Existující kniha je druhým dílem současného vydání nákladu, jehož první část představuje již vydané dílo “ Tajné společnosti a jejich moc ve 20. století” (Tajné společnosti I.) a potvrzuje jeho základní domněnky. “Tajné společnosti II – Interview s Janem Helsingem slouží jako soubor specifických otázek z různých tématických oborů, které mi prostřednictvím korespondence nebo přímo adresovali čtenáři knihy “Tajné společnosti I.” a které budou, nyní již připraveným čtenářům, detailně zodpovězeny. Nepředkládám zde žádnou argumentaci, nýbrž zprostředkuji ostatním obrovské množství částečně velmi šokujících informací o které jsem během posledních let “zakopl”, a pokud se týče tíhy a vážnosti odhalení, v porovnání s prvou knihou, lze jednoznačně zaznamenat stupňování těchto skutečností.

iluminatiKe konci práce přišli lektoři s připomínkou k existující knize, že první reakce na obsah by probíhaly velmi vznětlivě a proto se na základě tohoto doporučení již v úvodu podotýká, že by se s touto knihou nemělo začít bez předchozího čtení první části (Tajných společností I.), speciálně se závěrem této knihy tj. s možnostmi řešení a zdravými myšlenkovými pochody. My však chceme jít společně ještě hlouběji do sklepa ve kterém leží utajené mrtvoly. A co se nám otevře bude pro většinu lidí jistě více než “otřesné”. Tímto Vás ještě jednou s vážným srdcem prosím, nečtěte tuto knihu, nepřipraveni četbou prvního svazku, protože odkrytím těchto informací, by se mohla objevit nenávist a zášť proti jiným lidem a povaze jiného rodu, což není můj úmysl. Mojí naléhavou tužbou je odkrýt zločin proti životu a při práci na odkrývání této skutečnosti se nesmí brát žádné ohledy. Pravda musí na stůl a to i v tom případě, že se přitom začne rozpadat perfektně vystavěné “image” malé “elitářské” skupiny obyvatel. Zločiny jsou zločiny a pokud se přistoupí k posouzení aktuálního trestu nesmí mít žádný polehčující vliv, rasa nebo náboženství skupiny, která je koná, ani to, že se to stalo v minulosti, stejně jako u jiných zločinců.

Stejná práva pro všechny!

Pokud spáchá zločinec zločin a nechce být dopaden, musí jej přirozeně perfektně naplánovat. Přesto každý zločinec ví, že pokud svůj úmysl skutečně perfektně neprovede a učiní nějakou chybu, bude dopaden. V našem případě skupina pachatelů postupovala dále léta nepozorně a nekoncentrovaně, snad i proto ve svém “vysokém letu” přehlédla, že její chyby byly zaznamenány. Musí si tedy sama zodpovědět, proč najednou přišel někdo , kdo tyto chyby posbíral, spojil a “ práskl” s nimi o soudní stůl. Zde odkryté informace mohou být použity jako zbraň v rukou neoduševnělých lidí a tak způsobit pohromu. Sice jsem zkusil, jak jen to bylo moţné, krotit a varovat před přicházející zlobou, poukazováním na konstruktivní cesty na konci této knihy, přesto nemohu převzít žádnou odpovědnost, za to co by se s Vámi prostřednictvím prezentovaných informací mohlo stát. Jak jsem již v prvé knize poznamenal, informace zde prezentované mají posloužit k oddělení zrna od plev. Mnou odkrytými informacemi, se učíme chápat, o co na zemi jde a co se může stát a všichni dohromady se učíme společně léčit všechny disharmonické stavy a ne je obnovovat jako základ k postupu proti někomu jinému.

To není žádná zábava nebo pobídka k úspěšnému prodeji.

Děkuji za Vaše porozumění!

Jan van Helsing

Poznámla překladatele : Vydávání této knihy je v zemích EU buď přímo zakázáno, jako např. v Německu nebo přinejmenším přehlíženo (viz. místo vydání) a zesměšňováno. Protože nabízí skutečně podněcující informace, pokusil jsem se ji přeložit a nabídnout českému čtenáři. Jak sám autor uvádí, zasahuje skutečně mimořádně široké spektrum života, vědy a filosofie. Není jednoduché se orientovat v tak široké oblasti. Proto jsem připojil vysvětlivky a odkazy, které se v průběhu překladu podařilo shromáždit mě a mým přátelům a které jsme považovali za vhodné pro pochopení knihy nebo k potvrzení údajů zde uvedených, či k poukázání na některé zajímavé souvislosti. Nejsem překladatel a tento výtisk neprošel gramatickou a textovou korekturou a proto prosím čtenáře o prominutí za nepřesnosti a chyby a doufám, že faktografickou stránku knihy se mi podařilo zachovat …

Dobrý den milé čtenářky a čtenáři!

Na začátku Vám chci nejprve poděkovat, že jste přečetli knihu “ Tajné společnosti I.”.  Ve víře, že se Vám líbila, Vás za prvé provázím svými vývody a myšlenkovými pochody a za druhé jsem také zanechal dementně výmluvného působení. Tuto knihu jsem napsal pro VÁS, protože v ní odhalené informace nemají co do činění pouze se mnou, ale s námi všemi. Jak jistě sami zjistíte, přesáhl obsah knihy a tématické obory daleko přes její titul. Pro někoho to byly holé informace, které pro sebe mohl zužitkovat, pro jiné to byla Odyssea v novém teritoriu myšlenek, pocitů, nových viditelných postupů života popřípadě věcí se kterými jsme denně konfrontováni: politika, energie, informace, a zábava ( TV, Rádio, kino), doprava, výchova, kosmické lety atd.

