Meditace – cesta sama k sobě

Existuje spousta cest vedoucích k sama sobě. Jedna má spousty překrásných květin po obou stranách, jiná jen pár květů a další nemá žádné. Sledují-li tři hledající svou cestu, každý jinou, podle potřeb a zálib své duše, všichni tři nakonec dosáhnou cíle, každý z nich však se zcela odlišnými zážitky z putování.

meditace-12Každý prožitek je krůčkem k poznání. Každý zážitek posílí vaši sebedůvěru. Každý zážitek povzbuzuje a dodává energii k dalšímu pochodu a přináší nesmírnou blaženost. Během zážitku můžete ve svém nitru přímo pocítit přítomnost neviditelného průvodce, který vás vede k cíli.

Než dosáhnete ovoce, které nazýváte Cílem, můžete ochutnat mnoho nejrůznějších plodů. Ale teprve když okusíte ovoce, jež je vaším cílem, dostane se vám plného uspokojení. Někteří hledající cítí, že netouží po jiném ovoci, než po plodu realizace Boha, a duchovní prožitky jako takové pro ně nejsou nezbytné. Dokážete-li běžet velmi rychle, nepotřebujete tisíce zážitků, než dosáhnete Boha. Vaše stále širší vědomí, vrůstající do Boha, je samo o sobě mocným prožitkem.

Dostane-li se vám vnitřního zážitku, může se stát, že si nebudete jistí, zda byl opravdový, či nikoliv. Tento problém však vyvstává jen tehdy, nemáte-li svého Mistra. Pokud máte Mistra, dokáže vám okamžitě říci, zdali získáváte bohaté vnitřní zkušenosti, nebo jen klamete sami sebe. Duchovní Mistr toto rozpozná bez nejmenších pochyb či zaváhání.

Jsou i další způsoby, jak zjistit, zda je váš prožitek opravdový. Dýchejte tak pomalu a mírně, jak je to jen možné, a pokuste se cítit, že do svého těla vdechujete čistotu. Cítíte, že čistota do vás vstupuje jako nit, která se obtáčí okolo vaší pupeční čakry. V tu chvíli se soustřeďte na svůj zážitek a pocítíte-li, že vaše duchovní srdce odmítá vstoupit do pupeční čakry, poznáte, že váš zážitek byl pouhý přelud. Jestli však srdce radostně naplní pupeční čakru, buďte si jistí, že prožitek byl naprosto pravý a upřímný.

Můžete se také na pár minut soustředit a pokusit se cítit, zda dokážete vrůst do svého prožitku. Ucítíte-li, že dříve či později se s ním dokážete sjednotit, je prožitek opravdový. Pokud však cítíte, že realita je kdesi jinde a srůst se svým zážitkem nedokážete, takový zážitek opravdový není.

Vědomý růst do Nekonečna

Při koncentraci zaměřujeme svou pozornost na jednu danou věc. Ale když meditujeme, cítíme, že hluboko uvnitř nás máme schopnost vidět mnoho věcí, zabývat se mnohými věcmi a uvítat mnoho ve stejnou dobu. Když meditujeme, snažíme se rozšířit sami sebe, jako pták rozpínající svá křídla. Snažíme se rozšířit naše konečné vědomí a vstoupit do Univerzálního Vědomí, kde není žádný strach, žárlivost nebo pochybnost, ale jen radost, mír a božská síla.

Meditace znamená náš vědomý růst do Nekonečna. Když meditujeme, co ve skutečnosti děláme je to, že vcházíme do prázdné, klidné, tiché mysli a dovolujeme sobě být živeni a vychováváni Nekonečnem samým. Jsme-li v meditaci, chceme rozprávět jen s Bohem. Nyní mluvím anglicky a vy jste schopni mi rozumět, protože dobře znáte angličtinu. Podobně když víme, jak dobře meditovat, budeme schopni promlouvat s Bohem, protože meditace je jazyk, který užíváme pro komunikaci s Bohem.

