V současnosti se setkávám s řadou přátel, kteří se ztrácí a tápou. Jsem těsně za tímto stavem. Mohu hovořit pouze za sebe, tedy prošel jsem hodně tvrdým obdobím. Rozpad manželství a ztráta důvěry v oblast mého podnikání. Dalo by se říci, že jsem opět na startovní čáře.

Neberu to jako porážku. Ba naopak v radosti, jelikož jsem získal cenné informace a poznání. Je tedy pouze na nás, zda se budeme životní situací sebetrýznit či se oklepeme a znovu se do života rozeběhneme. Tento život máme pouze jeden a není opravný prostředek. Čas běží. Představuji vám tedy svůj příběh. Budete vždy při tom, když nastane jakákoliv změna. Budete vidět má klopýtnutí případně úspěchy. A já v úspěch věřím… protože sny nestárnou a je pouze na nás, zda si je splníme…

Mám vás rád a děkuji za váš čas při sledování mé cesty… třeba se poznáme osobně… pokud se budete chtít přidat…

https://www.facebook.com/snynestarnou/