Tento článek obsahuje krátký výňatek z 1. dílu knižní trilogie  od autora Angelica Tapestry. Konkrétně výňatek z kapitoly „GWEN, věže na kontrolu mysli“ (Ground Wave Emergency Network – Nouzová síť pozemních vln):

Existuje mnohem více toho, co bychom měli vědět o odvozené mimozemské technologii, používané k masové kontrole našich emocí, myšlení a dokonce i ke kontrole reality, v níž žijeme. Nicholas Jones pokračuje ve vyšetřování tam, kde skončil zesnulý Jim Keith ve svých knihách o ovládání mas. Trilogie “The Universal Seduction” je detailním pohledem na skrytou technologii, používanou proti nám, aby z nás udělala automaty – úplně pod kontrolou klávesnic různých vlád (s mřížkami na obrazovce, kde se na zacílenou světovou populaci používají satelity a vysílače) – včetně vlád USA, Británie, Ruska, Japonska a dalších zemí, a to ve spolupráci s jejich mimozemskými partnery, dokonce s časovou osou, ve které žijeme a ve které jsme manipulováni. Nicholas Jones podrobně sepsal děsivý obraz toho, jak jsou mozkové vlny populace přepínány do různých režimů, sloužíce rozmarům šílenců, sedících v helmách, které pocházejí z technologie kontroly mysli „obšlehlé“ od mimozemšťanů.

Tento článek je přehledem toho, jak jsme technologicky řízeni – od úmyslného měnění našich mozkových vln v masovém měřítku vysílači regulujícími náš stav vědomí, až k tomu, jak jsme oběťmi narušování stavu našeho zdraví elektromagnetickými vlnami – a konečně, jak mnoho z nás umírá, podle toho, jak se rozhodnou naši globální páni…
Země je obalena magnetickým polem ve tvaru koblihy (donut ve tvaru O). Kruhové linie magnetického proudění nepřetržitě klesají k Severnímu pólu a zvedají se od Jižního pólu. Ionosféra, elektromagnetický vlnový vodič, 100 km nad zemí, se skládá z jádra elektricky nabitých částic, chovajících se jako štít před slunečním větrem.

Rezonanční frekvence Země

Jsou vytvářeny přirozené vlny, které mají původ v elektrické aktivitě v atmosféře. Myslí se, že jsou způsobeny mnohačetnými blesky. Společně se tyto vlny nazývají „Schumannova rezonance“ s tím nejsilnějším proudem naměřeným jako 7.8 Hz. To je kvazi-skalární, extrémně nízká vlnová frekvence (ELF), která přirozeně existuje v pozemské elektromagnetické dutině, což je prostor mezi zemí a ionosférou. Tyto „pozemní mozkové vlny“ jsou identické s frekvenčním spektrem mozkových vln u lidí.
HAARP: Stvořitel utvořil živé bytosti k tomu, aby rezonovaly pulzy přirozené Schumannovy frekvenční rezonance tak, aby se vyvíjely harmonicky. Ionosféra je manipulována vládními vědci USA za použití aljašského vysílače nazvaného HAARP (program výzkumu vysokofrekvenčního aktivního aurického pole), který vysílá zacílenou radiační sílu, aby ohřála určité sekce ionosféry, od kterých se tato síla zase odráží zpět. Vlny ELF, produkované z HAARPu, když jsou zacíleny na vybrané oblasti, mohou meteorologicky projektovat a vytvářet změny nálad, ovlivňujíce milióny lidí. Zamýšlená wattáž (výkon) je 1 700 miliard wattů síly.

Geomagnetické vlny a GWEN: 64 prvků na zemi s variacemi moduluje geomagnetické vlny přirozeně vycházející ze země. Nad tím balancuje přirozený pozemský „mozkový rytmus“. Jsou to stejné minerály jako ty nacházející se v červených krvinkách. Existuje vztah mezi krví a geomagnetickými vlnami. Nevyváženost mezi Schumannem a geomagnetickými vlnami tyto biorytmy narušuje. Tyto přirozené geomagnetické vlny jsou nahrazovány uměle vytvořenou nízkou frekvencí (LF), tedy pozemními vlnami pocházejícími z věží GWEN.

