http://www.knihya.cz/18800/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-12

.

33. NOVÝ SVĚT – POKUD MŮŽETE, VEZMĚTE SI JEJ

 

et1-150x150Nyní je naprosto zásadní, abychom přešli od lidí s top-secret prověrkami, od dokumentů a svědectví ke skutečným přístrojům, protože to je záležitost vědy zabývající se hmotou. Musíme přesvědčit některé vědce, kteří mají vědomosti o těchto technologiích na novou energii, že brána je otevřena. A pokud se nedáme do pohybu, abychom jí prošli, tak na co ještě čekáme? K tomu však nemůžeme nikoho nutit. Je to dobrovolný svazek. Tak jediné, co můžeme udělat, je vysvětlit: „Toto jsou bezpečnostní systémy, které máme připraveny. A toto je důvod, proč nyní nastal čas dovést ty úžasné nové vědy do stadia praktického využití.” Již nyní máme něco, co nazývám „strategickou bezpečnostní zárukou”, která je protiváhou k těm bezpečnostním taktickým silám lidí za scénou. Uvnitř té tajné skupiny máme několik velmi mocných lidí, kteří podporují to, co děláme, a kteří budou reagovat na všechny hrozby vůči nám.

 

Máme také miliony lidí, kteří už vědí, na čem ta tajná skupina pracuje. Připomínám toho právníka z Národní bezpečnosti, který mi v roce 1990, když jsem zvažoval založení CSETI, poradil: „Nejdi krokem, utíkej a dostaň ty informace před zraky mnoha lidí.” To je důvod, proč jsem souhlasil, že se objevím v pořadu „I.arry King Live”, a proč jsem souhlasil s účastí ve spoustě takových show, jako je „48 hodin”. Poněvadž ať už je publicita dobrá nebo špatná, miliony lidí sledujících televizi mi svým způsobem poskytují ohromné bezpečí. Při takovém vystoupení na vás svítí milionwattové reflektory a každý ví, na čem děláte. A zde je jedna dobrá zpráva: „Tajné síly prosperují pouze v temnotě utajení.” Když vstoupí do ringu, kde se na náš boj upírají mohutné reflektory, pak mnoho lidí v reálném čase vidí, jak ohavné je jejich počínání. Vše, co děláme, vše, co zjistíme, všechny naše evidence a důkazy jsou duplikovány a vkládány do rukou klíčovým řídícím silám, které – pokud se nám něco stane – předají tyto informace veřejnosti – rádiím, televizí, na internet atd.

 

A proto když nás zabijí, nebude to vadit, protože pokud toto děláme s plány na nové technologie, pak se neztratí, ale naopak budou masivně odtajněny a šířeny. To toto je intuitivní obranná strategie, kterou mnoho vědců dost dobře nechápe. Před tou skupinou neudržíte nic v tajnosti. Mají elektronické přístroje napojené na vědomí. Zapomeňte na špionážní družice. To je technologie z šedesátých let. Oni nyní dokáží monitorovat vše v reálném čase. Neexistuje způsob, jak bychom před nimi mohli něco udržet v tajnosti. Takže neplýtváme časem a námahou, abychom nad tím spekulovali. Je bláhové si myslet, že dokážete udělat něco, co by ty mocné tajné přístroje nezaznamenaly. Co je pak v našich silách? Naší šancí je dělat jistý typ aikida. Vezmeme si jejich energii, obrátíme ji proti protivníkovi a jednáme s naprostou otevřeností a transparentností. Takže místo tajností, skrývání a podloudností děláme vše otevřeně a ihned, jakmile to jde, to předkládáme široké veřejnosti. To je též důvod, proč ihned poté, co jsme se – dr. Loder, jeden člen výboru SEAS a já – vrátili z jednoho místa na širém moři, kde jsme v roce 2003 našli neobvyklé energetické zařízení, vystoupili před veřejnost a promlouvali k milionům naslouchajících posluchačů.

 

Čím více lidí o tom ví, tím hůře se těm ničemným elementům jedná, protože na celou věc se již upírá mnoho silných reflektorů. Jsou to upíři typu Drákuly. Nechtějí vstoupit do slunečního svitu. Když na ně dopadne sluneční paprsek, rozutečou se jako švábi. Rozsviťte světlo a švábi se vrátí zpět do svých děr. Nechtějí, aby byli přichyceni při tajné, vražedné, záškodnické akci proti skupině s vysokým morálním profilem. Mluvili jsme s jistými lidmi z hlavního proudu médií, kteří nám řekli: „Bylo by pro nás velmi obtížné vynést ty informace ven jako pouhý příběh o UFO, ale pokud vás někdo bude chtít zastrašit a vy to bude moci dokázat, nebo pokud se vám něco stane, uděláme z toho velký příběh, protože v tom případě to bude skandál. A pak se budou miliony lidí ptát, co se vám to – k čertu! – stalo.” Také máme kazety, které byly duplikovány a vloženy do rukou lidem, kteří jsou připraveni je ihned zveřejnit. Na těchto kazetách jsou lokalizována mnohá klíčová zařízení a budovy a uvedeno mnoho jmen členů té tajné skupiny. Nicméně mnoho těchto vědců žije ve strachu a s traumaty typu „posttraumatický stresový syndrom z technologií na nové energie”. Tito vědci byli pomocí metod psychologické války přesvědčeni, aby byli velmi paranoidní a ponechali své dílo v naprostém utajení. Tento postup je však pro ně nebezpečný, je proti nim. V té tajné hře nikdy nezvítězí. My to však naším odtajněním můžeme dokázat!

