http://www.knihya.cz/20415/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-5cast

 

009freimaurer-logo-pyramide11… Vaši protivníci se pokoušejí Vaši práci zesměšnit. Mnozí Vás také zkoušejí zařadit politicky „doprava“. Co si o tom myslíte?

Za prvé, já nemám žádné protivníky, protože já nestojím na žádné straně a také na nikoho neútočím. Výrok, že pocházím z „pravicových“ kruhů, je jen jeden z mnoha, které o mě kolují. Jiné mínění, které koluje a které jsem získal od jednoho „zprava“, je to, že mám být údajně Žid a z příkazu Illuminátů sleduji „ostatní“. Jiní říkají, že jsem svobodný zednář protože jsem byl jednou zpozorován, jak jsem jednomu muži, který chtěl vědět, jak vypadá pozdrav zasvěcence lože, ukázal pozdrav rukou podle 33.stupně skotského ritu. „Ti zleva“ tvrdili, že mohu být jen ze špiček BND, neboť jinak bych už musel být dlouho zavřený. Někdo se dokonce domnívá, že jsem Antikrist, neboť jen Antikrist může v mém věku vědět to, co vím já. Těmto pomluvám už se ani nemohu smát. Jakpak chce někdo o někom něco vyprávět, když ho vůbec nezná?

 

Já zde mám splnit jeden příkaz. Ale nejdříve musím na Zemi najít sám sebe. Neboť sotva mohu někomu věřit, nejprve musím rozestřít svou vlastní pravdu. Moje kniha „Tajné společnosti I“ nemá nic společného s mojí prací, nýbrž je to jen malý přehled o věcech, které se tu odehrávají, o které jsem někdy klopýtl a o kterých je podle mého mínění důležité vědět, pokud člověk chce na Zemi něco měnit.

 

Abych odkryl věci, musel jsem často do „jámy lvové“, neboť jinak se zkušenosti nezískají. Proto jsem strávil mnoho let na punkové scéně, pronikl jsem skrze propletení Antify, anarchistů a autonomistů a došel aţ ke kruhům sympatizujícím s RAF a poznal, že třetí generace RAF neexistuje. Je to jen tajná služba vrahů, která zbavuje „bildbergery“ obav z těch, kteří se nechtějí nechat vést. Byl bych se velice rád nechal zařadit jako „pravičák“, k obveselení mne samého a mých známých a přátel, vždyť jsem byl v mladí prvně odsouzen před jihoněmeckým soudem pro přečin jako nepřítel ústavy a levicový extrémista a jsem od té doby veden v kartotékách v Německu jako levicový extrémista. Jestliže tedy někdo otevřeně tvrdí, že jsem „pravičák“, musí dávat pozor, aby si na mě svůj prst nespálil, a sám se tím neklamal. Lži mají krátké nohy!

 

Můj nos mi byl zlomen jedním plešounem (skinheadem). Dále k lítosti mých protivníků je moje ex-přítelkyně „čistokrevná Židovka“ se tím správným jménem a nosem. To ona mne uvedla do Talmudu. Zajímavé, není pravda? K tomu přidejme, že v podnikání spolupracuji se společníkem Židem. Docela bych si přál být jednou „vpravo“, ale bohužel není to celé tak jednoduché, snad nejsem jednoduše dost „blbý“. No ano snad v příštím životě. Mám své přátele mezi lidmi z vysokých finančních kruhů, svobodnými zednáři, lidmi ze společnosti VRIL, říšskými Němci (ne mezi neonacisty nebo jinými lidmi, kteří používají nějakou formu moci. Říšští Němci nemají celkem nic společného s takzvanými neonacisty, neboť německá neonacistická scéna je z větší části financovaná Mossadem.), mezi magiky, kouzelníky, léčiteli, lékaři, americkými generály, lidmi z bundeswehru a NATO, BND, MAD, MI-6 – mě osobně nezajímá k jakému směru člověk subjektivně patří. Mezi všemi skupinami jsou lidé takoví i onací. Mě však zajímají ti, kteří mohou můj život obohatit, ti, kteří mi mohou být nápomocni s mým úkolem. Jsem tedy neutrální a takový chci vždy zůstat.

