5.část: http://www.knihya.cz/21812/tajne-spolecnosti-a-jejich-moc-ve-20-stoleti-1dil-5-cast

QUEEN – královna je hlavou státu, anglické královské rodiny s britskou koloniální říší, s Londýnem jako hlavním městem, který je spravován jedním ministerským předsedou a jedním kabinetem užší rady. V Londýně existuje, podobně jako Vatikán v Římě, separátní nezávislý stát, CITY.

iluminati2City je označována jako nejdražší čtvereční míle světa, zabírá v srdci Londýna 2,7 čtverečního kilometru. Uvádí se, že má 4500 obyvatel 500.000 pracovních míst. Ale vedením City je „The Crown“ (Koruna), která se sestává s 13 mužů a král City má nad sebou LORDA MAYORA. Zde se nachází nejbohatší a nejmocnější hospodářské instituce Anglie, jako Rothschildy řízená Bank of England, Lloyd´s of London, londýnská akciová burza, kanceláře vedoucích mezinárodních hospodářských koncernů, tak jako „Fleet Street“, srdce novinářského a nakladatelského světa. CITY nepatří Anglii. Není podrobena ani monarchům ani vládě britského parlamentu. City je pravá vláda Anglie, neboť královna stejně jako premiér a kabinet  podléhají Lordu Mayorovi poslouchají ho.  Vnější fasáda premiéra a kabinetu se usilovně snaží vzbudit dojem, jako by oni určovali, jak se bude hrát, zatímco ve skutečnosti jsou pouhými loutkami City.

Odebere-li se královna na návštěvu City bude vyzvednuta Lordem Mayorem u „Temple Baru“ symbolické brány města. Pokloní se mu a požádá o svolení, aby směla vstoupit do jeho soukromého a suverénního státu. On jí povolí vstup, přičemž ji odevzdá státní meč. Při takových státních návštěvách předčí Lord Mayor ve svém slavnostním oděvu s řetězem, jednoduchý „služební oděv“ omezené královské společnosti. Poté provádí královnu, která kráčí dva kroky za ním, skrze město.

Založení „Bank of England“, jak jsme již krátce sledovali, uskutečnil William Patterson, který byl agentem City. Podle provedení – vývodů Des Griffinových je City kontrolována Rothschildovým impériem. Abychom se vyvarovali nedorozumění, musíme poznat, že ve Velké Británii existovala dvě odděleně jednající impéria. Jedním byla britská koloniální říše pod královskou rodinou a tím druhým impérium Koruny. Všechny kolonie s bílým obyvatelstvem (Austrálie, Kanada, Nový Zéland a jižní Afrika) podléhali autoritě anglické vlády. Všechny ostatní kolonie (Indie, Egypt, Bermudy, Malta, Singapur, Hong Kong, Gibraltar a kolonie ve střední Africe) byly soukromým majetkem Koruny, takzvané korunní kolonie. To ale nemá znamenat, že by společně nespolupracovaly. Během expanze anglických kolonií získala BRITISH EAST INDIA COMPANY (BEIC)  obrovský majetek opiovým obchodem. BEIC založila „Inland mission“ jejíž hlavní úlohou bylo, aby učinila levnou čínskou pracovní sílu závislou na opiu, aby tak získala trh pro své zboží. Britská královská rodina byla byla z obrovských příjmů tak očarována, že poté s BEIC spolupracovala.  Královský dvůr zdanil producenty opia v Indii. Kolosální množství opia bylo naloďováno na „China Tea Clippers“   a přibližně 13% hospodářských příjmů Indie pod panstvím Koruny pocházelo s prodeje čistého bengálského opia do Číny pod jejím dohledem.

Přirozeně nechtěl královský dům, aby se tento „stínový obchod“ dostal na veřejnost. Proto do této věci zatáhli britskou tajnou službu. Jednalo se o „BRITISH MILITARY INTELLIGENCE DEPARTMENT“  (MI-6) a „SECRET INTELLIGENCE SERVICE“    (SIS).