 

 

kennedy-usaByl to a je viditelný postup, jak já docela osobně vidím svět a jak interpretuji procesy na zemi. Neočekávám od nikoho, že přijme mé názory. A přece jednotlivé události, které jsem v knize popsal, jsou skutečnosti, které jsou potvrzeny (existence Výborů 300, společnost Bilderberger, založení OSN svobodnými zednáři, německé létající disky, Rotschildova přítomnost u přípravy Versaillské dohody, atentát na Kennedye skrze Williama Greera jeho řidiče, Beginova masová vražda v Palestině, Machiavelliho principy, stroje na volnou energii…, a ty samé již, ode mne ukázané spojitosti ukazují, že zde někomu jde o ďábelskou hru za kulisami.

Rotschildové – bankéři židovského původu, v 19.st. nejsilnější bankovní skupina Evropy

Smlouva řešící politické uspořádání Evropy po I.světové válce

G. Machiavelli – středověký autor knihy o politice a principech vládnutí. Kniha je kritizována za bezohlednost neohlížející se na principy morálky a náboženství

…freie Energie – doslovný překlad volná energie (tj. prána), vedlejší smysl snad i vnitřní energie.

prislib1Mnou předkládané okolnosti tedy nebyly a nejsou nic nového, nýbrţ byly jen jednoduše drženy v tajnosti před davem. Illumináti však neudrží svojí přítomnost tak tajnou. Člověk musí být pouze v poloze, která umožňuje vnímat tato poselství. Neznající si myslí, když si dva politici podají ruce, že se zdraví. Chápající vidí za podáním ruky pozdrav příslušníků tajné lóže, ke kterému stupni patří a co si sdělují. Tato poselství budou všem bratrům lože v zemi, zprostředkovávat fotografie, které budou později vytištěny v časopisech a na kterých jsou vidět politici podávající si ruce. Záleží zase jen na schopnosti vnímání čtenáře novin a odpovídajícím poznání, aby tato poselství interpretoval. Tento způsob komunikace je hotová věc, ano nebo ne, se týká pouze VAŠEHO chápání skutečnosti, a záleží jedině a pouze na Vás. Pro mne je to skutečnost v každém případě, pokud tato poselství převezmu a pokud je pochopím. A ony jsou přístupné KAŽDÉMU čtenáři. (výbor Senátu USA, který zkoumal CIA konstatoval: “90% tajně předávaných zpráv bude předáváno přes zakódované texty a obrazy v mediích, zvláště v tisku. Není žádná jiná jednodušší, levnější a působivější cesta pro předávání signálů než zakódované veřejné zprávy v široce distribuovaných novinách a časopisech, pracujících v nadnárodním spojení jako New York Times, Washington Post, Welt, Frankfurter Allgemeine…”,

Mohl bych Vás například celé hodiny vodit Vaším městem a ukazovat Vám nové skutečnosti. Zda to jsou symboly firem u kterých pracujete nebo nakupujete nebo symboly bank ve kterých máte své konto…. Co znamenají symboly na bankovkách a mincích které denně používáte (na americkém orlovi na dolarové bankovce najdeme například docela jasně Davidovu hvězdu, což zase znovu ukazuje, komu USA finančně patří. A potom se podrobně podívejte na dvoumarkovou minci nebo Váš pas. Spolkový orel také změnil nějak svou formu, zcela náhodou také do Davidovy hvězdy, jak bude ukázáno v kapitole o antikristovi. Také zde vidíme komu Německo patří popřípadě, kdo je finančně ovládá!!) Potom můžeme navštívit Vašeho primátora a podívat se, zda snad nenosí prsten na kterém najdeme, symbol, který považujeme za podivný. Můžeme také společně číst Váš denní tisk, ale tentokrát odkódovaně. Potom se mrkneme na různé kreditní karty, které denně používáte a prohlédneme si zde použité symboly a kódovaná čísla. Také objasníme vytištěné symboly výrobců, které jsou na balení zboží. Mohl bych také upozornit na nové EURO číselné tabule pro osobní auta s modrými proužky pomocí kterých bych mohl přes satelit na každém místě světa určit Vaší polohu, a Vaši pokutu kdykoliv přímo odečíst z Vašeho konta ….. (Více o této řeči symbolů si můžete najít v knihách od Johannese Rothkranze ).

Bylo by přirozeně také velice pěkné, kdybyste si po přečtení prvého díla, dali tu námahu – a snad jste to také udělali – a zprávy nebo alespoň část obsahu porovnali s výroky jiných autorů a začali s Vašimi vlastními rozbory a tímto se schválně přesvědčili o významu informací. Můj názor je, že každý má vykonat svůj díl, to znamená, že každý má udělat to, co může udělat nejlépe, aby se tak obohatil život.

