Cizinec, jehož colty jsou zavěšeny „proklatě nízko u pasu“. Častý výrok, se kterým se setkávali milovníci westernů, se stal okřídlenou parafrází.

„Jestliže se neomluvíte, promluví mé Smith & Wessony,“ – „…které jsou zavěšeny proklatě nízko.“

Výrok Květy Fialové doplňující ultimátum šviháckého cizince ve westernové parodii Limonádový Joe, který se mezi českými diváky s oblibou cituje, naopak vyzdvihuje zbraň Smith & Wesson, právě stěžejní Coltovu konkurenci. Ale proč se vlastně pistolím říká kolty? Zní to snad lépe než revolver?

Kdo dal malé střelné zbrani toto zvučné jméno?

Počátkem 19. století žil v Americe muž, jehož příjmení se stalo synonymem revolveru, a nejenom toho. Vynálezce a průmyslník Samuel Colt se narodil roku 1814 do rodiny farmáře ve státě Connecticut. Matka mu však zemřela, když bylo Samuelovi pouhých sedm let. Když jeho otec ukončil farmaření, začal v Hartfordu podnikat. Znovu se oženil, Samuel měl nakonec osm sourozenců.

Již v útlém věku jej otec dal do učení na farmu v Glastonbury, kde pracoval a současně obdržel všeobecné školní vzdělání.

Více než školní výuka jej však zaujala encyklopedie vynálezů. V té se s překvapením dočetl, že věci, které považoval za neuskutečnitelné, již byly vynalezeny a prakticky použity. Velmi rád naslouchal vojákům, když mluvili o svých zkušenostech se zbraní. Zmínili se o účinnosti dvouranné pušky a litovali, že nelze sestrojit zbraň, která by vystřelila vícekrát za sebou. Tehdy se Samuel Colt rozhodl, že se stane vynálezcem a sestrojí zbraň, která v té době byla považována za neuskutečnitelnou.

Kolesa parníku

Nebylo náhodou, že otec Samuela v osmnácti letech vyslal na moře učit se námořníkem. Jak se mladý námořník dlouze díval na otáčející se kolesa parníku, zahleděn do tohoto mechanismu po nějaké době dostal inspiraci. Jak později Colt přiznal, k vynálezu víceranného revolveru jej inspirovala kolesa parníku při jeho první plavbě. Během této první cesty si dokonce vyrobil model revolveru ze dřeva.

20130827-paterson
Revolvery Colt Paterson. (Wikimedia Commons)

Po návratu z mořských plaveb nechal pro něj otec na jeho přání vyrobit dva revolvery. Otec jeho nápadu příliš nevěřil a nechal zbraně vyrobit co nejlevněji. Protože Colt starší šetřil na jejich materiálu, byly zbraně pro Samuela velkým zklamáním. Následkem toho jedna při výstřelu praskla a druhá nefungovala vůbec.

Ještě jako osmnáctiletý, v roce 1832, hodlal Samuel Colt směle požádat o patent na svůj revolver. Tehdy prohlásil, že se brzy vrátí s funkčním modelem. O tři roky později vycestoval do Anglie, kde se vydal po stopách bostonského vynálezce Elishy H. Colliera s úmyslem získat jeho patent. Patent z roku 1818 na tzv. revolving flintlock se mu nakonec získat podařilo; poté odjel do Francie propagovat svůj revolver.

Když se vrátil do Spojených států, požádal zde o patent na zbraň s otáčivým válcem. Patent získal počátkem roku 1836. Ve státě New Jersey v Patersonu založil svoji první továrnu na výrobu zbraní. Díky svému patentu mohl nyní vyrábět své první „colty“ značky Colt Paterson.

Protože jeho předváděcí akce v koloniálech se nesetkávaly s úspěchem, odjel do Washingtonu, D.C., aby představil svůj revolver prezidentovi Andrew Jacksonovi. A hle! Smělým přeje štěstí – od prezidenta dostal svolení k prezentaci revolveru pro armádu. Pokračující válka s Indiány přinesla Coltovi možnost získat armádní zakázku na revolvery a nové pušky, jež disponovaly otáčivým válcem. Třebaže si vojáci Coltovy zbraně oblíbili, nešly Coltovy revolvery na odbyt tak, jak by si představoval, a nakonec byl nucen svoji továrnu v Patersonu uzavřít.