Vysílače GWEN jsou umístěny na ploše přibližně 321 km po USA a umožňují jistým specifickým frekvencím, aby se přizpůsobily geomagnetickému silovému poli v každé oblasti USA, dovolujíce magnetickému poli se měnit. Fungují v rozsahu LF (nízké vlny) s vysíláním mezi LF 150 a 175 KHz. Vyzařují také vlny z horních VKV (velmi krátké vlny) do spodních UHF (ultra vysoké vlny), v rozsahu od 225 – 400 MHz. Signály LF cestují vlnami, které spíše objímají zemi, než vyzařují do atmosféry. Stanice GWEN vysílají v 360° kruhu až do vzdálenosti 483 km, signál se vzdáleností prudce klesá. Celý systém GWEN se skládá (dle údajů z různých zdrojů dat) od 58 vysílačů až do stanovených 300 vysílačů rozšířených po USA, každý s věží vysokou od 91-152 metrů. Měděné dráty, dlouhé 91 metrů, rozprostřené ve stylu paprsku se rozptylují ze základny podzemního systému, vzájemně působíce na zem, jako tenký zakrunýřovaný vodič vysílající energii radiových vln na velmi dalekou vzdálenost skrz zemi. Spojené státy se v tomto magnetickém poli koupají. Věže mohou vzrůstat ze země až 152 metrů, ale zapadají i dolů do sklepů, takže každý může být ovlivněn a myšlenkově řízen. Umělé pozemní vlny se šíří celými USA jako síť. Je pak snazší ovládat mysl a hypnotizovat lidi, kteří se koupou v umělé elektromagnetické vlně. Vysílače GWEN mají mnoho různých funkcí:

1. kontrola počasí
2. ovládání mysli
3. ovládání nálad a chování
4. posílání syntetické telepatie jako infrazvuk (nízkofrekvenční zvuk) do obětí s implantáty na ovládání mysli vládou USA

GWEN funguje ve shodě s HAARPem a s ruským vysílačem Datel, který je podobný HAARPu. Rusové otevřeně obchodují s malou verzí svého meteorologicko-inženýrského systému nazvaného Elate, který může doladit vzorec počasí na 322 km a má stejný rozsah jako jednotka GWEN. Systém Elate operuje na moskevském letišti. Věže GWEN vystřelují obrovské dávky energie do atmosféry ve shodě s HAARPem. Internetové stránky www.cuttingedge.org napsaly, jak se objevily hlavní záplavy na středozápadu USA v roce 1993.
Atmosférické řeky páry: Ohromné, neviditelné řeky vod, sestávající z par, které tečou, se pohybují směrem k pólům v nižší atmosféře. Konkurují vodnímu toku Amazonky a jsou 676 až 773 km široké a až 7 725 km dlouhé. Spočívají 3 km nad zemí a obsahují množství vody ekvivalentu 155 kg vody za sekundu. Existuje 5 atmosférických řek na každé hemisféře. Přehrazením jedné z těchto masivních řek par se může vytvořit obrovská povodeň, zapříčiněná uvolněním ohromného množství dešťových srážek. Věže GWEN postavené podél severních oblastí řek Missouri a Mississippi byly na 40 dní a 40 nocí zapnuty, pravděpodobně jako výsměch povodni z Genesis. (A to bylo ve shodě s HAARPem, který vytváří jakousi řeku elektřiny tekoucí tisíce km skrze oblohu až dolů k polární čepici, manipulujíc s tryskovým prouděním (proudění vzduchu v atmosféře ve směru ze západu na východ) jako ruský Datel. Tyto řeky se vyplavily a zapříčinily zemědělské ztráty kolem 12-15 miliard dolarů.