    Historie MI-6 jde zpátky až do doby Alžběty I , kdy byl pokladníkem oddělení „Dirty Tricks“  MI-6 sir Francis Walsingham. Díky staletým zkušenostem platí MI-6 za nejlepší tajnou službu světa. BEIC vedla pohotově závod o opiový trh celé století, než čínská vláda roku 1829 kouření opia zakázala.     Od roku 1791 až do roku 1894 stoupl počet koncesovaných opiových plantáží pod dozorem britské Koruny z 87 na 663. To vedlo v konečných důsledcích k opiové válce v Číně.

Roku 1729 založila BEIC „Výbor 300“ (Comitee of 300) na nakládání z mezinárodními bankovními a komerčními záležitostmi ( Komise 300 je dnes jednou z nejdůležitějších tajných organizací a řídí rovněž „světovou vládu“). Je to tzv. ELITA z City. Tento „Výbor 300“ vyvinul později taktiky, jak vyšachovat čínský anti-drogový zákon.     Lord INCHCAPE založil „ P&O společnost pro paroplavbu“ a byl taky jediným zakladatelem „Hongkongské a šanghajské banky“, díky kterým byl opiový obchod skrýván. Další britské banky zamotané do drogového obchodu jsou: The British Bank of the Middle East, Midland Bank, National Westminter Bank, Barclays Bank, The Royal Bank of Canada a Baring Brothers Bank. Všechny tyto banky jsou prostřednictvím „Výboru 300“ spojeny s Rothschildovými bankami. Když byla budována Harrimanova železnice, aby spojila Kalifornii a východem USA, byly tisíce čínských levných dělníků přepravovány loděmi na stavbu železnice. Mnozí z nich byli závislí na opiu a tak se rozšířilo omamné jedy do USA. HARRIMAN založil své železničářské impérium díky půjčkám od „N.M. Rothschild & Sons Bank“ z Londýna.  Existují dobré důvody, domnívat se, že čínští na opiu závislí dělníci byli nasazeni cíleně, aby se trh s omamnými látkami rozšířil do USA.

Odpovídající poznámky k současné situaci. „Nová Solidarita“ psala ve svém vydání z 8. září 1993 v kapitole „ Královna a omamné jedy“ Je to již rarita a vzácné a příjemné překvapení, když se najednou objeví  v britském tisku zprávy o královském dvoře, které se blíží pravdě. V posledním týdnu soutěžila takováto zpráva na prvních stranách ctihodných londýnských „Timesů“ z 27. srpna 1993,  se zajímavostmi ze světové politiky. Nadpis „ Královská rodina byla „high“ in Highlands “ Článek skotského časopisu „Leopard“, který spočívá na bědlivě pátrající zprávě, odhaluje, že drogy a omamné jedy patří k samozřejmé výbavě britské královské rodiny.

Podle originálních dokumentů potvrzuje „Leopard“, že královna Viktorie a její doprovod např. Churchilova a Rothschildova rodina, pravidelně objednávali v lékárně v Highlands větší krabice kokainu, heroinu a jiných omamných jedů. Timesy potvrdili to samé. S požitkem formulují: “královna Viktoria , vládkyně s přísným obličejem, známá svým „ we are not amused“ (To nepovažujeme za veselé), zdá se  měla objednat pro královskou domácnost a zemském sídle v Balmoralu (Skotsko) dostatek kokainu a heroinu, aby držela celé skotské údolí v Highlands „high“. Podklady z lékárny „ukazují, že „královští“ a jejich hosté byli pravidelně zásobováni značným množstvím kokainových a heroinových roztoků.“

Skull & Bones

Nyní se podíváme na mocnou organizaci Iluminátů v USA , řád Skull & Bones. Jeho vlastní členové jej nazývají „řád“ a je znám již více jak 150 let jako místní skupina německé tajné společnosti. Jiní ho nazývají „ Brotherhood of Death“ (bratrstvo smrti).  Tajný řád Skull & Bones (Lebka a kosti) byl zaveden roku 1833 díky Wiliamu Huntingtonu Russelovi a Alphonsu Taftovi na universite v Yale. Russel je přinesl ze svých studentských let v Německu roku 1832 do Yalu. Řád byl zapsan do Russelova poručnictví.

