Papež František údajně připravuje zásadní světové prohlášení o mimozemském životě a jeho teologických důsledcích. Rosana Ubanell z Voxxi News dnes oznámila, že kvůli pokrokům ve vědeckých metodách objasňování mimozemského života papež František chce být připraven s nějakým prohlášením o „Prvním kontaktu“. Ubanell říká, že podrobnosti ještě musejí být oznámeny, ale že zájem Vatikánu o mimozemský život je dobře zdokumentovatelný díky nedávným konferencím o astrobiologii – které sponzorovala anebo se jich také účastnila vatikánská observatoř. Otec Guy Consolmagno, jezuitský astronom a jeden z vedoucích katolických zastánců přípravy na vědecký objev mimozemského života, získal 18. července vědeckou medaili Carla Sagana, kterou obdržel od Americké astronomické společnosti. Papež František, kolega jezuita, pravidelně konzultuje s Consolmagnem a s dalšími vedoucími astronomy Vatikánu vědecké otázky. František se připravuje na řeč “Urbi et Orbi” – z latiny “městu (Římu) a světu” – a to o Prvním kontaktu s mimozemským životem.

Zájem vědců Vatikánu o mimozemský život byl poprvé veřejnosti odhalen v květnu 2008, kdy šéf observatoře Vatikánu, Fr Gabriel Funes, také jezuita, poskytl rozhovor pro vatikánské noviny L’Osservatore Romano. Funes učinil sérii pozoruhodných výroků o tom, jak je mimozemský život pravděpodobně po etické stránce vyspělejší než lidstvo a mohou být proto přivítáni jako bratři. V rozhovoru s názvem “Mimozemšťan je můj bratr“ Funes řekl, že inteligentní mimozemský život nemusel zažít „pád“ a může být „osvobozen od prvotního hříchu…(zůstávajíc) v plném přátelství se stvořitelem.“ To umožňuje považovat je za „naše bratry“ jak Funes vysvětlil:

Stejně tak jako je na Zemi rozmanitost tvorů, mohou existovat jiné bytosti, dokonce inteligentní, stvořené Bohem. Není to v protikladu s naší vírou, protože my nemůžeme klást limity božímu svobodnému tvoření…Proč nemůžeme mluvit o „bratru mimozemšťanovi?“ Byl by stále součástí stvoření…“

Co je nejdůležitější, Funesovo prohlášení umožňuje myšlenku, že křesťanství může být exportováno do mimozemských světů, které neprožily „pád“ a jsou osvobozeny od původního hříchu.

Asi rok po tomto rozhovoru byl Funes organizátorem vůbec prvního astrobiologického sympózia, pořádaného Papežskou akademií věd v listopadu 2009. Consolmagno a Funes hráli od té doby vůdčí role pro Observatoř Vatikánu při představování teologické perspektivy při odhalování mimozemského života. Významné také je, že oba byli hlavními poradci papeže Františka ve věci vědeckých otázek, týkajících se odhalení mimozemského života.

Co bude pravděpodobným obsahem nadcházejícího prohlášení papeže Františka nebo možného projevu “Urbi et Orbi” o mimozemském životě? Důležitým klíčem je blížící se přednáška Fr. Consolmagna, 18. a19. září 2014, na astrobiologickém sympóziu organizovaném NASA a Knihovnou Kongresu s názvem: “Příprava na odhalení: racionální přístup k důsledkům nálezu mikrobiálního života, nálezu komplexů či nálezu inteligentního života mimo Zemi.“

Consolmagno je disponovaným přednášejícím a bude diskutovat o teologických dopadech odhalení mimozemského života. Jeho téma je „Pokřtili bychom mimozemšťany?“ a to naznačuje, že papež František souhlasí s tím, že mimozemšťané jsou schopni vyšší etiky týkající se pochopení křesťanského odkazu a stát se křesťany.

Připravuje-li se doopravdy papež František na prohlášení o mimozemském životě, je pravděpodobné, že bude zdůrazněno, jak v křesťanské nauce neexistuje žádná neslučitelnost s vírou v mimozemský život, což navrhnul Fr. Funes v květnu 2008. Důležité je, že papež František pravděpodobně zdůrazní témata mimozemšťanů: nepodílení se na původním hříchu; větší etická vyspělost; a schopnost sdílet křesťanské poselství a být našimi bratry.

Ne všichni uvítají prohlášení papeže Františka obhajujícího mimozemšťany jako naše bratry a jako ty, kdož stojí za to, aby byli pokřtěni a obráceni na křesťanskou víru. Podle Chrise Putnama a Toma Horna, autorů knihy „Exovaticana“, papež František se připravuje na vedení katolické církve, aby přijal mimozemšťany jako „bratry v Kristu“ – odrážející zprávy kontaktérů z 50. a 60. let o mírumilovných „vesmírných bratrech“. Putnamova a Hornova Exovaticana věští budoucí náboženskou válku mezi těmi, kdo přijímají mimozemšťany jako „bratry v Kristu“ a těmi, kdož věří, že se vracejí jako démoni, chtějíce nás zotročit. I přes rozsáhlé vědomosti uveřejněné v Exovaticana bohužel i zkresluje data směrem k celkově negativnímu hodnocení motivací mimozemských návštěvníků. Naštěstí, vyvíjející se pozice Vatikánu, jak se zobrazuje v prohlášeních jeho předních astronomů, ukazuje mnohem osvícenější postoj při tom, jak uvažovat o odhalení mimozemského života z teologické perspektivy. Prohlášení nebo proslov „Urbi et Orbi” od papeže Františka, vysvětlující různá témata spojená s pohledem na mimozemšťany jako na potenciální „bratry v Kristu“, to je vstřícný postoj, jak se ujmout kontroverzní otázky zásadního světového významu.

Michael Salla, Ph.D. – 23. července 2014

http://www.examiner.com/article/vatican-preparing-statement-on-extraterrestrial-life?CID=examiner_alerts_article

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/news/vatikan-pripravuje-prohlaseni-o-mimozemskem-zivote/