 

Dále tvrdila jedna osobnost německé UFO scény otevřeně, že jsem byl podplacen neonacisty, abych zveřejnil fotografie VRILu a HANEBu. Jedno si chceme ujasnit: Pokud zde někdo zaplatil, potom jsem to byl já. Já jsem za použití fotografií UFO musel dát hromadu peněz. S penězi mne nikdo podplatit nemůže, to by bylo to samé, jako byste chtěli podplatit Baghwana Rolls Roycem. A jediní, kteří ve vyjmenovaných kruzích rozdělují úplatky, jsou téměř výhradně obřezaní.

 

Ještě jsem neslyšel, že by nějaký neonacista někoho podplatil a už vůbec ne v mém punkovém okolí. V protikladu k tomu stojí čin, který je mezi jinými v knize, která se objevila v nakladatelství VAWS, „Unter falsche Flagge“ velmi podrobně doložen, že tzv. neonacisté jsou placeni, aby prováděli jisté „hanebnosti“. A také zde není příliš těžké zjistit, kdo by mohl mít zájem, aby Německo ještě nebylo příliš brzy vyléčeno z nacionálního socialismu ( kdo je vyléčený, nepotřebuje již lékaře, který o něj pečuje a pacient mu za tuto péči platí).

 

Světské zboží není cenné, protože se po fyzické smrti nemůže vzít s sebou. Kdo to pochopil, ten nemůže být koupen. Já jsem okultista a jako magik jsem byl vychován. Politici nikdy nemohou zachránit svět. Politika je nemoc a kdo je zaměstnán politikou, stane se zmateným na duši. Není žádné vpravo nebo vlevo, nýbrž jen ti, kteří obě strany zřizují a platí a tak to bude i dále. K pomatení lidských mas. Abych to zjistil, musel jsem také vstoupit na jednu stranu, ale bohužel to nebyla ta „pravá“. Moji zdánliví protivníci se musí v každém případě rozhodnout, zda mne chtějí zařadit „vlevo“ nebo „vpravo“. Přesto to půjde oběma těžko.

 

Já jsem na to také v mé knize několikrát upozornil, že není mým přáním, zaútočit na nějakou skupinu lidí, nýbrž pouze sám jediný odkrýt pravdu a pokud by měly být věci, které jsem v mojí knize popsal, jednou provedeny nějakými Chasary (Aškenázyovci, Židy hunnského původu) a tedy se ještě uskutečnit, potom je jasné, že jsou prováděny právě jen Chasary. Člověk má povinnost nenechat skrýt zločiny, ale nechat je obnažené, protoţe jsou prováděny jedinou „elitářskou skupinou „.

Moji samozvaní „protivníci“ mi tak tím spíš znovu potvrzují opak toho co oni přirozeně neznají.

 

Jeden bod ve kterém je jistě tato planeta jedinečná, by byla skutečnost, že u nás lidé, kteří říkají pravdu, budou spíše potíráni, než že by byli ve svých přání podpořeni. Člověk přece má přijmout to, aby si rád přál slyšet pravdu, místo toho však masy dávají přednost tomu, nechat se obelhávat, aby mohli vést pohodlný život, ve kterém za ně převezmou rozhodnutí jiní. Také jsem si jistý, že nikdo nezkusí umlčet mne zabitím, spíše opak. Budu osloven vícerými skupinami, zda bych pro ně nemohl něco zveřejnit nebo v různých kruzích dělat přednášky – takříkajíc jako vývěsní cedule. (Přece to tak se mnou nefunguje). A navíc jsem badatel UFO a říšskoněmecké disky existují. Já sám jsem je viděl. A nyní mám mlčet, pouze proto, že na UFO, které jsem viděl, byl vidět obrovský hákový kříž?

