http://www.knihya.cz/18742/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-11

.

30. NETVOR NEKONTROLOVANÉ MOCI

 

Existuje relativně malá skupina lidí, kteří fakticky provádějí ty tajné UFO programy. Co se týče plné informovanosti a operační autority – výkonné moci – nemá to nic společného s prezidentem Spojených států nebo s kongresem. Jeden z šéfů E-Systems mi přímo řekl, že tato firma se velmi angažuje v celé této oblasti. Pak dodal: „Ale ví to jen velmi málo lidí, kteří s touto korporací pracují.” Peníze, které takovéto korporace dostávají, jsou předávány skrze krycí operace a pocházejí z agentur a fondů. Nakonec tyto prostředky skončí v těchto super tajných projektech.

 

et1-150x1503Existuje i vzájemně provázaná mocenská struktura korporačních, institucionálních, finančních a náboženských entit. Ty nefungují podle ničeho, co by připomínalo zákonné právo či ústavu Spojených států nebo nějaké jiné země. V rámci tohoto stínového světa existují ničemné elementy, které se odpojily od hlavních tajných operací. V této i jiných zemích i v rámci jistých tajných skupin existují jisté velmi mocné ničemné elementy. Mají stínové spojení s tou hlavní skupinou – ale jednají nezávisle a někdy dokonce proti programu té hlavní skupiny. Takže je to velmi komplikované a propletené jako vrstvy cibule. Když už si myslíte, že jste se dostali k samot nému středu, zjistíte, že musíte odloupnout ještě dalších dvacet vrstev. Já jsem se těmito vrstvami prokousával dobrých patnáct let, takže mám dobrou představu o tom, kdo tito lidé jsou a jak jsou strukturovaní a jaký je jejich program. V té centrální skupině jsou lidé, kteří mají spojení na vládu, ale kteří vůbec netuší, co se děje uvnitř FEMA (Federal Emer gency Management Agency) nebo toho mormonského korpo ručního impéria a jejich bizarních stínových plánů spojených s eschatologickým řešením problémů lidstva.

 

Uprostřed devadesátých let jsem byl pozván do jednoho „salonu” v San Francisku v Pacific Heights. Jedna velká dáma, která se přátelila s Gordonem Gettym, Willy Brownem a Ste- venem Bechtelem (Bechtel coropration) chtěla, abych její kruh přátel informoval o všech těchto záležitostech. (Mimochodem, Bechtel Corporation je velký stínový zhotovitel vládních zakázek a George Schultz je s nimi spojený. Ti všichni jsou součástí toho tajného vládního aparátu… Existuje velmi mocná buňka, ke které patří bývalý ministr zahraničních věcí, bývalý prezident Spojených států a bývalý ministr obrany, který je nyní ponejvíce zapojen do globálních finančních podniků.) Mezi přítomnými byl i předseda AT+T a bývalý šéf SRI (Stanfordova výzkumného institutu). Byl jsem tam, abych jim prezentoval, co všechno víme, a abych s nimi mluvil o našich plánech do budoucna. Hned vedle mě seděl ten bývalý šéf SRI. V jednom okamžiku se ke mně naklonil a pošeptal mi: „Víte, nikdy jsem o ničem z toho nevěděl, ale tušil jsem, že něco takového muselo probíhat na SRI. Co víte o …?” Vysvětlil mi, že stejně jako ředitel CIA, se kterým jsem mluvil, byl administrátorem, ale vlastně „nemusel” mnoho věcí vědět, takže mu všechny tajné projekty byly zamlčeny!

 

Řekl mi: „Byl jsem v podstatě úředník, chlapík přes prachy, který se snažil, aby finanční zdroje pro tyto obří projekty nevyschly. Ale pokud DARPA (Defence Advanced Research Project Administration) měla rozjetý projekt, já jsem o tom nevěděl žádné podrobnosti! Tu a tam jsem možná zaslechl nějaký útržek, ale ty projekty byly velmi úzce kontrolované a nikoho nezajímalo, že jsem předsedou SRI. A jediný způsob, jak se na to místo dostat, bylo pochopit, že je lepší se na moc věcí nevyptávat! Nyní se však chci ptát vás!” Senátor Inouye během projednávání záležitostí týkajících se (ránu prohlásil, že existuje stínová skupina, která má své vlastní vojenské letectvo, své vlastní vojenské námořnictvo, své vlastní finanční zdroje a vymyká se zákonu. To platí dvojnásob v oblasti pokročilých tajných technologií, UFO a ET záležitostí a k tomu se pojících zbrojních systémů. Jeden z nejnebezpečnějších trendů, který se vyvinul od šede sátých let do dneška, je to, že tato stínová vláda je čím dál silněj ší díky tomu, že je schopna sebefinancování. Vysvětlím vám to. Dick D’Amato ze Senátní předvolací komise měl pravdu, kdy/ řekl, že existuje až 100 miliard dolarů na černém, ilegálním účtu. Ale tyto velké peníze jsou v soukromém světě korporací a finan cí. Vezměme si jako příklad Bell Labs v Murray Hill. Pracuji se svědkem, který celou svou kariéru strávil v Bell Labs. Byl součásti buňky, která měla super tajné černé zakázky na vojenské operace, které se týkaly mimozemských komunikačních zařízení a pří strojů. Tyto korporace zkoumaly uvedené technologie a přišly na to, jak vlastně fungují a jakým způsobem se pravděpodobně dají použít. Objevily přístroj A či zařízení B, z kterých se stalo něco, co si posléze nechaly patentovat, a vzápětí se z těch věcí stalo mnoha miliardové průmyslové odvětví. Mám na mysli optická vlákna, integrované obvody, lasery a podobně.

 

Tato rakovina tajných vládních fondů metastázovala do mnoha korporačních, finančních a technologických aktivit A nyní má ten soukromý korporační svět technologie, které snadno přetrumfnou všechny CIA, DIA a podobné třípísmeno vé vládní agentury. Další korporační svědek, se kterým pracuji, potvrdil, že kdy/ pracoval v Ball Labs, viděl osmadvacet nebo devětadvacet zaří zení na volnou energii, která tato firma získala a která ukryla nebo dala „do šuplíku”. Tento, svědek, který je nyní v důchodu pracoval na těchto technologiích. General Motors a další velké korporace též sedí na technolo giích, které mohou zachránit Zemi, ale lidem je neposkytnou. Takže tyto vzájemně provázané, mnohonárodnostní korpo race a finanční zájmy provádéjí multimiliardové operace, kten předčí veškerou moc Pentagonu nebo Spojených států nebo jakéhokoliv státu na Zemi. Je to netvor nekontrolovaných, zkorumpovaných korporací a tajné moci, která je jen zčásti v rukou vlády. Takže bohužel, i když se objeví mocná osoba v tom, co lidé nazývají „vládou”, která si přeje zveřejnění pravdy, cítí se být zahlušena těmi druhými „speciálními zájmy”.

