V březnu 2008 Masaru Emoto založil kancelář s názvem OFFICE MASARU EMOTO, LLC. s cílem přispívat k podpoře míru ve světě. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která se definuje jako společnost nikým nevlastněná a založená na principu účasti občanů, jako “společnost pro lidi a vytvářená lidmi za účelem plnění veškerých cílů, které si vytkla”.
Partnerem programu Dr. Masaru Emoto je společnost MAITREA.
Dr. Masaru Emoto přednášel na veletrhu Esoterika 22. – 24. 5. 2009, Výstaviště Praha Holešovice.
Ve dnech 30.-31.5. 2009 se na Novoměstské radnici v Praze uskutečnil dvoudenní seminář Skrytá síla vody.
Významný japonský vědec, který se zabývá výzkumem vody. Pomocí originální fotografické metody se mu podařilo zachytit na fotografiích strukturu krystalů vody.
Vědeckým výzkumem prokázal, že je voda významným nosičem informací a také to, jaký význam má pro naše zdraví. Dr. Masaru Emoto se významně podílel na vývoji karafy Water Star a na výběru polodrahokamů a jejich rozmístění ve dně karafy.
Pokud si uvědomíme, že se lidské tělo skládá ze 70 procent z vody, potom je zřejmé, jaký vliv na náš organizmus může mít právě kvalita vody, kterou pijeme.
Knižní tituly, které vyšly v ČR: Skutečná síla vody, Voda a léčivá síla modlitby, Léčivá síla vody, Zázračná síla vody.
Stimulovaná voda:
Každá lidská myšlenka má svoji frekvenci a lze ji změřit. Je způsob, jak prokázat sílu slova a myšlenky v hmotném světě. Vytvoří se hlubokým zmražením shodné vzorky ledových krystalů a na každý z nich poté opakovaně působí vždy stejná slova, tedy stejné frekvence. Při pozitivně laděných slovech byly krystaly pozorované pod elektronovým mikroskopem symetrické a harmonické. Ale slova působící negaci jako třeba hlupáku a válka, měly zcela zborcenou strukturu, rozpadaly se. Opakování experimentu prokázalo, že slova vyslovovaná v různých jazycích nemají na výsledek vliv, výsledek byl shodný i když slovo v různých řečech znělo odlišně. My lidé jsme ze 70% voda. Pokud negativní slova probudila zkázu malého krystalu, co teprve dělají s námi?
Mnoho lidí chodí k lékaři a výsledky se někdy po chemické léčbě nedostavují. To vede k hledání alternativních cest. Ne každý si ale může dovolit v dnešní době klasicky polehávat pod peřinou s teploměrem, acylpyrinem a teplým čajem, například kvůli strachu ze ztráty zaměstnání.
Současná věda nedokáže chápat jinak svoje počínání než jenom z materialistického pohledu – obzvlášť moderní medicína.Všechno, co je pro ni nepochopitelné, zamítá, aby se nezkompromitovala.
Kompromitace se bojí lidé, kteří mají strach před tím, co by se mohlo stát, kdyby to nevyšlo. To znamená, že nevěří ničemu, ale ani sobě. A strach je špatný rádce i průvodce. Strach je opakem svobody.
Pozitivně stimulovaná VODA.
Voda působí jako generátor energie v každé buňce organizmu. Při průchodu buněčnými membránami, voda uvádí do pohybu kationtové pumpy, které generují napětí. Výsledkem toho je tvoření hydroelektrické energie. Všechny rostliny a živočichové včetně člověka existují díky energii, kterou vytváří voda. Bohužel není to tak dávno, tomuto faktu nebyl přidáván patřičný význam. Považovalo se, že zdrojem energie je převážně strava.
Pitný režim určuje člověku vypít 1.5l – 3l vody a když již bychom měli vodu pít, tak proč ne tu pozitivně stimulovanou. Je to vcelku jednoduché jak takovou vodu vytvořit a pocit že jsme pro svůj organismus cosi udělali, už sám o sobě je pozitivní zjištění.
To, že voda je nosičem informaci je prokázáno a jak jinak by se informace do vody dostali, než tak, že na vodu působí okolní vlivy, tedy i zvuk, respektive frekvence.
Atomová voda:
Metla na kyslíkové radikály.Tento systém používá kompaktní elektrolyzér a generuje HHO plyn, který probublává do pitné vody.  Deionizovaná voda moderním postupem eliminuje volné kyslíkové radikály v našem těle.
Volné kyslíkové radikály.
Ačkoliv některé oxidanty mohou být prospěšné a běžně je vytvářejí normální metabolické procesy, mnohé z nich jsou v těle potenciálním problémem. Tyto částice jsou totiž vysoce reaktivní a velmi ochotně se spojují s jinými sloučeninami a mění je. Mohou tak poškodit buňky, oslabit imunitní systém či dokonce napomáhat ke vzniku řady nemocnění. Přispívají k ucpávání tepen, zvyšují riziko vzniku rakovinných buněk, ničí nám klouby a způsobují špatnou funkci nervového systému a souvisejí i se samotným stárnutím.
Nejznámější a nejlépe prostudované jsou tzv. volné kyslíkové radikály. Tyto molekuly jsou nabité energií (vazebnou, chemickou) a působí značné potíže. Ztratily jeden z elektronů, které je udržují v chemicky stabilním stavu. Když se pak „snaží“ najít elektron nový, pokusí se jej získat odkudkoliv, a tak při své cestě ničí zdravé buňky a vytváří další skupiny volných radikálů. Volné kyslíkové radikály mohou poškozovat DNA, základní genetický materiál buněk, ale i tukové části buněčných membrán.
