Ministerstvo spravedlnosti Spojených Států v návaznosti na aktivity “Marschalů” odstranilo kryt jednoho z největších finančních skandálů v historii lidstva, a to po třech letech velmi intenzivního a přísně utajovaného vyšetřování. Tento skandál “LIBOR” spustil procesy, které v plném rozsahu ukázaly obludnost celosvětové finanční tyranie. Masové zatýkání započalo společně s hromadnými obviněními a soudními procesy. To je fakt, který se právě v tomto období začíná rozjíždět. Co to znamená? Mimo jiné to, že se skutečně kvapem blíží doba, kdy bude odhaleno mnoho skrytých pravd.

 

great_revealingČas právě nadešel

Snad každý rozumně zvažující člověk si stále zřetelněji uvědomuje, že náš svět je řízen zkorumpovanými silami, a to i na těch nejvyšších úrovních vládnoucí hierarchie. Velmi překvapující události se vyvinuly dne 27. června 2012 a ty učinily mnohé podstatně očividnějším, a to i pro ty jedince, kteří stále setrvávali v kategorii popírání. A tak po mnoha letech tvrdé práce, kdy jsme se usilovali vypátrat pravdu, konečně vidíme pozitivní výsledky na globální úrovni. Jsem přesvědčen o tom, že každý následující den bude přinášet stále více a více poznatků na toto téma.

V této nové studii se budu co nejvíce snažit o to, abych vám poskytl důkladné shrnutí toho, co se skutečně stalo. Navíc nyní můžeme vidět vynikající práci spravedlnosti. Očekával jsem tento zlom a popravdě řečeno jsem o něm hovořil již v listopadu minulého roku, a to na základě úniku informací z vysoce utajovaných, ale velmi zasvěcených zdrojů. Aktuální události potvrzují, že nastolený plán je velmi efektivní.

Přijmout pravdu bývá často velmi bolestivý proces. Je možné, že mnoho lidí si projde jistým druhem zármutku ve chvíli, když si uvědomí plný rozsah toho, co se děje, a toho, co se dělo. Nicméně každý na této planetě by měl ukončit popírání pravdy, a to tváří v tvář tomu, co se právě děje. Téma velkého odhalení není doposud ani zdaleka tématem diskuze pro všechny z nás.

Proces zatýkání se teprve rozjíždí, přičemž je třeba si uvědomit, že tradiční západní média nesou na celé situaci svůj podíl zodpovědnosti jako ti, kteří kontrolovali a stále ještě kontrolují finanční systém. Kromě toho, že se mnohdy jedná o jedny a ty samé osoby, které na jedné straně vlastní tradiční média a na straně druhé jsou součástí ekonomické vlády.

Mezi lidmi je stále ještě v souvislosti s upozorňováním na neutěšený stav věci aktivní prohlášení, že se jedná pouze o konspirační teorie. Jistě, tento stav je jen výsledkem obrovského množství psychologických operací manipulujících a ovládajících veřejné mínění lidské společnosti ruku v ruce s desítkami tisíc najatých internetových “zabijáků”, kteří jsou placeni za hromadné manipulační aktivity v internetovém prostředí.

Pocit hanby byl vždy velmi silnou zbraní pro ty, kteří se rozhodli blokovat projev pravdy. Nikdo samozřejmě nechce vypadat jako blázen a být nenáviděn pro své přesvědčení. To je jen krátké vysvětlení k tomu, proč jsou mnozí autoři překvapeni, že doposud americká média neodhalila směrem “ven” celý příběh.

Dne 27. června 2012 Komise komoditních derivátů pro budoucí obchodování” (CFTC) zaznamenala velmi překvapivý soudní příkaz proti “Barclay Bank” a šoková vlna se začala pomalu, ale jistě valit. Velké množství e-mailové korespondence, které se točí kolem výše uvedené instituce, nabízí nezvratný důkaz toho, že “Barclay Bank” řídila svou úvěrovou sazbu s cílem získat téměř nepředstavitelně velké zisky. Na níže uvedené internetové adrese si můžete patřičný dokument stáhnout: http://www.cftc.gov/ucm/groups/………../enfbarclaysorder062712.pdf

Ono na první pohled to nemusí vypadat jako nějaká důležitá událost, ale “Barcley Bank”, aby mohla spekulovat s vlastní úrokovou sazbou, potřebovala určitou spolupráci se zbytkem těch největších bank na světě. Jinými slovy tu šlo o čistokrevné spiknutí. Šlo o banky, které si za normálních okolností vzájemně konkurují. Především ve Velké Británii nakonec explodoval s nebývale velkou silou, ale v USA je téměř neznámý, s výjimkou reportáže, která vyšla v listu “Huffington Post” a na alternativních zpravodajských serverech. Aktivace právního účinku vyžadovala nesmírně komplikované utajení, protože jakmile by nadnárodní bankovní korporace vycítila byť jen malé podezření, že se něco děje, zcela jistě by se velmi rychle postarala o odstranění klíčových svědků a dalších potenciálně nebezpečných osob.

