image15Putin o hlavnej ekonomickej  diskusii na summite G20

Hlavná ekonomická téma, o ktorej sa v Petrohrade na summite G20 diskutovalo, bola, ako sa majú správať štáty v podmienkach utlmovania programu stimulovania vlastnej ekonomiky (QE3)  Spojenými štátmi. „Vzhľadom na to, čo sa deje na globálnych finančných trhoch, očakávame intenzívne diskusie o možných vedľajších účinkoch ustupovania z politiky kvantitatívneho uvoľňovania,“ takto  formulovala hlavnú tému stretnutia G20 šéfa expertného riadenia administratívy ruského prezidenta Xénia Judajevová.
O tom, že USA budú ustupovať od QE3, jednoduchšie povedané, znižovať obraty tlačiarenského stroja, ktorý zaplavoval svetovú ekonomiku lacnými dolármi, dnes už niet nijakých pochybností. Doteraz sa riešila iba otázka, ako rýchlo sa to bude diať.
Súdiac podľa výsledkov prvého dňa summitu, USA budú predsa len tento proces realizovať nie naraz, ale postupne. Americký prezident ubezpečil lídrov G20 o tom že utlmovanie programu kvantitatívneho uvoľňovania, v rámci ktorého americký Federálny rezervný systém mesačne kupuje aktíva v hodnote 85 miliárd dolárov, sa bude uskutočňovať postupne. „Americký prezident vo svojom vystúpení zdôraznil, že táto politika sa bude uskutočňovať postupne. Bolo povedané, že toto ukončovanie sa bude realizovať v rozumných medziach. A tak je to úplne správne,“ komentoval ruský minister financií Anton Siluanov.
Podľa ruského ministra, tempá rastu sa spomalili aj v súvislosti s utlmovaním programu kvalitatívneho uvoľňovania. A to popri tom, že vo vyspelých štátoch sa pozoruje zlepšenie situácie a prognózy rastu sú priaznivejšie.
Znepokojenie nad tým, že americké kroky pri završovaní programu stimulovania ekonomiky poškodia iné krajiny, vyjadril ruský prezident Vladimir Putin. Podľa jeho názoru, postupné ukončovanie politiky monetárneho stimulovania v USA vytvára nové riziká pre svetovú ekonomiku. V súvislosti s tým je nevyhnutné monitorovanie a moderné prijímanie preventívnych opatrení na národnej a globálnej úrovni.
„Doslova v posledných mesiacoch sa objavili nové riziká, medzi ktoré treba zaradiť negatívne dôsledky pre iné ekonomiky, v dôsledku postupného ukončovania v USA politiky monetárneho stimulovania,“ vyhlásil Putin. Prezident pripomenul, že program kvantitatívneho stimulovania v určitej fáze pomohol udržať tempo rastu americkej ekonomiky a iných krajín sveta, ale takéto rozdávanie „bezplatných“ peňazí nemôže trvať donekonečna. Putin uznal americké rozhodnutie zavŕšiť spomínaný program ako správne. Podotkol, že v tomto prípade všetci ostatní sa musia veľmi pozorne postaviť k dôsledkom týchto krokov. „Potrebný je neustály monitoring, prognózovanie možných dôsledkov, aktuálne prijatie doplňujúcich preventívnych opatrení na národnej a globálnej úrovni,“ vysvetlil Putin.
Ako hlavnú požiadavku na všetky krajiny „dvadsiatky“  prezident nazval zabezpečenie základných podmienok pre ozdravenie globálnej ekonomiky a jej kvalitatívneho rozvoja. Pokiaľ ide o Rusko, tu zdôraznil nevyhnutnosť sústrediť sa na takých otázkach, ako je stimulovanie hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest. Nič konkrétnejšie z úst ruského prezidenta nezaznelo. A to popri tom, že Rusko, spolu s Brazíliou a inými krajinami s vývozno- surovinovým modelom sa ako prvé sa dostáva do rizikovej skupiny v prípade amerického utlmenia programu  QE3.
Takže, prvé závery výsledkov tejto diskusie nie sú veľmi radostné. Žiaľ, „stály monitoring, prognózovanie možných dôsledkov a aktuálne prijímanie doplňujúcich preventívnych opatrení“ sú iba všeobecné slová, ktoré neobsahujú nijaké reálne algoritmy pre činnosť v podmienkach utlmenia dolárového toku.

Zdroj: Utro.ru