KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Tag: NUMEROLOGIE

NUMEROSKOP – Co nám přinese měsíc SRPEN? Soňa Sofi

Druzí lidé nám nastavují v srpnu zrcadlo. Pochopení je o nás samotných. Naše duše potřebuje růst a vyvíjet se. Lidé, kteří již pozbyli smyslu života k pochopení a našemu duchovnímu růstu najednou vymizí z našich životů a je jen na nás, jak se dokážeme odpoutat, uvědomit si souvislosti, zda jsme schopni pochopit jejich význam v našich životech.

Čtěte víc ...

NUMEROLOGIE – Vrcholy devítiletých vibračních cyklů

Tato čísla čtyř vrcholů spadají po velké životní cykly. Vrcholy poskytují informace o podmínkách a událostech, které jsou pro nás v průběhu každého vrcholového období připraveny, a o potencionálních oblastech, kdy se nám může dařit. Životní cykly určují velká témata a vrcholy zase malá témata v našich životech.

Čtěte víc ...

© 2021 KnihyA