Mají domy duši? V některých případech se spíše zdá, že mezi jejich zdmi duše přebývají. V případě rezidence zvané Phelps Mansion je to snad jediné možné vysvětlení zdejších podivných událostí, jež významně překračují hranice přirozena a dostávají se hluboko do oblasti nadpřirozena! Co se stane, když přistoupíme na hru bez pravidel, již s námi hraje tajemné neznámo? Poznejte příběh domu, jehož prokletí nestrávily ani plameny…phelpmansionV americkém Stratfordu ve státě Connecticut stával na adrese Elm Street 1738 velmi zvláštní dům. I když jej roku 1972 zachvátil ničivý požár, jeho legenda zůstává stále živá. Jeho příběh se začíná psát již roku 1848, kdy se sem stěhuje reverend Eliakim Phelps s rodinou. Tehdy ještě nikdo netuší, co se zde v následujících letech bude odehrávat za hrůzy. Temnota však má již brzy vystrčit růžky!

 

Nejapný žert, nebo výhružka?
Začátkem března roku 1850 se farář Phelps vrací z nedělní bohoslužby a najde ve svém domě nečekanou spoušť. Nábytek je převrácený, oblečení i nádobí vyházené ze zásuvek, dveře otevřené dokořán! Phelps Mansion (pod tímto názvem se dům proslaví – pozn. red.) vypadá jako po vloupání. Ale všechny zámky jsou nepoškozené, okny sem zjevně také nikdo nepronikl. Navíc ani nic nechybí. V ložnici v horním patře ovšem zděšený reverend objeví něco, z čeho jde mráz po zádech. Na posteli leží noční košile jeho manželky vycpaná prádlem a rukávy má složené na prsou, stejně jako se skládají nebožtíkům ruce do rakve! Kdo mohl něco takového udělat? Zdá se, že strůjce cynického žertu nepochází z našeho světa a jeho úmysly zřejmě nebudou právě láskyplné.

Dvanáct vycpaných panáků
Reverend Phelps se rozhodne, že záhadě přijde na kloub. Nejprve uvede dům do původního stavu a poté pošle svou ženu a děti na několik hodin mimo budovu. Sám se ukryje ve druhém patře a vyčkává, co se bude dít. Když pak sejde dolů, v jídelně na něj čeká ponurý výjev. Z oblečení jeho rodiny kdosi vytvořil šokující scenérii. Jedenáct vycpaných hadrových postav klečí na zemi s rukama sepnutýma v modlitbě a zdá se, že vzdávají úctu té dvanácté, jež se houpe na lustru. Jedna z figur prý dokonce drží Bibli! V uzamčené budově ovšem kromě něj není ani živáčka. Kdo to tedy provedl? Phelps začíná tušit, že to, co se dostalo do jeho domu, rozhodně není přátelské. Otevřela se snad na Elm Street brána zla?

Duch mrtvé čarodějnice
Některé pověsti o Phelps Mansion naznačují, že na podivných událostech postihujících tento dům může mít zásluhu sám reverend Phelps, byť jen zprostředkovaně. Traduje se totiž, že ač je služebníkem božím, má prý velkou zálibu v okultismu. Ve svém sídle údajně pořádá seance, při kterých má pomocí spiritistické tabulky vyvolávat duše mrtvých. Možná se mu to nakonec přece jen podařilo… Jedna ze seancí se údajně měla konat jen pár dní před prvními projevy paranormálních aktivit. Legendy o strašidelném sídle vypráví, že se reverend mohl pokoušet vyvolat ducha Goody Bassett, která byla popravena v roce 1651. Rozsudek smrti padl na základě obvinění z čarodějnictví a trest měl být vykonán oběšením na stromě blízko místa, kde potom vyrostl Phelps Mansion. Může to mít s fenomény uvnitř sídla nějakou souvislost?