 

V únoru 2004 jsem mluvil se členem kongresu, který byl v senátní komisi pro energii. Když se pořádal mítink s viceprezidentem Cheneym, řekl: „Cheney, který byl hlavní postavou toho mítinku, myslí přesně jako ropný magnát – na všechno se dívá jako vlastník ropných ložisek. Tak to je.” Máme tu co do činění s přenesením korporačních zájmů do vlády – do všech vlád světa – do určitých vládních programů. Jeden muž, se kterým jsem pracoval mnoho let, je tajným korporačním agentem, který je zapleten do těchto typů operací. Když jsem ho požádal, aby vystoupil veřejně, odpověděl: „Na Zemi neexistuje taková agentura či vláda, která by mě mohla ochránit před hněvem té skupiny, protože tato skupina je mimo všechny vlády a je mnohem mocnější.” Když je tu něco tak rozsáhlého a komplexního, pak tu mám i lidi, kteří sledují jak společné zájmy, tak své soukromé zájmy. Čím soukromější – separovanější – tyto zájmy jsou, tím je pravděpodobnější, že se jedná o zájmy té odštěpené skupiny. Ty nejnásilnější ničemné operace jsou ty, které jsou spojené s ideologií – jako v protikladu k penězům – a mají kořeny v jistém ideologickém a eschatologickém světovém názoru. Týká se to těch lidí, kteří vidí svět z perspektivy zničení a cítí, že jediný způsob, jak zajistit Kristův návrat, spočívá ve zničení světa a smrti miliard lidí. Skupina operující s tímto systémem, je velmi mocná. Tito lidé se však skutečně dívají do zpětného zrcátka. Očekávají něco, co již minulo. Nevědí nic o tom, v jakém cyklu se nyní nacházíme, a neberou v potaz to, v jakém století žijeme.

 

Jsou zcela mimo časovou přímku lidské rasy, ale nevědí o tom. Vedou svět k jisté destrukci, aby naplnili svou interpretaci proroctví, které se již uskutečnilo. Hrome, vždyť to může být sebenaplňující se proroctví o soudném dnu – takové, které oni vytvářejí skrze ignoranci, předsudky a nenávist. Takže v poslední instanci je problémem ignorance a řešením je osvícení, poznání a skutečná spiritualita. Ten problém se jeví velmi složitý, ale lze jej napravit velmi jednoduše. Tam, kde je tma, je třeba přivést světlo. Takže je potřeba vnést do této záležitosti světlo a takové perspektivy, které lidem umožní pochopit, že k naplnění jejich snu nepotřebují usilovat o globální nadvládu nebo globální destrukci. Připomínám lidem fakt, že nikdo menší než Reaganův ministr vnitra James Watt po jednom mítinku (který se odehrál během Reaganovy vlády) řekl: „Všichni ti ekologové a environ- mentalisté se již nemusí nemusejí o životní prostředí zajímat, protože se blíží konec světa a návrat Ježíše Krista … svět bude zničen tak jako tak! Bůh po nás dobrých křesťanech chce, abychom šli vpřed, a dokud je ještě čas, využili všechno, co se dá.” Trochu zde parafrázuji, ale toto v podstatě řekl muž, který měl na starosti politiku celého amerického ministerstva vnitra!

 

Lidé musejí pochopit, že tento typ předsudků a zpátečnic ké víry skutečně ovládá politiku a rozhodování. Je to tragédie. Nyní se o tom nemluví. Wattova poznámka byla větou, která mu uklouzla během řeči. Nechtěl, aby to někdo slyšel a nahrál na záznam. Já se však setkal s mnoha lidmi, kteří mají podobný vliv, a vím, že skutečně lnou k takovémuto přesvědčení. V této době je vláda Spojených států plně infiltrována a ovládána lid mi, kteří věří v takovýto konec světa. Přemýšlejte o tom: Pokud jste o něčem takovém skutečně přesvědčeni, pak se vůbec nestaráte ani o globální oteplování, ani o dluh ve výši osmi bilionů, protože pokud dojde na soudný den a bude konec světa a všeho života na Zemi, pak se dobří křesťané vznesou do nebe za Ježíšem. Na ničem tedy nezáleží. Normálním lidem to asi zní bizarně. Ale tato eschatologická perspektiva je v pozadí mnoha rozhodnutí, která jsou činěna v tom tajném světě, zvláště od té doby, co byly struktury této skupiny do značné míry ovládnuty skrytými mormony, přívrženci Vatikánu a dalšími extrémními náboženskými zájmy. S takovýmito zájmy jsem se přímo setkal. Samozřejmě, že v této skupině pracuje i mnoho dalších, kteří mají běžné a konvenční zájmy – moc, peníze, kontrolu a lačnost. Jsou tu i další, kteří se snaží o status quo: Neroz- houpávejte loď, i kdybychom už byli kousek od Niagarských vodopádů! V těchto programech se potkává několik různých programů, ale ty nejmocnější jsou zároveň těmi nejbizarnější- mi: mají kořeny ve zpátečnickém, kultu podobném náboženství a předsudcích.

 

George Santayaba měl pravdu, když prohlásil: „Fanatismus se skládá z toho, že naše úsilí znásobíme poté, co zapomeneme svůj cíl.” Z pohledu fanatiků očekávajících konec to dává smysl, když se každý rok přidá dalšího čtvrt bilionu dolaru k dluhu osm bilionů, který přechází na naše děti. Dává to smysl, že celá desetiletí jsou zadržovány technologie, které mohou spasit Zemi, přestože sněhová čepice na obou pólech taje! Svět skončí tak jako tak! Proč tedy nenechat vymřít další tisíce druhů rostlin a živočichů?! Nikdo, kdo zná řešení, by nešel po této cestě, pokud nebyl ve své mysli jednoznačně fixován na toto eschatologické paradigma. Jakmile jsem odhalil tento tajný plán o globální destrukci, všechno zapadlo na své místo. Začal jsem se setkávat s lidmi, kteří patří k satanistickým kultům a kteří jsou napojeni na ty odštěpené ničemné skupiny. Jsou oddáni destrukci a milují mučení, utrpení a sadismus. A ukázalo se, že tito lidé jsou druhou stranou masky těch, kteří se modlí za konec světa. Je to velmi podivná skupina spojenců. Myslí si, že se jedná doslova o konec světa, zatímco ve skutečnosti je to konec jednoho cyklu a začátek druhého!

