„Na své webové stránce Infowars.com Alex Jones svůj web nadepisuje: ‚Protože je válka o tvoji mysl.‘ To je dostatečně pravdivé, jelikož věda a rozum musí vždy zvítězit nad strachem a iracionalitou, a provozování toho konspiračnického strašení je na úkor té vědy a rozumu.“ – Michael Shermer „Proč lidé věří konspiračním teoriím“ Scientific American, August 18, 2012.

 

911-jetfuel-wtc-bush-laugh2„Potlačení 11. září a jeho uvalení na mysl veřejnosti v revidované podobě s důrazem na válku „proti teroru“ má důležité důsledky nejen na integritu veřejného diskursu, nýbrž i na kolektivní střízlivost západní kultury a civilizace. Po přetváření dominantními zpravodajskými médii se 11.9 přeformovalo do vadného objektivu, kterým nahlížíme a chápeme naší vlastní historii, identitu a určení.

Každá akce k podvrácení faktové základny skutečně proběhnuvších událostí či úniku před ní se projeví jako drobná trhlina v celkové stavbě pravdy a racionality. Takže to rovněž přispěje k postupu širších sil usilujících o vybudování toho, o čem kdysi zjevně zkoušeli předstírat, že to je báječný nový svět.“ – Profesor James F. Tracy, „Pravda o 11.9 vnitřní vědomí a ‚Mysl veřejnosti‘“ Global Research, 18. března 2012.

Zesměšňování konspiračních teorií v americkém tisku a v Západních médiích se zakládá na hrubě zjednodušující argumentaci, že rozum je na straně vlády a oficiálnosti, nikoliv na periferii společnosti a civilizace.

Anti-konspirační proponenti se zesměšňují tvrzeními, že konspirační teoretici jsou obětmi paranoii a iracionálního myšlení, aniž by mohli vysvětlit svá pochybná zdůvodnění. Kladou větší důraz na nálepkování než na fakta. Nejsou s tím ale jediní. Cejchování protivníků nálepkami je zjevně v 21. století u amerického soudu zcela postačující k dosažení vítězství.

Nechme stranou posměšky a podívejme se na skutečný obrázek. Před soudem veřejného mínění pravda o 11.9 už zvítězila.

Pravdou je, že „konspirační teoretici“ o 11.9 (tedy šiřitelé pravdy) nejsou v debatě o tom, co se 11.9 stalo, tou iracionální stranou, jelikož historická fakta leží na jejich straně a nikdo s poctivým intelektem už nemůže říkat nic jiného.

Ale i tak není většina lidí těmi fakty přesvědčená, nýbrž vedeni strachem, slepě zamítají pravdu o 11.9 a obviňují šiřitele pravdy z iracionality, konspiračnictví a paranoi.

Navíc ke strachu existují ještě čtyři důvody, proč lidé obecně zamítají konspirační teorie, zvláště pak na faktech založená tvrzení přednášená globálním hnutím za pravdu a spravedlnost o 11.9. Níže jsme uvedli každý z těchto důvodů tlustě a stručně je osvětlili.


1. Strach. Existuje mnoho faktorů, kterými strach blokuje lidem schopnost objevovat, přijímat a říkat pravdu o 11.9.

První faktor je kosmický. Oficiální legenda o této nejdůležitější socio-politické události moderní historie byla vypálena do srdce americké kultury a Západní civilizace. Samotná americká image je zabaleno do pohádky o 11.9. Pro mnohé je strach ze zpochybnění autenticity této povídačky spojen se strachem z otřesu kosmologické scenérie uvnitř jeho vlastní mysli, kterou jim vykonstruovali političtí vůdci a televize.

Druhý faktor je sociální. Lidé mají základní sociální strach; nechtějí tudíž, aby byli spojováni s těmito „šílenými konspiračními teoretiky a jejich paranoidními náhledy.“ Chtějí v tomhle kmeni zůstat mezi bezpečnými a zamítání nejsvětějšího mýtu nějakého kmene překračuje hranice zrady; lze to interpretovat jako spirituální zradu.