 

Bezpečí je v rychlosti a otevřenosti – navzdory tomu, co si lidé myslí. Pokud se někdo uchýlí k tajnůstkaření, nemá šanci. Vaši nej- horší nepřátelé se vše dozvědí v reálném čase; a lidé, kteří by vám mohli pomoci, masy lidí, které se zajímají o životní prostředí a ropu, se o vás nedozví. Tuto chybu lidé dělají již celé jedno století. Lidé si přejí řešení krize životního prostředí, řešení ropné krize i řešení chudoby na této planetě. Existuje ohromná podpora pro všechny technologie, které pomáhají tyto problémy řešit. Jakmile má něco masovou podporu, pak lidé vyrabují a spálí Washington dřív, než bude patentovému úřadu dovoleno, aby uzurpoval patent na tyto technologie! Když mi Ted Koppel řekl, že mě zve do pořadu „Noční linka”, pokud se nám konečně podaří identifikovat skutečné zařízení na volnou energii, odpověděl jsem mu: „Přijdu do vaší show, a pokud mě necháte, před miliony lidí roztrhám na kusy jakýkoliv příkaz k utajení.” Podíval se na mě – byli jsme tam jen sami dva tváří v tvář – a řekl: „Já vás nechám.” Žádná suma peněz ani žádné hrozby nás nezastaví před konáním toho, co považujeme za správné.

Pokud nebudeme mít technologie, které nás zbaví fosilních paliv a jaderné elektřiny, nemůžeme pomýšlet ani na dobrou budoucnost lidstva. Proto je nutné, abychom dělali vše, co je potřeba, abychom zajistili tyto technologie pro mírové použití a zabránili jejich přeměně ve zbraně. To je dokonale splnitelný cíl.

 

Tajné a neúprosné potlačení těchto technologií je přímo spojeno s mocí. Pokud děláte něco, co má dopad na tu část ekonomiky, ve které je uloženo pět či šest bilionů dolarů a která je jádrem fungující světové ekonomiky, pak je to velký problém. Mnoho lidí neví, že jednou z klíčových oblastí zájmu Národní bezpečnostní rady Spojených států je národní ekonomická bezpečnost. Jeden ze svědků, se kterým pracuji, dřív pracoval pod jedním admirálem, který velel Výzkumnému ústavu vojenského námořnictva. Tento admirál na jednom mítinku zcela otevřeně řekl: „Mým hlavním úkolem je udržovat status quo ve světě energetických zdrojů a energetické rozvodné sítě.” Představte si toto: vyjdeme na světlo s těmito technologiemi a miliarda lidí v Latinské Americe nebo subsaharské Africe nebo jedna miliarda lidí v Indii nebo půl či jedna miliarda lidí v Asii bude schopna mít toto zařízení v každé vesnici a budou si sami vyrábět veškerou energii, kterou potřebují pro čištění vody, elektrifikaci, chlazení, transport a výrobu světla. A to všechno bez znečištění a bez nákladů na energii samotnou. Výroba takového zařízení nebude o nic nákladnější než výroba generátoru. To by přineslo ohromný vzestup té masy lidské populace, která nyní žije v mysl drásající chudobě.

 

Zapomínáme, že pouze dvacet procent světové populace žije v něčem, co nějak připomíná moderní vymoženosti a moderní technologii. Těch zbylých osmdesát procent je stěží půlkrok venku z džungle, pokud vůbec. Takže za těchto okolností máme vzrůstající světovou krizi, vzrůstající hněv namířený proti Západu, vzrůstající pravděpodobnost války a terorismu. Ale pokud se objeví tyto technologie, právě tato vlna bude tím přílivem, který pozvedne všechny lodě. To je skutečně dobrá zpráva – pokud právě nejste vlastníkem ropných ložisek v hodnotě několika bilionů dolarů. Co stane, když miliardy lidí v Indii, subsaharské Africe, Latinské Americe a Asii dosáhnou takové úrovně ekonomické aktivity, která předčí Ameriku a Asii? Náhle dostaneme největší geopolitickou změnu v historii světa, kde „velký bílý otec” přestane být na plantáži tím jediným, kdo činí rozhodnutí. A pravda, které se děsí srdce fašistů, kteří jsou v těch vládnoucích skupinách, je, že jakmile bude svět mít k dispozici volnou energii, budou se muset dělit o moc s lidmi z jiných kontinentů, jiných ras a jiných kultur. Geopoli- tická síla nepochází z velikosti populace států – pochází z ekonomického vlivu.