 

Tato osobitá špatná interpretace Písma a proroctví má ohromné důsledky. Vidím to tak, že řešení je v předložení jiné perspektivy: ano, můžeme mluvit o konci jednoho cyklu – je to konec jednoho světa, starého světa. Ale to neznamená, že musíme dřepět na zadku, dokud nebude svět zcela zničen. Možná nebudeme přímo schopni změnit ty lidi. Ale můžeme přijít s vysvětlením, které dává smysl, a doufat, že někteří z nich uvidí řešení dřív, než bude pozdě. Nedává smysl to, že máme optická vlákna a integrované obvody a laptopy, které jsou schopny provádět více operací než počítače, které byly dřív velké jako půl budovy – stále ještě pálíme uhlí, abychom – i v těch nejvyspělejších zemích – uspokojili z více než padesáti procent poptávku po elektrické energii! To nedává smysl! Je to pochopitelné pouze tehdy, když víme, co je v srdcích a myslích těch lidí, kteří nám ukradli naši lidskou budoucnost. Tyto projekty se vymkly kontrole Eisenhowerovi a dalším, jakmile byla povolena uzda chtivosti korporací. Do těchto programů a korporací se pak vecpali lidé s velmi tajnými náboženskými zájmy a nyní diktují rozkazy. Bylo mi řečeno, že tito šéfové si sami hledají a určují své spolupracovníky a nástupce. Z toho důvodu se toto mocné pravé křídlo mormonských zájmů pevně usídlilo na důležitých postech v CIA, FBI, v armádě a na mnoha univerzitách, laboratořích a korporacích.

 

Většina lidí si ani neuvědomuje, že nyní žijeme v nedeklarované teokracii. Lidem vlastně nikdo neřekl, že stále ještě žijí v teokracii. Došlo k tomu velmi tiše – velmi skrytě. Nacisté to se svým kultem ‘Ihule nedokázali udělat veřejně. Proto se tito lidé rozhodli pro skrytý postup. Je to pokračování druhé světové války. Vím, že něco takového lidé nechtějí slyšet. Je to znepokojující a v rozporu s mýtem, kterému jsme byli učeni. Mezi lidmi, kteří byli vtaženi do této religiozity a světonázoru, jsou ti, kteří se moc nezajímají o tento systém víry či exis- tenči Krista. Spíše zastávají satanistický pohled, se kterým se pojí potěšení z ničení a utrpení druhých. Tito lidé jsou uprostřed toho hejna věřících, ale ti nemají ani tušení, kdo vlastně celou skupinu vede. Chystáme se uzavřít jednu kapitolu lidské historie a otevřít novou. V této přechodné době vždy dochází k mnoha zmatkům. Během posledních sto padesáti let došlo na Zemi k mnoha úžasným věcem. Objevily se úžasné nové myšlenky, nové instituce, nové způsoby života, potenciál pro nové technologie – mnoho věcí s velkým příslibem do budoucna. Na jedné straně tu máme mršinu starého umírajícího světa. Poslední předsmrtné záškuby. Na druhé straně tu máme právě narozený nový svět, který bude růst a pokračovat tisíce let. Nejedná se o konec světa; je to konec toho starého světa a současně probíhá i zakořenění toho světa nového. Jsme již na prahu rané fáze zlaté éry lidstva – zlatého věku, který potrvá 500 000 let.

 

Právě toto je vzrušující a nádherné, toto máme spolu sdílet, i když si musíme být vědomi i těch druhých, velmi bláznivých a hloupých dramat, která právě probíhají. Musíme se zaměřit na dobro a pozitivní sílu toho, co přichází. Zároveň si však musíme být vědomi i těch druhých věcí, které se dějí kolem nás, protože musíme znát plánek bitevního pole. Vesmírný koráb Země musí být během této periody dobře navigován a musí být dobře stabilizován, aby na něm vznikla ta civilizace, pro kterou je předurčen. Po našem boku stojí mimozemské civilizace, které jsou ochotny nám asistovat, a v jistém okamžiku dojde k velmi prudkým změnám. Transformace neproběhne sama od sebe. Řídit a umožnit ji musíme my lidé. Nebudeme však sami. Osud lidské rasy a planety Země nebyl nikdy ponechán napospas. Není pochyb o tom, jaká bude naše budoucnost a jaký bude náš osud. Jedinou otázkou je, jak se vypořádáme se současnou situací a jak pevné kořeny zapustí náš svět na cestě míru a spravedlnosti.

 

Toto je planeta svobodné vůle. Aby mohlo k této transformaci dojít, musíme použít naši svobodnou vůli. Právě této lekci se musíme naučit. Jakmile se shlukneme v jeden šik a použijeme naši svobodnou vůli, dojde ke změně. Dojde k tomu, co se má stát. Náš vzdělávací systém a naše společnost nás trénují v tom, abychom se jednoduše přizpůsobili. Ale víme čemu? Pokud se přizpůsobujeme systému, který je zcela nezdravý a šílený, je to problém. A svět, který se kolem plíží, je velmi nezdravý. Musíme ho rozpoznat, uvidět, co je to zač, odpoutat se od něho a ozřejmit dobrou budoucnost, která je na dosah ruky, jako zralé ovoce, které se chystá spadnout ze stromu rovnou do našich dlaní. Země i lidstvo jsou připraveny rozkvést. A nejedná se o rozpuk jara Země. Je to rozpuk jara celého kosmu.

 

31. ODTRŽENÍ CÍRKVE OD STÁTU – MÝTUS

Vždy jsem rád zkoumal vědomí a jeho manifestace. Když jsme jednou byli v Blanca Peak v Coloradu, prováděli jsme naši práci v terénu z auta, protože venku zuřila bouře a létaly hromy blesky. Jak jsme seděli uvnitř, provedl jsem techniku, pomocí které jsem vstoupil do neohraničené Mysli a začal do okolní krajiny vkládat ohromnou energii tak, že jsem si vizualizoval dva proti sobě rychle rotující disky. Náhle naše auto poskočilo – byl to okamžik antigravitační levitace. Další auta vedla nás udělala totéž. „Pane bože, co se to děje?” ptali se moji společníci. Usmál jsem se a odpověděl: „Hrajeme si tak, že zkoumáme, čeho je vědomí vlastně schopno. Můžeme toho dokázat daleko víc. Ovšem Země vyžaduje praktické činy: abychom získali energii, převážně stále ještě pálíme uhlí jako před sto lety. Sto let nám ty síly ignorance a lakoty loupily naši budoucnost. Je tedy třeba, abychom pro Zemi udělali něco právě teď.