Chtějme si jen ještě o něco prohloubit již ukončený pohled (na svět). Existují také ještě mnohé tématické obory, které musí být bezpodmínečně otevřeny, ale které leží v částech tématicky od sebe tak vzdálených, že je těžké, zprostředkovat je jeden za druhým průběžně v jedné knize. Proto jsem tentokrát zvolil způsob předkládání a prezentování společných informací formou interview. Otázky, na které jsem byl často tázán na malých přednáškách, v osobních rozhovorech, jsem se zde pokusil sepsat poněkud členitěji. Vyjadřuji se zde tedy k různým oborům, které leží na srdci mnoha čtenářům, jako například třetí světová válka, “černá šlechta”, “římský klub”, AIDS, Kaspar Hauser, náš spolkový kancléř, antisemitismus, obsah Talmudu, nacistické Německo, UFO, cesty časem atd.

Svatá kniha Židů, obsahující základní přikázání judaismu … wohin der Hase läuft. Německé přísloví, česká obdoba „ odkud vítr fouká“

Dále také nechám do děje vplynout trochu mojí osobu ( ale ne příliš mnoho) a to z toho důvodu, že jsem byl na přednáškách nebo v diskusních kroužcích vesele tázán víc na soukromé věci, než na téma knihy. Odhalení předložená v tomto díle nemají být podávána, jako v první části, formou obrazů řazených jeden za druhým. Jsou pouze jednoduchým doplňujícím rychlým pohybem informací, které mají ještě více zvýraznit obraz, který vznikl prostřednictvím” Tajných společností I”, s jistotou, že nebude možné přehlédnout vzájemné vazby na mnohých místech.

V prvém díle jsem se také naprosto cíleně vyvaroval bližšího projednávání tématu Německa ve spojení s Illumináty, poněvadž se vždy alergicky reagovalo na odkrývání zločinů proti Německu. Pozoroval jsem při tom více americkou a britskou stranu. V této druhé knize se chci přece jen hlouběji podívat na německou zemi, neboť je více než smysluplné hlouběji probrat také Německo, s rizikem, že budu zařazen do proněmecké skupiny. Žiji přece již nějaký čas v Německu, tato kniha byla vytvořena v Německu a má tedy smysl zaobírat se hlouběji Německem. Německý čtenář se jistě více zajímá o Německo, než o to co provádějí Illumináti na Novém Zeelandu nebo v Guatemale.

tslogo1Obsah prvé, stejně jako druhé knihy, není ani revoluční ani zvlášť tajemný. Pro mne a skupinu dalších lidí, protože v protikladu k většině lidí pozorujeme očima i nepříjemné věci, to nebylo nic jiného než obraz světa. A jakmile spatříte tyto věci vlastníma očima, nemůžete již nikdy více žít, tak jako předtím. Někdy je toho člověk osobně tak plný, že žemůže již více udržet ústa. Musí se změnit a chce se také změnit, neboť si zase přeje být schopný, upřímně si pohlédnout do očí. Také jsem se na začátku nechtěl změnit, ačkoliv jsem právě poznal, “kudy běží zajíc”. Potlačoval jsem toto vědomí, až mi to bylo nepříjemné. Chtěl jsem sice poznat všechna tajemství světa, ale přesto žít tak jako dříve. Tak mne tedy život, můj přítel, “ láskyplně” přivedl pomocí autonehody, zážitku blízké smrti, komatu, nemoci, finanční nouze k tomu, že konečně nastal čas, dostat má čtyři písmena vzhůru (vzchopit se), abych konečně začal a nastoupil cestu mého dědictví. Tedy to kvůli čemu jsem přišel v tomto těle na tuto planetu. Nejen tady “být” a užít si dobrých časů (tedy na životě něco získat a něco mu vzít), nýbrž život svou fyzickou přítomností obohatit, abych životu něco dal ( tzv. výměna). Tak nedělám dnes vlastně nic jiného, než jsem dělal dříve, ale přece jen to dnes dělám “UVĚDOMĚLEJI”. Všechny dobře míněné rady, které jsem dával na konci “Tajných společností I”, jsem znal vždy, přesto jsem se dlouhý čas spokojil s tím, abych to vyprávěl jiným. Já sám jsem to však “nezažil” (neprocítil). Poznal jsem za tím také velmi srozumitelně vlastní plody.

Musel jsem tedy a také směl opustit věci, na kterých jsem rád lpěl – přátele, stravovací zvyky, konzumování drog a alkoholu, dělání dluhů …. tedy starý obraz světa. A nejhezčí na celé věci bylo, že jsem ve všech případech, kdy jsem něco opustil, dostal něco lepšího, než jsem měl dříve. – a to bylo poctivé. A tento proces nebyl ještě dlouho ukončený. Naštěstí! Můj život by se stal jinak skutečně nudným.

Jak jsem mohl vyrozumět z otázek, které mi byly kladeny, velké množství čtenářů zajímá to, aby zjistili, kde jsem ve svém mládí získal, všechny tyto informace, které zde prezentuji jako kompenzaci k “destruktivním “ tématům. To se stalo pravděpodobně tím, že žiji jednoduše o něco rychleji než ostatní. To co píši, nepíši jen tak z hlavy, nýbrž z mých vlastních zkušeností a doufám, že to také cítíte.