Látky, které mají schopnost volné radikály zničit, resp. blokovat, se nazývají antioxidanty. Nebýt antioxidantů, tělo by bylo náchylnější nejrůznějším infekcím a možná i rakovině, předčasně by „zestárlo“. Lidské tělo sice produkuje vlastní účinné antioxidanty, ale můžete je  přijímají ze speciálních preparátů, z tekutin a i z potravy.
Zvýšení alkality.
Probubláváním HHO do pitné vody dochází ke zvýšení alkality přibližně z 7,2 na 7,4 o. I když tato změna se zdá malá, nastane v organismu po relativně krátké době, vyvážení vašeho pH. Musíte pít však dostatek aktivované vody za den, tedy respektovat běžný pitný režim. Upravená  voda má hojnost hydroxyl – iontů (OH-). Definice pro ‘hydroxyl’ je charakterizována  jako sloučenina obsahující atom kyslíku, který vázán s atomem vodíku. Neutrální forma této skupiny hydroxylových radikálů, hydroxylových iontů (OH-) se nazývá hydroxid s jediným negativním elektrickým nábojem. Tyto negativní ionty hydrogenuhličitanu zvyšují kvalitu krve, vyrovnávají  pH v těle tím a  neutralizují vylučování kyselin a toxinů.
Zvýšená absorpce.
Elektrolyzérem aktivované molekuly vody jsou absorbovány v těle šestkrát rychleji, než při použití běžné vodou z kohoutku. Zmenšené ionty vodíku a kyslíku (HHO), vznikající při aktivaci, mají více schopnost pronikat buněčnými membránami, posilují tkáně a odstraňují odpad.
Takto upravená voda udrží svoje schopnosti po dobu nejdéle pěti dnů od nabití. Výsledky jsou přímo úměrné k množství spotřebované vody a účinky jsou povzbuzující, hydratační a detoxikační současně.
Zvýšení antioxidace.
Aktivní volné kyslíkové radikály cestují po celém těle. Jsou nestabilní, protože jim chybí jeden elektron. Tyto volné kyslíkové radikály mohou způsobit biologická poškození vedoucí ke stárnutí a nemocem. Voda upravená elektrolýzou působí jako „metař na volné radikály“, protože obsahuje množství iontů hydroxylových-(OH-). Tyto ionty mají ‘osobní’ elektrony, které neutralizují volné radikály elektronovým párováním.
Měřitelné elektrické vlastnosti (ORP) antioxidantů ve vodě jsou uváděny jako mnohonásobně vyšší než jakékoliv jídle nebo nutričním doplňku stavy. Je možné uvést, že antioxidační hustota upravené vody je vlastně stokrát větší než antioxidační hodnota jakékoli potraviny, včetně kvalitní zeleniny.
Výhody aerobní.
Spárování elektronů převede aktivní volné kyslíkové radikály na stabilní kyslík. Stabilní kyslík je zjednodušený atomem kyslíku, který vstupuje do krevního řečiště náhodně, jak se postupně volné radikály neutralizují. Stabilní kyslík se dostane do mozku, orgánů a tkání rychleji než normální kyslík, který cestuje z plic k srdci, a pak přes cévní struktury k orgánům tkání a buněk.
Stabilní kyslík poskytuje duševní bdělost a je osvěžující a povzbuzující pro tělo.
Jak elektrolýza vody produkuje antioxidanty.
Molekula vody je vyjádřená symbolem H2O, skládá se tedy ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Samostatný atom vodíku obsahuje jeden proton v jádře a ve valenční slupce jeden záporný elektron. Elektrolýzou rozložíme molekulu vody na plyn HHO a tento plyn necháme probublávat vodou z kvalitního vrtu, nejlépe více jak  100 m hlubokého. Probubláváním i za atmosférického tlaku se určitá část plynu HHO ve vodě „rozpustí“ a vznikne voda obohacená o vodík a kyslík. Podobný princip se využívá u různých ionizačních filtrech, nainstalovaných přímo na vodovodní potrubí a o funkčnosti principu není třeba pochybovat , protože zvýšení kvality vody se dá odměřit, ale i vypozorovat.
Na oxidačním procesu organismu se podílejí nebo jej přímo zapříčiňují volné kyslíkové radikály, které jsou nestabilní z důvodu chybějícího elektronu a mají tendenci tento chybějící elektron na cestě tělem získat z okolních zdravých tkání a poškozují tímto orgány a zapříčiňují buněčnou smrt. Tělesný imunitní systém s těmito radikály bojuje a mladé zdravé tělo dokáže tyto kyslíkové radikály udržet na uzdě. S přibývajícími léty však radikály získávají převahu, objeví se nemocí, až následuje smrt.
Co se však stane vypijeme-li obohacenou vodu plynem HHO. Vodík a kyslík obsažený ve vodě narazí na volný kyslíkový radikál a elektronovým párováním jej neutralizuje. Z volného kyslíkového radikálu se tímto procesem stává stabilní kyslík s rovnoměrným spárováním elektronů, tedy bez elektrického náboje, vstřebává se přímo do krevního oběhu, zvyšuje se okysličení krve, aerobní kapacitu a aktivuje mimo jiné i činnost mozku.

Zdroj: internet, přeposlaný email