 

Vzpomínám si na tento příběh o Buddhovi. Buddha jednoho dne narazil na muže, který třicet let svého života věnoval tomu, že se učil chodit po vodě. Ten muž byl velmi hrdý na své úspěchy a řekl: „Podívej, Buddho, pozoruj mě!” A pak se pomocí levitace dostal na druhou stranu řeky. Buddha přešel řeku přes most, který byl opodál, a řekl: „Hmm, místo, abys použil most, jsi promrhal třicet let život na toto zbytečné představení…” Nechci říct, že tyto schopnosti nejsou zázračné; jsou zázračné. Ale člověk může strávit mnoho času tím, že se pokouší rozvíjet podobné síly, zatímco hrozí konečné zničení Země a naší civilizace. Takže když před námi stojí ten největší úkol, celá řada důležitých věcí musí jít stranou. Tyto schopnosti vědomí mohou být rozvinuty ihned poté, co člověk porozumí podstatě mysli a podstatě hmoty a faktu, že neexistuje věc, která by nebyla zcela a dokonale integrována s vědomím. Nic není odděleno od mysli. Veškerá hmota a energie je prostě vědomí modulované, rozfázované a rezonující rozdílným způsobem. Tento fakt byl dokázán pomocí několika testů, které byly provedeny dr. Bobem Jahnem v Princetonu a dalšími. To vše je mimoprostorové: neexistuje žádná bariéra času a prostoru. Jakmile tomu porozumíme, pak je možné dosáhnout skoro všeho za předpokladu, že jsme dost soustředění a trénovaní. Při jednom výletu jsem zavítal do Itálie, Anglie a Francie. Paola Harrisová mi ve Vatikánu domluvila schůzku s monsignorem Balduccim. Byl to jeden z papežových důležitých teologů. Zašli jsme do jeho apartmánu, odkud byl výhled na katedrálu svatého Petra. Byl to velmi aristokratický, důstojný a milý muž. Skutečně kouzelná osoba plná skutečné spirituality.

 

Zeptal jsem se ho: „Myslíte si, že tito mimozemšťané jsou nepřátelští nebo že pro nás představují nějakou hrozbu?” Odpověděl: „Ach, vůbec ne. A navíc, v celém vesmíru není nikdo tak mrzký jako lidé.” Později řekl: „Víte, Bůh nemůže být tak pošetilý, aby všechny svoje naděje, co se inteligentních bytostí týče, vložil jen do této planety.” Když jsme vyšli na balkon a prohlíželi si katedrálu, doznal se: „Víte, kdybych neměl svolení papeže, nemohl bych o těchto věcech říct ani slovo…” – což znamená, že mu papež dal instrukce, aby promluvil o existenci mimozemských civilizací. Na rovinu mi řekl, že má požehnání papeže o tom mluvit a potvrdit, že UFO je realitou a že mimozemšťané jsou dobré bytosti. Přesto víme, že uvnitř Vatikánu jsou buňky, jako třeba skupina Opus Dei, které se na to dívají velmi černé a všem ostatním lidem ve Vatikánu znemožňují přístup k těmto informacím. Je to jako ve Spojených státech, připomíná to zamotané bludiště s mnoha oddělenými částmi. Je zde plno tajnůstkaření a sektářství. Ve Vatikánu byli papežové a jejich vysocí úředníci v konvenčních náboženských strukturách, kteří nevěděli, co děje se uvnitř těch černých buněk, které existují v rámci vatikánské byrokracie. Tentýž motiv se opakuje znovu a znovu…

 

Tento motiv se opakuje, ať už zabrousíme mezi náboženskou, politickou či vědeckou komunitu. K témuž dochází i na půdě armády, vlády, tajných služeb. Připomeňme si, o co jde. Pokud rozumíte motivu nějaké ničemné, oddělené, tajné operace uvnitř nějaké instituce, znásobte a zvětšete tento obraz či proces jako fraktál, který se šíří po celém světě. Když jsem byl v Římě, sešel jsem se i s jedním maltézským rytířem (toto bratrstvo skutečně existuje) a reprezentantem jezuitské tajné služby a vatikánské tajné služby. Tyto skupiny jsou intimně zapleteny do globálních finančních a technologických záležitostí této věci. Jsou to klíčoví lidé celé hierarchie. Požádali mě, abych jim předložil materiál, který jsem poskytl i dalším vůdcům „bílého světa”, což je normální konvenční svět vlád, parlamentů, senátů, prezidentů atd. Samozřejmě jsem jim ten materiál poskytl. Také jsem jim však řekl: „Jak víte, existují tradice, které jsou staré mnoho století. Tyto tradice jsou tajné a mají plno tajné moci. Nastal čas, aby jejich činnost transformovala svůj způsob fungování, aby se stala něčím čestným a otevřeným, něčím, co přinese prospěch celému lidstvu.” Naslouchali mi velmi uctivě a mohu říci, že byli velmi zaujati a více než trochu otřeseni. Maltézští rytíři a vatikánská tajná služba a jezuitská tajná služba hrají klíčovou roli při utajování celé té věci s mimozemšťany.

 

Když prezident Carter chtěl informace o UFO, zašel za tehdejším šéfem CIA – Georgem Bushem starším. Ten mu však přímo řekl: „Pane, to nemůžete dostat. Zajděte za kongresovou výzkumnou službou a zkuste to tam.” Takže tu máme úřadují- čího šéfa CIA George Bushe staršího, znalého těch věcí, který odpírá přísun informací prezidentovi Spojených států! Skutečně je to pravda. Máme na to svědky. Takže Carter požádal lidi z kongresové výzkumné služby, aby mu vyhledali potřebný materiál. Ti ihned požádali právníka jménem Daniel Sheehan – který byl v Křesťanském institutu a byl ve Washingtonu reprezentantem jezuitů, zdali by ty informace mohl poskytnout Vatikán. Takže Sheehan jménem prezi denta Cartera kontaktoval Vatikán. Z Vatikánu došlo zpráva: „Bohužel, tento materiál vám nemůžeme poskytnout.” Neřekli: „Takový materiál nemáme.” Oznámili doslova: „Vám ani prezidentovi tato akta neposkytneme.” Tajná vatikánská knihovna má mnoho dokumentů s roz sáhlými informacemi o všech těchto záležitostech. Připomínám, že už v roce 1994 mi jeden tajný vládní zasvěcenec řekl, že ohledně některých věcí je lepší mluvit s jistou skupinou jezuitských kněží než s ředitelem CIA nebo prezidentem Spojených států. Měl stoprocentní pravdu.

 

Máme svědka z řad vojenského námořnictva, který byl na misi někde v Atlantiku, kde probíhalo pátrání po něčem, čemu říkali magnetické anomálie. V těch kruzích je výraz „magnetické anomálie” eufemismem pro podmořské mimozemské koráby. Pro pátrání po těchto podmořských UFO používali speciálně vybavené atomové ponorky. Když se chystali vyrazit na tuto misi, přijela do přístavu limuzína a vystoupil jeden chlápek v obleku (nejmenovaný agent tajných služeb) a kněz v řádovém obleku. Byli to poslední lidé, kteří nastoupili na palubu ponorky, a byli to právě oni, kdo vydávali všechny rozkazy. Ponorka doplavala do oblasti, kde se setkali s obrovskými podmořskými mimozemskými koráby. Několikrát je sledovali a zjistili, že se tyto koráby pohybují rychlostí 400 až 500 uzlů. (uzel je přibližně 0,51 m/s). Tato UFO křižovala vodu rychlostí tryskáče a nezanechávala za sebou znatelnou stopu. Pak se zničehonic přiblížila dvě UFO, každé doplulo na jednu stranu ponorky, a vypnula celý jaderný pohonný systém. Ta jaderná ponorka se nemohla hnout ani dopředu, ani dozadu, ani do stran. Prostě se jen vznášela ve vodě. Po celou tu dobu měli zapnutá velmi složitá zařízení pro sběr dat. Když se ponorka vrátila do přístavu, všechna data byla dána na hromadu a předána tomu knězi, který nebyl Američan. Byl z Vatikánu. Ten muž si vzal všechna data a odešel. Byla to speciální operace atomové ponorky US vojenského námořnictva pro Vatikán, kterou řídil muž z Vatikánu.

