image2Téměř dvě třetiny lidí si myslí, že v Česku panuje velmi silné napětí mezi bohatými a chudými. Devětapadesát procent občanů ho vnímá i mezi vedením podniků a zaměstnanci. O silném napětí mezi lidmi s různými politickými názory a mezi majoritou a minoritou shodně mluví polovina veřejnosti. Méně často pak lidé cítí rozpory mezi mladými a starými a mezi městem a venkovem. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM.

Napětí mezi mladými a starými lidmi existuje podle 35 procent lidí a čtvrtina dotázaných ho připouští mezi městem a venkovem.

Za poslední rok se názory Čechů na rozpory a napětí mezi různými skupinami výrazněji nezměnily, přesto se napětí u všech sledovaných skupin mírně uvolnilo. Nejvíce se to projevilo u názorů na vztahy mezi městem a venkovem, starými a mladými a národnostními skupinami. Počet lidí, kteří v této souvislosti mluví o silném napětí, se snížil o pět nebo čtyři procentní body. U ostatních skupin podíl stejně smýšlejících klesl o jeden nebo dva body.

Rozpory mezi bohatými a chudými podle STEM uvádějí lidé tím častěji, čím je subjektivně posuzovaná materiální situace jejich domácnosti horší. Pohled na rozpory vedení a zaměstnanců nejostřeji vnímají nezaměstnaní, dělníci a úředníci. Napětí mezi mladými a starými vnímají častěji lidé starší 60 let.

Agentura provedla průzkum mezi tisícovkou lidí v době od 2. do 9. dubna 2013.

zdroj: Týden.cz