KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Tag: PROROCI

Edgar Cayce – nejznámější jasnovidec Ameriky

Neobvyklý jasnovidec Edgar Cayce se objevil v USA začátkem 20. století. Mnozí ho považují za největšího jasnovidce vůbec. Slávu mu přinesly jeho pokyny, zvané ridingy. Se stejnou pevností v nich hovořil o léčení rakoviny, reinkarnaci a počátcích života na Zemi. Tvrdil, že informace čerpá z vesmíru.… Čtěte víc ...

Nejděsivější kletby světa

konec-sveta

Čtěte víc ...

Helena Petrovna Blavatská Isis

blavatska

Čtěte víc ...

Proroctví svatého Malachiáše, poslední papež a světový boj o moc…

Zda je skutečná příčina odstoupení Svatého otce jeho zdravotní stav je otázkou. V “zákulisí” koluje celá řada konspirací. Pravdou je, že v poslední době přijal několik netradičních delegací. Jmenovitě? Asketové z buše, kteří vyznávají svobodu. Upozornili na žalostný stav lidstva a na současný neúnosný otrokářský a vykořisťovatelský systém.Čtěte víc ...

Nostradamova Ztracená kniha

V roce 1994 (některé zdroje uvádí rok 1982) byla italská novinářka Enza Massa v Italské národní knihovně, když učinila překvapivý objev – objevila rukopis datovaný do roku 1629, který nesl název Nostradamus Vatinicia Code. Jeho autorem byl Nostradamus a jím samotným nebylo dílo nikdy publikováno.Čtěte víc ...

© 2021 KnihyA