image10Egyptolog Dr. J. O. Kinnaman na začátku dvacátého století prohlásil, že se mu podařilo rozluštit kódy v manuskriptech, které naznačovaly, že existuje ještě jeden tajný vchod do Velké pyramidy v Gize. Na základě dekódovaných instrukcí a složitých kódů, prohlásil, že bylo možné na plošině Giza nalézt podzemní prostor. Stalo se tak v roce 1936.

Dr. Kinnaman popsal několik vnitřních místností, ve kterých byly nalezeny záznamy z Atlantidy a antigravitační stroje, které byly použity ke konstrukci Velké pyramidy.

Následně Dr. Kinnaman prohlásil, že manuskripty, které našel, prohlašovaly, že Velká pyramida byla postavena před více jak 35000 lety a nikdy nesloužila jako hrobka krále.

Záhadný dokument lze nalézt online. V roce 1976 skupina následovníků Kinnamana šla v jeho šlépějích a našla již zmíněné prostory. Tato skupina prostory zdokumentovala na mikrofilm. Během výzkumu objevili další zajímavosti: důkazy o přítomnosti ET, jejich návštěvách a podzemních civilizacích.

V dokumentu je mimo jiné zmíněno, že důvod se obávat, že takto citlivé informace nebudou zveřejněny, neboť oficiální věda by se ocitla v nepříjemné pozici. Bude velká snaha vše utajit.

Osobní dodatek

Existence komplexu podzemních chodeb byla přiznána Zahi Hawassem v 90. letech 20. století. O stejném komplexu se zmiňuje i řecký historik Hérodotos. Jinými slovy, je dost pravděpodobné, že Kinnaman skutečně něco objevil. Bohužel dosavadní praxe Zahi Hawasse byla zamést stopy a až potom k tomu pustit veřejnost.

V nedávné minulosti byly provedeny průzkumy Francouzkou skupinou egyptologů, kteří dělali různá měření včetně průzkumných vrtů ve Velké pyramidy. Z výsledné zprávy lze konstatovat, že je důvod se dominovat, že v pyramidě jsou skutečně další (skryté) prostory.

Po té co byl v roce 2011 Zahi Hawass sesazen ze své funkce Generálního tajemníka Nejvyšší rady pro pamatáky Egypta, prohlásil, že ví o dalších prostorách ve Velké pyramidě, které by stálo za to hlouběji zkoumat.

V jedné z tzv. ventilačních šachet (nikdy k ventilaci nesloužily) byl v roce 2012 proveden další průzkum soundou Djedi. Ta objevila za dveřmi, do kterých provrtala malý otvor a vsunula sondu, stopy po nějakých symbolech a další zavřený prostor.

Mám za to, že technologie, se kterými disponovali stará civilizace Egypta (období cca před 6000 lety) se buď rozpadla na prach a nebo pokud z ní něco zbylo, byla důkladně ukryta pro příští generace v naději, že pomůže pochopit zapomenuté vědomosti. Bohužel je realita taková, že na získaných vědomostech a technologiích sedí nemocní lidé.

http://www.suenee.cz/skryte-chodby-pod-velkou-pyramidou/