Žil jsem dříve velmi divoký život. Naučil jsem se různým povoláním (hlavně praktickým) a také jsem pracoval v mnoha dalších činnostech v různých zemích tohoto světa. Celé moje mládí jsem byl punk-rocker a zažil všechno, co se “nesmí” a to do krajnosti. A v časech, kdy ještě nebylo “v módě”, barvit si vlasy, tetovat se, a nosit kruhy na obličeji. Byl jsem využíván mnohými černými magiky (na základě své mediality a spojení se silami vědomí) a také jsem pracoval magicky s drogami. Vytěsnil jsem se příkladně pomocí “ pomocných prostředků” ze svého těla ven, odebral jsem se pomocí svého astrálního těla do různých míst a zahlédl částečně lidi nebo tajná setkání některých vládnoucích lidí (dobrovolně to naši politici tak jako tak nenechají uniknout ven, lid si tedy musí hledat vlastní cesty, jak se dostat k informacím, které se vyměňují za zavřenými dveřmi.). Vynutil jsem si pomocí drog astrální cesty, které byly sice o něco dobrodružnější, než nudný život v naší třetí dimenzi, tyto astrální cesty mi v onom čase ještě nepříslušely. Proto jsem měl také za svou předčasnou “svépomoc” zaplatit a byl jsem odkázán zpět k pořádku. Později se to všechno ukázalo jako velmi poučné a stoprocentně konstruktivní. Nechci žádnou z těchto zkušeností odmítat, neboť dnes mohu pomáhat díky mým vlastním zkušenostem lidem, kteří se prvně ocitnou v situacích, ve kterých jsem také jednou byl. A najednou se zjišťuje, že osoba, která sama něco zaţila, dříve uvěří, než někteří “lidé z odborných kruhů” , kteří si na universitě přečetli nějaké vychytralé knihy a sedí tam v bílých pláštích.

Bylo vždy mým naléhavým přáním, abych sám zažil všechny věci a ne jen četl knihy jiných lidí. Když mi dnes bude někdo vyhrožovat smrtí, budu se mu nebohému smát, protože smrt je můj nejlepší přítel. Měl jsem již v tomto životě potěšení získat více jizev (většinou díky autonehodám), abych se s tím seznámil blíže, a měl jsem vhled do toho co přijde “potom” .

Věřím, že díky tomu vím, o čem mluvím!

Mělo by být také ve Vašem zájmu, dozvědět se, že jsem originální formu prvých skript, které se na začátku sestávaly hlavně z mých vlastních zkušeností, obměnil a poté doplnil o výtahy z textů jiných autorů, abych učinil kritickému čtenáři jednodušším možnost tyto informace přijmout. Všude jsem narážel na stejný fenomén, že především velká část starší generace má velké potíže, aby přijala zkušenosti a poznatky od mladých. Je to vlastně škoda, že se lidé tak pevně drží vyjetých kolejích. Pomocí zpětných vzpomínek na jiné inkarnace znám nyní ideální stav se zřetelem k výchově a to je přesně o to zajímavější, až se to v jistém okamžiku uplatní i na zemi, dospělí se učí od dětí, neboť děti přichází právě nyní z duchovního světa, z druhé strany nebo a jak říkají křesťané, z nebe, znají a ještě přesně ví, jak to tam chodí. Je to zázrak, že si děti tohoto světa stále chtějí hrát a smát se? Přirozeně není, protože neznají z duchovního světa nic jiného a žijí, pouze to co znají. Všechny děti všech národů jsou takové! Čím starší se pozemšťané stávají, tím méně se smějí a hrají – nezměnitelným následkem toho je stáří a na konci smrt. Vyzkoušejte si to pro sebe sami, zda je to jenom tvrzení nebo zda tento výrok nachází potvrzení v přírodě popřípadě v životě. Já sám znám různé skupiny, které si jiţ před dlouhým časem zvolily možnost, odebrat se na skrytá místa na Zemi a aby tam mohly žít nerušeně podle těchto principů a tím jsou před nevědomě žijícím konzumním člověkem o staletí napřed v duševním i duchovním vývoji.

Jak bylo řečeno, mnozí čtenáři po přečtení “Tajných společností I” tvrdí, že je to pouze shrnutí z jiných zdrojů, což je v podstatě správně, ale musel jsem to kvůli VÁM podstoupit, poněvadž by jinak nikdo tak dobře nepřijal, to co mám říci. Prezentoval-li bych tyto informace bez nějakého přezkoušeného zdroje, tak jak byly napsány v originální formě, kde to bylo možné s poznámkami, které informace přijímám díky kontaktům z mimozemštany a s vnitrozemšťany nebo snad od mého nejvyššího Já – tedy ze sebe samého. Ovšem s přihlédnutím k údaji o mém tehdejším stáří, 26 let, by většina lidí mojí knihu zavřela v krátkém okamžiku. Ve všech případech všech vymezených témat jsem měl nejdříve osobní zážitek nebo jsem potkal osobu právě v době popisovaných okolností a poté teprve jsem našel knihu, která mi dodatečně potvrdila, že nejsem se svým názorem sám.

Uvedl-li bych proti tomu své stáří 50 let, řekla by většina,: “ Ach ano, pátral potom tak dlouho, tak to musí být dobrá kniha.” Mám Vám něco prozradit? Řekl jsem upřímně, že jsem pátral pouze všeobecně. Tyto informace jsou k nalezení všude, musíte jen pořádně otevřít oči a pozorně “ přijímat pravdu”. Také jsem Vám vlastně chtěl na tomto místě prozradit, kolik času jsem skutečně na napsání obou těchto knih potřeboval, přestože lektoři mínili, že by bylo lepší, abych to nedělal, neboť bych se jinak mohl jevit mnohým čtenářům “nevěrohodný” s poznámkou: “V takovém čase není možné napsat žádnou knihu, a už vůbec ne s takovým obsahem, to musí být na věci něco špatného.” A co, vždyť budoucnost ukáže asi ještě celé množství překvapení!

