2.část:  illogo1http://www.knihya.cz/18404/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-2-cast

.

2. Slyšel jsem, že se u Vás po zveřejnění knihy přihlásily zmíněné tajné společnosti?

 

Je to tak. Většinu kontaktů jsem měl již dříve, jinak bych nemohl získat žádné informace. Přesto se mi ohlásily osoby z několika velice zajímavých kruhů, které mi do jednoho potvrdily, že jsem se svými zveřejněnými informacemi trefil do černého a dodatečně mi umožnili přístup k mnoha dalším informacím. Také se o mne zajímaly vysoké finanční kruhy a chtěly se dozvědět nějaké vnitřní informace. Velmi zajímaví lidé. Také zde se nesmí “ stříhat přes hřeben”. I mezi bankéři se objevili vysoce oduševnělí lidé, kteří pouze čekali na svou příležitost, udělat ze své pozice něco dobrého. Neboť ne všichni bankéři jdou jednotně s Rotschildem.

 

Mezi jinými jsem byl například také kontaktován sefardskými židy, kteří mi chtěli přihrát tu nejžhavější “bombu” – materiály o holocaustu – všechno originální podklady Ha´avara úmluvy, bankovní formuláře anglo-palestinské banky a Ha´anota Company …. Také mi byla nabídnuta vysoká částka za to, když přistoupím na to, že tyto materiály budou zveřejněny mým jménem. Říkali, že stav informací je v západních historických knihách velmi jednostranný. Chtěli, aby konečně vyšla najevo pravda, že to je cenné. Otevřeně mají Sefardové (hebrejští židé) se Sionisty a Khasary = Chasary (aškenáziové = hunští židé) ještě nevyrovnané účty. Byli to velice příjemní a přímí lidé s velmi působivými jmény, ale já jsem přesto odmítl, protože v Německu byl mezitím vydán zákon, který Němcům zakazoval, tento obor dějin nezaujatě rozebírat (kritizovat).

 

Mimo jiné chci ještě i chviličku žít. Tito sefardové mě upozornili například na to, že předseda I.G. Farben, kartelu, který měl vyrábět Cyklon B, byl chasarský žid. Taktéž Paul Warburg ředitel “ M.M. Bank” (zastoupení M.M. Rotschild a syn v USA) je současně předseda FEDu (Federal Reserve Bank”). Otázka zní, co tedy chasarský žid, povoláním bankéř, dělá na špici kartelu, který podle našich historických knih vyráběl plyn, kterým byli zabíjeni ţidé? A Sefardové, kteří se u mne ohlásili, mají zjevně zájem na zveřejnění těchto faktů. Jak bude ještě později uvedeno, cítí se mnozí Sefardové, kteří založili židovský národ, od chasarských židů využíváni právě tak jako jiní.

3. V jakém věku se ocitne člověk ve víru takových společností?

 

Normální člověk, který není synem člena nějaké lóže, jenž je “přiveden”, automaticky ve věku dospívání, je jinak osloven pouze jako člověk podle dosaženého společenského postavení a jména popřípadě stavu svědomí. Tento proces se normálně začíná s neškodnými lóžemi, jako např. Johannisgrade Svobodných zednářů, Rotary klubem, Lions (tyto dvě posledně jmenované lože jsou židy kontrolované a vznikly v roce 1905 a 1917 v Chicagu z ryze židovské lože B´nai B´rith, která patří pouze čistokrevným židům, kteří mají také vnitřní 20. stupeň svobodných zednářů).

 

Člověk je pozván jako lékař, lékárník, vysoký důstojník nebo prostředník a nenápadně pozorován od členů vyšších stupňů, zda by nemohl být využit pro nějaké cíle. Opětovně je však dávána přednost lidem “ s černou skvrnou” z minulosti, jelikož později bude třeba, tyto lidi vydírat. Vedle toho znám jednoho velice renomovaného německého lékaře, kterému však byla odebrána jeho licence, kterou potřebuje k práci, protože objevil prapříčinu všech nemocí na psychické úrovni a tím umožňoval svým pacientům, nalézat tuto příčinu, aby se mohli sami léčit. Již žádné léky a nemocnice! Proti se rozjela přirozeně obrovská lobby. Tento úspěšný medik tvrdí, že přes devadesát procent šéf-lékařů jsou členové bratrstev jednotlivých lóží.