Malá účinná zbraň

Mnozí muži měli dosud Coltovy pistole, jež získali ještě za floridské války, a měli s nimi dobrou zkušenost. Díky této zkušenosti Samuel H. Walker, kapitán Texas Rangers (policejní složka s působností v celém státu Texas, sídlící v městě Austinu), objednal pro policii 1 100 nových revolverů značky Colt, které byly roku 1847 určeny do mexicko-americké války.

S Walkerovou objednávkou mohl Samuel Colt obnovit výrobu zbraní, jež se tehdy těšily takové oblibě, že se jméno „Colt“ stalo pojmem pro revolver. V té době spolu s kapitánem Walkerem vynašli nový vylepšený typ zbraně a záhy obdrželi další objednávku na tisíc revolverů. Colt založil Colt’s Patent Fire-Arms Manufacturing Company (dosud známá jako Colt’s Manufacturing Company) v Hartfordu ve státě Connecticut a vzal si desetidolarový podíl za každý vyrobený colt.

Další vodu na Coltův mlýn přinesla kalifornská zlatá horečka. A po další poptávce po zbraních, kterou přinesla expanze na Západ, mohl Colt svůj závod v Hartfordu rozšířit.

Samuel Colt o sobě nikdy netvrdil, že vynalezl revolver. Konstrukce jeho revolveru byla v podstatě praktičtější adaptací Collierova systému revolving flintlock, na nějž získal v Anglii patent a jenž tam dosáhl velké proslulosti. Coltova zásluha spočívala v rozšíření a zpopularizování revolveru. Ve své době, kdy získal patent na otáčivý válec, mohl si Colt vybudovat monopol. Jeho zbraně se šířily také do Evropy; roku 1852 otevřel svoji továrnu i v Londýně.

Mezi muži pokroku, avšak bez skrupulí

Přibližně rok 1860. Čtyři Coltovy pušky, shora dolů: Sportovní puška, vojenské karabina, brokovnice s otočným zásobníkem a vojenská puška s bodákem. (Hulton Archive/Getty Images)
Přibližně rok 1860. Čtyři Coltovy pušky, shora dolů: Sportovní puška, vojenská karabina, brokovnice s otočným zásobníkem a vojenská puška s bodákem. (Hulton Archive/Getty Images)

Samuel Colt se ve své době stal mužem pokroku, jak už v oblasti průmyslové revoluce, tak v žánru patentů a v neposlední řadě v oblasti marketingu. V průmyslu byl prvním, kdo zavedl pásovou výrobní linku, stal se průkopníkem standardizace a postavil obydlí pro svoje dělníky.

Krátkodobé úspěchy a pády jej donutily používat takzvaný agresivní masový marketing, jehož se stal v podstatě průkopníkem. Všechny reklamní postupy, které známe dnes, používal Samuel Colt již před 150 lety. Dalo by se říci, že položil základy moderního marketingu. V polovině 19. století Colt uplácel novináře, používal „product placement“ a svoje výrobky neváhal označit štítkem „nové a lepší“.

Výrok „nová, lepší“ zřejmě proslul také jako jedna z parafrází ve známém českém filmu. – „Jiná, lepší“ si přála být také Tornádo Lou (ztvárněná Květou Fialovou) z filmu o Limonádníkovi, když poprvé spatřila „šampiona svého srdce“, Limonádového Joe.

Coltova výrobní linka plnila většinu práce pomocí strojů, konečnou kompletaci a čištění zbraně však musely obstarat lidské ruce. Revolver pak mohl nést punc „hand made”, tedy ruční výrobek.

Pro muže bylo příjemné pohrávat si s dobře promazanou zbraní, jejíž bubínek se lehce otáčel – jako kdysi kolesa zámořského parníku. Velikost a účelnost zbraně zlákala nejen muže, ale i některé dámy, které si přály mít po ruce malou zbraň.

Za svou vizí lehce použitelné a víceranné zbraně šel Colt umíněně od svého dětství. Dlužno však dodat, že neoplýval morálními ideály. Například během občanské války, která z něho udělala milionáře, dodával zbraně oběma stranám.

Jeho sláva a úspěch ale netrvaly dlouho. Když ve svých sedmačtyřiceti letech zemřel, jeho zbraně byly známy daleko po světě, získal peníze, slávu i moc. Hodnota jeho majetku byla tehdy odhadována na 15 milionů dolarů.

20130827-muzipokroku
Christian Schussele: Muži pokroku (Men of Progress), olej na plátně, 128.3×190.5 cm, 1862. (Wikimedia Commons)

Zdroje: Wikipedie, Ixman.idnes, P. Augusta