 

Dokud jsem nenarazil na tohoto svědka, nemohl jsem přijít na to, proč má být katolický kněz tím, kdo velí takové operaci. Nyní již víme proč. Mýtus oddělení církve od státu je právě toto – pouhý mýtus. Dokonce i lidé, kteří vědí o existenci stínové vlády, nemohou uvěřit, do jaké hloubky a rozsahu pronikly do této organizace jisté tajné, ničemné náboženské zájmy. Tímto způsobem se udržuje kontrola. Pravda zakrývá sama sebe. Jinými slovy, pokud vyprávíte verzi pravdy, která je uchopitelná, všichni ji mohou akceptovat. Ale když vlastně řeknete holou pravdu … celou pravdu … a strhnete celý závoj, pravda se skryje, protože se zdá být neuvěřitelná. Ale ty nejpodivnější věci jsou vskutku pravdivé… Je v tom jistá ironie, je obtížné říci celou pravdu, protože skutečná pravda o těchto věcech je příliš vzdálena prototypu konvenční moudrosti a víry. S tím jsem zápasil celých dvanáct let. Poté, co jsem se dostal na tuto úroveň utajovaných poznatků, napadlo mě: „K čertu, komu vůbec můžu něco takového vyjevit?”

 

Moudrost vyžaduje, abyste se podělili o pravdu takovým způsobem, který je pro naslouchajícího uchopitelný. K čemu je dobré učit integrály předškolní dítě, které sotva začalo chápat, že jedna a jedna jsou dvě? Zároveň mě velmi deptalo i to, že mám všechny ty poznatky a nepředávám je dál. Takže nyní odhaluji pravdu, i kdyby mě to mělo zdiskreditovat… Dostáváme se na na konec algoritmu. Víme, že když došlo k 11. září – poté, co měl projekt Disclosure desítky tisíc lidí požadujících veřejné slyšení, a když i vážení členové kongresu zvažovali tuto možnost – tak se celý tajný program posunul rychle kupředu. A co je další položkou na tomto algoritmu poté, co už přišel na řadu globální terorismus? Fingovaná hrozba z vesmíru. Konečnou kartou, kterou vyloží na stůl ta tajná meta vláda, bude fingovaná hrozba z vesmíru spojená s mimozemskou inteligencí. Takže se ke konci algoritmu blížíme mílovými kroky. Doba nám už nedovoluje ten luxus, abychom mlčky přecházeli pravdu – dokonce ani zakázanou pravdu.

                 

32. ZA SCÉNOU

Po newyorských událostech z 11. září si mnoho běžných lidí začalo klást otázku, co se skutečně děje za scénou. Mnoha lidem je jasné, že došlo k jistým nekalým manipulacím. Nemohu si dovolit ten luxus a smést všechny tyto informace ze stolu a přemýšlet o tom jako o konspirační teorii. Vím, že je to pravda. Jediná otázka, kterou jsem si kladl, zněla: kdy si poskládám jednotlivé prvky do souvislostí a pokusím se to lidem vysvětlit tak, aby jim to dávalo smysl? A kdy se rozezní poplašný signál: „Probuďte se a nenechte se klamat! Lidé se nesmějí nechat vmanipulovat do obav z mimozemšťanů a začít tak s otevřenou podporou hvězdných válek proti mimozemským civilizacím. Ty skryté zvláštní zájmy chtějí sjednotit svět a ovládat jej skrze strach, nechtějí sjednocení světa ve jménu míru a naděje. Je to v protikladu s tím, kde bychom měli v tomto okamžiku naší evoluce být. Takové snahy jsou tudíž v protikladu s tím, co podporuje život a dobrou budoucnost lidstva.

 

Mnoho lidí dokáže pochopit fakt, že existují tajné projekty. Již méně lidí chápe, že existují ultra tajné, černé projekty. Každý v naší vládě to ví. A jen hrstka lidí dokáže přijmout to, že některé z nich se vztahují k projektům, které se odtrhly a jsou ničemné a ilegální – a že se soustředí kolem jedné korporace a vojensko-průmyslového komplexu, který pracuje s pokročilými energetickými systémy a UFO. Pak je tu ještě méně lidí, kteří vědí, že některé tyto ničemné skupiny mají plně funkční přístroje, které vypadají jako UFO; že vytvořily umělé formy života, které vypadají jako mimozemšťané; že fingují kontaktní události, které nazývají „únosy”; že se angažují v mrzačení dobytka kvůli faktoru strachu, který vnášejí mezi lid a UFO subkulturu, do pop médií, mezi nadšence science-fiction a jiné. Ti ničemové vědí, jak zasít strach do povědomí lidí. A jen několik z toho mála lidí ví, že za nitkami za scénou tahá transnacionální fašisticky orientovaná skupina, nikoliv nepodobná Thule, které stálo za příchodem Hitlera. To, co nedokázali udělat otevřeně během Třetí říše, to dělají nyní tajně. A skrze operaci Paperclip ji přenesli do Spojených států a zakořenili v letecko-kosmonautickém průmyslu a v CIA.

 

Takže globální socialisticko-fašistická snaha, která se otevře ně neuchytila během druhé světové války, stále pokračuje. Nyní však na podzemní úrovni. Za chvíli ji uvidíme, jak se odhalí ve velkém, coby pokus o konsolidaci moci ve světě kolem takové filosofie a takových, již hotových struktur. Když tito lidé mluví o demokracii, mají na mysli pseudo-demokracii centrálně kontrolované společnosti, kterou skrytě ovládají neidentifikované a tajné mocenské struktury. Pokud vám to nepřipadá znepokojivé, zamyslete se nad tím. Jediný protilék, který znám, je poznání a pravda, které budou odhaleny mnoha lidem tak, aby nemohlo dojít k jejich oklamání. Protože ti, kdo vedou ty skryté programy, počítají s kolektivní neinformovaností. Spoléhají se na matrici chybné výchovy a vzdělávání a na dezinformace, které z každého dělají pouhé konzumní přežvýkavce jejich světonázoru, systému víry a přesvědčení a materialismu. Falešný systém přesvědčení a víry smíchaný s různými materiálními vábničkami vytváří jed, který pak masy lidí dobrovolně konzumují.

