Podle Doreen Virtue v její knize Angel Therapy, zjednodušením naší stravy můžeme pozvednout naše vědomí. Čím čistější stravu máme, tím výše se naše vědomí vyvíjí. Andělé říkají, že všechno jídlo má interní zprávu a ta nás ovlivňuje dlouho poté, co jste jídlo strávili. Jakmile si naladíte tělo na vyšší a vyšší frekvenci (vibrace), andělé vás vyzvou, abyste jedli zcela přírodní potraviny.

 

aura1Dokonce, i když si neuvědomujeme účinky z jídla a pití, naše duše častokrát ví škodu, kterou působí a žádá o duchovní pomoc. Když si anděl uvědomí, že někdo bude mít prospěch ze zvyšování svého vědomí, anděl ho jemně povede k očištění jeho stravy.

 

Obvykle vás andělé nejdříve vyzvou, abyste odstranili červené maso. Příště požadují odstranění kuřecího a krůtího masa, pak následuje ryba. Zvířecí maso překáží božské komunikaci, protože nese energii bolesti, kterou zvířata musela vydržet během života a smrti. Energie bolesti má nejnižší a nejhustší vibraci ze všech a pokud přijímáte bolesti plnou potravu, váš nervový systém nemůže dosáhnout nejvyššího frekvenčního potenciálu. Jakmile si zvyknete na vyšší frekvenci, budete pociťovat nucení, abyste přestali konzumovat mléčné výrobky. Tyto potraviny mohou ucpat vaše myšlení a pocitové kanály. Pokud se to stane, buď obdržíte pokyny, které vás budou směrovat k dobré výživě nebo vás vaši andělé vyzvou, abyste jedli veganské proteinové náhražky jako tofu a ořechy.

 

Nejvyšší Mistryně Ching Hai vysvětluje, jak čistý životní styl začíná u každého jedince stravou a vede k většímu klidu. Pokud si otravujeme náš systém toxickými věcmi a nečistými potravinami jako masem a živočišnými produkty, buňky těla a mozek budou také zamořené a zmatené. Proto nebudeme schopni jasně myslet ani klidně sedět, abychom našli zdroj štěstí a moudrosti.

 

Jíst maso, nejen, že je pro naše zdraví škodlivé, je to také důvodem, proč se nemůžeme spojit s našim pravým Já. Proto většina lidí, někdy jsou dobří, někdy jsou špatní, nevědí proč. Když je někdy jejich žaludek prázdný a jsou upřímní nebo mají nějaké trápení, jsou víc spojeni se svým nitrem. A když mají pohodu, pijí a jedí a neznají nic jiného, nejsou opět ve spojení.

 

Kdyby všichni přestali zabíjet a konzumovat maso, zmizely by na planetě destruktivní změny. Jen buďte vegany a čiňte dobro. Musíme něco udělat, abychom se vyhnuli tragédiím, které se již dějí miliardám lidí ve světě. Již miliarda lidí hladoví kvůli změně klimatu a nedostatku vody a jídla. Již jedna miliarda! A tři miliardy lidí mají nedostatek vody. Kolik ještě, nevím, na kolik dalších trpících lidí čekáme, než začneme jednat? Prosím, udělejte to teď! Jen buďte vegany. Zastavte chov hospodářských zvířat. Vytvářejte soucitnou energii, která obklopí náš svět, ta bude vysílat soucit, lásku, ochranu pro nás i naše děti na této planetě. Prosím, jednejte teď. Je to velmi jednoduché. Prostě buďte vegany!

 

Tak, jak se karma (odplata) zabíjení sníží, když se lidé stanou vegany, všechny pohromy se zmenší a naši zem obklopí láskyplnější atmosféra a my se nemusíme obávat ani válek mezi zeměmi, protože vegetariánská strava způsobí, že se lidé budou cítit mírumilovně, budou jasněji uvažovat. Takže každý národ bude mít následně dostatek přirozených zdrojů a budou si je srdečně vyměňovat. To je nejlepší způsob, jak se připravit na konflikt, úplně mu předejít. Veganská strava nám pomůže dosáhnout tento cíl a to téměř okamžitě.

 

Buddha řekl: „Když se splácí utrpení utrpením, utrpení nikdy nezmizí. Musíte použít pouze soucit.

 

Proto jsou lidé, kteří provádějí tyto akty zabíjení nebo ubližování zvířatům, jsou velcí chudáci, protože nerozumějí zákonu karmy, (odplaty) nerozumějí tomu, že za jeden zlý čin je stihne desetinásobný zlý následek. Je to pro ně velmi žalostné.

 

Karma (odplata) se mění tak rychle, protože stále vytváříme nový vzorec karmy (odplaty) a ten na oplátku ovlivňuje počasí, a počasí ovlivňuje nás, samozřejmě. A všechny ty ztráty biologických druhů a ztráty lidských životů jsou následkem způsobu, jakým žijeme naše životy. Nejsme dostatečně laskaví.

 

Když se lidstvo probudí a milující kvalita bude rozvinuta jako při narození, podle přání Nebe, pak budeme moci doufat, že přestane katastrofické ubližování zvířatům pro výhody lidí, protože lidé nevidí odplatu před svýma očima. Nevědí, jaká hrozná odplata na ně čeká. Proto tyto věci dělají. Často proto, že jsou příliš chudí, příliš trpí, proto to dělají, pak si na to zvyknou a jejich přirozenost není už vlídná, jako když se narodili. Lidé v dávných dobách říkali, že společnost je velká barvící pec, proto když žijeme v nějaké společnosti, taky se tak zbarvíme. Zbarveni na černo, bílo, záleží na společnosti.

 

80 % globálního oteplování je způsobeno chovem hospodářských zvířat! Vliv živočišné výroby na klimatickou změnu, článek z přednášky plně osvícené Mistryně Ching Hai zde:

http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011060019

Zaslala: Vladimíra Holečková