image23Uvedu zde podrobnou analýzu studentských amerických organizací, ať už tajných (zednářských) nebo veřejných, které skvěle manifestují kontrolu a provázanost židovské kultůry s Americkou společností. Takzvaná Severoamerická Břečťanová Školní Liga (The Ivy legue)http://www.2i.cz/f3c45872a1 ve kterých je vybráno 8 soukromých “prestižních” univerzit, (Princetonská, Kolumbijská, Brownova, Cornellova, Dartmouthská, Pensylvánská, Harvardova a Yalská) Se kryjí z územím severní Svobodo-Zednářské jurisdikce.http://www.2i.cz/3f0894be6d Netřeba ani dodávat že uchazečům o zaměstnání v Americe je z těchto elitních (pod Židovskou kontrolou) univerzit dávaná výhradní přednost. http://www.2i.cz/97801c36e5
Aleph Samach http://bit.ly/WKyKme, Velký řád Aleph Zadik Aleph (AZA), http://bit.ly/WKxgsg, St Anthony Hallhttp://bit.ly/WKxXSp, Alpha Epsilon Pihttp://bit.ly/WKydAQ, ANAK Society http://bit.ly/WKBY9r, Zeta Beta Tau (vlevo dole krásný zednářský stisk rukou) http://bit.ly/WKyBzl, Dále pak sesterská organizace Skull and Bones, Theta Nu Epsilon (ΘΝΕ, commonly known as T.N.E.), http://bit.ly/WKzSGw, Mystical Seven (Missouri), http://bit.ly/WKA091, Seven Societyhttp://bit.ly/Vs1S2S poslední odstavec davá přímo tuto společnost do souvislosti se Skull and Bones. Jedna z velice zajimavých honoračních, studentských a profesorských společností na katerdách historie ve většině univerzit po celých spojených státechvPhi Alpha Theta (ΦΑΘ). A zvláště jejich logo, velice poutavé. http://bit.ly/12Azq0C. Kdo má chuť a umí dobře anglicky může taky sám něco prostudovat zde: Collegiate secret societies in North America http://bit.ly/WKBrEo. Kde se mimo jiné dozvíte že známá zednářská společnost Skull and Bones byla založena také na Pennsylvánské (ale pozor) Státní univerzitě v roce 1912, a je tam seznam zhruba stovky jiných tajných organizací ovlivnujících americkou intelektuální a “nadějnou” mládež.

Spojené státy židovské 2.

YALSKÁ UNIVERZITA Z AMERICKÉHO CONNECTICUTU A JEJÍ NACISTICKÁ ZEDNÁŘSKÁ ORGANIZACE SKULL & BONES

Je to laboratoř pro budoucí vůdce. (Současný (od r.1993) Yalský prezident Richard C. Levin) “Jestli existuje jediná škola, která si může činit nárok na vzdělávání vyšších vrstev Amerického národa a národních vůdců během posledních tří desetiletí, je to Yalská universita” (Americký deník The Boston Globe November 17, 2002, Magazine, p.6)

Výluční absolventi Yalské univerzity jsou pracovníci americké tajné služby CIA a s politici kteří jsou zastoupeni jak v demokratických tak i republikánských volebních stranách (dále si vysvětlíme proč) v amerických prezidentských volbách v období 1972 a 2004. Američtí prezidenti jez absolvovali Yalskou univerzitu od konce války ve Vietnamu jsou: Gerald Ford, George HW Bush, Bill Clinton a George W. Bush, a hlavní kandidáti strany během tohoto období jsou taktéž z Yalle : John Kerry (2004), Joseph Lieberman (Vice President, 2000), a Sargent Shriver (Vice President, 1972). Další Yale absoloventi, kteří usilovali o post amerického presidentství během tohoto období jsou: Hillary Rodham Clintonová (2008), Howard Dean (2004), Gary Hart (1984 a 1988), Paul Tsongas (1992), Pat Robertson (1988) a Jerry Brown ( 1976, 1980, 1992)