12… Pojem “antisemitismu” se velice často používal k postupu proti lidem, kteří objevili něco na bankéře a jejich společníky. Stalo se to i ve Vašem případě?

 

To se skutečně stalo. Sice to byl až doposud jen ojedinělý případ, avšak chtěl bych zabránit nekompetentním vyjádřením. Nenapsal jsem ani na jediné stránce mojí knihy nic PROTI SEMITŮM. Nenapsal jsem vůbec nic PROTI komukoliv, nýbrž O NĚKOM. Nikoho jsem nenapadal, nýbrž jen odhaloval. To je nebetyčný rozdíl – tedy žádné ANTI ! Ale také O SEMITECH jsem nic nenapsal, jak ihned dokáži. Minimum osob, které kolem sebe mlátí s pojmem „Anti – semitismus“, mělo někdy v ruce učebnici dějepisu a skutečně studovalo původ a minulost tohoto národa. A já pravděpodobně se svým míněním nejsem příliš daleko od toho, když tvrdím, že z těchto osob ani dvě procenta někdy nečetli Talmud, aby tak poznali „obsah víry“ talmudistů. Otevřeně musím také toto žhavé želízko tématicky zařadit, abych odstranil pár nejasností.

 

Vím, že židovské téma je v Německu nebezpečné právě jako atomová bomba a někteří čtenáři by si snad mohli myslet, že jsem další nacistický pisálek, který hodlá odhalit světové židovské spiknutí. Lidi, tak to dozajista ne. Já osobně nemám nic proti spoluobčanům židovského původu. Měl jsem, jak jsem již zmínil, židovskou přítelkyni a mám velmi rád její rodinu, dále jsou mými velmi blízkými přáteli Židé a také pracuji s Židy obchodně. Přece to, co jsem zjistil, hovoří nyní jednoduše samo za sebe, jsou to skutečnosti a ty musí na světlo. Pokud by jste chtěli porozumět tomu, proč je chtěli Rusové, Angličané a později též Němci dostat pryč ze své země, musíte pochopit, co bylo tím důvodem, proč proti nim útočili.

 

Dozvěděli jsme se z našich učebnic dějepisů, PROČ byli Židé pronásledováni? „ Proč byli právě Židé a jinak žádný jiný národ vypuzováni z každé země, ve které žili?“ nebo „Proč byli téměř jen Židé zapletení do bolševické revoluce – plánovali, financovali a také vykonávali? Proč jsou média v židovských rukou, stejně jako banky? Proč nemůže od roku 1995 žádný Žid vycestovat do Malajsie?“

 

Přirozeně, jsou po staletí pronásledovány všechny možné menšiny, nejen Židé. Tito, ale vždy znovu a permanentně. Pro to musí být přece nějaký důvod. A jak uvidíte sami v průběhu této kapitoly podle mých citátů od Winstona Churchilla, George Washingtona, Benjamina Franklina a Martina Luthera, byli Němci jen jedním z národů, které se chtěli od svých Židů osvobodit. To bych vám chtěl na tomto místě detailně objasnit.

 

Že jsou chasarští Židé (tento termín bude hned vysvětlen) do tématu „Světového spiknutí“ hluboko zapleteni, je při nejlepší vůli nepopiratelné. To nemá s fašismem a ještě desetkrát tak více ne s antisemitismem nic společného, jak také hned dokáži.

 

A:  veškeré zdroje, které použiji k zodpovězením této otázky jsou židovského původu. Pojem „anti-semitismus“ se pokládá již asi 40. let, jako vlhké – chladné ruce kolem krku, jakmile se jen vezme do úst slovo ŽID. Otestujte si toto nyní a řekněte jen to slovo „Žid“ polohlasně na veřejnosti a pozorujte, jak se okamžitě celá řada tváří otočí ve vašem směru. Lidem byly skutečně tímto pojmem vymyty mozky, vyhýbají se všemi silami projednávání tohoto tématu na veřejnosti. Avšak toto nepochází jen tak odněkud, nýbrž od Židů samých. To značí, že měli být hladce vydat přes organizace jako „Anti – Deformation – League of B’nai B’rith“ (ADL) a „American Civil Liberties Union“ (ACLU) 4 miliardy dolarů, aby zavedli na veřejnosti tento, ani v nejmenším se s pravdou neshodující a ještě netrvalý pojem „antisemitismus“.  Ani toto slovo, ani slovo „Semita“ není k nalezení v jediném slovníku vydaném před rokem 1875.