 

Pokud by samotná zalidněnost rozhodovala o světové moci, pak by těmi nejmocnějšími státy byly Indie a Čína. Což nyní neplatí. Síla a moc pocházejí z technologických a ekonomických dovedností, ze kterých vyplývá síla vojenská – rozhodující je pouze toto. Sovětský svaz padl, protože jeho ekonomické dovednosti zbankrotovaly. Nyní jsou Spojené státy jedinou světovou super- velmocí. A přesto by lidstvo mohlo vyrábět výrobky a energii bez znečišťování životního prostředí (totéž platí o transportu osob i zboží), stoprocentně recyklovat odpady, a přitom nemít žádné náklady na energii samotnou. Odpadla by potřeba stavět energetické rozvodné sítě v hodnotě mnoha bilionů dolarů, které postrádá jak Indie, tak většina světa, jenž nemá prostředky na jeho vybudování. Tyto nové technologie na volnou energii by přinesly vzrůst světové ekonomiky ze současných třicet bilionů dolarů ročně na sto či dvě stě bilionů.

 

Nicméně hlavní nárůst by se odehrál mimo Ameriku a Evropu, které mají společně šest set milionů obyvatel. Celý svět má desetkrát více – šest miliard. To by přineslo největší přesun geopolitické moci v historii lidské rasy. A došlo by k tomu velmi rychle – během nějakých deseti či dvaceti, nanejvýš padesáti let. To je jeden z klíčových důvodů pro udržování utajenosti. Takové utajení je hluboce zakořeněné v otázce moci a bohužel má poněkud ošklivý rasistický podtext. Staré přísloví „chceš-li mír, pracuj na spravedlnosti” je tu zcela na místě. Je velmi obtížné mít na světě spravedlnost, když většinu světových zdrojů využívá jen malé množství lidí, zatímco zbytek živoří v otřesné chudobě. Aby došlo ke změně této dynamiky, musejí se objevit nové technologie. Jakmile k tomu dojde, svět rozkvete pro blaho všech jeho obyvatel. Naskýtá se tu velká otázka: Jsme ochotni vytvořit takový svět, který je spravedlivý a štědrý ke všem svým obyvatelům, a jsme skutečně ochotni se podělit o moc nad světem? Jsme ochotni všem lidem přisunout židli ke stolu geopolitické moci?

 

Až dosud zněla odpověď na tuto otázku týkající se dobré budoucnosti záporně. Nyní nastal čas říci ano. V těch oblastech, kde se dlouho zadržoval pokrok, bude vzrůst velmi rychlý a omračující. Bude to podobné jako v oblastech, kde nedošlo k rozvoji pevných telefonních linek a kde se přešlo rovnou k mobilním a satelitním telefonům. Mnohem zásadnější a hlubší bude, že tyto oblasti světa přeskočí sto padesát let průmyslové revoluce, která je spojena továrními komíny, a přejdou rovnou k malým místním zařízením na výrobu energie, která nebudou potřebovat rozvod elektřiny pomocí drátů ani palivo či nákladnou infrastrukturu. Takže dojde k rychlé industrializaci, ovšem bez znečištění. S tím bude spojena velká ekonomická aktivita, technologický pokrok a geopolitická moc.

 

Taková změna v naší výrobě energie způsobí decentralizaci moci, doslova i přeneseně. Budou decentralizovány jak zdroje energie, tak politická moc. Každá vesnice začne být soběstačná, a tudíž dojde k omezení centralizované vlády. Jakmile těmto technologiím porozumíme, pochopíme, že budou moci vyrábět veškerou energii, kterou bude jakákoliv oblast potřebovat a zajistí i transport a výrobní potřeby. A více pokročilé způsoby užití těchto vynálezů umožní i materializaci jakéhokoliv objektu, který je v dané oblasti potřeba. Takže to bude obrovská revoluce v materiálním jmění lidstva. Takže pomalu opouštíme dobu, kdy lidé mlátí jeden druhého po hlavě kvůli kusu půdy nebo kusu zlata – to je zcela nové paradigma. Ale toto nové paradigma spláchne potřebu ústředních, uzavřených tajných společností, centralizovaného bankovnictví a přílišné centrální vlády.

 

Budeme sjednocení a integrovaní jako civilizace planety Země. S tím však půjde ruku v ruce nárůst moci lokálních samospráv. Na jedné straně budeme čím dál víc integrovaní jako jedna globální vesnice, a to díky možnosti bezprostřední globální komunikace a cestování po celém světě. Cestování z jednoho kontinentu na druhý bude díky novým antigravitačním pohonům extrémně rychlé. Na druhé straně i malé celky budou poměrně soběstačné a budou moci rozhodovat o svých záležitostech. Tento dvojí paradoxní proces posílení samosprávnosti malých oblastí a zvyšující se integrovanost světového společenství bude probíhat současně. Díky tomu dojde k vytvoření zcela nového světa. Připomíná mi to jednu píseň skupiny RKM: „Je to konec světa tak, jak jej známe, ale je mi fajn.”