 

A on mi dal jeden malý tip: “ Kritikové vlády nesmí nikdy do nemocnice, neboť jak již říká jméno, jsou tam “vyráběni” nemocní a mohou tam být i bez hluku odstraněni “nepříjemní” lidé. Osoba, která podá v injekci jed, vystavuje současně úmrtní list a pozůstalým zůstane později pouze zoufalství a otázka: Jak mohl ten člověk na tu nemoc zemřít? Tak to praktikují adepti lékařských věd již mnohá staletí.”

 

Ten samý lékař mi vyprávěl, že mnoho kolegů, kteří mají být zednáři, je vychováváno pomocí Rotary a Lions klubů. Řekl také, že sami propojili skrze Lions-kluby přes 300 Bank. Při pohledu z vnějšku se nejeví tento klub k ničemu jinému, než že opětovně někde věnuje sanitní vůz nebo se projevuje skrze jiné sociální projekty, což také jistě vhodně působí na nižší stupně. Avšak shora podle stupně poznání vypadají věci docela jinak. Těmito členy (vyšších stupňů) budou nižší stupně, kteří nemají ani tušení o zločinech, zasvěcovány krok za krokem také v jiných věcech jako osoby, které se jeví vhodné pro lidi na špici hierarchie a pro jejich cíle .

4. Že mocní tohoto světa přísahají, že upevní svoji moc je jasné. Proč je však tak složité tato fakta věrohodně zprostředkovat?

No, nevěřím, že by nevyšlo dostatek knih, které jsou také výsledkem velmi dobrého bádání. Výčet knih zařazených na konci “Tajných společností I.” hovoří také proti. Přestože jsou masová média v rukou zapřísahanců, to nejmocnější médium pro tyto lidi je, buď takovou knihu docela jednoduše “umlčet ” (likvidovat) nebo ji roztrhat, pokud by se v jejich očích ukázala příliš úspěšná. Media, popřípadě tiskové agentury, řeknou masám v co mají věřit, což funguje v dnešní době u událostí velmi dobře.

 

“ They tell you, what they want you to know”

 

V protokolu Arthura Trebische, který je zařazen do této knihy, se najdou exaktní důkazy jednání proti takovému “buřičskému vyjádření”. Je několik velice dobrých knih, především v USA, které se také dobře prodávají. Německo je zrovna teď v mnoha oblastech velmi silně kontrolováno (cenzurováno). Proto se díky tomu daří tak těžce, speciálně v Německu, věrohodně zprostředkovat fakta o Illuminátech, neboť se právě v těchto tématech ve velkém měřítku jedná o Chasary (Aškenáziovce) tedy židy hunského původu, kteří dnes kontrolují všechna média a zaujali na vnějšku německého zákonodárství nemalou roli. Není možné tedy tyto zločince podle německého práva potrestat tak, jako jiné pachatele.

 

Přesto čistě osobně musím k tomu z pozice mého poznání říci, že existuje jistě i další důležitý důvod, proč ještě nejsou knihy na tato témata dobře prodávány a to, že neukazují žádná řešení. Dávat rady a napadat (kritizovat) může každý, ale jak to vypadá s nápravou?

 

Vidíte, já jsem spirituální (duchovní) člověk ( žádný politik nebo vědec) a společně se mnou pracuje láskyplná a duševní “Jsoucnost”, abychom mohli říci, že pokud má být něco úspěšné, tak to musí být také slovně “ plné úspěchu”. (Toto duševní vedení má každý člověk, ať už o o tom ví nebo ne).

