911-jetfuel-wtc-bush-laughOhledně kabbalistického stromu života tomu sám trochu nerozumím: říkají, že číslo 10 je El, jestli jsem dobře rozumněl, ale pak, že je to hermafrodit, jejich bůh, což je šejtán. A přeskočením tohoto boha se stáváte číslem 11, čarodějem. Samozřejmě, že by rádi přeskočili Alláha, ale to opravdu nemohou. Kdo o tom máte něco bližšího, dejte vědět. Ale pokud se někdo chcete pustit do studia kabbaly apod., z jejich vlastních zdrojů, radši toho nechte být. Tyto věci nejsou žádná sranda a působí na nás bez našeho svolení. A je to fakt hnus. Toto varování je obzvlášť pro nemuslimy, protože nemáte vůbec žádnou ochranu! 

Muslimové, nezapomínejte na ájatu kursí a poslední tři súry před spaním, vyslovujte jméno Alláha před jídlem a při vstupu do domu, dělejte doma adhán a po maghribu a fadžru desetkrát (!) toto du´á: Lá iláha illá Alláh, wahdahu lá šaríka la, juhí wa jumít, lahu l-mulk wa lahu l-hamd wa huwa ´alá kulli šajin qadír (Není boha kromě Alláha, Jediného, který nemá společníka, Oživovatele a Usmrťujícího, Jemuž patří vláda i chvála a Který je nade vším mocen).