kukurice-big

Jistý reportér se jednoho farmáře vyptával na tajemství pěstování jeho kukuřice, která rok za rokem vyhrávala všechny možné soutěže jako nejkvalitnější vypěstěný produkt.

Farmář mu řekl, že veškeré tajemství spočívá v tom, že ty nejlepší klasy na osev rozdává sousedům široko daleko.

«Ale proč to nejlepší zrno rozdáváte sousedům, kteří se přece také zúčastňují všech těch soutěží – vždyť si tak vytváříte konkurenci?“

«No právě“, usmál se farmář. „Vítr přenáší pyl z mých polí na pole sousedů a naopak. Když budou mít sousedi horší sortu než já, půjdou s kvalitou dolů i moje osevy. Když tedy seju kvalitní kukuřici, musím se postarat i sousedy, aby seli taky tak dobrou. Jak se potom kdo z nás bude o to, co zaseje, starat, to už je jiná věc.“

Podobně je tomu i v lidském životě. Kdo chce být úspěšný, musí se starat o svoje bližní a pomáhat jim, aby také dosáhli úspěchu. Kdo chce žít dobře, musí pomáhat druhým, aby také dobře žili.Protože čím lépe se žije lidem kolem tebe, tím lépe se žije tobě samotnému. V našem světě jsme všichni propojeni a závisíme  jeden na druhém.

Soudobé podobenství o úspěchu