HAARP produkuje zemětřesení tím, že zaměřuje energii na místa podél zlomových linií. Věže GWEN jsou umístěny na zlomových liniích a ve vulkanických oblastech Severozápadního Pacifiku.
V roce 1963 Dr. Robert Beck zkoumal účinky vnějších magnetických polí na mozkové vlny a ukázalo se, že existuje vztah mezi příjmy pacientů na psychiatrii a slunečními magnetickými bouřemi. Provedl na dobrovolnících pulzy magnetických polí podobné magnetickým bouřím a zjistil podobnou reakci. V USA elektrická energie o 60 Hz, nízké vlnové frekvence (ELF), vibruje na stejné frekvenci jako lidský mozek. Ve Velké británii elektrické emise o 50 Hz deprimují štítnou žlázu.

Lidská zranitelnost
Dr. Andrija Puharich v 50./60. letech zjistil, že mozkové vlny jasnovidců, když je jejich psychická síla funkční, začínají na 8 Hz. V roce 1956 viděl indického jogína, jak ovládal své mozkové vlny a úmyslně posouval své vědomí z jedné úrovně na druhou. Puharich trénoval lidi na bio-feedback (biologická zpětná vazba), aby toto dělali vědomě při vlnách 8 Hz. Jistý léčitel dosáhl 8 Hz vlnového rozsahu, pronikl do pacienta a léčil jeho srdeční potíže a jeho mozek vyzařoval 8 Hz. Jedna osoba vyzařující jistou frekvenci může jiné osobě rovněž rozezvučet tu samou frekvenci. Naše mozky jsou extrémně zranitelné na jakoukoli technologii, která vysílá vlny ELF, protože se okamžitě rozezvučí na vnější signál jakýmsi efektem tuning-fork effect (akustický rezonátor ve tvaru vidličky). Puharich experimentoval na jeho objevení.

A) 7.83 Hz (frekvence pulsování Země) vytváří v osobě pocity blaha, produkuje změněný stav
B) 10.80 Hz zapříčiňuje nevyzpytatelné chování a
C) 6.6 Hz způsobuje deprese

Puharich přiměl vlny ELF změnit RNA (ribonukleová kyselina) a DNA, a to porušením vodíkových svazků, aby přiměl osobu mít vyšší stupeň vibrací. Chtěl zajít za hranici psychických 8 Hz mozkových vln a přilákat jev psi (parapsychologie). James Hurtak, který jednou pro Puhariche pracoval, také napsal knihu „The Keys of Enoch“, ve které píše, že ultrafialové světlo zapříčiňuje to, že se vodíkové svazky rozbijí a tím stoupne stupeň vibrace. Puharich představil mentální efekty vln ELF vojenským vůdcům, ale ti mu nevěřili. Poskytl tyto informace jistým vysokým představitelům jiných západních národů. Americká vláda spálila jeho dům v New Yorku, aby jej umlčela a on uprchl do Mexika. Avšak Rusové objevili, které frekvence ELF způsobují to, co udělaly lidskému mozku a začali přepínat frekvence elektromagnetických vln na ambasádě USA v Moskvě 4. července 1976 střídavými signály včetně zaměření na 10 Hz (10 Hz uvede lidi do hypnotického stavu). Rusové a Severní Korea to používají v přenosných přístrojích na ovládání mysli za účelem přiznání se jedince. Takový stroj byl dokonce nalezen v jednom americkém kostele, aby pomáhal shromážděným uvěřit! Signál ruského „Datla“ cestoval po světě z vysílače v Kyjevě. Americké letectvo identifikovalo 5 různých frekvencí v této kombinaci harmonického signálu Datla, který posílal signály skrze zemi a atmosféru.
Nikola Tesla v roce 1901 odhalil sílu, která by mohla vysílat skrze zemi za použití vln ELF. Tyto signály nic nezastaví ani nezeslabí. Rusové získali Teslovy dokumenty, když se konečně vrátily do Jugoslávie po jeho smrti.
Zatímco byl v Mexiku, Puharich pokračoval v monitorování ruských signálů ELF a vyšších harmonií, produkovaných v rozsahu MHz (5 340 MHz). Potkal se s někým ze CIA a začal pro ně pracovat. On a Dr. Robert Beck navrhli vybavení k měření těchto vln a jejich účinku na lidský mozek. Puharich začal pracovat tak, že uspával psy. Rokem 1948-49 povýšil na opice, úmyslně ničil jejich sluchové bubínky, aby jim umožnil sbírat zvuky, aniž by dopadaly na bubínky. Objevil nerv v jazyku, který by se mohl použít k usnadnění sluchu. Vytvořil dentální zubní implantát, který ovládal mysl, oběti nyní tvrdili, že jim byl tajně umístěn do úst ovládanými dentisty, což jim zapříčinilo, že slyšely „hlasy v hlavě“. Implantát byl umístěn pod korunky nebo vložen do čelisti.