 

Přál bych si, abych pomocí mých spisů obohatil život a to znamená u takovéhoto tématu přirozené putování po stupních (po různých úrovních poznání). Knihy, které pouze popisují “zlo ” a jeho skutky a neukazují žádné řešení, vyvolávají hlavně strach, hněv a možná také nenávist. Je to obohacující pro život na této zemi? Pokud se tedy kritizuje, musí se také ukazovat řešení, jinak se může stát, že bude všechno ještě horší. Základem knihy je život, cítění, myšlení a jednání jejího autora. Kniha, kterou píše je ovocem, které z něho pochází. A podle jeho plodů se může poznat (autor). To je základ. Pokud je autor ve svém myšlení a konání bohatší, musí být tedy také plody, které z něho pochází bohaté, a automaticky též plně úspěšné v prodeji. Kniha, která se čte sama a je přesvědčující, rozšiřuje osobní životní poznatky, je pak doporučována dále.

 

Proto se musí kniha která pojednává na toto téma a také je nabízena na trhu, pozorně projít, popřípadě pročíst a potom vážně posoudit: ” Chci doporučovat tuto knihu dále? Obohatila můj život?” 

 

Intence, tedy podněty k napsání knihy a k tomu čistota v srdci jsou rezonancí pro duševní síly, které budou pracovat s touto knihou, tedy síly, které přivedou knihu k čtenáři popřípadě čtenáře ke knize. To je přece plně logické. Představte si, že jste ochranný anděl a měl byste nějakého chráněnce, nějakého člověka na zemi doprovázet a vést. Chtěl byste však Vašemu chráněnci i pomoct, aby mohl lépe porozumět událostem na jeho planetě, přitom však nesmíte osobně nijak zasáhnout, neboť ke změně podstaty musí dojít skrze podstatu samou. Chráněnec musí být tedy konfrontován s jiným člověkem nebo například knihou. Nyní vidíte jako anděl pět různých knih o Iluminátech. Prvá volá po masakru Iluminátů, další slouží jako podnět, který zapojí zastrašeného čtenáře do organizace věřících, třetí vytváří-hledá pro národ nové hrdiny, čtvrtá propaguje nové náboženství, a jednu, která potvrzuje jako svůj cíl, odkrývání věcí, a přesto se pokouší dosáhnout porozumění a míru pomocí napravení (léčení) příčin těchto problémů. Nyní jako anděl stojící mimo časové a prostorové hranice polárního světa (třetí dimenze) máte přehled o událostech na Zemi a vidíte tedy, že to co se zde stane (války, kontrola, mocenské hry), je částí učebního procesu, který je nutný jako zkušenost, pro život lidí příštího století.

 

Otázka pro Vás: “ Kterou knihu doporučíte svému chráněnci? A přesně tato kniha se bude také dobře distribuovat, neboť pravě tehdy představuje to takzvané obohacování. Autor musí tedy dát čtenáři přinejmenším nástroj, se kterým může postavit, ze svého domu, který společně zbořili, nový lepší. Doufám, že nebudete vnímat tyto řádky jako chvalozpěv na vlastní knihu. Přesto pokud chci jako autor toto téma probrat a také si přeji získat nárok na nutnou duševní podporu, musím se také držet duševních zákonů. Předtím, než jsem vydal tuto knihu, četl jsem ji nejméně padesátkrát a vždy jsem opět sám sebe zkoušel, zda mé jsou podněty, “čisté” a zda moje kniha představuje “obohacení” knižního trhu.

Stejné zákony pro všechny!