 

Žádná konkurence, ty největší banky na světě jsou na jedné lodi

A tak svět pomalu, ale jistě zjišťuje, že ty největší banky světa se nachází na stejné lodi. Všechny z nich jsou zapojené do obrovského spiknutí s cílem klamat veřejnost se snahou o vytvoření umělého investorského prostředí ve svůj vlastní prospěch. V důsledku toho, že americké ministerstvo spravedlnosti připravuje masivní obvinění z mnoha trestných činů s dopadem na mnoho sfér, nejen té bankovní, jsou mnohé důkazy v této chvíli k dispozici ve veřejné doméně – o tom se konec konců přesvědčíme sami za chvíli. Ovšem tento příběh se rozvíjí podstatně rychleji, než jsme schopni ho sledovat, a skutečně prakticky každý den se děje něco nového.

Bohužel faktem je, že někteří lidé mají snahu či tendenci podporovat genocidní systém víry. Někteří lidé jsou tak agresivní, že odmítají věřit tomu, že někdo ve vládě, vojsku, finanční administraci, zpravodajské inteligenci či justici může být také důvěryhodným člověkem, který chce udělat něco užitečného.

Jak jsem již zmínil, tento genocidní systém přesvědčení se snaží malovat náš svět v černé, nebo bílé barvě a v podstatě se vše snaží separovat do dvou protilehlých pólů. Takový způsob myšlení zavání nebezpečným fundamentalistickým kultem, a to je cesta, po které zcela jistě žádný rozumný člověk nechce jít. Nikdo a nic nemůže být jen a pouze dobré, nebo jen a pouze zlé. Určitě se nikdo z nás nechce dostat, jak se říká, “z bláta do louže”.

Na základě údajů, které jsou staré několik týdnů, pak 70 – 75% příslušníků americké armády je postaveno proti spiklencům. Údaje pochází od velmi vysokého zdroje přímo z Pentagonu, se kterým jsem v kontaktu. Ukazuje se, že v posledních týdnech byly podniknuty velmi důležité kroky k oslabení velmi mocné opoziční síly, která byla loajální vůči spiklencům a která byla ochotná blokovat ozdravné procesy na naší planetě.

Mnoho statečných mužů a žen obětovalo své životy proto, aby chránili naši svobodu. Zaslouží si proto naši úctu a podporu. V důsledku jejich hrdinského úsilí se spustilo velké množství ozdravných aktivit včetně vyšetřování velkého množství trestných činů, což se právě v těchto okamžicích děje. Nacházíme se v bodu, odkud pro globální bankéře není návratu.

Po pravdě řečeno, všechny tyto finanční instituce byly minimálně od roku 2007 daleko slabší, než jsme si vůbec mysleli. Hrály si se svými účetními uzávěrkami tak, abychom si mysleli, že jsou pro nás stále skvělou investicí. Pokud by totiž popravdě vyjevily pravý stav věci, byly by již dávno zničeny. Široká mezinárodní aliance vzájemné podpory postupně odřízla tuto korporaci spiklenců, jelikož bylo evidentní, že jejich kolaps je na spadnutí. Jejich síla však bude stále dost silná, a to do té doby, dokud nebude každému zřejmé, že jejich kolaps je nevyhnutelnou věcí. Jejich podvod je tak velký, že zahrnuje všechny existující typy investic – akcie, dluhopisy, komodity, měny, podílové fondy, deriváty, hypotéky, úvěry a tak dále.

Aniž by si toho mnoho lidí vůbec všimlo, vyšel v září loňského roku neuvěřitelně zajímavý a vědecky podaný článek, který přesvědčivě prokazuje, že svět je řízen úzkým kruhem spiklenců. Je velkou ironií, že vědci, kteří sestavili daný materiál, žijí ve Švýcarsku – zemi prosáknuté utajovanou formou bankovnictví a dalších podobných aktivit. Celý materiál si pak můžete stáhnout na této adrese: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf

Takže o co jde?

Před nedávnem tři vědci ze Švýcarského Federálního technologického institutu v Curychu  Vittali, Glattfelder a Battiston odhalili vyčerpávající důkazy o tom, že svět je řízen vzájemně propojenými a specificky rozvětvenými bankovními direktoráty. V podstatě až do nedávna (obrazně řečeno) neexistovaly žádné výkonné počítače, databáze a podobné systémy. Proto se na danou skutečnost přišlo v podstatě až v dnešní době. Mimo jiné je pozoruhodné, že celý materiál byl publikován i v tak konzervativním a úzkostlivém vědeckém časopise, jakým je “New Scientist” (jde o velmi respektovaný zdroj informací).

