677973_kvantova-mechanika-pocitacKvantová mechanika, která byla objevena v roce 1920, měla obrovský vliv na vysvětlování toho, jak věci skutečně pracují. Elementární částice, které tvoří různé formy hmoty jako elektrony, protony, neutrony a fotony jsou nyní dobře vysvětlené modelem kvantové mechaniky. Dokonce i dnes nám kvantová mechanika přináší nové vědecké objevy, které nám dávají možnost nahlédnout do světa zdánlivě nemožného. Takovým je i nový objev …


Profesor Eran Raban z Univerzity pro chemii v Tel Avivu spolu se svými kolegy z Columbia Unversity objevili nový kvanto mechanický projev, který ze skla vytvoří kapalinu. Zjistili, že roztavit sklo jde nejen tím, že se zahřívá, ale také opačným způsobem a to tím, že se ochlazuje až k bodu blízkému absolutní nule.

Klasická fyzika dovoluje výzkumníkům mít jistotu ve vlastnostech fyzikálních objektů. Ale na atomární úrovni (molekulární úrovni) v důsledku principu duality, který popisuje nelze určit polohu a rychlost molekul u malých objektů v určitém okamžiku, chápeme-li je jako vlny, tzv.. (Heisenbergův princip). Na základě tohoto principu profesor Raban a jeho kolegové byli schopni prokázat tento překvapivý přírodní úkaz na tavicím se skle, které způsobuje ochlazování pevného předmětu.

Mnoho různých materiálů, jako je například oxid křemičitý se může stát sklem (alespoň teoreticky), pokud je rychle zchlazen. Ale nový výzkum profesora Rabana a jeho kolegů dokazuje, že za velmi zvláštních podmínek, pár stupňů nad absolutní nulou -273,2 ° C, se může pevný materiál např. jako sklo přeměnit na kapalinu.

Všechno je závislé na tom, jak jsou uspořádané molekuly v materiálech. V určitém bodě, ve fázi chlazení, je sklo pevný materiál a následně může zkapalnit, pokud existují ty správné podmínky.

Milos Elderx, Eva Zýmová

Zdroj: http://www.osud.biz/alternativny/veda/roztavme-sklo-pomoci-chladu/