5. Jak se dají získat všechny tyto informace? To musí být nějaké tajemství, proč jste je v mládí získal ?

Na tuto otázku jsem čekal. To první se osvojí tím, že potřebujete množství vitamínu B-tedy souvislostí a informace se pak “nasáknou” mnoholetým studiem nespočetných knih …. . Spiritualista (mystik) za tím tuší silnou karmu, někdo jiný to, že jsem tyto informace dostal cíleně od někoho jiného. No svým způsobem je to kombinace obou těchto aspektů. Události minulosti jsou jistě silným faktorem, pokud o to jde, podobné lidi potkat. Není to jistě žádná náhoda, ale jasný případ rezonance. V mém předcházejícím životě jsem byl sám součástí tohoto scénáře a potkávám zase všechny lidi, se kterými jsem tenkrát pracoval (přátele i nepřátele). Přece se však tentokrát nevměšuji a zůstávám neutrální a zkouším zprostředkovat a léčit, neboť jsem získal odstup a velký přehled.

 

Dovolím si podržet si další detaily, které navíc mohou tak jako tak, jen zmást, které jsou v této věci irelevantní, jako kdo jsem byl, pro koho jsem pracoval. Je naprosto jedno, kdo jsme nyní nebo kdo jsme byli v našem předchozím životě (Ježíš nebo žebrák), pokud v tomto životě nedokážeme zažít uvědomění a zvládnout naše denní zkoušky, potom nám nepomůže žádný způsob, kterým se budeme moci podívat zpět na náš úspěšnější život.

 

Z principu jsem hrál roli dvorního šaška a hraji ji dále. Pro ty, co stojí mimo, tedy šašek. Nikdo ho nebere vážně – má tedy šaškovskou svobodu. Přece ve skutečnosti je dvorní šašek rádcem krále, neboť je přítomen při všech rozhovorech s jinými králi nebo u tajných jednání. Dvorní šašek je tedy zasvěcený do všeho, co král plánoval a pro budoucnost plánuje. Přesto jeho protivník eventuelně druhý král věří, že dvorní šašek, který mu sedí u nohou a blbne, je právě nyní jen dvorním šaškem jiného krále. Dvorní šašek bude snad někdy nezaměstnaný nebo opustí své místo a uchází se o ně někde jinde. Možná, že tak přijde na dvůr jiného krále a opět sehraje roli rádce.

 

A také nový král jen věří, že dvorní šašek je jeho spojenec a zasvěcuje ho, jako jeho předchůdce, do svých tajemství a přeje si jeho rady v politických otázkách. Dvorní šašek, ale neřekne, že již byl rádcem jiného krále, a tak může manipulovat a zprostředkovávat, protože zná tajemství obou králů. Dvorní šaškové byli nejdůležitějšími agenty v časech královských dvorů. Přesně takovou roli jsem hrál i já. Taková byla identita mého posledního života, pro mnohé naprosto bezvýznamná, stejně jako se také nenajde žádná stopa po dvorních šašcích v dějepisných knihách. Byl jsem jednou zde a poté zase tam a všichni věřili, že patřím právě jim.

 

Takovou roli sehrál také hrabě Saint Germain! Nejdůležitější informace opětovně nedostávám podstrčením od nějaké skupiny, ale od mého vyššího Já (pro některé je to stráţný anděl), které mě perfektně vede a se kterým komunikuji. Pokaždé vždy znovu záleží na mě, abych tento hlas mojí intuice následoval a nechal se jím vést. Přesto nejdůležitější aspekt, jak získat tyto osoby a informace ve svém životě, je jiný. Je to docela jednoduché. Je potřeba jen duševní dospělosti, aby se mohlo zacházet s požadovaným tématem “suverénně”, s vědomím odpovědnosti a především nezištně a poté to již přijde samo.

 

Jinak vyjádřeno: Sám jsem musel být nejprve v poloze, jako bych psal poslední kapitolu mé knihy – konstruktivní, láskyplnou a porozumění přinášející část – a teprve potom přišli nutné informace, také automaticky. Nemohl bych napsat tuto poslední, o vyrovnání se 23 pokoušející kapitolu, kdybych tuto knihu pojal jako zbraň. Tím by se mohlo natropit strašlivě mnoho zla. Dostalo se mi těchto informací zpět v kruhu, neboť před několika lety jsem ještě neměl zralost, abych s nimi zacházel s plným vědomím odpovědnosti.

