Geny promluvily: Skončil Šalamoun s královnou ze Sáby v posteli?Geny promluvily: Skončil Šalamoun s královnou ze Sáby v posteli?


On je prý geniálně moudrý, ona krásná a bohatá. Legendy jim přisuzují milostné hrátky během jedné státnické návštěvy. Poslední výzkumy ale ukazují, že drby o milostném poměru mezi Šalamounem a královnou ze Sáby mohly mít reálný základ!

Etiopie. Co ztrácí takhle podprůměrná africká země v ekonomické oblasti, to nahrazuje genetické bohatství jejích obyvatel. Etiopané patří k nejrůznorodějším etnikům světa. Je tu mix Afriky, Blízkého východu i středomořských národů. Patří jim výsadní postavení v historii lidstva. Jsou tu objeveny ostatky nejstarších známých lidí homo sapiens staré asi 160 000 let. Dost pravděpodobně přes etiopský „africký roh“ vedly migrační trasy pravěkých lidí na Arabský poloostrov. A když naši předci začali před asi 65 000 lety hromadně osidlovat Evropu a Asii, šli přes Etiopii.

Navštíví se, ale co z toho?

A taky tu před 3000 lety vládla bájemi nejopěvovanější královna dávných věků. Staří Etiopané ji nazývají královnou MakedouKorán mluví o Bilqis. Ale král Šalamoun (1011–931 př. n. l.) ji zná jakokrálovnu ze Sáby. Zmiňují se o ní všechny hlavní, vlastně i vedlejší historické texty: BibleKorán, etiopské legendy, spisy antických historiků. A všechny vyprávějí příběh o významné státnické návštěvě. Královna ze Sáby přijede za Šalamounem do Jeruzaléma s tak velkolepým průvodem, že se velbloudům podlamují nohy a ohýbají hrby, kolik nesou zlata. Ale jenom etiopské národní ságy jdou v popisu ještě trochu dál – píše se v nich o sexu.

Pod spodničku se jí stejně dostane

Královna Makeda nechce trávit noc v Šalamounově paláci. Slyšela sice, že je abnormálně moudrý, že Izrael pod ním vzkvétá, ale taky zaslechla, že je „sexuální mašina“. Šalamoun si rozkoše vážně neodpírá. I Bible mluví o tom, že se „miloval s mnoha cizinkami, Moábkami, Amónkami, Edómkami, Sidóňankami, Chetejkami“. Má 700 manželek a 300 konkubín. Dokonce si vezme i faraonovu dceru. Královna ze Sáby má být dalším zářezem. „Budu v tvém paláci nocovat, ale jen tehdy, když slíbíš, že se mě ani nedotkneš!“ Jaká opovážlivost a zpupnost? Návštěva uráží hostitele! Šalamoun přesto svolí, avšak se svojí podmínkou: „Nic si z mého domu nevezmeš bez mého souhlasu!“ Makedu to bezmála taky urazí, nakonec ale přikývne. Celý večer jí nechá nosit extrémně kořeněná jídla. Královna v noci žízní, napije se ze džbánu vody. Vtom Šalamoun vstoupí do komnaty. Prohrála, teď bude jedním z jeho „zářezů“…

Čilé všeznamenající styky

Mísení etnik mezi Izraelci a dávnými Etiopany před 3000 lety je dost reálné. A co dělali oni, mohou dělat i jejich vládci. Právě mezinárodnostní sex prokáže tým genetiků pod vedením Chrise Tylera-Smithe. Analyzují DNA z velkého počtu obyvatel Etiopie. U některých lidí je značný výskyt dědičných informací typických pro obyvatele dnešní Sýrie a Izraele. A detailnější výzkum zjistí, že se krev z Blízkého východu smíchá s tou etiopskou právě před 3000 roky. Je tak dost pravděpodobné, že se vKoránuBibli a etiopských legendách píše pravda i o Šalamounovi a Makedě. Možná skutečně došlo ke kontaktu a čilejším stykům – i těm tělesným.

P.S.: Co prokážou genetici, to potvrdí jazykovědci. I jejich analýzy pracují s roky 3000 let nazpět, kdy se měly etiopské jazyky oddělit od těch semitských.

Jan Zelenka

3000 let stará dynastie

– Královna ze Sáby věnuje Šalamounovi mimoděk darem asi 4,5 tuny zlata.

– Z toho setkání vzejde přátelstvíobchodní styky. A podle etiopského spisu Kebra Nagast taky potomek Menelik I. (kraluje kolem roku 950 př. n. l.).

Co je ale podstatnější, Menelik I. založí šalamounskou dynastii. Ta s několika přestávkami vládne téměř 3000 let a skončí v roce 1974.

Poslední habešský císaře (Habeš je starší název pro Etiopii) Haile Selassie I. (1893–1975) je svržen revolucí. Byl prý 225. generací Šalamounakrálovny ze Sáby!

Zdroj: Epocha – RF Hobby