V jednom z místních muzeí v Peru se nachází několik mumií ve vitríně. Jedna budí asi největší zájem návštěvníků, neboť hned na první pohled je patrné, že má protáhnutou lebku.

image13Bližší zkoumání prozradí, že to není jediná anomálie. Bytost má v horní čelisti tři špičaté zuby a pro člověka dost netypicky symetricky kulaté a zvětšené oční jamky.

Podle komentáře, který k videu vede sám autor záznamu, by mělo jít oficiálně o dítě, kterému byla provedena bandáž hlavy. Bytost byla nalezena právě v místní oblasti Peru současně s dalšími dvěma podivnými bytostmi, které jsou vystaveny hned vedle tzv. dítěte.

http://youtu.be/9eEJUQMwKNk

Na dalším videu stejný autor popisuje rozdíl mezi třemi lebkami. Prostřední je příkladem běžné lidské lebky z doby Inků. Objem mozkovny je 1200 cm2, což je průměr běžného člověka.

Lebka vlevo je pak typickým příkladem pokusu o deformaci lebky pomocí bandáže. Objem mozkovny je 1100 cm2, což je stále vcelku běžné. Je dokonce patrné, jakým způsobem byla (zjevně v dětství) hlava ovázána, aby se více protáhla. Navíc typickou věcí pro lidské lebky je to, že máme tři hlavní lebeční kosti.

Poslední lebka, která je umístěná vpravo, je pak příkladem protáhnuté lebky. Její mozkovna má 1500 cm2, což je o 25% více než-li v předchozích případech. Na rozdíl od lidské lebky má jen dvě lebeční kosti. Jednu přední a druhou zadní. Oční důlky, nos a čelisti jsou zvětšené. Na zadní straně jsou vidět dvě malé díry, skrze které zjevně procházel svazek nervů směrem k temeni hlavy, což není u člověka vůbec běžné.

http://youtu.be/JnERUZNqwbc

V Peru existují stovky příkladů takových protáhnutých lebek. Tyto lebky lze dále roztřídit do pěti skupin podle typického vzhledu, což by mohlo například odpovídat pěti sociálním skupinám – kastám. To je ale bohužel pouze dohad.

http://www.suenee.cz/protahnute-lebky-z-paracasu-v-peru/