 

Je to jedině samotná duševní zralost člověka, jeho “VĚDOMÍ SEBE SAMA”, jeho chápání, které pracuje jako rezonanční faktor pro informace. Informace mohou být zbraněmi stejně jako stroje. Lidé by si tak rádi přáli “volnou energii” – stroje nebo UFO. Přesto můžete získat ještě tolik vitamínu B, nebo peněz nebo brilantního porozumění. Pokud však nenajdete ve svém srdci potřebnou lásku a zralost, nezacházíte se ţivotem nade vše s vědomím odpovědnosti a s vůlí jej obohacovat, jednoduše na to nepřijdete. V knihách můţete nalézt to, co nepopíši nebo přinejmenším uvedu pouze okrajově. Ale jak se dostat blíž k těmto knihám? Mnohé knihy jsou v Německu zakázané nebo nebudou již nikdy vydané a ty, které zde vydané jsou, budou jen sotva uváděné v reklamě, neboť jsou většinou vydávány jen v malém nákladu. Tyto věci se mohou “vytáhnout” jen s vlastního života. Pokud existuje potřebná láska ve vlastním srdci, přijde k tomu i odpovídající poznání. To je zákon. Není to tak, jak si to přejí Illumináti, nejdříve poznání a potom láska. Tak to nefunguje.

 

Nejprve láska a potom poznání!

 

Přezkoušejte se sami. Jak byste zacházeli s tím, co byste tak rádi ve svém životě získali? Budete to používat pouze pro sebe, pro dosažení vlastního zisku v nějakém jednání, nebo byste s tím zacházeli skutečně “nezištně”? Přesně to je ten háček. Pokud se chováte k životu suverénně, chová se suverénně také on k Vám. Kdo dává, také dostane!

 

Když jsme se naučili používat principy a návrhy, které jsou ukázány na konci “Tajných společností I.” a podařilo se nám to nejjednodušší -“ovládnout” každodenní život a potom také dostaneme informace a schopnosti mistrů.

 

V tom momentě, kdy ztratí informace nebo témata, na důležitosti, protože jste poznali ještě širší souvislosti, stoupá šance, že dostanete docela to, co jste dlouhá léta fanaticky hledali. Hledání hlavou (rozumem) a vůlí nás mnohdy blokuje od toho co si přejeme. Souhlasíte v tom se mnou? To je celé tajemství, které mám. Zkouším být nezištný. Nechtít mít, nýbrž chtít dávat. Čím více dáváme, tím více nám bude dáno!

 

Téma Illuminátů mě v podstatě vůbec nezajímá. Nechtěl jsem o tom nic zjistit a také jsem se nikdy nenamáhal o tom něco zjišťovat, protože o to nejde. Já jsem v tomto životě, také nezávisle na mé minulosti, o Illumináty pouze klopýtl, protože mi postavili do cesty překáţky. Jako příklad: Pokud byste měli vyvinout motor, který by běţel na čistou vodu, klopýtli byste již po několika krocích o překážky Illuminátů. A to byste po Illuminátech nepátrali.

 

Pokud si někdo přeje životu něco dát, co každému jednotlivému občanu umožní duševní a materiální svobodu, setkal by se bez zdráhání ve svém životě s Illumináty. Přinejmenším s jejich nádeníky. A proto vstřebávám tyto informace, všude kam jdu. Jednoduše to vidím. Nechtěl jsem také nikdy v mém životě napsat knihu. Vyučil jsem se řemeslo a myslel a jednal podle toho jednoduše, prakticky, racionálně, rychle a levně. Právě tak jako řemeslník. Protože nechci nikomu vnucovat svoje mínění a také se nechci nikoho zastávat, přesně proto ke mě přišli mocní. Jednoduchý princip. Mocný má zájem na tom, kdo neukazuje žádný zájem na jeho moci. Ten, který je již uloven v mocenském aparátu mocného, se již pro něj stal nezajímavým. Logické?

