Následující řádky a fotografie nám na rozdíl od Darwinistů odhalí jeden z nejpravděpodobnějších výkladů naší historie, protože vychází z rozličných záznamů, které byly nalezeny na různých místech naší planety a nemají tudíž konkrétní manipulačně-mocenský podtext.

Naše Sluneční soustava není zcela přesně interpretována, jak ji definuje Obrazektradiční astrologie. Slunce má svého bratra či sestru, planetu Nibiru (řecky Nemesis, jinak též Hercolubus, Isis, Nubisis, Marduk, či Planeta X) je z astronomického hlediska spíše temnou hvězdou (mrtvá hvězda – Brown dwarf – hnědý trpaslík) která má výrazně odlišnou oběžnou dráhu než ostatní planety naší soustavy. Oběh Nibiru trvá přibližně 3600 let a eliptická dráha protíná naší sluneční soustavu pod ostrým úhlem – viz. obrázek.

ObrazekPředpokládá se, že naše Země byla dříve větší než nyní – přibližně dvakrát, ovšem v minulosti došlo k určitým kosmickým srážkám (s Nibiru) a Země se rozpadla na náš Měsíc, který vídáme, a na pás asteroidů, který je mezi Jupiterem a Marsem. Z astrologického hlediska by bylo pro stabilitu naší Země do budoucna vhodnější mít satelity, tedy měsíce, dva. Planeta Nibiru – má rozněž několik měsíců – 5, které kolem ní obíhají.

Protože naše záznamy z historie existence lidstva nevznikly asi jen tak pro nic Obrazekza nic, vypustila americká NASA 25.1.1983 satelit IRAS (což je Infrrared Astronomical Satelite), který byl dne 30.1.1983 následován článkem v New York Times na titulní straně, kde bylo veřejně oznámeno, že mise a účel IRASu je hledání Planety X – tedy pátrání po objektech neviditelných běžnou optikou, ale za pomoci snímání tepelného záření, které vesmírné objekty vydávají – pozn. představme si žhavý uhlík ve tmě – nesvítí, ale žhne (autorem článku byl John Willford).

Netrvalo dlouho a 31.12.1983 byla uveřejněna následující fakta: IRAS objevil neznámé vesmírné těleso, pravděpodobně velikosti Jupiteru směrem v souhvězdí Orionu, tak blízko, že bude pravděpodobně součástí našeho solárního systému (autor Thomas O‘Toole).

Aby toho nebylo málo, NASA vypouští koncem roku 2009 teleskop WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), jehož úkolem je obíhat kolem naší planety a Obrazekpřitom každých 11 sekund vytvořit fotografii kosmu s plným rozlišením o velikosti několika MB. Primárním úkolem je monitoring blízkého i vzdáleného (deep space) prostoru a sledování takových objektů jako komety a asteroidy. Stávající Hubbleův teleskop zůstává v provoru – do konce doby své životnosti, stejně tak telescop Vista.

Na obrázku níže vidíme rozdíl mezi fotografií pořízenou z IRASu a vpravo z WISE, který je 400x citlivější než IRAS.

Obrazek

Zajímavé video o WISE zde: http://www.youtube.com/watch?v=aUZG7f4h8_4

Vypuštění WISE osobně považuji za rozumný počin, neboť se otázkou pádu asteroidů, meteorů a obecně blížících se chladných vesmírných těles nikdo pořádně nezabývá. Spoléháme na naši ochranu v podobě atmosféry a shoření v ní, ovšem v případě pádu většího vesmírného tělesa se může velice rychle zopakovat historie s dinosaury – i když na to dnes máme již lepší vybavení – například technologii HAARP – viz článek /clanky/doporuceni_-vzdelavani_-vyzvy/srazky_-zemetreseni-i-nalada-na-prani—technologie-haarp

Dne 3.června 2007 NASA veřejně oznámila objevení nezvykle velké díry Obrazeka narušení magnetosféry naší planety a vzápětí 16.června 2007 potvrdila, že ionosfera (ochranný obal planety plný silně nabitých iontů) se chová jinak a je v jiné poloze, než by měla být a vůbec nevědí proč. Jako důsledek těchto vlivů se hovoří o nestabilním počasí, častých zemětřeseních síly 6-8 stupně (děje se nyní), přílivových vlnách a velkých tsunami výše až 1,5kilometru (průměrná hloubka oceánů je totiž přibližně 4 km ), rostoucí aktivitě vulkánů díky změnám tlaku zemských desek a nebezpečí posunu zemských pólů – viz článek 2012 PROROCTVí zde:  /clanky/2012—proroctvi.

ObrazekPrůlet vesmírného tělesa kolem planety Země nalezneme v kresbách či rytinách napříč všemi kulturami, (někde se dozvíme, že se jedná o uměle vytvořený planetární systém) neboť byl pozorovatelný ze všech míst země jako okřídlená planeta či „druhé Slunce“ vedle toho našeho – viz fota.

Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

Pokud se týká posledních odhadů, bude možné Nibiruspatřit pouhým okem v závěru léta, přelom podzimu tohoto roku 2010. O tomto fenoménu nás již od roku 1974Obrazek neúnavně informuje známý historik a překladatel Summerských textů Zacharia Sitchin a poslední informace NASA mu prozatím dávají (ač velice neradi 100%ně za pravdu – viz sekce proroctví o Nibiru /clanky/2012—proroctvi, jeho utajování a vědecký článek na SPACE.com z března 2010  http://www.space.com/scienceastronomy/nemesis-comets-earth-am-100311.html)

Pojďme však zpět k našemu původu,

Obrazekkterý totiž s Nibiru těsně souvisí. Nibiru je tedy tepelně zářívé těleso, které vydává svým obíhajícím měsícům dostatečné množství energie, která na nich umožňuje udržovat život, stejně jako naše Slunce planetám v naší soustavě.

Na jednom z měsíců této planetární soustavy dle dochovaných Summerských zpráv žijí rozvinuté bytosti zvané ObrazekAnnunaki či Nephillim – pomíjím otázku jejich padlých andělských duší – zato uvedu, že jsou vyšší než my, jejich průměrná výška je něco kolem 2,6 metru (jsou nalezené lebky i celé kostry, věrohodná fota i videa mám k dispozici), dožívají se v porovnání s námi stanásobků našeho věku a protože byli a jsou technologicky i duchovně velice rozvinutí, dokázali kultivací DNA stvořit bytost v podstatě jakéhokoliv typu. Tak si jednoho dne stvořili po delší rozvazeObrazekčlověka, který je jim podobný, záměrně menší než on, není sice tolik silný ani inteligentní, nicméně jako otrocká rasa a někdy domácí pomocník zvladatelný a proto plně vyhovuje. (viz biblické: „Vytvořme si člověka k obrazu svému“ – jde o kolektivní rozhodnutí, nikoliv „vytvořím si“ – pokud bych byl samojediný jeden Bůh).

Protože zájem Annunaki/Nephillim na naší planetě byl především o těžbu zlatých žil či chceme-li zlaté rudy, kterou potřebovali pro stabilizaci vlastní atmosféry díky úbytku jejich dlouhověkosti, umístili své základny v rudných dolech především na území Afriky. Proto se z vykopávek potvrdilo a je geneticky dokázáno, že první obyvatelé naší planety (mluvíme o Homo Sapiens) byli černí lidé – viz nálezy hrobů v dolech. Z mnoha Obrazekzdrojů se dozvídáme, že před námi již byli tři podobné generace lidské rasy, tato naše je čtvrtá. Během posledních let se skutečně nalezlo mnoho vykopávek a informací o městech z doby Summeru, či Lemurie (zanikla 31 tis.let př.n.l.) a Atlantidy (zanikla 27.600 let př.n.l.) – některá jména se mimo jiné objevují následně i v Bibli. Některé texty jsou stářím daleko před věkem příchodu Ježíše či Mojžíše – více než 2500 let a přesto texty na tabulkách či válečcích z jílu obsahují významem shodná data jako Bible, kniha Stvoření – Genesis. Jsou tam velmi přesné informace o precipitaci neboli rotaci naší zemské osy přes všechna hvězdná znamení v cyklu 26.000 let, zároveň její sklon pod úhlem 23 stupňů, informace o pásu asteroidů i o struktuře planet naší sluneční soustavy. Samozřejmě tam nechybí informace o planetě Nibiru, její oběžné dráze – orbitu a časové periodě 3600 pozemských let. Moderní věda přitom udělala podobná odhalení za pomoci moderních elektronicko-optických přístrojů až někdy v letech 1970 a Nibiru oficiálně až roku 1983. Zajímavé, že?Obrazek

Jak je uvedeno výše, pouze zopakuji, že jsme se nevyvinuli, ale byli jsme účelově geneticky vytvořenijako slabší otrocká rasa, pro práce ve zlatých dolech.

Pokud je někdo z nás ortodoxním zastáncem jakékoliv víry (včetně Darwina) – viz článek  /clanky/puvod-a-historie-cloveka/historie-hledani-pravdy_-svobody-a-stvoritele ,bude možná jeho víra mírně řečeno otřesena událostmi a přiznáními, která nyní stále jasněji vycházejí na povrch – viz nedávné přiznání Vatikánu a potvrzení existence mimozemských civilizací zde: /clanky/ufo-a-mimozemske-civilizace/verici_-pozor—vatikan-promlouva

Rozhodně však máme šanci svou budoucnost změnit z negativních vyhlídek proroctví o 2012 tím, že sice budeme vědět o možných rizicích a změnách, nicméně je silou našeho kolektivního vědomí Obrazekodmítneme a pozitivními vibracemi jejich existenci prostě nepřipustíme – umíme to, jen se o tom nemluví.

Kdo by měl zájem o hlubší studium planety Nibiru, doporučuji dílo Zacharia Sitchina – Dvanáctá planeta

Mnoho štěstí Aridan

Stručně a zajímavé video zde: http://www.youtube.com/watch?v=LcGBM2RzTHo

Obrazek

Jak potom ale můžeme věřit dané minulosti a vykládané historii obecně, když víme, že se její formulace vždy tvořila dle okolností, které se politicky hodily „do krámu“ vládnoucí třídě či tehdejšímu panovníkovi. (původně řecké slovo ISTÓRIA, tedy záznam popisující konkrétní pohled na část minulosti naší rasy, rovněž anglické spojení history = his story – tedy „jeho příběh“, samozřejmě příběh vítěze, poražený končil ve vykopané jámě)

zdroj: jiné stránky.cz