 

Do světa byl vypuštěn celý přehršel filmů z převážně židovského Hollywoodu, aby šířil po světě implantovaný a nepravdivý (ireálný) obraz židovského lidu a jeho víry. Jak se to má s tímto náboženstvím, o tom nechám hovořit za sebe samy některé výroky z Talmudu. Velká část obyvatelstva západních národů měla prostřednictvím „chazarsko – židovsky“ kontrolovaných masmédií uvěřit, že pojem „semitismus“ se téměř výhradně vztahuje na Židy. Avšak ve skutečnosti má dnešní Žid co dočinění se „Semitou“ asi tolik, jako Američan s Řekem.

 

To znamená, kdo mě chtěl jako autorovi nasoukat „Anti-semitismus“ do bot, ten nedělal správně svoje domácí úkoly, jinak by takový „nesmysl“ nevyslovil. Může zde k tématu obdržet jednu malou doučovací hodinu. V mojí knize jsem v žádném případě nepsal o nějakých Semitech, ani o Arabech, Aramejcích, Akkadech nebo Hebrejcích. Píši o osobách, jako Rothschildové, Jacob Schiff, Warburgové, Windsorové, Karl Marx, Stalin, Lenin, atd. Všechno žádní Semité, nýbrž čistokrevní (Aškenáziové – Chazaři)!

 

Zmateni? Pak zde udělám trochu pořádek. Především si objasníme pár pojmů, které si lidé denně omílají. Kdo to jsou Semité? Podle velmi konzervativního a nejvýše věrohodně vypovídajícího „Oxford Universal Dictionary“ (Oxfordský universitní slovník) (to značí:, „ţe pojem Semita byl použit poprvé v roce 1875 a popisuje osobu, která náleží k té lidské rase, která zahrnula téměř všechny národy, které podle knihy o stvoření (Starý zákon) pocházejí jako potomci od „Sema“, syn Noahova, a mluví jednou semitskou řečí jako svou mateřštinou – odtud Akkadové, Féničané, Hebrejci, Aramejci, Arabové, Asyřané…“

 

V Langrově slovníku světových dějin se píše, že „vždy by se mělo pamatovat, že se pojem „Semita“ se nevztahuje na jednu rasu, nýbrž na skupinu národů, jejichž mateřskou řečí je semitština.“ Teď asi laik řekne: „Tady to tedy přece máme, Hebrejci jsou Semité.“ Správně. Hebrejci jsou Semity, avšak vyvstává otázka, co mají Židé společného s Hebrejci. Jak hned uvidíte, moderní Židé nemají s Hebrejci společného VŮBEC NIC. Vezměme v úvahu dějiny.

 

Kdo jsou Hebrejci? Hebrejci nemají svůj původ, jak je často a chybně přejato nebo tvrzeno v Chaldejsku. Naopak přišli do Chaldejska jako cizinci a tak s nimi bylo Chaldejci nakládáno a jako takoví byli vyháněni. Země původu Hebrejců je popsána v 1. knize Mojžíšově, jako kraj od Messy k Sapharu hoře východu (což znamená „východní hora“ Ebalu, čímž je popsán prostor Punt – Usal – Schaba (Saba), docela na nejjižnějším místě Arabského poloostrova.

 

Ve Starém Zákoně, jak se dočteme, je nazýván Sem Noahovým synem, což je ale chybné. To vzniklo tak, že se Nehemia a Esra, básně a pověsti starého Babylonu vyjmuli, nejprve opsali a teprve potom podle svých zájmů náležitě zfalšovali. (Jak se stalo též s historií krále Sargona I., který byl použit pro příběh o Mojžíšovi, který však měl v pravdě naprosto oddělenou existenci. Mimoto žil Mojžíš asi 2300 let po Sargonovi I.)