 

Znám milionáře a miliardáře, kteří přijímají mojí radu brát ohledy. Proč? Protože tito lidé ve svém celém životě jenom bojovali, u všech lidí nachází jen nedůvěru, každý od nich něco chce a přesně proto touží tito mocní lidé po někom, který je pouze poslouchá, který od nich nic nechce, který je nechá takové, jací jsou. Který nevidí jen peníze nebo oblast vlivu, nýbrž respektuje jejich povahu. Neobviňuji tyto lidi a nechci je měnit. Také bankéři a oligarchie touží po někom, kdo obohatí jejich osobní život.

A každý, kdo mě zná déle nebo ten kdo mne teprve poznal, může potvrdit, že žiji také tak, jak jsem to zde popsal, také jinak řečeno píši to, co žiji.

 

Mnohý vychytralý čtenář může namítnout, že ale armáda má také takové stroje a UFO, se kterými však nezachází “nezištně”. Správně a přesně proto na to zahynou. Tato technologie a vědění, které skrývají před světem, se stane jejich osudem. Je to logické. Ti, kteří mohou využívat tyto super technologie, nepracují se svým “vnitřkem”, protože mají stroje, které konají tyto “zázraky”. Jsou takříkajíc v závislosti na těchto technologiích. Přestože těm, kterým zůstala tato technologie odepřena, zůstane tak v tomto čase pouze práce se svou vnitřní podstatou, čímž se duševně rozvíjejí. A je to jen otázka času, než budeme s myšlenkovou sílou tak daleko, abychom mohli konat ty samé “zázraky“, které dnes dokáží Illumináti pomocí strojů. A tím jsme se dostali k bodu, kde již lidé nebudou moci být kontrolováni ani pomocí energie, výživy, peněz nebo strachu. Potom budou Illumináti v situaci, kde jsou masy dnes.

 

Ti poslední se stanou prvními! Ale přesto jeden malý pokyn pro ty, kteří se o zmínili o tom, ţe by si nyní přáli být sami aktivní, ale možná nemůžou začít. Hrajte jednoduše skutečného reportéra. To znamená: zkoumejte nestranně. Chcete vědět o někom vše a sbíráte informace. Pro reportéra neexistují ţádná tabu. To je to jediné, potom to teprve zkoumá správně.

 

Jeho mottem je, pokud je někdo v mediích rozcupován, musí tím být tlačena kára někomu jinému. Není-li ta naléhavá prosba tak důleţitá, bude si ta osoba většinou jen dělat blázny. Bude-li ale někdo v médiích opravdu zlikvidován, stoupne reportérův zájem o něj. Ať je to Saddam Hussain, ex-žoldák z různých válečných ohnisek, bankéři a lidé z finanční oblasti, kteří jsou ve vězení nebo jsou hledáni, lékaři, kterým byla odebrána licence, protože vyvinuli nějaký léčebný prostředek, vynálezci, černí a bílí magikové stejně jako neutrálové, proroci a ateisté, domněle duševně narušení lidé, atd.. Všichni tito lidé jsou obzvláště cenní, pokud se jim naslouchá. Od všech těchto lidí chce nestranný reportér slyšet jejich příběhy, co zaţili, jejich pohled na věc, proč byli pronásledováni nebo odsouzeni, jak se cítí .

 

A tak jsou stále znovu vidět souvislosti, ačkoliv podle “kompetentních úsudků odborného světa” by se vlastně neměli najít žádné.

 

Já sám si říkám, že media jsou v rukou destruktivních sil. Ty tedy budou zkoušet představovat sami sebe jako “dobro” a soupeře, kteří jsou pro lidstvo skutečně nutní, jako ty “zlé”. Na základě těchto myšlenek si osobně říkám: “Člověk musí pouze to všechno, co se v masových mediích obzvláště propaguje, otočit a v hrubých rysech hledat pravdu. Přinejmenším je vidět směr, kam to jde. Oběti jsou pachatelé a osvoboditelé jsou popravčí.” Zkuste si to pro sebe jednou sami!

-pokračování-