Kdo vládne této republice? Kdo vlastní tuto republiku? Kdo vysává tuto republiku? Z velké části anonymní doručitelé – pomocí anonymních listinných akcií na doručitele.

penize3Anonymní listinné akcie umožnily spojení dvou velmi nebezpečných druhů: politiků a ekonomických mafiánů. Politici mohou díky naprosté neprůhlednosti anonymních listinných akcií vlastnit podniky; podnikatelé-mafiáni mohou díky anonymním akciím manipulovat politiky a ovlivňovat rozdělování veřejných peněz.

Moc anonymních doručitelů je enormní. Ovládají volené orgány. Posuďte sami: Premiér Nečas v červnu slíbil zrušení anonymních akcií jako v Rakousku; nyní se radši snaží ze svého slibu vycouvat, než aby šel proti bratrstvu anonymních doručitelů. Vláda je ochotna kvůli zachování přízně anonymních doručitelů jít dokonce tak daleko, že zrušení listinných akcií odůvodňuje marxisticko-leninskou poučkou o „překonanosti“ této myšlenky. A prezident? Nejen že si nechce anonymní doručitele znepřátelit, možná s nimi i aktivně spolupracuje. Jinak si těžko vysvětlit jeho naprostou slepotu, kdy podle svých slov nevidí žádná „tvrdá data“ o korupci.

Je zřejmé, že politici zasmrádlé špinavé korupční akvárium plné anonymních doručitelů nechtějí vypustit. Akvárium je totiž zašpuntované anonymními listinnými akciemi, které vlastní právě tito politici nebo na ně napojení anonymní korupčníci – nebezpeční parazité na této společnosti. A obě tyto skupiny lidí si v bahně neprůhledného akvária libují. Špunt tohoto akvária proto musí vytáhnout sami občané. Jak? Jedině silným společenským tlakem na zrušení anonymních listinných akcií.

Zrušení tohoto z pohledu ekonomiky dnes naprosto zbytečného instrumentu je přitom velmi prosté. Stačí tyto akcie převést na účty v bankách jako bezhotovostní peníze. Tyto účty budou na jméno, ztratí se anonymita a jejich vlastníky tak půjde dohledat. Díky registraci akcií v bankách se budou muset odhalit skuteční vlastníci firem. Předpisy proti praní špinavých peněz totiž nařizují bankám provádět u každého klienta kontrolu toho, zda nejednají ve prospěch skryté osoby. Zakrývání skutečných vlastníků (použití tzv. „bílého koně“) se stane trestným činem.

Jelikož současná takzvaná „protikorupční“ vláda se k tomuto jednoduchému řešení zatím nedobrala, Nadační fond proti korupci a občanské sdružení Veřejnost proti korupci se rozhodly politikům pomoci. Zpracovali jsme detailní návrh umožňující převedení anonymních listinných akcií na akciové účty v bankách. Toto řešení je jednoduché a levné, podobně jako vedení bankovního účtu. Neexistuje tudíž logický argument, proč ho nepřijmout. Přijme-li se toto řešení, korupčníkům – společenským parazitům se výrazně ztíží jejich krádeže.

Zdroj: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-janecek.php?itemid=14484