Hebrejci skutečně pocházejí z geografického místa, na které je odkaz ve Starém zákoně v 1. Knize Mojžíšově, totiž na úzké místo Rudého moře, docela na jihu, na úpatí Ebalského pohoří. Tam vznikl nový rod z rozličných národů. Náčelníkem tohoto nového rodu byl sábský vyhnanec jménem Abil Habr. Podle tohoto Abila Habra se brzy po tomto začal nazývat nový rod „Habrity“, z čehož se později vzniklo „Hebrejci“. Vyhnanci z jiných rodů se brzy připojili k novému rodu Abila Habra, tak jako mnoho uprchlých otroků a otrokyň. Tak vznikl vlastní nový národ.

Abil Habr vystavěl na pobřeží pevnost a brzy dobyl naproti ležící ostrov Bara (Perim), který patřil k Velké egyptské říši. Tam se spojil s národy žijícími v Etiopii Amcharany a Chabbilany. Společně s nimi táhl Abil Habr zemí černochů až k jezeru Ugan Ugan (dnešní Uganda) a zcela si ji podrobil. Zde vytvořil ještě jednu říši a bylo to zde, kde se vlastní lid nového rodu stal lidem Hebrejců. Střed této země se od té doby nazývá podle Abila Habra „Habr“.

 

Protože Abil Habr uzákonil mnohoženství, poněvadž muži měli v držení současně více žen, stal se ze všech těchto rozličných lidských typů, které mu byli poddáni, skutečně nový lid. Když Abil Habr dosáhl středního věku, byl napaden vážnou pohlavní chorobou. V této době byl známým kouzelník z rodu Geniterů ze země Sina (Sinaj). Toho, který, jak se zdá, činil zázraky skrze krvavé oběti divošskému bohu, si nechal Abil Habr povolat k sobě. Onen kněz přinesl k Hebrejcům obřad obřízky a krvavého a mstivého boha Jaho/Jahwe/El Schaddaie. Abrahamovi, přímému potomkovi Abila Habra, se tento Jahve /Jahwe/ zjevil (náš mimozemšťan) se slovy “Ani ha El Schaddai“ = „Já jsem bůh Schaddai“ a požadoval mnoho krvavých obětí a válek a uzavřel s Hebrejci smlouvu ( Hebrejský krevní spolek).

 

Abil Habr vybudoval svoje panství a připravil válku proti zemi Habasch, jejíž král byl ale spřízněný s faraónem a proto zavolal na pomoc Egypťany. Faraón, jímž byl onoho času Sesostris I., poslal loďstvo a vojsko a připravil Hebrejcům drtivou porážku. Faraonovi válečníci dobyli také pevnost Har Habr (Harar) a nepřítele tak zcela porazili. Tolik historie Abila Habra.

 

Všechny zločiny Hebrejců je možné přečíst v knihách od Mojžíše po Ester (druhá jmenovaná se vlastně měla jmenovat po hlavním zločinci “Kniha Mardochaiova”) takzvanné “Svaté Písmo”, o kterém nikdo neví, proč je nazýváno místo kriminálních příběhů o Hebrejcích „Svatým Písmem“. Na těchto samotných 500 stranách je k nalezení více jak SEDMDESÁT masových vražd a vraždění národů, nepočítaně všeho, mnoho jednotlivých vražd, loupežných výprav, krádeží, hromadných znásilňování a jiných zločinů (např. incest) a nejlepší na tom je, že při téměř žádném z těchto zločinů nedošlo k odsouzení, nemluvě o potrestání.

 

Naopak, tyto zločiny byly nejčastěji požadovány Jahvem a odpovídaly také plně a zcela principům Talmudu. A nedbaje toho ztotožňuje se židovský lid, nehledě na několik výjimek, bez studu s těmito věcmi, se svým zákonem a svými krvavými dějinami. Ovšem, je to rovněž historická skutečnost, že 95% DNEŠNÍCH Židů 20. století NEJSOU hebrejského, popř. semitského původu, nýbrž hunsko – tureckého.