Vakcínové implantáty

Tyto implantáty jsou menší než šířka vlasu a vstřikují se s vakcínou a injekcemi proti chřipce. Miliónům lidí toto bylo aplikováno, aniž by o tom věděli. Tyto “biočipy“ kolují v krevním řečišti a usadí se v mozku, což umožní obětem slyšet „hlasy“ přes implantát. Nyní existuje mnoho druhů implantátů; 1 ze 40 obětí v rámci statistiky se setkala s “únosem od mimozemšťanů“ a 1 oběť z 20 byla také zacílena. Záležitost s falešnými mimozemskými únosy, zinscenovaná armádou USA za použití technologie, jež vytváří hologram vesmírné lodi, dále scénář virtuální reality, kdy oběti jdou do lodi, kde jsou lidé v kostýmech – to již bylo prozíravě prohlédnuto. Ačkoli se zároveň vyskytují skutečné mimozemské únosy, tento scénář „únosů mimozemšťany“ byl vhodný k zastavení jakéhokoli dalšího vyšetřování nebo zodpovědnosti vládních autorit před oběťmi, které čelí výsměchu a vypadají bláznivě.

Jsme nuceni reagovat na našimi globálními pány uměle vyvolaný vibrační rozsah; chtějí oni, aby tato planeta učinila náhlou výraznou změnu v evoluci a byla obydlena psychicky vědomou a proto nadřazenou třídou lidí, anebo je to agenda navržená k eliminaci miliard lidí, kteří jsou „zbytečnými jedlíky“, podvodně vystavovaní rakovině a nemocem vyvolaným elektromagneticky?
Tim Rifat napsal ve svém článku „Mikrovlnná kontrola mysli ve VB/ Microwave Mind Control in the UK“ http://www.brazilboycott.orghttp://www.brazilboycott.org, že mobilní telefony používají 435 MHz. Britská policie používá výhradně 450 MHz. Dr. Ross Adey to použil pro experimenty CIA k modifikaci chování. Policie má celou řadu antén k vysílání na této frekvenci po celé Británii. Adey použil 0.75 mW/cm2 intenzity pulzu modulovaných mikrovln při frekvenci 450 MHz a modifikací ELF na ovládání všech aspektů lidského chování. Radar o 450 Mhz, modulovaný při 60 Hz, významně snižuje aktivitu T-lymfocytů v rámci jejich ničení vykultivovaných rakovinných buněk. Jistá studie v USA při 60 Hz to zopakovala.
To, co nazýváme „realitou“, jak vyjadřuje vědomě náš mozek, je změněno do různých výrazů, aby umožňovaly mimozemšťanům naprostou kontrolu naší osobní reality, normálně fungující na skvěle vytvořené přirozené frekvenci. Nesmíme jim umožnit úspěch těchto technologií tím, že si jich nebudeme všímat.

© Nicholas Jones
http://www.angelfire.com/oz/cv/njones1.html

Překlad: Rašínovi
Zdroj: http://www.exopolitika.cz/news/totalni-kontrola/