zeme– do 2011 se všechny hierarchie založené na dominanci rozpadnou
– jsou to náboženské, vojenské, průmyslové a zdravotní hierarchie
– mužská dominance a materialismus jsou pro ekosystémy Země a lidské srdce destruktivní
– uvažujme o ukončení svých závislostí na materiálním pohodlí
– hledejme způsoby života v souladu se Zemí ( velmi staré způsoby života jsou fungující)
– srdce je klíčem k osobnímu přežití
– pochopíme svoji roli v boží kosmické hře
– musíme upustit od levé hemisféry
– na Západě převládá chtivost
– země u středové linie ( Francie, Norsko, Švédsko, Itálie ) budou iniciátory míru do roku 2011
– musíme odstranit Boha z náboženství, jinak zemře v našich srdcích
– všechna současná náboženství manipulují s lidskou myslí za účelem získání kontroly a moci ( Bestie )
– budou velké přesuny lidí
– budeme nespokojeni s konvenční medicínou
– příčinou válek je náboženství
– populační exploze bude největším neštěstím průmyslového světa – musíme se naučit žít s nízkou porodností, začnou s tím země u středové linie, tak budou mít rodiče více času na děti
– pokud Vatikán nepustí do Ježíše sexuální energii, brzy zanikne
– cílem bude nezávislost – nemít dluhy, mít vlastní dům a řadu možností, jak si vydělat na živobytí, pěstovat potraviny a rozvíjet komunitu – výměnný obchod zničí centrální vlády – návrat ke kmenovému světu kočovných Hunů a nájezdnických germánských kmenů
– nutno odstranit energii z kolektivní mysli
– přírodní medicína bude převažovat ( alopatická pouze na kritické stavy a operace )
– v roce 2011 Země vystoupí z nucené vesmírné karantény ( od 1947 ), protože ohrožovala kosmickou harmonii ( militarizace vesmíru je faktor zabraňující konci izolace )
– změny vědomí a počasí od Slunce budou kataklyzmatické
– v 2011 se Země připojí k vesmírné společnosti 

Citát:
Vzdejme se záměru obdržet, vyměňme jej za záměr darovat a obdržíme to, čeho jsme se vzdali.

Zdroj: http://www.matrix-neo.cz//rok-2012/proroctvi-do-roku-2011.htm