 

Nepřišli od Jordánu, ale od Volhy, ne z Kanaanu, ale z Kavkazu a nejsou geneticky spojeni s Abrahamem, Isaakem a Jakobem, nýbrž s Huny, Ujgury a Maďary. Jak je to možné? Nyní se židovský národ dělí do dvou kategorií Sefardové a Aškenáziové. Sefardové jsou Židé hebrejského původu a měli žít od starověku ve Španělsku (hebrejský= sefardský), odkud byli koncem 15. století vyhnáni.

 

Ve vydání “Encyklopedia Judaica” z roku 1960, nalézáme následující fakta: V roce 1960 bylo na Zemi celkem 500.000 Židů hebrejského původu. Aškenazijských nebo chazarských Židů bylo oproti tomu v témže roce napočítáno na 11 miliónů. Kdo jsou Chazarové? Podávám vám zde krátký přehled této historie: “Chazaři jsou národem tureckého původu, jehož život a dějiny jsou propleteny se vznikem židovské historie v Rusku.

Přicházejíce z Turecka byli Chazaři, skupinou stepních nomádů, jejíž život se sestával z plenění a mstivých polních tažení. Ve druhé polovině 6. století se hnuli Chazaři směrem na západ a usadili se na celém jihu Ruska, dlouho před vznikem ruské monarchie Varjagů (855 n.l.). V této chvíli stálo chazarské království na nejvyšším bodě svých dějin a nacházelo se stále ve válce. Vlastně nebylo žádné chvíle od vzniku Chazarů, ve které by NEBYLI ve válce. Říše Chazarů ovládala rozsáhlé území od Černého ke Kaspickému moři a od Kavkazu k Volze.

Koncem 8. století přistoupil Chagan, král Chazarů, jeho šlechtici a velká část jeho lidu k židovské víře. Důvodem byla prekérní situace mezi východořímskou říší a vítěznými stoupenci Mohameda. Oba požadovali na Chazarech připojení k jejich náboženství (křesťanství nebo islámu). Avšak Chazaři si vybrali, zamítnouce obojí, judaismus. V následujících dvou stoletích se k židovskému náboženství připojila většina chazarského lidu, a od poloviny 9. století přijali židovskou víru všichni Chazaři.

Byl to Bulan následník trůnu, zvaný Obadiah, který obnovil království a posílil židovské náboženství. Proto pozval židovské učence, aby se usadili v jeho říši a postavili synagogy a založili školy. Národ byl uváděn (vyučován) v Bibli, v Mišně, a v Talmudu a Chazaři používali hebrejské písmo. V řeči si ale zachovala mateřská řeč Chazarů převahu. Obadiah předal trůn svému synu Hesechielovi, tento opět svému synu Manassehovi, a Manasseh Hanukahovi, dalšímu synovi Obadiaha. Hanukah předal trůn svému synovi Isaakovi, Isaak svému synovi Mojžíšovi (nebo Manaseh II.), ten zase svému synovi Nisimu a Nisi svému synovi Aaronovi II. Sám král Joseph byl synem Aaronovým a dosedl na trůn podle práva o nástupnictví Chazarů. Ruští Varjagové se usadili v Kyjevě, až po poslední bitvě proti Chazarům. Po jedné tvrdé bitvě porazili Rusové Chazary a o čtyři roky později si podrobili Rusové celou chazarskou říši východně od Azova. Mnoho členů chazarské královské rodiny se vystěhovalo do Španělska, někteří šli do Maďarska, ale největší část národa zůstala ve své říši.” (Jewisch Encyklopedia, Volume IV., article on Chazars, strana 1 – 5).