V roce‭ ‬1832‭ ‬William Huntington Russell,‭ ‬jehož rodina vlastnila firmu Russell‭ & ‬Company,‭ ‬se vrátil z delšího pobytu v Německu,‭ ‬aby dokončil svůj poslední rok v Yalu. Německo tehdy ovládaly filozofické názory Georga Wilhelma Friedricha Hegela,‭ ‬profesora berlínské univerzity,‭ ‬který zemřel rok před Russellovým příchodem.‭ ‬Hegel prosazoval pojetí absolutního rozumu a tvrdil,‭ ‬že stát‭ „‬má nejvyšší právo vůči jedinci,‭ ‬jehož nejvyšší povinností je být členem státu‭”‬.‭ ‬Vycházel z principů německé idealistické filozofie,‭ ‬jejímž čelným představitelem byl Immanuel Kant‭; ‬Hegelovy pojmy měly dalekosáhlý vliv a posloužily i jako teoretická opora jak komunismu tak nacismu.‭ Russell se vrátil na Yale,‭ ‬pln nadšení pro germánskou společnost a hegeliánskou povýšenost.‭ ‬Dal se dohromady se svým kolegou Alphonsem Taftem a založili‭ „‬The Order of Skuli and Bones‭”‬,‭ ‬z něhož se pak stal řád Skull & ‬Bones.‭ ‬

A čím se vlastně Yalská zednářská sekta Skull & ‬Bones oficiálně zabývá?
Zdánlivě to vypadá že se zabývají triviálními krádežemi automobilových státních poznávacích značek s čísly 322, což je prý rok př.n.l. kdy byla v Řecku založena sekta Skull & ‬Bones na počest smrti řeckého řečníka Démosthéna. (že by se zmocnili jeho lebky? viz. dále) a jiných zdánlivě tajemných a triviálních rituálních předmětů jako na západní stěně visící,‭ ‬mezi ostatními obrazy,‭ ‬stará rytina,‭ ‬znázorňující otevřenou hrobku,‭ ‬uvnitř je kamenná deska a na ní spočívájí čtyři lidské lebky a kolem nich šaškovská čepice,‭ ‬rolničky,‭ ‬otevřená kniha,‭ ‬několik matematických pomůcek,‭ ‬žebrácká mošna a královská koruna.‭ ‬Na klenuté zdi nad hrobkou jsou tato slova:‭ „ ‬Wer war der Thor,‭ ‬wer Weiser,‭ ‬wer Bettler oder Kaiser‭”‬.‭ ‬Pod Hrobkou bylo vyryto…‭ „‬Ob Arm,‭ ‬ob Reich,‭ ‬im Tode gleich.‭” (‬ Kdo byl blázen,‭ ‬kdo mudrc,‭ ‬žebrák nebo král‭? ‬Ať bohatý či chudý,‭ ‬ve smrti všichni stejní.‭)
Z každého ročníku Yalské univerzity se vybírá 15 nových uchazečů. Každá tato třída má za povinnost‭ „‬zkonfiskovat‭” ‬lebku nebo jiné tělesné ostatky nějaké slavné osobnosti a donést ji do Hrobky k okultním rituálům. ‬Vykrádání hrobů zřejmě patří mezi dlouhodobé tradice této zednářské skupiny Skull & ‬Bones,‭ ‬jejíž členové usilují o pozice v americké i světové vládnoucí vrstvě.‭ A ten kdo je trochu rozumí magii, ví jaké síly těmto lidem dávají tuto moc. Např. Prescott S.‭ ‬Bush,‭ ‬otec čtyřicátého prvního prezidenta USA a dědeček čtyřicátého třetího, údajně vykradl hrob velmi respektovaného a obávaného Apačského válečníka Geronima, o čemž se pochochopitelně v oficiálních kruzích vedou spory. (Historie tajných spolků organizací a sekt, John Lawrence Reynolds, str. 166-168)