Hluboké ponoření se sama do sebe během meditace

Meditace je jako ponoření se na dno moře, kde je vše tiché a klidné. Na povrchu může být spousta vln, ale moře pod nimi není ovlivněno. Ve svých nejhlubších hlubinách je moře samé ticho. Když začínáme meditovat, nejdříve se snažíme dosáhnout naší vlastní vnitřní existence, naší pravé existence – což je, řekněme, dno moře. Přijdou-li poté vlny z vnějšího světa, nejsme ovlivněni. Strach, pochybnosti, starosti a všechny pozemské zmatky budou prostě odplaveny, protože uvnitř nás je pevný mír. Myšlenky nás nemohou soužit, protože naše mysl je veškerým mírem, veškerým tichem, veškerou jednotou. Jako ryby v moři skáčou a plavou, ale nezanechávají žádnou stopu. Proto jsme-li ve své nejvyšší meditaci, cítíme, že jsme mořem a živočichové uvnitř moře nás nemohou ovlivnit. Cítíme, že jsme oblohou a všichni ptáci tu létající nás nemohou ovlivnit. Naše mysl je oblohou a naše srdce je nekonečným mořem. Toto je meditace.

Ticho v pozadí našich myšlenek

Nezáleží na tom, jakou cestu meditace následujete, první a nejdůležitější úlohou je pokusit se utišit a zklidnit mysl. Pokud se mysl neustále potuluje, pokud je celou dobu obětí nemilosrdných myšlenek, pak neučiníte vůbec žádný pokrok. Mysl musí být uklidněna a ztišena tak, abyste si mohli být plně vědomi světla sestupujícího shůry. Ve svém vědomém pozorování a vědomém přijetí světla vstoupíte do hluboké meditace a spatříte očištění, přeměnu a osvícení svého života.

Jak učiníte svou mysl klidnou a tichou? Mysl má svou vlastní sílu a přímo teď je tato síla silnější než vaše současná dychtivost a odhodlání pro meditaci. Jestliže však dokážete získat pomoc ze svého srdce, budete postupně schopni ovládnout svou mysl. Srdce zase získává neustálou pomoc od duše, která je veškerým světlem a veškerou silou.

Meditace a její hlavní nebezpečí

Dnes již můžeme nalézt spoustu knih, kde je popsáno jak meditovat a jak je meditace skvělá a co všechno lze skrze ní zažít. Tam všude najdete skvělé návody na meditace, které jsou opravdu úžasné a mohou vám v mnohém pomoci. Stejně tak je možné zakoupit různé meditační kazety a cédéčka a nebo absolvovat třeba meditační kurzy. Ale zatím jsem se nikde nedočetla o tom, v čem může být meditace nebezpečná. A při tom Vám při meditacích nebezpečí opravdu hrozí. A to v případě, když neznáte techniku na opravdu dokonalou osobní ochranu. Meditace je totiž stav, kdy vaše vědomí je vysunuto jako šuplíček a místo něj vzniká takové vakuum, které do sebe vtahuje veškeré informace. Jednak z nadvědomí, to znamená z vyšší informační sféry, za druhé z podvědomí, takže vlastně z vaší zasunuté paměti a za třetí z venku. Do vašeho mozku se všechno nahrává jako na nějaký harddisk a zůstává to tam jednou pro vždy. Pokud vám při meditaci někdo zvenku přeje něco hezkého, je to fajn a nic se vám nestane. Ale může se stát, že vám někdo bude přát pravý opak. A pokud jste v meditaci, je možné na tento Váš „harddisk“ nahrát také negativní informaci. Například. Do smrti na mně budeš závislý. Nebo. Pokaždé, když uslyšíš to a to klíčové slovo, uděláš co budu chtít já. Ujišťuji vás, že jsou lidé, kteří takovéto techniky ovládají a využívají. A to, co vám v meditaci do vaší hlavy nasází, to už odtamtud jen velmi těžko dostanete. Proto pokud chcete meditovat, je třeba znát dokonalou ochranu. Tu by vás měl naučit každý, kdo s vámi bude chtít meditovat. Pokud vás není schopen takovou ochranu naučit, nemeditujte s ním. A pokud ano, ověřte si, jestli je taková ochrana opravdu účinná a stoprocentně funkční. I to by vám měl váš učitel nebo průvodce meditací ukázat a také umět podat důkaz, že to tak je. Například kineziologickým testem ap. Nevěřte těm, kteří vás uvádějí do meditací a ochranu vás nenaučí. Pokud chcete meditovat a spolehlivé ochrany neznáte, meditujte sami a nikomu o tom neříkejte. Vyvarujte se také hromadných meditací, ke kterým vybízejí časopisy. I na dálku lze takto ovlivnit vaši mysl. A z vás se stane loutka, která nebude schopna svobodného myšlení. Meditace je nádherná věc, ale nezapomínejte se při ní spolehlivě chránit. Potom jste v naprostém bezpečí a není se čeho bát.

Zdroj: http://zivotni-energie.cz/rady-jak-lepe-meditovat.html