 

Platí zde obrácená úměra: jak nádherná je pro masy lidstva tato vize celosvětové transformace, tak děsivý je ten případ nejhoršího scénáře té úzké elity lidí, kteří se chtějí zuby nehty držet vlády nad světem. Protože když decentralizujeme výrobu elektrické energie a ekonomickou aktivitu, decentralizujeme také tu kleptokracii nejhrubšího zrna, která v dnešní době řídí naši planetu. Vzpomenu tu příběh, který vyprávěl plukovník Corso našemu společnému příteli. Jedná se o událost, kterou prožil v roce 1956 na Hollomanově letecké vojenské základně. V té době kolem základny často létaly mimozemské koráby. Docházelo k jejich častým sledováním na radaru. Samozřejmě se jednalo o velmi citlivou oblast poblíž místa zvaného Trinity, kde došlo k výbuchu naší první jaderné zbraně. V ten den, kdy vojenský radar zachytil UFO, bylo něco po poledni. Mimozemský koráb sestoupil na zem a přistál kousek od Hollomanova ranče. Plukovník Corso skočil do džípu a sám uháněl k tomu místu. Když dorazil na místo, uviděl jednolitý stříbrný koráb vejčitého tvaru. Koráb se tiše vznášel kousek nad zemí. Za chvíli se plně zmaterializoval, zatřpytil se na slunci a pak zmizel… Vše, co mohl plukovník vidět, byl jen přelud – obláček teplého vzduchu nad písečným povrchem. Koráb se demaurializoval do podoby energetického pole ve tvaru korábu a pak se opět objevil ve své plně materializované formě.

 

Zničehonic stál před korábem jeden mimozemšťan s jistou komunikační pomůckou, pomocí které se dalo hovořit telepa- ticky. Plukovník Corso se zeptal: „S kým mám tu čest? Je to přítel nebo nepřítel?” Mimozemšťan odvětil: „Ani jedno, ani druhé.” A za chvíli pokračoval: „Byli bychom rádi, kdybyste přestali používat některé vaše radarové systémy, které ruší přístroje našeho korábu…” (Připomínám, že k havárii UFO u Roswellu došlo proto, že tam byl vysokoenergetický radarový systém, který byl nastaven na určitou frekvenci, která přerušila navigační systém a pohon mimozemské kosmické lodě.) Plukovník Corso, který byl poněkud neomalený představitel armády, řekl: „No … a co z toho budu mít já?” Mimozemšťan se k němu obrátil a pravil: „Nový svět, pokud si jej dokážete vzít!” Nyní, o padesát později se učíme, jak si jej vzít. Začínáme si zvykat na to, že je nám nabízen nový svět. Musíme se naučit přijímat nový svět, který již má zpoždění několik desetiletí … začít s tím, co bude dlouhou érou udržitelné osvícené civilizace.

Právě to od nás očekávají mimozemské civilizace, a my jsme tou generací, která to musí dokázat.

 

34- VYŘEŠENÍ NAŠÍ VLASTNÍ DYSFUNKČNOSTI

Jednou mi jeden ropný magnát řekl, že používat ropu jako palivo je totéž, jako pálit Picassovy obrazy, abychom získali teplo. Ropa je příliš jedinečná, než abychom ji používali jako palivo. Když pohlédneme na potřeby civilizace, která tu má být stovky tisíc let, pak bychom měli ropu schraňovat jako něco velmi cenného, z čeho se dají vyrábět plasty, lubrikanty a syntetické látky. Pokud budeme využívat přírodní zdroje Země rozumně a adekvátně, vystačí nám – jako pokročilé civilizaci – tisíce a možná i miliony let. Pokud však budeme vším bláznivě plýtvat jako dnes, pak naše civilizace nebude pro Zemi udržitelnou. To dává rozum každému, kdo myslí logicky. Pokud je však naše rozhodování založeno na poblázněném strachu a hamiž- nosti nebo na eschatologické víře v konec světa, pak je nám zcela jedno, co bude za tisíc let. Pak se nestaráme dokonce ani o to, co přijde za dvacet let.

 

Zadržování nových technologií způsobí doslova to, že vypálíme všechny zdroje, které měly zůstat jako rezerva pro mnohem uvážlivější použití v dlouhodobém horizontu synů našich prapraprapravnuků. Můj otec byl Čerokíj a Čerokíjové věřili, že vše, co děláme, by mělo být děláno s ohledem na mnoho generací, které se ještě nenarodily. A v tomto okamžiku historie jsme na počátku cyklu, který potrvá půl milionu let. Takže všechno, co nyní děláme, by mělo brát ohled na dvacet tisíc generací, které se ještě nenarodily. Jeden muž, se kterým jsem pracoval v devadesátých letech, byl v Reaganově Národní bezpečnostní radě. Řekl mi, že dlouhodobý plán této rady je dělán na pouhých šest měsíců dopředu! Je to naprosto reakcio- nářské – jde to z jedné krize do druhé. Lze namítnout, že tyto technologie zaměřené na novou energii a pohonný systém lze zneužít pro výrobu zbraní. To je pravda. Ale pravdou také je, že vše lze zneužít jako zbraň. Jako doktor z pohotovosti jsem viděl lidi, kteří byli zabiti láhvemi od piva! Znamená to tedy, že bychom se těch nových technologií měli zříci a nechat svět, aby byl zničen a vyvražděn kvůli našemu bláznovství?