 

Plně určujícím historikem v oboru samozvaných Židů je profesor H. Graetz, autor knihy: “History of the Jews”. Na straně 44 vysvětluje, že Chazaři provádějí druh fanatického náboženství, směsi smyslnosti a smilstva. Po Obadiahovi přišla celá řada chazarských králů Chaganů a podle fundamentálního práva říše mohli na trůn dosednout pouze židovští králové. A po drahný čas neměli panovníci jiných národů ani ponětí o obrácení mocného království na víru judaismu a jak uvádí první pověsti, byli toho mínění, že Chazarská říše byla osídlena zbytkem původních deseti kmenů. Tyto informace nejsou žádným tajemstvím, neboť jsou vyňaty z židovského lexikonu (The Jewish Encyclopedia). A je dokázáno, že mimo nepatrného podílu 5% nebo 6% nemá dnešní světová židovská populace ŽÁDNÉ spojení nebo společný původ s Hebrejci. Tedy žádní Semité!

 

Dnešními nejproslulejšími chazarskými Židy jsou Rothschildové, jejichž jméno pochází, jak bylo již zmíněno, podle rudého znaku, erbu Chazarů, ten také visel nad Laden Mayer Amschal Bauers, na Židovské třídě ve Frankfurtu. Teprve teď může být zodpovězena jistě důležitá otázka, která by mohla v jednom nebo druhém vyvstat v první knize : “Proč právě Židé naplánovali, financovali a provedli bolševistickou revoluci. Co chtěli Židé právě v Rusku?”

 

Nyní, dole jmenovanými zakladateli se objasnění, že ruskou monarchií zapuzení Chazaři vlastně tímto způsobem SVÉ Rusko dobyli zpět. Pro informaci zde uvádím originální chazarsko-židovská jména vůdců bolševistické revoluce: Chernoff – Von Gutmann, Trotzki – Bronstein, Martoff – Zederbaum, Kamhoff – Katz, Meshkoff – Goldenberg, Zagorsky – Krochmal, Suchanov – Gimmer, Dan – Gurvitch, Parvus – Helphand, Kradek – Sabelson, Zinovjeff – Apfelbaum, Stekloff – Nachamkes, Larin – Lurye, Ryazanoff – Goldenbach, Bogdanoff – Josse, Goryeff – Goldmann, Zwedzin – Wanstein, Lieber – Goldmann, Ganezky – Fürstenberg, Roshal – Solomon, (Die Absteiger, Des Griffin, str. 100)

 

Dále prezidenti SSSR, Lenin, Stalin, Chruščev, Gorbatschow, Jelcin, ale i “pravý radikál” Žirinovský byli a jsou chazarští Židé. Je velmi důležité to pochopit, neboť to dokládá, že pojem “Anti-semitismus” nemá tak jako tak s těmito Židy nic do činění, tedy je zcela chybně používán, naproti tomu celý arabský svět je semitského původu. Správný pojem by namísto toho byl “Judaäophob”. Takže přece mají pravdu ti, kteří tvrdí, že není zaznamenán žádný původ dnešních Židů ve vztahu k Hebrejcům.

 

A současně nemají desetkrát žádné právo, na stát Izrael v Palestině! Jasně řečeno dnešní obyvatelé Izraele nemají žádný, ale vůbec žádný důvod a už vůbec ne právo, aby žili ve státě Izrael, neboť nemají žádný hebrejský či izraelitský původ. Současní Židé mají tak nanejvýš nárok na kus země někde v Rusku!

 

Další židovský autor, expert na tuto tématiku je Alfred Lilienthal, který si ve své knize “The Zionist Connection“ nebere žádné servítky a popisuje příšerným dokumentačním materiálem, že “zřízení izraelského státu v roce 1948 bylo konečným výsledkem masivních politických intrik mezi hlavními chazarskými Židy a jejich bezbožnými kumpány v Anglii a USA”. Není žádným tajemstvím, že právo sionistického státu Izrael na jeho území nespočívá v hypotetickém původu židovského národa, ani v mytologickém spolku Abrahamově s bohem “Jahve”, nýbrž čistě v mezinárodním zákonu – rozhodnutí OSN 1947 o rozdělení Palestiny. A tento závěr byl Chazary “vynucen” !