U mne je to přinejmenším tak, jedno kam jdu, jedno co dělám, hledám všude tato fakta, především mezi řádky. Jedna malá podpora tohoto tvrzení z prominentní strany: “Téměř všichni lidé někdy ve svém životě zakopnou o pravdu. Většina však zase rychle vyskočí, oklepe si prach a pospíchá za svým obchodem, jako by se nic nestalo.”  Winston Churchill

Jediným faktorem, který ty které to nezajímá popřípadě ty nevědoucí, odlišil od chápajících, je ten, že ti vědoucí nepospíchali dále, nýbrž sesbírali informace o tom, o co klopýtli. To mohu nazvat “ červenou nití” mého života, že všude kde jsem ocitl, vyšla pravda najevo. Lži budou stoprocentně odkryté. Přesto nemusím ze své strany nic dělat, nýbrž lidé  chytnou a začnou sami vyprávět věci, které by jinak nikdy neprozradili. Ti kteří mezi jiným mají eventuální těžosti, přijímat vědomosti od mladých lidí, budou mít v budoucnosti velmi těžké časy. Loď, kterou řídila stará generace, již doplula. Pravidlo, že staří mohli něco učit mladé, se nyní mění ( částečně přechodem do věku vodnáře). V tomto světě se dnes inkarnují děti, které budou učit dospělé, co se dosud učit nechtěli. Tomuto světu je předpovězen “zlatý věk” a my jsme ty děti , které ho vyvolají. Jsme staré duše, které dlouho přihlíželi, co se zde dělo. My máme své úkoly, nastoupili jsme cestu našeho dědictví a nenecháme se od toho více odrazovat. My jsme ty děti, které jsou “jiné”.

Inkarnace – převtělení

My jsme ti “neúplatní” a žádné zlato světa, žádné ještě fascinující zasvěcovatelské rituály a nijaká moc světa nás nevábí a nemůže nám zabránit, abychom dělali to, co je třeba udělat. Také templářští rytíři i třetí říše předpověděli, že se zrodíme. Přesto nejsme žádní hrdinové, nenosíme žádné zbraně, nezabíjíme žádné lidi a už vůbec žádná zvířata. Ukážeme světu, jak se miluje. Jsme “peaceful wariors”, kteří nikoho nezraňují, ale přinášejí spásu. Naším úkolem je to, aby byl život na této planetě díky našemu vědění a činy obohacen. Spojujeme a sjednocujeme. Urovnáváme spory a přinášíme mír. A také pravdu. A pravda odděluje zrno od plev. (Pozorujte reakce na “Tajné společnosti I.” ve Vašem okolí a budete vědět co tím myslím).

Mírotvorci, míruplní válečníci

2012Rok 2012 – tento rok, přesně 21.12.2012, uvádí i M.Cotterell, kterému se snad podařilo rozluštit tajemství mayského kalendáře. Podle tohoto kalendáře má v tomto roce dojít mimořádným erupcím na Slunci a v důsledku
toho ke změnám magnetického pole Země. Více v knize: Mayská proroctví, Adrian G.Gilbert, M. Cotterell. Někteří reagují na pravdu agresivně, neboť se musí změnit (nový obraz světa), ostatní se stávají mírumilovnými, protože konečně porozumí a nebo dostali potvrzení pro to co si vždy mysleli a cítili. Kdo nemiluje a nedokáže odpouštět nepřežije pravděpodobně rok 2012 a my nebudeme moci brát žádné ohledy na tyto lidi. Nové lidstvo, které bude respektovat mnohočetnost života, je před zrozením, chrání každou bytost (lidi černé, bílé, žluté nebo rudé, zvířata, rostliny nebo krystaly) a vidí je jako výrazové formy stvořitele. Nás nezajímá žádná barva kůže, řeč nebo sídlo. Můžeme vidět věci, které jsou jiným očím uzavřené a vidíme také lásku a dokonalost ve všech lidech. Odtud máme také zábavu, potěšení a harmonii v životě. Nehodíme se do starého systému, neboť jsme mistry našeho vlastního osudu a máme vzpomínky na minulost. Nepotřebujeme nikoho, kdo nám říká, kde a jak žijeme, kdy máme jít do práce, co si máme obléci, co je “in” a co “out”,…..

Máme naší vlastní architekturu ( vystavenou podle “svaté architektury” jako např. pyramidy a katedrály….) naše vlastní společenské styky s takzvaně “nemocnými”, naši vlastní módu, popřípadě smysl pro krásu, naši vlastní formu stravování, naši vlastní formu technologie (vnitřní i vnější) a my zavedeme tyto koncepty na tomto světě. Nezajímá nás, co je tradicí nějaké země. No co, poněvadţ máme na zemi v tomto okamžiku tradice, které nejsou ani současné ani zdravé nebo obohacující, budou tedy muset zmizet (například německá architektura ze soudružských časů, odporná, není vystavěná ani podle “ svaté architektury”, ani podle zlatého řezu, také svým uspořádáním neodpovídá zemskému magnetismu tedy není přiměřená ukázaným přírodním zákonům (je disharmonická) a proto je nemocná a nemoc způsobující – zde se můžeme příkladně od svobodných zednářů učit celé množství věcí!).

nwo11Hierarchické systémy budou zlomeny, protože základ není solidní – to je upřímné. My děti nových časů se již více nenecháme vést, povedeme sami! Nechceme už více žádnou myšlenkovou onanii, nýbrž lásku! Nic dalšího. A protože většina nynějších obyvatel země nebyla v poloze, aby oni sami něco dali svým spoluobyvatelům na této planetě, uděláme to my. Přesto se přitom nesmí na cestě zastavovat, neboť se musí jít rychle. My jsme ty děti ze kterých mají Illumináti strach. Proč? Protože nehrajeme tuto hru. Protože my máme to, co oni si zkoušejí vynutit pomocí rituálů a strojů – MOC! My jsme si vědomi, že máme moc našeho myšlení a cítění a především moc míruplného duševního světa.