 

Sdílením od srdce k srdci můžeme lidem říci pravdu a vysvět lit jinou vizi dobré budoucnosti, která čeká na Zemi a její děti. Žijeme v době velkých extrémů: zářivého jasu a černočerné tmy. Žijeme v době transformativní změny. Většina lidí, kteří jsou v Pentagonu, Bílém domě a CIA neví o těch ultra tajných programech vůbec nic. Jsou to kolečka ve stroji, pouhé oběti neznalosti. Většina z nich jsou dobří lidé, polapeni v práci jistého stroje, o jehož výsledné činnosti toho vědí jen velmi málo. Naší prací je podělit se o tyto poznatky s každým, včetně lidí z vlády a armády. Posledních dvanáct let jsme předávali informace do těchto kruhů a mnoho lidí si uvědomilo, že byli klamáni a podváděni. Tito lidé podporují projekt Disclosure.

 

Tésně před 11. zářím jsem měl přednášku v Oregonu. Poté, co jsem domluvil, za mnou přišel muž, který strávil celou svoji kariéru v armádě. Byl zde společně se svým přítelem. Oba se chovali velmi opatrně. Když skoro všichni odešli, jeden z dobrovolníků projektu Disclosure Jordán Pease oznámil, že si ti muži se mnou chtějí promluvit. Jeden z nich, budu mu říkat R. J., pracoval v armádě již od svých raných let. V šedesátých letech byl zatažen do práce na těch tajných projektech. Jeden z těch projektů se točil kolem jeho schopnosti sestavit takové špionážní přístroje na oběžné dráze, které byly tak rozvinuté, že z vesmíru mohly odposlouchávat všechno, co lidé říkají, a vidět všechno, co dělají. A to bylo v šedesátých letech! Technologie, které jsou tam, zdaleka překonávají všechno, o čem kdy probleskly zprávy v novinách. To je důvod, proč se směji, když říkají: „Ach, my toho Usámu bin Ladina nemůžeme najít.” No tak jo … ještě mi řekněte nějakou pohádku. Prosím… Jak hloupí si myslíte, že jsme? O tom však později.

 

R. J. mi dále řekl, že byl kvůli svým schopnostem vtahován hlouběji a hlouběji do těch tajných projektů a nakonec skončil u projektů točících se kolem UFO. Řekl mi: „Víte, obávám se, že nevíte, co jsou ty věci, které pokládáte za výrobky mimozemšťanů.” Já na to: „Ach, vy máte na mysli ta lidmi vyrobená UFO a programované formy života?” Odvrátil se od stolu a zvolal: „Jak o tom víte?” „No, máme asi tucet svědků, kteří pracovali na těch pseudo- mimozemšťanech.” Pak jsem dodal: „Pokud bych však o tom mluvil příliš, lidé by si mysleli, že jsem se úplně zbláznil.” Ten muž přikývl: „Povyprávím vám, na čem jsem pracoval já.” Pak se rozvyprávěl o projektu, na kterém se podílel jak ve Spojených státech, tak v Austrálii. „Skutečně jsme měli mimozemský materiál, na kterém jsme pracovali, a vyvinuli jsme velmi pokročilé technologie, které vlastně byly jistým typem antigravitačního letadla. Viděl jsem transdimenzní schopnosti, věci, které měly schopnost pohybovat se v čase tam a zpět – všechny druhy věcí,” vysvětloval. (Máme dalšího svědka, který byl u firem Boeing a McDon- nel Douglas. Tento muž ví o projektu Red Light a operaci Loo- king Glass, které pojednávaly o těchto schopnostech.)

 

Pak R. J. řekl: „Víte, většina lidí se neuvědomuje, že jsem pracoval na dokončení těch projektů, které mají hodně společného s tím, co veřejnost nazývá ,únosy’. Fingovali jsme mnoho těchto událostí, o kterých lidé přemýšlejí jako o kontaktech s mimozemšťany. To místo, kde jsem pracoval já, se nacházelo pod zemí. Bylo tam uskladněno mnoho kontejnerů s těmito věcmi. Byla tam i ta stvoření, která jsme pěstovali v živném médiu – byla na různých stupních vývoje. A tato stvoření vypadají tak, jak si lidé představují mimozemšťany.” R. J. mi dále vyprávěl o tom, že existuje několik generací těchto umělých forem života. Pokoušeli se zdokonalit ty uměle vyrobené mimozemšťany a dělali podobné experimenty jako nacisté ve čtyřicátých letech. Všichni ti pseudomimozemšťané byli pečlivě skladováni jako v nějakém archivu. Řekl, že ti nej- modernější byli skutečně dost dobří a věrohodní. „Samozřejmě, měli jsme tato stvoření, která byla jako automaty ovládané lidmi, v těch létajících strojích, o kterých si lidé myslí, že to jsou mimozemské koráby.” R. J. netušil, že já již vím o těch fingovaných akcích … o tom, že k nim dochází a že jsou velmi propracované. Myslel si, že jsem byl oklamán jako většina UFO výzkumníků. „Ne”, řekl jsem mu, „Vím o tom již velmi dlouho.” „Tak proč o tom nemluvíte?” zeptal se. „Protože se zatím snažím lidi přesvědčit, aby si zvykli na takt, že tu skutečně existují věci jako UFO,” odpověděl jsem.

 

„Chápu vaši pozici,” přikývl. „Jsem velmi rád, že o tom víte. Ale víte i toto: většina z těch věcí je umístěna v zařízeních, která jsou rozseta po celém světě. V amazonské džungli, v Austrálii a v dalších neobydlených končinách. Nakonec jsem byl vybrán pro další úroveň tajných projektů. A předtím, než jsem se přesunul na jedno místo v Austrálii, mě poslali na další stupeň svého edukačního programu.” „Nevíte, co se ve skutečnosti děje,” řekl. Vysvětlil, že byl svědkem satanistického iniciačního rituálu. Přítomní spolu sdíleli krev a došlo tam i na mučení a obětování. Ten muž se měl přizpůsobit kultuře uctívání Satana a satanistic- kých obětí a lásce ke krvežíznivému vraždění nevinných. Sdělil mi, že jakmile se dostal na tuto úroveň, musel se slavnostně zaslíbit Luciferovi. Což ten muž udělal. Nebyla to první osoba, která mi vyprávěla o těchto programech. Ten muž byl převezen do Pine Gap v Austrálii. Řekl, že samotná cesta byla tím nejneobvyklejším zážitkem. K tomu zařízení letěli v noci helikoptérou. Jak se přiblížili k jednomu kopci, otevřelo se před nimi něco, co vypadalo jako kus normální krajiny. Když se k tomu blížili, bylo to jak hologram. Strana kopce se odsunula a oni vlétli do nitra země. Klesali níž, do míst, kde stálo několik lidmi vyrobených UFO. Byly tam i velké trojúhelníkové létající stroje. Ten muž řekl: „Podobné zařízení máme po celém světě.”