 

A my už jsme si všimli v “Tajných společnostech I.”, kdo založil OSN a kdo za ním stojí. Všechna rozhodnutí přišla z New Yorku. Většiné je také zajisté známo, že v New Yorku bydlí více Židů než v Jeruzalémě, že New York je téměř zcela ve vlastnictví chazarských Židů (nejen banky nebo Federal Reserve – FED) ale i domy, pozemky, supermarkety atd. …) Rabin Stephen Wise potvrzuje tento výrok Lilienthálův v jeho autobiografii, jako historický čin. „Až do dnešního dne byli Arabové obelháváni a podváděni, kde to jen šlo.“ (Challenging Years, str. 186). Pod tímto zorným úhlem jsou podle pravdy největší „antisemité“ sami moderní židé popřípadě Chazaři, neboť oni arabské národy, které jsou skutečně Semité, trýzní většinou prostřednictvím válek a pomocí mezinárodních židovských bankéřů a ropných magnátů! Je Vám to všechno srozumitelné? Vidíte, že, jedno odkud se díváte, příběhy, které slyšíte v mediích, jsou opakem pravdy. Všechno je lež a podvod! Také politický sionismus není ovocem hebrejských činů, nýbrž jedině chazarským dílem. Tím tedy nemůže být někdo, kdo bojuje proti sionismu, označován jako „antisemita“. Nanejvýše „antisionista“. Přesto i pojem „ZION“ byl Chazary zfalšován. Židé vztahují horu „Zion“, horu na které žije národ vládců, na sebe, což je ale groteskní. V „Nové jeruzalémské Bibli“ žalm 48. stojí: „ Velký je Hospodin a vysoko je velebeno město našeho boha. Jeho svatá hora se tyčí velkolepě do výše, ona je potěšením celého světa. Hora Zion leží daleko na severu, ona je městem velkého krále.“ Hora Zion je k tomu ještě špatně přeložena. V hebrejštině se čte „Sion“ a popisuje horu „Sin“ (sumersky), což popisuje severní horu – podle chrámových písem (Societas Templi Marcioni) půlnoční horu – tedy dnešní Německo. Tak to říká právě také žalm 48 : „Hora Zion leží daleko na severu“! Dále pokračujme s judaismem. Otázku po významu judaismu by zodpověděli mnozí lidé v Německu jistě bez otálení výrokem, že judaismus je náboženstvím Židů – tedy jejich systémem víry. Judaismus řekli by, je náboženstvím Starého zákona a je moudrostí vystavěné v podstatě na Mojžíšově učení. Tato odpověď, kterou by jistě dali mnozí, která zní také velice dobře – je přesto naprosto špatná!

Judaismus v jeho dnešní, tak jako tehdejší formě je v absolutním protikladu (jak Vám potvrdím později se slovem Mesiáš). Judaismus je Talmudismus! Studium judaismu je Talmudem, tak jako studium Talmudu je judaismem. Nejsou navzájem oddělitelné. Talmud je shrnutím obou velkých písem židovstva – Mischny a Gemary. Charakteristická pro Talmud je jeho pregnantní stručnost a jeho ostrá dialektika, které vyrůstají z diskusí škol. Talmud je do jisté míry perfektním projevem náboženského hnutí a odráží –zrcadlí v sobě v kodech zalistované popisy a minutové ceremonie, které představují dokonalost kompletního nástroje náboženské ideje. Denní studium Talmudu, což začíná ve věku deseti let a končí teprve s fyzickou smrtí, je nutnou gymnastikou pro rozum přísného Žida, což se opět projevuje v jeho obchodním životě.

Zkusme se přesto ještě jednou zamyslet nad několika výroky z Talmudu, abychom porozuměli, co je každodenně čteno, a co mezi jiným pohnulo takový válečný národ jako Chazarové, aby se chtěli přidat k tomuto náboženství…

 

– pokračování –