Útoky z neznáma
Údajná přítomnost paranormální entity ve Phelps Mansion se podle výpovědí očitých svědků měla projevovat pohybováním předmětů, nevysvětlitelným pláčem nebo křikem vycházejícím ze zdí a dalšími tajemnými zvuky neznámého zdroje, ale rovněž záhadnými fyzickými útoky. Dospívající děti reverenda Phelpse, Anna a Henry, mají být opakovaně napadeny nějakou neviditelnou silou. Dívku před svědky jedné noci cosi téměř udusí polštářem, chlapec je zase vyhazován z postele či zavírán do skříně. Několikrát se má také opakovat děsivá, bleskově vytvořená scéna s vycpanými panáky nastraženými do různých pozic. Hovoří se dokonce o tom, že se více než 350 let mrtvá Goody Basett v domě několikrát zjevila, ale to jsou asi jen nepodložené zvěsti. Případ logicky vyvolá velkou senzaci a o dům se začne zajímat tisk i veřejnost. Rodina je nepřetržitě pod drobnohledem okolí a v sídle je prakticky neustále přítomen nějaký vyšetřovatel či novinář. Přesto se nikdy nepodaří odhalit žádné racionální vysvětlení neuvěřitelných podivností, které Phelps Mansion stíhají. Děti a služebnictvo jsou dokonce na čas ubytovány mimo dům, aby se vyloučilo podezření, že ve fenoménech mohou mít prsty právě ony. Ale paranormální aktivity se ve Phelps Mansion projevují dál!

Historie se opakuje
Roku 1851 je situace již tak neúnosná, že Phelpsovi z domu na čas odcházejí. Když se vrátí, po nadpřirozené bytosti už není v budově ani stopy. Klid trvá osm let, ale rodina se i přesto nakonec rozhodne dům prodat. Následující majitelé v sídle žijí desítky let a za celou tu dobu nedojde k ničemu podivnému. Zdá se, že paranormální jevy byly jenom krátkou epizodkou a Phelps Mansion je opět jen obyčejným domem. Jenže po desítkách let zdánlivého bezpečí a poklidu se v sídle údajně znovu probudí cosi temného! Rezidence je ve 40. letech 20. století přebudována na domov pro seniory, spojený s pečovatelským ústavem. Kdo by na takovém místě očekával klid, mýlil by se. V 70. letech se v budově začínají opakovaně a bezdůvodně spouštět požární alarmy, v různých místnostech jsou slyšet záhadné zvyky vycházející ze zdí a obyvatelé popisují pocity přítomnosti kohosi neviditelného. Badatelům, mezi nimiž nechybí věhlasní američtí parapsychologové Ed Warren (1926–2006) s manželkou Loraine (*1927), se však nedaří objasnit příčinu těchto jevů. Má je na svědomí Goody Bassett, jak se dřív domnívali vyšetřovatelé? A pokud ano, proč se po tolika desetiletích znovu vrátila?

Prostě zmizela…
Jen pár měsíců poté, co se v rezidenci mají znovu začít projevovat paranormální fenomény, postihnou pečovatelský dům vážné finanční potíže, zřejmě spojené s odlivem klientů, kteří příliš netouží strávit stáří ve strašidelném domě. Domov důchodců je zanedlouho uzavřen a potom už ztichlá stavba jenom chátrá. Její temný potenciál však zřejmě nespí. V roce 1971 vyprávějí dva místní policisté mrazivý příběh. Strážníci při obhlídce údajně náhodou spatří neznámou dívenku vběhnout do opuštěného domu. Vydají se za ní, aby nedošlo k nějaké nehodě. Ještě uvnitř holčičku zřetelně vidí. Ale když za ní běží po schodech do třetího patra, zmizí jim prý náhle před očima a nikde ji nenajdou. Šlo jen o halucinaci, či bylo dítě skutečné a ztratilo se v budově? Nebo snad i ona dívka patřila do světa duchů?

Definitivní konec?
Historie strašidelného domu končí roku 1972, kdy tu vypukne ničivý požár. Plameny nadobro zpečetí jeho dramatický osud a ruiny stavby jsou během demolice srovnány se zemí. Otázky však oheň neumlčel a dodnes se spekuluje o tom, jaká byla skutečná příčina tajuplných jevů ve Phelps Mansion. Protože žádné racionální vysvětlení jednoduše neexistuje. Vzhledem k tomu, že paranormální fenomény v domě překročily hranice celého století, tak se nezdá, že by v pozadí záhady stál někdo smrtelný. Otevřel snad reverend Eliakim Phelps nerozvážným balancováním mezi světy zapovězené dveře, které už nedokázal zavřít? Objeví se znovu neklidný duch Goody Bassett, nebo oběšená nešťastnice konečně došla klidu?

Zdroj: http://enigma.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=249&nocache=1321782336.7637&inq=801aa7510f642be6cbaac5566a2ab77a&ida=0&id_art=29230&sta=0&cislo=0&sea=0&=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&checksum=129724539b794f7f448a0a3a901af879