 

Nebylo by lepší vytvořit mezinárodní spolupráci a kolektivní zabezpečení, abychom zajistili, garantovali a vynutili si bezpečné a mírové použití takových technologií? Kdyby vládl takový systém, pak by kdokoliv – jedinec, skupina či národ – kdo by chtěl takové technologie použít k válce, násilí či ubližování, byl okamžitě zastaven. Nemůžeme začít tyto technologie šířit a pak předstírat, že se neobjeví další Hitler nebo Saddám Husajn nebo Pol Pot.

To znamená, že dnes už opravdu máme prostředky, jak takové věci monitorovat, a prostředky, pomocí kterých si lze vynutit stabilní mír. Technologie, které dnes existují v tom tajném světě, by v rukou lidí bažících po míru umožnily monitorování a znemožnění jakéhokoliv škodlivého použití těch nových energetických systémů … bezprostředně, ihned, v reálném čase. Musíme být realističtí, každý není schopen okamžitě se přenést do samádhi a osvícení a stát se nenásilným a mírumilovným. Jsme lidé. Ale ve světě je dost dobrých lidí a dost dobrých vůdců, kteří zajistí vedení, které potřebujeme. Pokud se na scéně vyskytne nějaká zlá a potenciálně nebezpečná osoba, musí dojít k takovéto politice: každý civilizovaný stát na zeměkouli musí povstat a zastavit ji dřív, než se z toho stane problém. Pokud bychom prováděli takovouto politiku, nikdy by nedošlo ani k první, ani ke druhé světové válce. Dnes existují prostředky pro komunikaci i monitoring, otázka však zní: Je zde dost vůle a záměru k vynucení míru?

 

Jako příklad si vezměme Saddáma Husajna a jeho chemické zbraně. Kdo ho zásobil chemikáliemi a technologií? Němci, Američani a Francouzi. Trochu mu pomohli i Rusové. Rumsfeld se při transferu těchto technologií Saddámovi osobně angažoval. A jak si takové figury obstarávají peníze na své válečné programy? Pomocí ropy. Nemá to nic společného s tím, zda jsme schopni to provést či ne. Čím dříve to lidé pochopí, tím lépe. Stav současného světa je manipulován těmi, kteří mají prospěch z válek a konfliktů. Je jasné, že jsme se nepoučili z první světové války a nepoučili jsme se ani po druhé světové válce. Tak proto jsme nyní tam, kde jsme. Nabízí se otázka: K čemu všemu přesně musí dojít, aby se politici dokázali poučit? Už jsme dosáhli vrcholu produkce ropy a začne to tu vypadat jako ve filmu „Šílený Max”, kde se bojuje o poslední barel benzinu. Nastal čas, abychom udělali správnou věc a posunuli naši civilizaci na další stupeň vývoje.

 

Jsme ochotni žít podle pravidel zákona jako civilizovaný svět, nebo se z nás stanou zbabělci a budeme odvracet pohled, až ničemné a ilegální operace a „Vražda s. r. o.” převálcují zájmy nás lidí? Jakmile jednou účinně odkryjeme existenci těchto technologií, veřejnost řekne: „To chceme!” Žádný normální chlápek nechce kupovat litr benzinu za sto korun, aby mohl nastartovat svoji káru. Existují síly, které vynesou tyto zájmy do samého čela zájmu, to je nevyhnutelné. Nevyhnutelně se dostaneme na druhou stranu toho všeho a svět se k této vizi upne. Otázkou však je: Ke kolika zmatkům a hloupostem bude muset dojít, než se dostaneme na druhou stranu? Toto je ta jediná otázka. Lidské bytosti jako skupina jsou určeny k přežití, a když dojde k nejhoršímu, dokážeme přežít. Vítám fakt, že vypuštění těchto technologií bude po nás vyžadovat, abychom chtě nechtě vytvořili udržitelnou mírovou civilizaci jen proto, abychom přežili. Nyní se nacházíme v bodě, kdy každý ví, že nebudeme moci dlouho odkládat řešení velkých strukturálních a enviromentálních problémů. Takže jakmile svitne nějaké východisko, zaměří se na to pozornost lidí a nakonec budeme muset udělat to, co jsme měli udělat už před pár desítkami let. Bez míru nemůže na Zemi dojít k dalšímu pokroku. Pravda je prostá: dosáhli jsme takového bodu ve vývoji lidské rasy, kdy jediná možná budoucnost bude mírová.

