image32Dva chlapci se během odpoledne 23. září roku 1935 vracejí ze školy. „Dáme si závod,” navrhuje jeden z nich a vrhá se po strmém svahu dolů. Pozornost druhého však upoutá cosi bílého v křoví. O pár vteřin později zjišťuje, že se dívá na nahé tělo bez hlavy. Zatím nikdo netuší, že právě odstartovala série hrůznýchnálezů, které budou pokračovat několik dalších let. Udeřil šílenýřezník z Clevelandu, seznamte se.

Město Cleveland v americkém státě Ohio se ve 30. letech minulého století stává působištěm bestiálního sériového vraha. Oběti si vybírá mezi tuláky, stíná jim hlavy, těla rozřezává na kusy, máčí je v kyselině a nechává shořet. Jelikož ví, že mrtvoly často bývají klíčem k odhalení pachatele, znemožňuje jejich identifikaci. Jména zavražděných jsou dodnes stejnou hádankou jako jméno jejich vraha.

Kolik jich zabil?
První obětí je mladý muž, kterému byla odstraněna hlava i genitálie. Jen pár metrů od jeho mrtvoly na policisty čeká hrůzné překvapení – další stejně zohavené tělo. V průběhu let 1935–1938 se na různých místech Clevelandu objevuje ještě několik těl nebo spíše jejich částí. Vrah zabíjí bez ohledu na věk nebo pohlaví a vybírá si mezi tuláky přežívajícími v chatrčích chudinské části města. Nikdo je totiž nebude postrádat. A v případě, že kdosi objeví jejich tělo, nepodaří se určit jeho totožnost. Vrah si to pojišťuje posmrtným ohavením. Hlavy zavražděných se nikdy nenajdou. Kolik obětí má zabiják vlastně na svědomí? Oficiální čísla hovoří o dvanácti. Někteří, včetně hlavního vyšetřovatele Petera Meryla(1895–1958), však věří, že tento počet není konečný. Vrah údajně mohl zabít až více než 40 lidí, jejichž mrtvoly byly nalezeny v letech 1920 až 1950.

Hlavní podezřelý umírá ve vězení
Psychologický profil vraha jej popisuje jako psychopata. Disponuje velkou fyzickou silou, má zkušenosti s porcováním masa a dobré znalosti anatomie. Může být řezníkem, lovcem, lékařem, patologem nebo zaměstnancem vysoké školy, kde by měl přístup k mnoha pokusným subjektům. „Vrah je sexuální zvrhlík s úchylkou pro bezhlavá nahá těla,” poznamenává Merylo. Policejními výslechy prochází mnoho podezřelých. V sítích vyšetřovatelů skončí dne 24. srpna 1939 americký občan s českým příjmením Frank Dolezal(1887–1939). Doznává se k jedné z vražd, ale krátce před svou smrtí vše odvolává. Přiznání prý bylo vynuceno tvrdým výslechem. Dolezal umírá ve věznici za nevysvětlených okolností asi šest týdnů po zatčení. Pitva odhalí žeberní zlomeniny, které v době zatčení neměl. Stal se snad obětí špinavé politické hry, která jej dosadila do vězení jako figurku?

Má ďábelský řezník jméno Sweeney?
Většina vyšetřovatelů se přiklání k názoru, že vrahem je ve skutečnosti alkoholik Dr. Francis E. Sweeney (1894–1964). Tento chirurg, jenž během války pracoval ve zdravotnickém zařízení specializujícím se na amputace, totiž perfektně zapadá do profilu vraha. Dokonce dvakrát neobstál u testů na detektoru lži. Proč ho policie nechala jít? Později je vyslýchán Eliotem Nessem (1903–1957), který zastává funkci bezpečnostního ředitele. Ten tehdy zřejmě vycítí mizivou naději pro spravedlivý soudní proces. Podezřelý je totiž úspěšným lékařem, jehož navíc pojí krevní pouto s kongresmanem a Nessovým politickým oponentem Martinem L. Sweeneyem (1885–1960). Ten vyšetřovatele veřejně kritizuje pro jejich neschopnost vraha dopadnout. Pokud by byl obviněn jeho příbuzný, mohlo by to pro detektivy mít nedozírné následky! Rozhodl se Ness, že hlavního podezřelého nechá na svobodě a do vězení pošle nevinného Dolezala?

Eva Soukupová – Enigma RF Hobby