Třetí faktor je nejvíce zjevný: strach ze smrti. Vláda sleduje, co říkáte a čtete, a ví, co si myslíte a v co věříte. Většina lidí si přirozeně nechce namalovat rtěnkou volské oko na tričko a vyřvávat v davu: „Nepatřím k vám, protože zamítám vaše lži a povídačky, tak si pro mě přijďte, syčáci.“


2. Ignorantsví. V důsledku systematického zatmění důkazů poukazující na to, že oficiální povídačka o 11.9 je lež, to lidé prostě nevědí. Nejenže jsou ignorantští k faktům v pozadí případu globálního hnutí usilujícího o pravdu a spravedlnost ohledně 11.9, ale ignorují i to, že je kolem toho mediální zatmění.

Samozřejmě, že vytáčet se z toho ignorantstvím je hůře obhajitelné v éře Internetu a nových médií. Spousta lidí, kteří odmítají konspirační teorie, je prostě příliš líná na to, aby si sedli a sami si to přezkoumali.


3. Falešný pocit nadřazenosti a falešný pocit znalosti. Povýšenost popíračů pravdy o 11.9 je těžké strávit. Ve skutečnosti se na nové informace a nové poznatky dívají svrchu, což je mi cizí. Cením si poznání a jsem vždy otevřený novým myšlenkám a novým způsobům náhledu na svět.

Když jsem se v únoru 2004 setkal s ‚9.11: Cesta k tyranii‘ od Alexe Jonese, doslova to se mnou seklo. Pamatuji, že jsem pár měsíců před tím na CNN viděl, jak věší Saddáma, a pomyslel jsem si: „Hurá, tak ta Irácká válka dopadla dobře, přinejmenším Iráckému lidu se dostalo spravedlivého zadostiučinění.“ Ale objev, že povídačka o 11.9 byla jen vyfabrikovanou povídačkou, převrátila mou oblibu americké vlády na absolutní zuřivost.

Bylo pro mě snadné, znovu si promyslet účel této války proti teroru a spatřit skutečná fakta o 11.9, která mi předložili poprvé, protože nejsem Američan, takže jsem nevložil do americké vlády tak velkou emoční sázku, jakou do ní vkládají Američané. Pro Američany je tohle daleko více spirituální záležitost. Hřích 11.9 musí být pro morálně založenou zemi a lid opravdu těžkým břemenem.

Tento článek není o tom, že bych kohokoliv soudil, nýbrž je to pokus porozumět tomu, proč lidé reagují na stejnou informaci různě. Proč si určití lidé myslí, že ví, jak funguje svět, a odmítají přijmout platnost nových náhledů na svět, zatímco jiní prahnou po takových udivujících objevech? Vím, jak až jsem ignorantský ke světu, k historii a k lidstvu, takže se cítím dobře, i když připustím, aby se mi rozšiřovaly obzory náhledu na svět, pokud jsou s tím fakta v souladu.


4. Kolektivní vymývání mozků. Vymývání mozků od útoků pod falešnou vlajkou od 11. září patří v Americe, v Izraeli a na Západě i ve světě tím největším důvodům, proč lidé odmítají alternativní interpretace 11.9 a války s terorem. Národy světa žijí uvnitř velké lži nabízené jako úžasně nazdobená realita, která přichází s politickým jménem vlády Spojených států. Spirituálním názvem pro takhle falešně nazdobenou realitu je Satan, jinak též známý jako pokušitel.

Lidé prožívají, vdechují a baští lež o 11.9. Je to žijící virus, který je uvnitř jejich tělesných orgánů a jejich trávicího systému. Kávová lžička rozumu nestačí k léčbě takového spirituálního pacienta.


5. Institucionalizované ticho a zakrývání. Akademici, média a vládní instituce na Západě, ti všichni souhlasí s udržováním pravdy o 11.9 v tajnosti před Americkým lidem a světem.

Kultury na vrcholku věrchušky moderní americké společnosti i jiných společnosti fungují na principu: „Drž jazyk za zuby nebo uvidíš.“

Abyste se více poučili o kulturním tichu v amerických elitních institucích, přečtěte si „Teror falešné vlajky a konspirace ticha,“ od profesora Jamese F. Tacyho a „Zákon mlčení a krytí zneužívání dětí: Zvrhlý podbřišek institucí v USA,“ od Nathalia Jaramillo.

Na vrcholu se tajemství dodržují, znalosti se střeží a mlčení se oceňuje.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: disquietreservations.blogspot.co.uk

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/929