foto1_29005Byl pradědečkem Noa a „chodil s Bohem“. Tajemná postava zasvěceného muže, který „byl vzat na nebesa“ a kterému byla svěřena tajemství světa. Biblická kniha Genesis popisuje, kterak Henoch přináší shora informace na tehdejší dobu vskutku převratné. Nebo si snad myslíte, že téměř podrobný nástřel Newtonova zákona mohl jen tak vymyslet někdo, kdo se narodil dlouho před Kristem? Odkud Henoch čerpal své znalosti?

Až donedávna je Kniha Henochova považována za podvrh. Existuje totiž jen její etiopský opis. Teprve roku 1952 se díky archeologům a náhodě potvrdí, že jde o historicky doložené spisy. Právě tehdy jsou totiž u Mrtvého moře objeveny svitky, mezi kterými je i originál kontroverzního spisu, jež mají pocházet až z 3. století před Kristem. Co tak pobuřujícího sděluje kniha, která se vytratila z oficiálně uznávané Bible?

 

foto2_29005 Vyvolené pokolení?
Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, aby uzřel Svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou…“ Jsme snad my tím pokolením, kterému má být Henochovo poselství určeno? Pokud budeme k textu přistupovat přísně racionálně, pokud se skutečně bez náznaku hledání senzace zamyslíme pouze nad tím, co čteme – s přihlédnutím k tomu, že se ocitáme v době před Kristem – pak uvidíme následující: Muž jménem Henoch (či Enoch, v překladu Zasvěcený) „za obrovského hřmění, jsa zalit světlem oslepujícím“ vzlétá nad zemi. Tam se setkává s někým, od koho získá informace vedoucí k pochopení některých přírodních zákonů, základů meteorologie či gravitace. S někým, kdo si přeje, aby tyto informace posloužily těm, kteří teprve přijdou. Poté se Henoch může vrátit zpět na zemi. Může snad Kniha Henochova, jak se domnívají někteří záhadologové, popisovat Henochův let do vesmíru? S kým se zde měl setkat?

Kdo ho učil fyziku?
Ihned po návratu Henoch sepisuje meteorologické, astronomické a další texty. Mimo jiné v nich poměrně podrobně informuje, jak vznikají roční období, co jsou fáze Měsíce, a dokonce předkládá základy gravitace! Zdá se vám to neuvěřitelné? Ale ty texty existují a jsou starší než sám Ježíš! I kdyby měl Henoch (či jiný neznámý tvůrce textů) sebebujnější fantazii, těžko by si mohl vymyslet zákony, které jsou dnes pro nás namnoze fyzikální, meteorologickou či astronomickou realitou. Ať už pohlížíme na tuto záhadu z jakéhokoliv úhlu, zákonitě dojdeme k tomu, že někdo, kdo byl technicky podstatně dál, do Henochova života zasáhnout musel. Že by to ale mohl být skutečně někdo shora?

Předběhl svou dobu
O „těch shora“ se dozvídáme od starodávných vyspělých civilizací Aztéků, Egypťanů, Sumerů, Olméků i jiných kultur. Všechny do jedné přitom hovoří o bozích z nebes. Je možné stále zatvrzele trvat na tom, že jde jen o špatný výklad tehdejší víry? Proč snad všechny civilizace napříč světem a etniky hovoří o těch, „jež přišli z nebes a předali na zem moudrost“? Postava Henocha je jednou z těch, pro jejíž schopnosti a popis nemáme doposud ani přibližné vysvětlení. Snad jen to jediné, že by si to vše autor textů vymyslel. Jenže jak by se Henoch dostal ke znalostem, jež měl po svém návratu „shora“ popsat? Vždyť předběhly lidské poznání o stovky let!

Michaela Kudláčková

http://enigma-special.rf-hobby.cz/index.php?locales=2&id_page=178&id_previous_page=257&nocache=1336446842.1992&inq=50776f2b9cd2c90600b86dd2bd6e9a53&ida=0&id_art=29005&sta=0&cislo=0&sea=0&PHPSESSID%3Df6d36313d2fd2e5dd8ec54c95dd59dd5=0&fid=0&nsrd=0&kty=0&checksum=3b67749b46be1449503261297769dd96