Rozsáhlá počítačová databáze daných korporací

Glattfederův tým “vypustil” impozantní armádu superpočítačů a soustředil je na analýzu projektu “Orbis 2007” – což je pečlivě navržená databáze 37 000 000 předních společností a individuálních investorů po celém světě. Výsledky, které na sebe nedaly dlouho čekat, byly ohromující povahy. Pokud se nebojíte vědeckého žargonu, pak se podívejte na stranu číslo 3, kde vysvětlen proces, jak se k výše uvedenému odhalení přišlo. Zde bych rád uvedl pouze následující výtah:

“Začneme seznamem 43060 nadnárodních korporací (TNC), které jsou vyčleněny a označeny “Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj” (OECD), a to ze vzorku asi 30 milionů hospodářských subjektů v databázi “Orbis 2007”. Pak jsme použili rekurzivní vyhledávání, které vydělilo (jak již bylo řečeno) cílovou strukturu ze všech metod vlastnictví, které vyplývaly z “TNC”, a poukázalo na ně. Výsledkem bylo zjištění, že síť “TNC” obsahuje 600 508 uzlů a 1 006 987 mocenských vazeb.

Zdá se nemožné, že by jedna databáze mohla vést k objevům takového typu. Proto bych chtěl čtenáře upozornit na další informace (ve spojení s databází “Orbis”), které se objevují na straně 12 výše uvedeného dokumentu, který jste si mohli ve formátu pdf stáhnout. Tyto informace byly také náležitým způsobem využity. Finanční databáze “Orbis” obsahuje informace o 37 000 000 hospodářských subjektů, a to jak jednotlivců, tak i firem ze 194 zemí světa a zhruba 13 000 000 hospodářských subjektů komplexu přímého i nepřímého vlastnictví. (Orbis 2007: http://www.bvdep.com/en/ORBI )

Společně s mnoha dalšími informacemi poskytují informace týkající se oborové klasifikace, geografického umístění a současných příjmů daných subjektů. Vzorkování dat je zaměřeno na sledování řízení vztahů, spíše než na dědičné majetky. Pokud je to možné, procenta majetku se týkají akcií spojených s hlasovacími právy.

Struktura “bow-tie” (motýlku)

Jak jste si právě mohli přečíst, z databáze “Orbis 2007” Švýcarští vědci izolovali 43060 nadnárodních korporací. Když začali analyzovat podnikové dluhopisy, překvapila je struktura “motýlku” (viz obr. níže) s hustými a kompaktně propojenými systémovými uzly. Výraz “motýlek” je vizuální metafora vztahující se k datové mapě. Jak je vidět, “motýlek” má malý uzel v centru a dvě “křídla”, která z něho vystupují do stran. V systému počítačových dat pak centrální uzel odpovídá nevelkému počtu vzájemně propojených korporací s pobočkami, které pokrývají většinu systému. V tomto případě to vypadá jako kruh s mnoha červenými tečkami uprostřed. Důležité je si uvědomit, že všechny tyto červené tečky se nachází uprostřed systému.

 

corporate_core
Systém “motýlku” (B), jeho struktura (A), jádro světového korporátního systému (C) a jeho fragment (D).

 

Následující stručné vysvětlení pomůže pochopit některé výrazy z výpisu avízovaného článku, které jsou shrnuty ve větě:

 

“Zjistili jsme, že nadnárodní společnosti tvoří obrovskou strukturu “motýlku”, která je kontrolována velmi malou skupinou, jež se nachází ukrytá v jádru finančních institucí. Toto jádro může být považováno za hospodářskou “super – entitu”. Tato skutečnost odhaluje velmi závažné problémy a měly by být výzvou pro další výzkum, ale i velmi zásadním varováním pro politiky”.

Je třeba si uvědomit, že toto jádro 1318 firem ovládá prakticky všechno. V praxi skutečně Švýcarský tým vědců ukázal, že toto malé jádro 1318 korporací ovládá zbytek. Obecně platí, že tyto společnosti vydělávají 20% všech světových příjmů. Toto jádro ve své první úrovni vykazuje strukturu “motýlka”. Těchto1318 společností se nachází uvnitř struktury “motýlka”. Tato struktura se rozšiřuje a zahrnuje mnoho jiných společností.

Následuje výňatek ze strany číslo 5 výše uvedeného styčného dokumentu ( http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf  ), kde se nachází informace týkající se onoho “výkonného jádra”: “Tak jako existuje světová internetová síť, tak síť “TNK” vykazuje strukturu “motýlka”. Základním rysem této struktury je skutečnost, že je velmi pevně propojena navzájem na své vnitřní straně a její části disponují v jádru dvaceti spojkami s jinými částmi toho samého jádra. Jiným slovy řečeno, jde o těsně spojenou skupinu korporací, která společně vlastní většinu akcií jeden druhého”.  

– pokračování –

David Wilcok

Zdroj: http://2012indyinfo.com/2012/07/21/the-great-revealing-us-marshals-expose-biggest-scandal-in-history/