Nepotřebujeme již žádnou hierarchii – ani bílá ani černá bratrstva. Illumináti mají strach z lásky. Neboť jak říkal Ježíš nebo Budha – je nutné milovat nepřítele. A s tím neumí tito lidé zacházet. Neboť milovat svého nepřítele je skutečná MOC, ne někoho kontrolovat pomocí strachu. Již jsme začali revoluci, přesto to není žádná politická revoluce, nýbrž vnitřní spirituální revoluce. Nebudeme nikoho zabíjet a brát do rukou žádné zbraně. Naší zbraní jsou naše myšlenky a naše cítění. A přece nebojujeme proti někomu, ale za všechny. Zvýšíme díky naší denní činnosti natolik frekvenci planety, že Illumináti nebudou jednoduše moci dál existovat. Tak jako se rakovinné buňce pomocí zásad (opak překyselení) vezme živná půda, díky které můţe existovat.

S tím co jsem Vám pomocí těchto řádků ukázal, Vás chci připravit na to, abyste, až to bude tak daleko a na Zemi začne ta velká pohroma (lomoz – velké “uklízení”), nestáli s udivenýma očima, divíc se, co se zde děje, nýbrž se svým klidným Jsoucnem, zaostřeným intelektem a probuzenou intuicí, budete moci ihned vystihnout situaci a budete vědět co dělat. A mimo jiné, abyste se neviděli jako oběť v této knize popsaných zákonitostí, osob a
jejich plánů, nýbrž jako mistr se stanete mistrem vlastního osudu. A pokud všechno vyjde, stanete se nejen pánem Vašeho vlastního postavení, nýbrţ budete mít i dostatek sebepoznání, klidu, disciplíny a moci, abyste působili na popsané osoby – abyste změnili Illumináty.

Jde o “ MISTROVSTVÍ”

A je důležité, aby každý jednotlivec věděl o této věci, a to i v případě, že věří něčemu jinému, aby nemohl být zpracován jako “bezmocný malý párek”. Události obsažené v těchto dvou knihách nemají nic společného s vírou, ale s pochopením činů, které se staly, bez toho, že se to “děvčátku Müller” objasňuje prostřednictvím časopisů. A já Vám mohu ze zkušenosti říci: ” You can make a difference”  Můžete něco změnit! Budete-li jinak myslet, jinak cítit! Můžete změnit “sebe” a tím upravit základy Vaší budoucí reality. Ježíš, Budha, nebo Gandhí byli také jen jednotlivé osoby, které toho mnoho změnili. Také Illumináti jsou stejně jako Vy nebo já, lidé, kteří musí na toaletu, kteří stejně tak jedí a pijí. Také jejich myšlenky a pocity nejsou silnější než ty od “děvčátka Müller”. Dokáží se jen jasněji zaměřit na cíl o který se snaží, neboť Illumináti v protikladu, o nic se nezajímajícímu občanovi, přesně vědí co chtějí.

Poznámka: v originále ..Lieschen Müller. V německém jazyce označuje tento termín tuctového naivního člověka, něco podobného jako v češtině pan Novák

Můžete udělat rozdíl! Proto je tak enormně důležité, abychom přenášeli do našich zkušeností, to co se bude odehrávat na této planetě, abychom tím mohli pro nás rozhodnout a dokázat, TO CO CHCEME MY! Také v této předmluvě mohu stát pouze stranou, když Vám radím, být jednoduše otevřený, posuzovat nejen rozumem, nýbrž nechat rozhodovat i Váš vnitřní hlas, Vaší intuici. Pozorujte během čtení, co se s Vámi stalo, Vaše pociťování, Vaše sny, Vaše postoje atd.

Připadají Vám tyto informace již nějak povědomé, nebo jste o tom ještě nikdy neslyšeli? Cítíte nějaké spojení s podobnými událostmi? Pozorujte dodatečně, jak jste přišli k držení této knihy. Za jakých okolností? A pozorujte výsledek poté co jste četbu knihy dokončili. Buďte pozorní, zda jste nepotkali čistě “náhodou” o několik dní později někoho, kdo také četl tuto knihu nebo se naprosto nezávisle odvolal na toto téma. Já bych na Vašem místě neposuzoval vnitřní hodnotu a pravdu této knihy, tím co Vám řekne Váš rozum nebo nějaký “odborník” nebo dokonce media, které jsou eventuelně pověřena, otevřeně drásat srdce, nýbrž na základě toho, jak jste pozměnili Vaše okolí. Krátce řečeno jak se okolnosti ve Vašem  životě změnily nebo nezměnily. To znamená, že pokud toto téma přijde do Vašeho života zesílené, můžete vycházet z toho, že s ním máte něco společného a že je tím k dispozici také přinejmenším jistá vnitřní hodnota pravdy.