 

Během našeho hovoru se několikrát odmlčel a pronesl větu: „Vím, že si budete myslet, že jsem si to vymyslel, vím, že tomu prostě nelze uvěřit.” Na konci vyprávění jsem mu řekl: „Chci, abyste věděl, že takových svědků, jako jste vy, máme několik. Vy o nich nevíte, protože pracovali na podobných oddělených projektech, ale řekli mi v podstatě tentýž příběh, který se lišil pouze dobou a místem. Takže vůbec nepochybuji o tom, že se takové věci dějí.” Zhluboka se  a dechl a s úlevou si oddechl. Jedno z nejsofistikovanějších zařízení tohoto typu se nachází v Anglii. Mnoho těchto takzvaných „ještěrovitých” stvoření, o kterých se lidé domnívají, že to jsou mimozemšťané, jsou právě zde vyráběné programované formy života a biologičtí roboti. Zcela upřímně, většina lidí by takto podrobné detaily raději neslyšela. Je však pro ně důležité, aby si uvědomili, s kým vlastně máme tu čest. Jeden muž, se kterým pracuji, je z multimilio- nářské rodiny, která má skvělé konexe. Ten muž je zapleten do diplomatických operací a do operací tajných služeb. Prošel školením v jistém meditačním institutu. Dostal se až na čtrnáctou úroveň výcviku. Říkal, že pokud si neudělají váš profil a nezjistí, že jste „rozený Čingischán” v tom smyslu, že jste agresivně násilnický a destruktivní, nenechají vás postoupit za tuto úroveň. Poněvadž on nebyl klasifikován jako extrémně násilnický a nenávistný, přestali se jím zabývat.

 

Říkal, že ti lidé hodně mluvili o dr. Greerovi a projektu Disclosure a že jsou skutečně rádi, že jsem zveřejnil informace o tom, že UFO a mimozemšťané opravdu existují. Nicméně byli nanejvýš vzteklí a kypěli nenávistí, že jsem odhalil i ten program s fingovanými únosy, falešnými UFO atd. Tito lidé jsou oddáni ideji konečné bitvy meziplanetární války, která je hlavním programem a nejtajnějším jádrem jejich snahy. Byli rozlícení, že jsem se nepřidal k jejich programu a že jsem odhalil jejich plán o fingovaném mimozemském útoku na Zemi – a že jsem o tom informoval lidi z Pentagonu i jinde. Ten muž řekl, že si ti lidé přejí moji smrt. Nechtějí, aby někdo podstatný říkal, že přítomnost skutečných mimozemšťanů je nejenom blaho dárná, ale přímo extrémně prospěšná a osvícená. „Uvědomujete si, jak moc vás nenávidí?” zeptal se. „Ano,” odpověděl jsem. „Ale to ani jejich hrozby mi nikdy nezabrání v tom, abych mluvil pravdu.”

 

Jak projekt Disclosure nabíral na obrátkách, byl jsem varován, že pokud se překročí bod, který jsou schopni kontrolovat skrze hlavní střední proud velkých médií, dojde k událostem, které naši snahu umlčí. Bylo mi to řečeno zcela polopatě. 11. září jsem byl v Seattlu, právě jsem se vrátil z Univerzity Simona Fraziera ve Vancouveru, kde jsem měl den předtím přednášku. Když jsem se 11. září probudil a zapnul televizi, myslel jsem si, že se dívám na film. Poté, co mi došlo, že to není žádná show, ale realita, jsem zavolal domů Emily, mé ženě, abych se přesvědčil, že je všechno v pořádku. Pak jsem hned volal dceři do Washingtonu a chtěl jsem, aby odjela z města. Do Washingtonu jsem se nemohl dovolat, protože telefonní síť byla přetížená. Takže můj další telefonát směřoval k našemu vojenskému poradci. První slova, která mu vyšla z úst, zněla: „Konvenční agentury a bezpečnostní služby, o kterých si lidé myslí, že jsou zodpovědné za bezpečnost Spojených států, nemají to nejmodernější vybavení a adekvátní personál. Lidé, kteří mohou monitorovat tyto události v reálném čase, patří k tomu ničemnému černému elementu a ty dva světy nikdy spolupracovat nebudou.”

 

Byl jsem pět set kilometrů od domova. Byly to velmi obtížné a vyčerpávají okamžiky, protože jsem během těch zmatků nemohl být se svou rodinou. Na ten večer jsem měl naplánovanou přednášku pro lékařskou společnost té oblasti. Zavolal jsem jednomu z organizátorů a zeptal se: „Co budeme dělat? Zrušíme to? Je to národní krize.” On odpověděl: „Lidé nám volají a říkají, že stále chtějí slyšet to, co se jim chystáte říci.” Vůbec jsem na tu přednášku neměl náladu, ale pustil jsem se do toho. Lidí bylo v místnosti tolik, že museli stát – byla to akce lékařské společnosti s největší návštěvou v celé historii. Prezentoval jsem, co děláme, a vložil jsem do toho kostru či plán toho zmanipulovaného programu o přesunu od velkých konfliktů ke globálnímu terorismu a nakonec k hrozbě z vesmíru. Řekl jsem, že existují elementy – nikoliv v konvenční armádě, konvenčních tajných službách, konvenčních mocenských strukturách – které manipulují okolnostmi a vyvářejí vhodné podmínky. Dospěli jsme až do tohoto bodu historie, což není žádným překvapením pro ty z nás, kteří znají tu tajnou skupinu a vědí, jak ti lidé přemýšlejí a jaký mají program.

 

Bylo to skoro poprvé, co jsem o takových věcech mluvil na podobných shromážděních – ti všichni v sále byli moji kolegové lékaři. Nebyla to New Age konference o UFO! Řekl jsem: „Musíte pochopit, že to všechno je o moci – masivní geopo- litické moci.” Lidé řídící tyto programy mají komplexy „pánů vesmíru”, mesiášské komplexy. Je to hormonální megalomanie. A upřímně řečeno, je to nasměrování mysli, kterým musí každý z nás projít, aby dokázal pochopit motivy jejich chování. Zeptal jsem se: „A je skutečně tak těžké si to spočítat? Poněvadž jsem žil tři roky v Izraeli a dvakrát jsem byl skoro zabit bombami teroristů, není to pro mě žádným překvapením. Deset let, od první války v Perském zálivu, už Spojené státy operují na Středním východě, navzdory zvyšujícímu se odporu Usámy bin Ladina a dalších fanatiků. Ten muž byl naším spojencem v Afghánistánu v boji proti Sovětskému svazu. Ale místní lidé se bouří, že jsme vstoupili na posvátnou půdu v Saúdské Arábii.” Zeptal jsem se: „A proč jsme tam? Máme rádi tu krajinu? Nebo tu kulturu? Nebo bychom rádi navštívili Mekku? Nebo máme rádi padesátistupňová vedra? Jsme tam kvůli jediné věci: ropě. Jsme tam stále kvůli ropě, stále ještě potřebujeme ropu, protože ty další technologie jsou drženy v tajnosti. Nikdy nebudu hájit teroristy; nicméně musí me pochopit, proč jsme se zničehonic stali tak velkým terčem. Vůbec to není .zničehonic’! Přicházelo to již dlouho. A jsou lidé, kteří po čertech dobře vědí, že se k tomu schylovalo už dlouho. Pracuji s lidmi, kteří již dlouho mluví o tom, že senám to vymstí. Zcela upřímně, hodí se na to jedno čínské pří šloví: ,Pokud nezměníme směr, pak pravděpodobné skončíme tam, kam jdeme.’ Nikdo se však nezajímá o to, kam jdeme. Je nejvyšší čas, abychom se probudili a podívali se, kam máme namířeno.”