 

Mnoho lidí začne namítat: „Ach, my nikdy nebudeme mírumilovní, vždy se budeme pokoušet zničit jeden druhého.” Pravdou je, že většina lidí nechce žít v násilí a konfliktech. Většina z těch šesti miliard jsou skutečně velmi milí mírumilovní lidé. Bohužel jsme nebyli ochotni izolovat téch pár vzteklých psů, kteří si neustále libují v napadání druhých. V rámci těch super tajných programů existují lidé, kteří fantazírují o tom, že tyto technologie použijí při dobývání kosmu, v jakýchsi hvězdných válkách. Ale technologie, které překračují průsečík světla, nemohou být využity jako zbrojní systémy, aniž by se ze všech nestaly mrtvoly. To je stejně jisté, jako že nikdo nepřežije jaderný výbuch. Některé tyto tajné projekty jsou založeny na špatném pochopení činnosti mimozemšťanů. Například když jsme se pokoušeli odpálit jadernou zbraň na Měsíci, abychom Sovětskému svazu ukázali, jak mocná je Amerika, objevil se mimozemský koráb, raketu s jadernou náloží zastavil a zničil ji. Někdo by to mohl brát jako důkaz, že ti mimozemšťané jsou k nám nepřátelští. Zatímco oni se jen snažili chránit svá zařízení na Měsíci a také posvátnost kosmického prostoru jako míruplného místa bez zbraní hromadného ničení. Ovšem v mysli lidí, kteří chtěli vidět jaderný výbuch na Měsíci, mohla tato frustrace vést k přesvědčení, že ta akce mimozemšťanů je vlastně důkazem jejich nepřátelství!

 

Došlo k mnoha takovýmto událostem, které si lidé špatně vykládají jako důkaz nepřátelství mimozemšťanů, zatímco ve skutečnosti je to důkaz o jejich osvícenosti. Mimozemské civilizace se pouze pokoušejí zastavit nezralou militantní civilizaci ze Země, která se snaží opustit svou biosféru a proniknout do kosmu. Záleží to na naší perspektivě, můžeme na to pohlížet tak nebo onak. Jsem si zcela jist, že mimozemské civilizace jsou mírumilovné. Pokud však chcete celý příběh překroutit a říci jej – dejme tomu – prezidentu Reaganovi nebo někomu jinému, kdo lne ke hvězdným válkám, můžete to podat takto: „Podívejte, čelíme vážné hrozbě. Potřebujeme nainstalovat zbraně do kosmu a zasadit jim pořádný úder!” Když vám dávám tyto příklady, nemluvím teoreticky. K těm událostem skutečně došlo a vedly k ospravedlnění útoků na mimozemské koráby a rozmístění zbraní ve vesmíru. V projektu Disclosure máme svědky událostí, kdy mimozemšťané zcela a náhle vyřadili šestnáct až osmnáct interkontinentál- ních raket z provozu. (Viz svědectví Boba Salaše v kapitole 29.) Když jsem se jich ptal: „Co si myslíte, že tím mimozemšťané chtěli říci?” Odpovídali: „Myslíme si, že se nám pokoušeli sdělit: prosím, nevyhoďte tuto nádhernou planetu do vzduchu.”

 

Mohli bychom vzít tytéž události, dojít k jinému závěru a říci: „Oni zasahují do naší národní bezpečnosti a omezují její akceschopnost.” Dělají nás zranitelnými vůči Sovětskému svazu. Tatáž akce se dá interpretovat dvěma různými způsoby, záleží pouze na tom, zda je naše mysl nastavena paranoidně a zda máme své zájmy na navýšení rozpočtu pro vojenský průmysl. Akce mimozemšťanů nám ukázaly již mnohokrát, že pokud se zapleteme do činnosti, která může ohrozit trvání života na Zemi, zasáhnou a zastaví to – a mohou to udělat velmi rychle. Bylo to demonstrováno mnohokrát – při zahájení raketového útoku na vojenské letecké základně Vendenburg (kdy došlo k zastavení a zničení zbraní), při incidentu s balistickou raketou, která nesla na Měsíc jadernou hlavici, při vyřazení těch šestnácti interkontinentálních balistických raket z činnosti. Jsem si jist, že se nám mimozemské civilizace pokoušejí říci: „Nepokračujte dál po stezce, která vám zaručí vzájemné vyhlazení. Pokud ano, můžeme to zastavit.” Mnoho lidí neví, že k podobným událostem, přesně v témže čase, došlo i v Sovětském svazu. Akce mimozemšťanů se pokoušely všem stranám konfliktu na Zemi říci: „Vytvořte mír, nekrá- čejte dál cestou masového ničení – pokud bude pokračovat, stejně vás zastavíme.” Nepokoušeli se poskytnout Sovětům převahu nad námi, poněvadž v témže čase prováděli tytéž věci i jim! Mimozemské civilizace nás zcela určitě nenechají, abychom vyslali ty zbraně do vesmíru. A pokud se o to pokusíme, vrátí nám to zpět jako falešný krejcar. Když se tajná stínová vláda pokoušela dostat do vesmíru s replikami UFO a dalšími super pokročilými koráby, došlo k jejich sestřelení.