Nejpodstatnějším odhalením byla spolupráce mezi německou nacistickou stranou a členy Skull‭ & ‬Bones,‭ ‬vedenými Prescottem S.Bushem,‭ ‬otcem a dědečkem dvou amerických prezidentů.‭ Prescott Sheldon Bush se chytře oženil s dcerou George Herberta Walkera,‭ ‬jednoho z nejbohatších mužů USA. Mezi Walkerovými obchodními partnery byl i Averell Harriman,‭ ‬bonesmen z ročníku‭ ‬1913,‭ ‬který založil v roce‭ ‬1920‭ ‬W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co. (dnešní banku Brown Brothers Harriman & Co, http://bit.ly/YmkdMT)‭ ‬a jmenoval Walkera prezidentem firmy.‭ ‬O dva roky později Harriman přijel do Německa a založil pobočku v Berlíně.‭ ‬V téže době navázal užší styky s Augustem Thyssenem,‭ ‬patriarchou rodiny,‭ ‬ovládající německý železářský a ocelářský průmysl.‭ ‬V období mezi dvěma světovými válkami Thyssenovo průmyslové impérium se odhadovalo na‭ ‬100‭ ‬milionů dolarů,‭ ‬což by při dnešních kurzech představovalo asi padesátinásobek. Obávaje se však jednak vln socialismu,‭ ‬a jednak německé hyperinflace,‭ ‬Fritz Thyssen hledal dva zachránce:‭ ‬významného politického vůdce ve své zemi a v zahraničí banku,‭ ‬jež by mu posloužila jako ekonomická kotva v budoucích,‭ ‬nepříliš nadějných dobách.‭ ‬Našel Adolfa Hitlera a George Herberta Walkera.‭ ‬Hitler doslova fascinoval Thyssena. Na jejich první schůzce koncem roku‭ ‬1923‭ ‬Hitler informoval Thyssena,‭ ‬že nacistická strana musí naléhavě dostávat peníze,‭ ‬aby vyrostla v národní stranu a ubránila se komunisticko-Židovským útokům a mohla uskutečnit svůj sen o fašistickém státě a vrátit Německu jeho bývalou slávu.‭ Fritz Thyssen, ‬nacistický bankéř s částečným úvazkem udržoval zvláštní styky s mnoha‭ „ ‬bonesmeny‭ ” ‬vytáhl šekovou knížku,‭ ‬dal Hitlerovi‭ ‬100‭ ‬000‭ ‬marek a slíbil,‭ ‬že přiměje další průmyslníky,‭ ‬aby ho následovali‭; ‬to se také stalo a rodící se strana byla dostatečně zásobena,‭ ‬aby přežila neblahé následky Hitlerova puče v pivnici.(Historie tajných spolků organizací a sekt, John Lawrence Reynolds, str. 172,173)
Fůze ‬W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co. s Holandskou bankou Bank voor Handel en Scheepvaart do společné Union Banking Corporation‭ (‬UBC‭)
Fritzův mladší bratr si mezitím vzal maďarskou aristokratku a získal titul baron Thyssen Bornemisza de Kaszon a přesídlil do Rotterdamu,‭ ‬kde převzal otěže v Holandsku založené Bank voor Handel en Scheepvaart.‭ ‬V roce‭ ‬1924,‭ ‬zatímco Fritz nadále setrvával v zajetí Hitlerova charizmatu a jeho plánů,‭ ‬Harrimanova banka,‭ ‬s Prescottem S.‭ ‬Bushem u kormidla,‭ ‬spojila své síly s holandskou bankou patřící rodině Thyssenů a vytvořili Union Banking Corporation‭ (‬UBC‭)‬,‭ ‬jejíž společné vedení mělo adresu‭ ‬39‭ ‬Broadway v New York City‭ ‬-‭ ‬byla to stejná adresa,‭ ‬jakou měla Harrimanova banka.‭ ‬Prostřednictvím UBC byly prodány německé obligace v hodnotě přes‭ ‬50‭ ‬milionů dolarů americkým občanům‭ ‬-‭ ‬tím se pomohlo růstu německého průmyslu,‭ ‬na němž závisel i růst nacismu.‭ ‬Po tomto úspěchu jmenoval Walker svého zetě viceprezidentem firmy Harriman‭ & ‬Co.‭ Prescott Sheldon Bush mezitím dostal ‬dohled nad novou německou ocelářskou fůzí nazvanou Thyssen/Flick United Steel Works,‭ ‬která včleňovala Consolidated Silesian Steel Corporation a Upper Silesian Coal and Steel Company,‭ ‬oba podniky sídlící v Polsku.
V roce‭ ‬1934,‭ ‬kdy měl Hitler již Německo pod kontrolou,‭ ‬slíbil,‭ ‬že vybuduje ve své zemi síť dálnic a obnoví německou armádu.‭ ‬Pro tento druhý úkol se obrátil na Thyssenovy ocelárny,‭ ‬jejichž zisky v následujících letech prudce stoupaly nahoru a rovněž přitékaly do fondů Bank voor Handel en Scheepvaart v Rotterdamu a do Union Banking Corporation v New Yorku.‭ ‬V roce‭ ‬1927‭ ‬Walker a jeho zeť jednali prostřednictvím Harrimanovy finanční organizace i s italským fašistickým vůdcem Benitem Mussolinim a poté se sovětskou komunistickou stranou‭ ‬-‭ ‬a to v dobách,‭ ‬kdy Stalin svíral svou zemi v železných kleštích.‭ ‬Na doporučení lorda Bearsteda z Británie,‭ ‬aby Union Banking přestala vyjednávat se Stalinem,‭ ‬reagoval Walker takto:‭ „‬Zdá se mi,‭ ‬že návrh ve spojitosti s názory lorda Bearsteda,‭ ‬abychom se stáhli z Ruska,‭ ‬zavání poněkud impertinencí…‭ ‬Myslím si,‭ ‬že jsme si vytyčili svou linii a od ní neustoupíme.‭” ‬Co se dá dělat,‭ ‬OBCHOD JE OBCHOD. (Historie tajných spolků organizací a sekt, John Lawrence Reynolds, str. 173,174) Union Banking Corporation byla hlavní finanční spojkou mezi nacistickým Německem a zbytkem světa a v polovině třicátých let fungovala na nejvyšší úrovni.‭ Posuďte totožnost osmi členů správní rady této banky:

E.‭ ‬Roland Harriman‭ ‬-‭ ‬Skull & ‬Bones, ročník 1917,‭ ‬viceprezident W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co.,New York.
H.‭ ‬J.‭ ‬Kouwenhoven‭ ‬-‭ ‬člen NSDAP‭; ‬manažer Bank voor Handel en Scheepvaart‭ (‬transferní banka mezi August Thyssen Bank a UBC‭)
Knight‭ ‬Wooley‭ ‬-‭ ‬Skull‭ & ‬Bones,‭ ročník 1917,‭ ‬ředitel‭ ‬Guaranty‭ ‬Trust,‭ ‬New York(sesterská firma W.‭ ‬A.‭ ‬Harriman‭ & ‬Co.‭)
Cornelius‭ ‬Lievense‭ ‬-‭ ‬prezident UBC‭; ‬ředitel‭ ‬Holland-American.
Ellery S.‭ ‬James‭ ‬-‭ ‬Skull‭ & ‬Bones,‭ ročník 1917‭, ‬společník Brown Brothers‭ & ‬Co.,‭ ‬New York
Johann‭ ‬Groninger‭ ‬-‭ ‬člen NSDAP‭; ‬ředitel Bank voor Handel Scheepvaart a‭ ‬Vereinigte Stahlwerke.‭ (‬ocelárny vlastnil Fritz Thyssen‭)
J.‭ ‬L.‭ ‬Guinter‭ ‬-‭ ‬ředitel UBC.
Prescott S.‭ ‬Bush‭ ‬-‭ ‬Skull‭ ‬& Bones,‭ ročník 1917,‭ ‬Společník Brown Brothers Harriman,‭ ‬New York

Mezi těmito osmi vlivnými muži čtyři patřili do organizace Skull‭ & ‬Bones a dva byli členy nacistické strany.‭ ‬Firma Brown Brothers Harriman a ostatní americké banky sice zaměstnávají výlučně absolventy Yalu a všichni v nich zastávají významné pozice,‭ ‬ale ve správní radě Union Banking Corporation byli jen členové Skull‭ & ‬Bones.‭ ‬Je to záměrné‭ ‬generační spojení velice bohatých a vlivných rodin,‭ ‬jejichž ambiciózní synové patřili do exkluzivní společenské vrstvy,‭ ‬zaměřené na finanční a politické manipulace na globální úrovni. (Historie tajných spolků organizací a sekt, John Lawrence Reynolds, str. 174,175)

Manipulační pnutí protikladů na nadnárodní úrovni.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel se narodil (27. srpna 1770 Stuttgart – 14. listopadu 1831 Berlín) byl významný filosof, představitel německého idealismu. Hegelovým hlavním přínosem je objev dějinnosti: svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrž jedno nesmírné dějství, v němž duch hledá cestu sám k sobě. Tomu, co jest, nelze rozumět jinak než jako procesu, změně, případně i zápasu. Tuto myšlenku převzala v průběhu 19. století nejen filosofie, ale postupně i jednotlivé vědy: jazykověda, právo, sociologie a v podobě evoluce také např. biologie, antropologie a kosmologie. A v neposlední řadě (jak víme) americká potažmo zahraniční politika. Je to HEGELOVA DIALEKTIKA, která vidí svět jako jedno nesmírné a dramatické pnutí protikladů, v nichž se Duch – oklikou a díky „práci ZÁPORNA a KONFLIKTU“ – nakonec vrací sám k sobě. Podobnou nauku můžeme vidět v i harmonickém pnutí protikladů v taoisticém učení Yinu a Yangu, nicméně mocní světa se rozhodli že nenechají nic náhodě a berou zcela toto “dění” do svých rukou. Více o této jeho zcestné nebo přinejmenším kontroverzní filozofii hovoří profesor Sutton, který měl tu čest studovat rozsáhlé materiály a seznamy členů Skull and Bones, zkonfiskované z jejich hrobky začátkem století. Hovoří o tom že zednářská sekta Bonesmanů byla vedena v duchu Hegelovské filosofie k manipulaci a soustředěné moci na internacionální úrovni. Kdy nejprve mocnosti vytvoří (financují a organizují) PROBLÉM (určitý směr, politickou stranu, hnutí, názor, zákon, klauzuli, rezoluci, nebo celý stát.. a zaroveň jeho opoziční rivalitu tkz. pseudoopozici, nacismus-komunismus, republikány-demokraty, liberály-anarchisty, loutkové, sekulární arabské státy-fundamentální islamisty a rebely, boháče-chudé….proto třeba na Yalské universitě jsou jak republikánská tak i demokratická párty) A pak tento “PROBLÉM” řídí a kontrolují podle svých potřeb a aktuální situace, v podstatě jak chtějí. Více o tom vám poví sám profesor Sutton osobně na Youtube: Prof. Antony C. Sutton DrSc. – Řád Skull & Bones 322 – Bratrstvo Smrti CZ titulky http://youtu.be/92Bi7l3BqPk

