Pyramídy, ktoré postavili starovekí stavitelia sa nachádzajú po celom svete, no len málokto by predpokladal, že sa nájdu aj na indonézskych ostrovoch. A práve táto správa, o ktorej média takmer neinformovali, vzrušila pred dvomi rokmi celý archeologický svet. Nikto totiž ani len netušil, že indonézske hory sú v skutočnosti obrovské pyramídy.

Veď tá hora je pyramída…
Koncom roka 2011 zavítal na ostrov Bali nemecký profesor dr. Dominik Bonatz z Nemeckej orientálnej spoločnosti, ktorý si v oblasti nazývanej Garuta všimol, že tvar hory Sadahurip nie je asi prírodného pôvodu. Už na prvý pohľad ho napadlo, že hora v skutočnosti vyzerá ako veľká pyramída. Hora Sadahurip sa od okolitých zaoblených kopcov líšila ostrejšími hranami, ale aj zašpicateným vrcholom. Miestni obyvatelia však tejto hore žiaden význam neprikladali, využili len pravidelný sklon jednotlivých strán, a na svahoch si vybudovali malé terasovité polia.

Profesor Bonatz si chcel svoju teóriu o tom, že hora je vlastne pyramída, a je len za stáročia pokrytá veľkou vrstvou zeminy, overiť, a preto aj so svojimi kolegami odobral vzorku z vrcholu hory a z jej úpätia.  Obidve vzorky dal potom podrobiť rádiokarbónovej analýze, ktorá mala potvrdiť alebo vyvrátiť jeho teóriu o skrytej pyramíde. Analýza spočívala v tom, že pokiaľ by išlo o prírodný kopec, obe vzorky horniny budú rovnako staré. Pokiaľ by išlo skutočne o vybudovanú pyramídu, ktorú neskôr pokryli nánosy horniny, bude sa vek zeminy odobranej z vrcholu a úpätie líšiť, keďže nánosy hornín sa vplyvom gravitácie ukladajú najskôr na úpätí, a postupne sa dostávajú až k vrcholu.

A práve toto aj potvrdila rádiokarbónová analýza, ktorá ukázala, že vzorka odobraná z úpätie hory Sadahurip je stará 9500 rokov, no na vrchole bola hornina stará „len“ 8000 rokov. Znamenalo to teda, že hora je vlastne pyramída, na ktorú sa postupne dostali nánosy horniny, ktoré ju celú zakryli. Ľudia si tak od nepamäti mysleli, že to je len obyčajná hora. Neskoršie meranie nemeckých vedcov ukázalo, že vrchol pyramídy sa v dobe jej vzniku vypínal až do výšky 200 metrov! To znamená, že pyramída pod horou Sadahurip je o 54 metrov vyššia ako slávna Cheopsova pyramída v Gíze.

Samozrejme v archeologickom svete nastalo veľké vzrušenie, pretože podľa údajov profesora Bonatza bola pyramída pod horou Sadahurip postavená približne pred 10 až 11 tisíc rokmi! Kto však mohol v tom čase takú obrovskú pyramídu vybudovať, keď vtedy taká vyspelá civilizácia podľa archeológov ešte neexistovala? Navyše nič nenasvedčuje tomu, že by na Bali v tom čase existovala nejaká vyvinutá kultúra. Ako sa ukázalo, bola to len prvá zo záhad v Indonézii.

Ďalšia indonézska pyramída
Druhá pyramída, ktorú sa podarilo objaviť v Indonézii sa nachádza na západnej Jáve v blízkosti mesta Bandung. Pyramída sa podľa indonézskeho profesora archeológie Ediho Sedyawatiho z Jakarty ukrýva pod horou Lalakon. Zaujímavosťou je, že táto hora je obklopená ďalšími menšími kopcami – Paseban, Paninjoan, Pancir a Pasir Malang, ktoré ako sa domnievajú archeológovia by mohli byť tiež pyramídami. Ak by sa to potvrdilo, celá oblasť by bola jeden veľký pyramídový komplex.

Výskumy na pyramíde pod horou Lalakon už prebiehajú dlhšie. Zistilo sa, že jej výška je približne 140 metrov, a má dokonalejšiu konštrukciu ako Cheopsova pyramída v Gíze. Prieskum georadarmi totiž ukázal, že starovekí stavitelia na kamenné jadro priečne pripevnili niekoľko mohutných kamenných blokov, ktoré mali zabrániť tomu, aby sa steny pyramídy v budúcnosti zosúvali. Výskum tiež ukázal, že zo základne pyramídy vybiehajú dva dlhé a široké kamenné bloky, ktoré by podľa archeológov mohli byť aj podzemnými chodbami. To má potvrdiť alebo vyvrátiť ďalší prieskum.

Archeológovia  o staviteľoch tejto pyramídy tiež nič nezistili, no profesor Sedyawati si myslí, že pyramídu údajne postavila vyspelá civilizácia, ktorú pred tisíckami rokov postihla nejaká obrovská prírodná katastrofa – zemetrasenie s následnými vlnami tsunami. Podľa profesora sa zachránení obyvatelia po katastrofe rozdelili, kde jedna skupina neskôr založila civilizáciu v Strednej a Južnej Amerike a druhá skupina v Mezopotámii a Egypte. Väčšina archeológov však s touto teóriou nesúhlasí, keďže chýbajú dôkazy.

V každom prípade sa však bude musieť zaužívaná história prepisovať. Ukázalo sa totiž, že egyptské pyramídy vôbec nepatria medzi najstaršie a najväčšie, a Sumeri zrejme nebudú prvým historicky doloženým národom na svete. Či sa k tomu veda niekedy odhodlá, ukáže čas.

Autor: Recber

http://magazin.atlas.sk/spektrum/fakty-x-obrovske-pyramidy-objavene-v-indonezii/822287.html