 

Dodal jsem: „Jak víte, nyní se chystáme provést některé taktické věci, které by podchytily celý ten problém, protože konvenční vojenské složky a tajné služby jsou celé nažhavené a pokusí se na to odpovědět pádnou akcí. Nikdo se však nedívá na příčiny, které za tím vězí.” Po 11. září byla zavřena všechna letiště. Já jsem však měl naplánované turné až k severozápadu pacifického pobřeží. A tak jsme se rozhodli pokračovat v tomto Disclosure turné navzdory událostem z 11. září. Poslední akce, kterou jsem měl, proběhla ve vesnické oblasti státu Washington se skupinou lidí, kterou podporovala herečka l.inda Evansová. Společně jsme poobědvali a dlouho diskutovali o celé této problematice. Linda Evansová velmi podporuje naši práci.

 

Ten den, na který jsem si naplánoval let domů, byl vlastně prvním dnem, kdy byl obnoven normální letecký provoz. Nemusel jsem si měnit ani jednu letenku. Nezmeškal jsem jediný let. Bylo to, jako by se nás celý ten chaos vzniklý po 11. září vůbec netýkal. Za tím vším je hlubší poselství: navzdory tomu, že došlo ke globálním zmatkům, byli jsme schopni šířit pravdu, setkávat se s tisícovkami lidí a neuhnout ze svého kurzu ani uprostřed bouřlivých okamžiků. Pokud děláme správnou věc a mluvíme pravdu, pak se zhroutí i ty největší překážky a naše cesta zůstane volná. Musíme jít po mystické cestě praktickýma nohama. Michael Moore řekl, že věří pouze v ta spiknutí, která jsou pravdivá. Je to téměř pavlovovská reakce, která byla naprogramována do „hlavního proudu” médií a inteligentních lidí. Když uslyšíte slovo „spiknutí”, okamžitě se vám s tím spojí slovo „cvok”. Pokud někdo řekne slovo „UFO”, naskočí vám slovo „únos” a „cvok”. Takže existují jisté automatické reakce, které byly naprogramované do naší kultury pomocí převážně velkých médií. Pečlivá analýza toho, jak ty ničemné národní bezpečnostní složky a jejich psychologická válka fungují, nám odhalí, že do nás naprogramovaly tyto odpovědi a reakce, které nám vytanou na mysli vždy, když tato témata přijdou na přetřes. Tato strategie byla pečlivě kultivována celá desetiletí.

 

Máme zodpovědnost za to, že děláme naši práci věrohodným způsobem, který dává smysl: ovšem při naší práci narážíme na jeden závažný problém: čím blíže jsme tomu, co lze zvát skrytá pravda, tím je to méně uvěřitelné, a tím riskujeme ztrátu důvěryhodnosti. Je to Hlava XXII. Mnohokrát jsem byl tázán na to, kdy jsem byl během těch patnácti let nejvíce znechucený. Zdaleka nejvíce to bylo proto, že existují lidé, se kterými jsem strávil dost času a kteří tyto informace uznali jako pravdivé, a kteří zastávali ohromně mocné pozice, z nichž by mohli udělat mnoho dobrého – ať už to byl senátor, prezident, úředník OSN, armádní generál či význačný vědec a v zásadě když se dostali do bodu, kdy po vyhodnocení těch informací měla následovat nějaká produktivní a konstruktivní akce, stáhli ocas mezi nohy a řekli: „To já udělat nemohu.” Henri Kissinger jednou řekl: „Tato věc je tou nejvíce horkou bramborou ve vesmíru. Už se tím dále zabývat nebudu.” Takže on o tom věděl, ale mnoho lidí jako on to chce jen předat dál. Ale na komu dál to ještě chcete předat, když se z toho vyvlékl i prezident Spojených států? Existují programy v rámci programu programů. Otázka zní: „Jak máme vyjevit dost informací k dostatečnému počtu jak těch, co jsou u moci, tak veřejnosti, aby byla celá věc ozřejmena a do všech temných zákoutí vneseno světlo? Naší prací je též přijít s nějakou alternativou.

 

Po 11. září jsem ihned udělal rozhodnutí, že musíme rychle identifikovat a dostat na veřejnost ty nové, spásné technologie a zároveň pokračovat v projektu Disclosure. Musíme udělat něco, co vytvoří dost podpory a finančních prostředků, které by byly kompenzační silou k té mašinérii, která trvá již padesát let. Nastal pro nás čas, abychom od vojenských svědků a dokumentů přešli k současným technologiím. Když došlo kil. září, poznali jsme, že se schyluje k posledním partiím hry. Na podzim roku 2001 jsme zformovali SEAS (Space Energy Access Systems). Skupina lidí dala dohromady pár set tisíc dolarů, abychom mohli prozkoumat, co je dostupné v tom netajném světě. Vyhledali jsme některé technologie ve stadiu prototypů, ale žádný z nich ještě zdaleka není připraven na to, aby byl nabízen veřejnosti jako energetický systém na volnou energii. Ty přístroje, které jsou ve svém vývoji mnohem dál – my jsme některé z nich viděli – jsou v držení vědců, kteří je kvůli hrozbám či vymytí mozku drží v tajnosti. Například dr. Loder a jeden inženýr z našeho týmu navštívili jednoho z vědců, který byl ve svém úsilí zabrzděn fyzikem, který ho indoktrinoval eschatologickým pohledem na věc. Tento špion, který se maskoval za vědce, řekl tomu vynálezci: „Nedávejte žádnou z vašich technologií z rukou, dokud naše společnost nezkolabuje. A pak, až bude všechno v troskách, povstanete jako Fénix, vytáhnete svoje technologie a stanete se vědeckým spasitelem lidstva.”

 

Takže tomuto muži byl v podstatě vymyt mozek eschatologickou doktrínou, a proto zadržuje své technologie a očekává kataklyzmatické události. Samozřejmě, je to sebenaplňující se proroctví. Pokud nebudeme mít něco, co zabrání vyplenění ropných zásob a zničení biosféry, skutečně dojde k těm děsivým událostem. Takže je to pohyb v kruhu. Jakmile však někdo projde takovým vymytím mozku, nemůžeme už dělat vůbec nic. Také jsme identifikovali antigravitační systém v raném stadiu vývoje. Pokud bude dost finančních prostředků, lze ten přístroj dotáhnout do konce a získat systém na volnou energii a antigravitační pohon. Náš svět zoufale potřebuje tyto technologie, které jsou s to zachránit Zemi.

 

http://www.knihya.cz/19117/utajovana-pravda-%e2%80%93-zapovezene-poznani-13