 

Jeden svědek z kontrarozvědky DIA mi řekl, že měli mnoho sofistikovaných satelitních systémů, které mířily do vesmíru, nikoliv na Sovětský svaz. Používali je ke stopování a zaměření mimozemských korábů ve vesmíru. Řekl, že mimozemšťané tyto přístroje rutinně vypínali kvůli vlastní sebeobraně. Nicméně taková činnost rozzuří chlápky, co si myslí, že jsou „pány vesmíru”, a nejsou zvyklí na to, že jim někdo maří jejich plány. Takže pokud chceme tyto příběhy překroutit tak, aby ladily uším lidí, kteří inklinují k paranoie a militarismu, lze to dokázat poměrně snadno. A k tomu docházelo během posledních padesáti let. Prezident nebo jiní vysocí úředníci jsou vůči takovýmto „zaručeným varováním” tajných služeb zranitelní. Celá záležitost tak dostane xenofobní podtext. A kdo jiný se dostane k takto vysokým úředníkům, aby jim vše vylíčil z jiné perspektivy? To je jedno z vážných rizik uzavřených tajných systémů. Nicméně mimozemšťané chtějí, abychom si vyřešili naše vlastní dysfunkce; k jejich otevřené a důrazné intervenci dojde pouze v případě globální termonukleární války, masivního geofyzikálního kolapsu nebo tehdy, když lidé podniknou takové akce, které ohrozí mírový řád ve vesmíru. Není to prvoplánová cesta, poněvadž když se jedna kultura vklíní do druhé a snaží se jí něco uměle vštípit, téměř vždy to skončí nezdarem. Myšlenka, že mimozemské civilizace přijdou na Zemi a zavedou zde nějaký nový řád, je fantazie. To jsou lekce, které se musíme naučit jako lidé, kteří právě vrávoravým krokem opouštějí dětství a míří ke zralému věku dospělosti.

 

Mimozemské civilizace pozorují náš vývoj mnoho, mnoho let – možná tisíce a snad i miliony. Nedopustí, aby jedna zvrhlá generace zničila biosféru, která se vyvíjela miliardy let, ani svět, který tu má být ještě tisíce či miliony let a má se stát místem pro rozvoj inteligentního života a osvícení. Vždy existovaly dva kosmické ifyřgramy. Je tu jeden konvenční kosmický program, ve kterém pracoval můj strýc. Byl jedním z hlavních projekčních inženýrů lunárního modulu, který požíval pomocné raketové trysky atd. Existuje i paralelní vesmírný program, který používá mnohem pokročilejší technologie, včetně prvních antigravitačních korábů schopných pohybovat se rychleji než světlo. Ale Země je v jakési kosmické karanténě. Je známo, že dosud nejsme sociálně a spirituálně vyvinutí na to, abychom mohli do vesmíru s takto pokročilými technologiemi – takže nyní máme přistřihnutá křídla. Klíčovou podmínkou k tomu, abychom byli ve vesmíru vítáni, je mír. Existují celé světy, které nemají dokonce ani koncept války, a jsou přitom vysoce vyvinuté a jsou minimálně na téže technologické úrovni jako my. Takže by bylo enormně riskantní, kdyby byly takové civilizace, jako je ta naše, vpouštěny do vesmíru. Jsme stále příliš násilničtí a primitivní. Naše schopnost užívat všechny ty technologie, které byly tajně vyvinuty, byla omezena tak, že na nás mimozemšťané uvalili jistý typ karantény. Jejich zodpovědností je chránit vesmír před živočišnými druhy, jejichž technologie mnohonásobně předběhly jejich sociální a spirituální rozvoj. To je projev vesmírné spravedlnosti. Bylo by nanejvýš šílené a pošetilé uvolnit militantním lidem cestu do vesmíru!

 

Neil Armstrong byl přeslechnut, když po svém přistání na Měsíci oznámil, že v kráteru je mnoho mimozemských korábů, které nás sledují, a že jsme v zásadě byli vykázáni z Měsíce. Přemýšlejme o tom. Během kulminace studené války měl kosmický program skutečně vojenský charakter: byl to závod se Sověty o to, kdo první stane na Měsíci. Existovaly plány na rozmístění zbraní na Měsíci. Mimozemští lidé nechtějí, abychom rozkouskovali jiné světy na teritoria „bud naše, nebo jejich”, a tak exportovali lidské konflikty do vesmíru. To nám nedovolí. Pokud někdo chce, může i toto překroutit a říci: „Hleďme! Další hrozba!” Skutečnost je zatím taková, že se svým konání snaží uchránit vesmír před konflikty a válečnictvím. Ale pokud se vypravíme do vesmíru jako sjednocená a mírová civilizace, vesmír pro nás bude otevřenou knihou. Na Měsíci jsou uměle postavené stavby z doby před rokem 1969, kdy tu přistáli lidé. Ve vesmíru jsou mimozemská zařízení, která jsou v podstatě trvalými základnami. Pod povrchem Marsu jsou rozsáhlé stavby mimozemšťanů. Tyto prastaré mimozemské stavby na Měsíci a Marsu, stejně jako dávné důkazy o návštěvách mimozemšťanů na Zemi, vedou některé lidi k domněnce, že lidé za svoji evoluci částečně vděčí i genetické výpomoci ze strany mimozemšťanů. Domnívám se, že je to pravděpodobné a logické. Je jisté, že v časové linii našeho evolučního vývoje chybí jisté spojovací články, a je pravděpodobné, že při šíření našeho druhu živočišného druhu asistovaly pokročilé civilizace.