K tomu nyní snad jeden malý příklad, jak já sám jako spiritualista popřípadě okultista pečuji o to, jak s takovými to informacemi zacházet. Především musím nejprve vysvětlit co je vlastně okultista. “Okult” je z latiny a znamená v překladu “utajený”. Okultista je tedy člověk, který pracuje s tajemnými informacemi a v utajení. Nic víc. Žádná černá magie, žádné krvavé mše, žádné sado-maso, žádný satanismus, okultista také nenosí žádné určité barvy a oděvy…. To by se mnohým tak dobře hodilo. To jsou všechno věci, které jsou interpretovány v takovém smyslu nevědoucími, zastrašenými nebo zlovolnými lidmi. Ovšem jsou také lidé, kteří zapichují zvířata, nosí podivné oděvy a mumlají podivná rčení a jsou poté označováni jako okultisté. Ale tomu se mohu pouze unaveně smát. Takoví extaltikové se za to budou vždy vydávat. My se ale nechceme od těchto lidí nechat
ovlivňovat nebo se jimi mást, ale vyjít s pravdou na svět.

Klasický okultista je tedy “mistrem” utajeného. Je to jeho svět (který ovládá) a to co jiným zůstane ukryto, je mu lehce přístupné, protože zná mnohé zákonitosti života, kterým není více poddaný (jako “věřící”), ale denně s nimi pracuje. Dále se dělí pojem okultismu na na ESOTERIKU (řecky: do vnitra) a EXOTERIKU (řecky: do vnějšku). Tak se zabývá okultista věcmi, které jsou skryty jak v jeho nitru, tak ve vnějším světě. Příklady pro esoterický okultismus by byly: síla myšlení, pociťování, přijmutí vnitřního vedení, práce s intuicí také meditace, léčení ducha, snění, přání a ještě také rozum a vůle. Exoterický okultismus by byl zaměstnán věcmi, které jsou skryty ve vnějším světě: zákony života a přírody, léčící sílou rostlin, krystalů a také skrytými věcmi v politice, náboženství, hospodářství, vynálezech, význame symbolů……

220px-n_teslaVěci, které jsou někomu jednoduše skryté, mají zůstat jinému ukryté docela vědomě. Za těchto předpokladů postupuji osobně takto: nejprve naslouchám neutrálně a bez posuzování to, co vyprávějící osoba řekla. Jedno jak hloupě to mnohým zní. Například téma cest časem. Téma, které bylo dodneška vysmívané, jakmile se jen vyslovilo. Velkými “génii” bylo sice již matematicky potvrzeno, že cestování časem, stejně jako existence paralelních světů jsou možné, přestože je to zřejmé, nevěří sami takzvaní “vědci” na to co sami vypočítali a potvrdili!! ( Na seznamu jmen v experimentu Philadelphia uvedení “geniové” hovoří sami za sebe: dr. John von Neumann, Nikola Tesla, Albert Einstein).

Němec, otec amerického jaderného zbrojního programu

Chorvat, známý vynálezce v oblasti praktického využívání zákonů elektromagnetického pole

Žid, teoretický fyzik, tvůrce teorie relativity

Pociťování, vnímání v tomto odstavci autor jinými slovy popisuje řešení koánu v zen-budhismu o experimentu Philadelfia může najít čtenář jisté údaje i v knihách českého autora L. Součka – Duhový projekt. Vypráví-li mi někdo něco o tématu, o kterém v prvém okamţiku nevím, jak s ním mám zacházet, nebo se vymyká mému momentálnímu posouzení nebo o tom neexistuje žádný materiál, který by po dalším bádání mohl podat vysvětlení k této věci, pokusím se řečené tak dobře jak to jen jde neposuzovat, nýbrž je uložím v mém mozku stranou. Řeknu si: “ Pokud je toto téma pro mne důležité, potom se vrátí zpět podle zákona o rezonanci, bez toho, že bych jej potom musel hledat.” (Přirozeně v prvém momentu kontaktu s novým tématem jde s tím také “Feeling” vědomí tzv. intuice, která ihned poradí, zda jste tím tématem energeticky spojeni nebo ne, proto jsem vždy dvojnásobně opatrný. ) Proto se pokouším, abych vyřčené vždy zase zapomněl, protože také věci ve svém životě přirozeně přitahují, ty kteří se o ně jednoduše jen zajímají – jedná se tedy o “úmyslný” případ rezonance.

A když se s touto věcí budu potom znovu konfrontován a v prvém okamžiku se to jeví “čistě náhodně”, zkusím opět toto téma odložit stranou a teprve poté, když se potřetí naprosto nezávisle na prvých dvou zkušenostech, vstoupí do mého života, vezmu je do té míry vážně, že pak zahájím své pátrání. Abych zůstal u našeho příkladu, cest časem, chtěl bych zde krátce poznamenat, že se mi podařilo nebo lépe vyjádřeno “ bylo mi povoleno ” v průběhu poloviny jednoho roku potkat, v šesti různých zemích světa, šest různých osob, které všechny tvrdili, že se více nebo méně podíleli na “Experimentu Philadelfia”.