Nezbývá dodat jak dlouhé má ještě dnes v poválečné době zednářská lože ‬Skull‭ & ‬Bones prsty a jak velkou má moc.
V říjnu‭ ‬1873‭ ‬vyšlo první číslo časopisu‭ ‬The Iconoclast‭ ‬v New Havenu,‭ ‬které se vyjadřovalo s pohrdáním o Skuli‭ & ‬Bones:‭ ‬Zveřejňujeme zde své prohlášení,‭ ‬protože kolejní tisk není přístupný těm,‭ ‬kdož chtějí otevřeně mluvit o‭ „‬Bones‭ “‬…Z každé třídy si vybírá Skuli‭ & ‬Bones své muže.‭ ‬Jdou do světa a stávají se v mnoha případech vůdci naší společnosti.‭ ‬Dosáhli kontroly nad Yalem.‭ ‬Peníze vyplácené koleji musí projít jejich rukama a jsou předmětem jejich vůle…‭ ‬Rok od roku zlo nebezpečně roste.‭ ‬Tato společnost nikdy nebyla tak nepřátelská vůči koleji jako je dnes…‭ ‬Nikdy předtím neprojevovala tolik arogance a sebestředné nadřazenosti.‭ ‬Sáhla po kolejním tisku a snaží se ho ovládnout.‭ ‬Ani se nenamáhá ukázat své pověřovací dokumenty,‭ ‬ale tiše sahá po moci,‭ ‬vědoma si své viny.‭ ‬…‭ ‬Tady je Yaleova kolej proti Skuli‭ & ‬Bones.‭ ‬Klademe všem mužům otázku,‭ ‬komu bude dovoleno žít‭? ‬Na část otázky přišla rychlá odpověď.‭ ‬Časopis The Iconoclast už nikdy nevyšel.‭

Holandský televizní producent Daniel de Wit natočil dokument o organizaci Skuli‭ & ‬Bones a vzápětí zažil na vlastní kůži,‭ ‬jak tato organizace nesnáší,‭ ‬když někdo se pokouší vniknout do jejích operací.‭ ‬De Wit zde vyjadřuje názor,‭ ‬že Skuli‭ & ‬Bones spolu s CIA mají účast v pašování drog,‭ ‬a tím financují neschválené tajné akce,‭ ‬což bylo potvrzeno v roce‭ ‬1988.‭ ‬Ještě dřív,‭ ‬než mohl uvést své dílo na obrazovku,‭ ‬nařídila mu holandská vláda,‭ ‬aby vypustil všechny zmínky o CIA a drogách a zmírnil svou kritiku Skuli‭ & ‬Bones.‭ ‬Původní program v délce‭ ‬80‭ ‬minut byl zkrácen na necelých‭ ‬30‭ ‬minut‭; ‬po svém dokončení v roce‭ ‬1998‭ ‬objevil se dokument na amerických obrazovkách v pátek v pět hodin odpoledne,‭ ‬v době,‭ ‬jak poznamenal Wit,‭ „‬kdy se každý potenciální divák dopravuje domů‭”‬.‭ ‬Nikdy už nebyl znovu vysílán.‭ ‬V srpnu‭ ‬2003‭ ‬de Wit vzpomínal na své zkušenosti se Skull‭ & ‬Bones a CIA:‭ „‬Tyto…‭ ‬instituce a jejich členové prokazují brutální sílu a obrovskou soustředěnou moc,‭ ‬jež je zdrcující a v každém velice snadno vyvolává cynismus.(Historie tajných spolků organizací a sekt, John Lawrence Reynolds, str. 171,180,181)

http://www.exilovenoviny.cz/articles/2013/07/20/spojene-staty-zidovske-ii