 

Když něco takového říkám, jsem velmi opatrný, abych neřekl něco na způsob, že jsme byli vytvořeni mimozemšťany. Věřím, že existuje nekonečný Bůh, který stvořil nás všechny. To ale neznamená, že – jako doktor – nemohu asistovat nebo napravit problém. Neexistují vzájemně se vylučující dynamiky krom těch, co zastávají vědečtí a náboženští fundamentalisté. Někdo se možná zeptá: „Pokud je tomu tak, znamená to, že Bůh existuje?” Samozřejmě. Může zde být božský Stvořitel, který též hýbe relativním světem a funguje skrze něj i skrze jiné kanály a jiné prostředky. Těmito kanály a prostředky jsme my. A také lidé z jiných planet. Mám své kontakty v JPL (Jet Propulsion Labs). Tito lidé mi řekli, že vědí, že stavby na Měsíci a Marsu jsou velmi staré a že tyto informace nebyly z náboženských a teologických důvodů zveřejněny. Ortodoxnost konvenčních náboženských dogmat by takové odhalení nepřežila. Existence nekonečného Stvořitele a pravděpodobnost toho, že lidské evoluci v rámci božského plánu asistovaly vyvinutější bytosti, nejsou vzájemně se vylučující koncepty. Vlastně mi to připadá jako něco, co se může doplňovat, a rozhodně to není v rozporu s fundamentální realitou existence nejvyšší inteligentní Bytosti.

 

Pokud my dokážeme uchopit, byť jen mlhavě, Boží záměr či Boží plán, proč by to nemohli dokázat i jiní – včetně mimozemšťanů. A proč by pak nemohli jednat v rámci tohoto poznání? Existuje univerzální forma inteligentních živočišných druhů. Zdá se, že univerzální konstantou je mimoprostorové mor- fogenetické šíření vzpřímené bytosti s hlavou, dvěma nohama a dvěma rukama. V rámci Sheldrakeových morfogenetických polí existuje koncept, že jakmile se vyvine koncept, který funguje, má tendenci se replikovat, a to nejenom skrze známé a prostorové prostředky, ale – v témže čase a na vzdálených místech – i skrze mimoprostorová spojení. Je to jako fenomén „sté opice”, kdy na ostrově máme populaci opic, které se naučí nějakou dovednost, a náhle se na nějakém vzdáleném místě bez přímého spojení objeví další opice, které dělají tutéž věc. Takže to, k čemu dochází, je mimoprostorový přenos evolučního vzorce a poznání. Pokud chápeme sílu mysli a fakt, že mysl je vždy všudypřítomná a že je tím konečným a nejvyšším mimoprostorovým integrátorem, pak je jasné, že naše myšlenky a naše modlitby a vize mohou mít mimoprostorový efekt na celou Zemi a na celý vesmír.

 

Jedním z ústředním cílů CSETI expedic, který platí pro celou skupinu, je být ve stavu jednoty vědomí a zřít a spoluvytvářet vesmír, který je v míru. Tento stav jednoty vědomí má též hmotné efekty. Zajisté jste slyšeli vyprávět o léčení na dálku. Jak k tomu dochází? Máte dva lidi, mezi kterými leží velká vzdálenost, přesto dojde k vyléčení. Dojde k tomu proto, že vše je mimoprostorové. My to nerozpoznáme, ale ve skutečnosti i hmota je vědomím, věcí mysli, postupně odstupňovaným na různých rezonančních frekvencích. A tak jsou prostor, hmota a čas hluboce a neustále napojen ny vědomí. Ale vědomí je jedno. Je nedělitelné. Rozdělujeme je pouze v naší rozumové mysli, ale to je umělá konstrukce; ve skutečnosti je vědomí dokonale integrováno a všudypřítomno; a z toho důvodu může dojít k léčení na dálku. Z téhož důvodu může existovat i telepatie. To je důvod, proč se můžeme probourat hranicemi času a prostoru a vidět místa vzdálená v čase či prostoru či něco měnit na dálku. Samotná podstata mysli je vždy mimoprostorová. Je vždy ve stavu vlastní plnosti, všude, vždy a všudypřítomně. To je též důvod, proč se i fyzikální systém, inženýrský systém či genetický systém, který se vyvine na jednom místě a je velmi úspěšný, začne mimoprostorové šířit v dalších částech vesmíru. To je mimoprostorové modální šíření skrze dokonalou integrující vlastnost vědomí.

 

http://www.knihya.cz/19372/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-14