KnihyA

Přeji vám, abyste našli v životě Světlo a Pravdu. S láskou, úctou a pokorou... j.b. WWG1WGA - Q

Tag: e-KNIHY (page 1 of 2)

Tajemství Amenti 2

Tajemství Amenti 1: http://knihya.cz/1uceni-historie-lidstva/

Populárně – naučný neformální úvod do Interdimenzní fyziky, kreační fyziky, dynamiky vědomí a skalární štítové mechaniky

O čem to je? O Bohu a Stvoření. O Zákonech Kosmu a smyslu Existence, O Dobru a Zlu a jejich zápase…

Vážení čtenáři,

V roce 2009 byl v rámci přátelského sdílení pro osobní potřeby jednotlivce uvolněn text “Tajemství Amenti 1“, první díl, (zkratka TAM1).

Čtěte víc ...

Posvátná ekonomie – Úvod knihy

Cílem této knihy je, aby se peníze a lidská ekonomika staly něčím tak posvátným, jako všechno na světě.

fullsizerender

Dnes jsme zvyklí spojovat peníze s něčím profánním a určitě ne náhodou. Pokud v dnešním světě existuje něco posvátného, pak to určitě nejsou peníze.Čtěte víc ...

TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN V. – Závěr

image5

IX.
Konečná evoluce člověka
33. Když to (smíšení se zvířaty) viděli lhaové, tu (Synové Světla), kteří nestvořili žádných lidí (zdráhali se tak učinit), smutnili a pravili:
34. Amanasové (bez mysli) znečistili naše budoucí obydlí. To je karma. Vyhledejme jiné obydlí. Přesvědčme je o správnosti jiné věci; nebo by to mohlo dopadnou mnohem hůř.
Čtěte víc ...

TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN IV.

blavatskaVII.
Období od polobohů k prvním lidským rasám
24. Synové Moudrosti, Synové Noci, sestoupili, připravení na znovuzrození. Viděli (v intelektuální mysli) ošklivé tvary třetí rasy. ,,Můžeme volit“, řekli Páni, ,,máme moudrost“. Někteří vstoupili do čajů, jiní do nich nechali vniknout jednu jiskru, a jiní se opět zdráhali inkarnovat, dokud nevznikla čtvrtá rasa.… Čtěte víc ...

TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN III.

blavatska2IV.
Vznik první lidské rasy
14. Z vůle (ducha) narození Páni, poháněni životadárným Duchem (fohatem), oddělují od sebe samotné lidi, každý v jeho vlastní zóně.
15. Tak se narodilo sedmkrát sedm stínů (čajů) budoucích lidí, každá třída podle vlastní povahy a druhu a každá byla méně dokonalejší než její tvůrce.… Čtěte víc ...

TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN II.

Úryvky z knihy Dzyan
Text tajné nauky, který H. P. B. diktovali tajemní mistři je velmi rozsáhlý, vybral jsem proto téma, které týká vzniku života. Komentář i úvahy ponechám na laskavém čtenáři.

 

blavatska1Kniha Dzyan, část druhá, Vznik člověka
I.
Začátek pociťujícího života
1.… Čtěte víc ...

TAJEMSTVÍ KNIHY DZYAN I.

blavatskaStrašní vodní lidé, bytosti předcházející člověku, míjející se věky a mnoho dalšího je obsahem Tajné nauky H. P. Blavatské, jejíchž základech vyrostla theosofie a pozdější antroposofie. Kde Blavatská získala informace jdoucí z hlubin věků? Údajně od tajných tibetských mistrů — mahátmů.… Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 5. část

image55Manipulácia na všetkých úrovniach

Základom nášho zdravotníctva nie je etika a veda, ale korupcia a podvod. Od nás vynútené peniaze sú pouţívané aj na podmazanie medicínskych mienkotvorcov ako sú lekári, lekárnici, vedci, politici, novinári atď., aby odborníkom a verejnosti vychvaľovali medicínsky nezmy- sel.

Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 4. část

image33Záplava liekov

Podľa expertov by na zabezpečenie najlepšej medicínskej starostlivosti stačilo 3 000 liekov [88 (str. 100)]. Na svete však existuje viac ako 200 000 liekov s ročným obratom asi 300 mi- liárd dolárov [61 (str. 361)].

V Nemecku spotreba liekov na jedného obyvateľa vzrástla od roku 1950 na viac ako 20- násobok [101].

Čtěte víc ...

ZKORUMPOVANÁ MEDICÍNA A KOLABORUJÍCÍ ÚŘADY 3. část

image28Nový svetový poriadok

Najneskôr od posledného storočia je svet reorganizovaný do novej vládnuteľnej formy, do nového svetového poriadku (New World Order, NWO). Ţiadna konšpiračná teória, ale prax. Počas stretnutia na najvyššej úrovni G20 v Londýne dňa 02.04.2009 potvrdil aj anglický premiér Gordon Brown vznik „nového svetového poriadku“ [102].

Čtěte víc ...
Older posts

© 2021 KnihyA