William Russell se stal r. 1876 členem shromáždění státu Connecticut a od roku 1862 generálem národní gardy. Alphonso Taft se stal ministrem války, potom zastupujícím generálem a od roku 1884 vyslancem USA v Rusku. Alphonsův syn se stal později nejvyšším soudcem a poté prezidentem Spojených států.

Je to stará tradice, znázornit na náhrobní kameny svobodných zednářů mistrovského stupně lebku a zkřížené kosti, jde také o ritus templářských rytířů z roku 1127 po Kristu. Pravděpodobně pochází jméno řádu z této tradice. Yale je jedinou univerzitou se společnostmi, které jsou přístupné pouze „seniorským“ ročníkům. Další dvě společnosti Yalské univerzity jsou Scroll & Key (svitek a klíč) a Wolf´s Head (vlčí hlava).

 Kandidáti jsou výhradně bílí, mužského pohlaví, protestanti a pocházejí obyčejně z velmi bohatých rodin. Často byli již jejich otcové členy řádu. Během posledních let studia se nazývají rytíři na později v životě se stávají patriarchy.

Opětovná setkání patriarchů se konají v „Deer Island Club“ v New Yorku. Tento klub povolán k životu patriarchou Georgem Douglasem. „Deer Island club“, stejně jako Russel Trust (Russelova správa), jsou řízeny a spravovány výhradně patriarchy. Překvapením jsou nejdůležitější zástupci „EASTERN LIBERAL ESTABLISMENT“  (Establishment  východního pobřeží), kteří byli členy této společnosti. (Dle Gary Allena je Establisment východního pořeží náhražka finanční, politické, akademické a mediální mafie, která je ovládána Rockefellery.)

    Jednou z bank, které se to týká je „ W.A.HARRIMAN COMPANY“. Její zakladatel Averall Harriman byl zasvěcen do  řádu Skull & Bones v roce 1913. Ve dcacátých letech byl hlavním podpůrcem Rusů s penězi a diplomatickou pomocí. Harriman dělal další finanční podporu prostřednictvím RUSKOMBANK, první sovětské komerční banky. MAX MAY, víceprezident „Guaranty Trustu“ a člen Skull & Bones, se stal prvním víceprezidentem Ruskombank. „Guaranty Trust“  byl kontrolován skrze „J.P.MORGAN & Co“ (partnerská banka N.M. Rothschild Bank). Mezi partnery J.P.Morgan byli členové Skull & Bones.  Harold Stanley byl zasvěcen v roce 1908, Thomas Cochran 1904.  Prapůvodní kapitál pro „Guaranty trust“ přišel od Whitney Rockefellera, Vanderbilta a Harrimana, všechno rodiny s členy v řádu Skull & Bones.
Percy Rockefeller byl jediným Rockefellerem, který byl přijat. On reprezentoval investice rockefellerů do „Guaranty trustu“ a byl jeho ředitelem 1915-1930.

Malé shrnutí výše jmenovaných bank:  „N.M. Rothschild & Sons Bank“ má hlavní sídla v Londýně, Paříži, Vídni a Berlíně. Rothschildové kontrolují až do současnosti dějiny City v Londýně, tím britské korunní kolonie a anglickou vládu. Právě tak francouzskou vládu, Komisi 300, bavorské Ilumináty, a tím všechny Iluminátům podřízené tajné lože Evropy a USA. Skrze své zástupce, kterými jsou Khun Loeb Bank ředitel Jacob Schiff,  August Belmont & Co. Bank aj.P. Morgan & Co Bank v USA a M.M. Warburg Gesselschaft v Hamburgu a Amsterdamu vybudovali mezi jiným Rockefellerovo „ Standard Oil Imperium“, Harrimanovi železnice a Carnegieho ocelárny a kontrolují tím již největší část amerického hospodářství.

Zde vyjmenované banky jsou nejmocnější na světě a všechny jsou kontrolované Rothschildy.  A to jsou teprve skromné začátky Rotschildova imperia, jak bude hned konstatováno.

Převzato: http://orgofoto.webnode.cz/products/tajne-spolecnosti-6/