Během experimentu Philadelphia ( správně “ Rainbow- projekt”) kompletně zmizela válečná loď USA Aldridge, která měla být během pokusu vedeného Nikola Teslou 12. srpna 1943 v přístavu města Philadelphia učiněna neviditelnou pro nepřátelské radary. Přitom se stalo, jak vyšlo později najevo, že byla, díky víru energie, který vznikl díky práci protichůdně rotujících elektromagnetických polí, přenesena v čase. Nyní jsem se setkal s osobami, které tvrdili, že se účastnili tohoto projektu. Lidi, kteří téměř všichni žili v ústraní, se stáhli z veřejného života, (jeden žije v hluboké džungli Nového Zélandu, další putuje na své jachtě již 10 let křížem krážem světovými moři, další vlastnil jeden “Health Food Store” v malém městě na jihu, jižního ostrova na Novém Zélandě, jednoho jsem potkal na konferenci o UFO ve Phoenixu v Arizoně, jednoho v kanadských Rocky Mountains a jednoho v Hollywoodu). A to jsem vlastně chtěl se svou tornou pouze projet svět. Nemohl jsem tedy ani při nejlepší vůli mluvit o, v západním světě tak s chutí pouţívaném slovu, náhoda. A co na tom bylo neúžasnější, že mi všechny tyto osoby připadaly jako známé. Tak, jako bych všechny už jednou znal, něco společného s nimi zažil, společně s nimi pracoval… Obchod se zdravotní výživou – ve skalistých horách tajná německá společnost spolupracující s nacisty, více Tajné společnosti I nebo v knize J. Bergiera “Jitro kouzelníků” . A když poznáte příběh Prestona Nicholase autora knihy “Montauk Projekt” popsaného na konci této knihy, který byl zaměstnán jako technický vedoucí na největším projektu cest časem v USA a později mu byl “vyprán mozek”, stane se Vám pravděpodobně mnoho věcí srozumitelnějších.

On se také začal nejprve divit, proč ho jeho jménem oslovuje mnoho lidí , které nikdy předtím neviděl, kteří se k němu naopak chovali jako nejlepší přátelé a tvrdili mu, že s ním spolupracovali na tomto projektu roky. Přece si na to sám díky “vypranému mozku” nemohl vzpomenout. Konečně si začal zase vzpomínat až poté, co mu byly ukázány fotografie a předloženy zprávy, a on stal se vlastníkem přístrojů, které byly používány během projektu Montauk. Dnes má o tom všem téměř stoprocentní povědomí. Tak se mi to stalo také popřípadě se tak stále ještě děje. Nejprve jsem se divil, co já jako 28-letý, potkávám za neobyčejné lidi: tajné agenty, lidi od společnosti Vril, léčitele, černé a bílé magiky, říšské Němce, cestovatele časem, vynálezce, teroristy, generály, členy CIA, bankéře a multimilionáře, burzovní makléře a konečně také jiné tvory (existence) (to celé se mi nepřihodilo nedávno, nýbrž již v nejranějším dětství.). Přece jsem pro to nikdy nemusel nic udělat, právě naopak, tito lidé MNE ve VŠECH případech oslovili. Mnozí mi potom řekli, že mě museli oslovit, protože mne odněkud znali. Představte si to obrazně. Tady stojí jeden mladý “týpek” celý oblečený v černém, s culíkem, v cizí zemi a ten bude osloven nějakým generálem z Bílého domu nebo předsedou nějaké světoznámé banky, pozván na jídlo a potom mu je prozrazeno, že mu musí být něco předáno, neboť se znají z “minulosti”. A přece se to odehrálo právě tak nebo ne? Tak jsem se někdy ptal sám sebe, co to má všechno se mnou co dělat. Jistě jsem se sám sebe také nějakou dobu ptal (a to ne jedenkrát), zda jsem se úplně nezbláznil a nepatřím do blázince. Ale vím co jsem viděl na vlastní oči a částečně pod vlivem toho, ţe ze zásady nemohou všichni ti lidé, jako generálové z Bílého domu, lidé z NATO se kterými spolupracuji nebo jak již bylo uvedeno, miliardáři, pomatení.

A také nejsem nikdo, kdo se potlouká někde po ulici (přinejmenším již ne), nýbrž jsem pronikl se svým zvláštním myšlením velmi úspěšně do třetí dimenze. Vlastním dnes svoje vlastní podnikání a vydělávám peníze na máslo a chléb…. Tedy mohu také hrát třídimenzionální hru “normálního”. Ostatně jako vždy. Nejpozději po mých osobních spatřeních UFOnů, kteří se vždy “náhodně” vynořili právě poté, co jsem chtěl končit, aby mi toto téma vysvětlili, nemohl jsem tuto věc již více jako pouhý zájem odložit stranou. Musel jsem potom konečně sám objevit, že jsem osobně vždy znovu zaplétán do všech těchto věcí jen podle zákona rezonance. Neboť já jsem již všechny tyto věci a lidi již znal a tyto zážitky uložil ve svém “magnetické poli”, a nemohl jsem jinak, než stejné lidi a jim příslušející projekty podle zákona rezonance, zase vtáhnout do svého života. To trvalo pouze právě
takovou chvíli, než jsem tím dosáhl uvědomění, popřípadě chtěl dosáhnout uvědomění. A slibuji Vám, že některým mezi čtenáři se stane to samé nebo se to také již stalo. Našla se již díky mojí osobě celá řada osob, které se účastnili v uvedených projektech a událostech a kteří to dokázali to, aby se mnou, sice pod pseudonymem, ale osobně seznámili. Mezi jinými také naši “přátelé” – Illumináti.

et1Více Vám nechci na tomto místě o mé osobní minulosti prozradit (více k tomu v kapitole u Projektu Montauk)…

-pokračování-