image2Winston Churchill bojoval coby mladý kavalerista se sudánskými mahdisty v r. 1898. O islámu píše že “vedle fanatické zběsilosti, která je pro člověka tak nebezpečná jako vzteklina pro psa, je tu ta hrozná, fatalistická apatie…”  a “všichni (muslimové) vědí jak zemřít, ale vliv tohoto náboženství paralyzuje společenský vývoj těch, co ho následují.” – Zabití dětí beslanských matek a nyní čtyřset syrských dětí, z celkového počtu 1400 otrávených nervovým plynem, je s pravděpodobností hraničící s jistotou, opakovaný fígl ruských tajných služeb pro vytvoření nenávisti. V Rusku proti Čečencům, v Sýrii proti vzbouřeným syrským občanům. – Martin Luther King: „Náš život končí v den, kdy mlčíme o věcích, které jsou důležité…“

Nejsem jediný biolog, který se do islámu opírá. Na pomoc si mohou pozvat těžkou váhu – britského evolučního guru Richarda Dawkinse. Přestože se najdou i tací, podle nichž se Dawkins „zbláznil“, když místo o evoluci zvířat začal psát o evoluci náboženských systémů, ani oni nepopřou, že biologie přibližně po roce 1980 nedává smysl bez Dawkinsovy koncepce sobeckého genu, dle níž nelze biologickou evoluci popsat analýzou zájmů druhů nebo jedinců, ale jen analýzou zájmů jednotlivých genů, jednotek hrajících reprodukční hru. Další Dawkinsovou inovací je pojem „mem“, analogie genu užitečná pro analýzu kulturní evoluce. Mem je jakákoli informace, kterou lidé imitují a tím posílají dál, a stejně jako gen může svému nositeli sloužit i škodit. A islám svým nositelům škodí. …

1) Reprodukční usurpace a populační diferenciál

Ať muslim zplodí dítě s kteroukoli ženou – muslimkou, křesťankou, židovkou, pohankou, ateistkou, jakož i manželkou, otrokyní i milenkou – stane se to dítě automaticky muslimem. Muslimka s nemuslimem plodit nesmí, a to pod sankcí smrti, ledaže by on konvertoval k islámu. …

2) Důsledky polygamie

Byť polygamie patří k islámským lákadlům pro hlupáky a byť je Homo sapiens primátem mírně polygamním (přesněji seriálově monogamním, s příměsí extrapárových kopulací), nábožensky posvěcená polygamie působí neprominutelné škody. Principielně je neslučitelná s  rovností občanů, ergo s demokracií. …

3) Příbuzenské párování

Mohammed nezakázal, a tím implicitně schválil, sňatky bratranců a sestřenic z prvého kolena. Takové sňatky vedou k obrovsky zvýšenému riziku recesivně dědičných genetických poruch – všechny ty Downovy syndromy apod. Ví to kupodivu i saudská vláda, vždyť světové pracoviště k oddělování siamských dvojčat najdeme – v Rijádu. …

4) Inšalláh fatalismus a etický relativismus

Každý monoteismus musel v určité fázi svého vývoje narazit na znepokojivou otázku: Jak spojit vševědoucnost a všemohoucnost jediného boha s poznatky o fungování přírody, konkrétně s platností přírodních zákonů. …

5) Džahília

Jako poslední, úplné a neměnné zjevení boží se islám musel vymezit vůči předislámským kulturním tradicím, vesměs civilizačně a kulturně sofistikovanějším, než byl loupeživý étos zdivočelých beduínů. Mohammedovo řešení bylo radikálně originální. Prohlásil, že islám byl člověku zjeven na samém počátku a že všichni „islámem uznávaní“ proroci, od Adama po Ježíše/Issu, učili totéž, co on, avšak zkažení lidé jejich učení překroutili, jak jinak než s šajtánovou pomocí. …

6) Popření lidské přirozenosti a zábrany integrace

Většina náboženství a ideologií si vytvoří nějaký systém zákazů, jež posilují soudržnost mezi věřícími a vymezují je proti ostatním. Učebnicovým příkladem je judaismus, jemuž jeho vymezování umožnilo přežít dlouhá staletí diaspory. Islám, který se judaistickou inspirací netají, je v tomto ohledu unikátní v tom, že jeho vymezení haram (zakázaného) je deklarativně neměnné, důsledně vynucované věřícími a systematicky opozitní vůči všemu, co najdeme v sousedních kulturách a tradicích. …

7) Krutost ke zvířatům a lidem

I četní odpůrci islámu se občas pozastavují nad kampaněmi proti halal porážkám, další islámské výpůjčce z judaismu. Patřil jsem k nim, než jsem si dostudoval, jak tato zdánlivá drobnost zapadá do islámského superviru. Při islámské porážce je zvířeti bez předchozího omráčení, tedy při plném vědomí, podříznuto hrdlo včetně všech cév a vazů, aniž by však byla porušena páteř s míchou. Následně je zvíře, jehož nebohá hlava koulí vidoucíma a vnímajícíma očima, ponecháno zemřít vykrvácením. …

8) Fatalistické přemnožování, vztah k životnímu prostředí

Prostor je ultimátním a nejvzácnějším ekologickým zdrojem. Naše obavy z ničení přírodního prostředí a biologické rozmanitosti by byly zbytečné, kdyby nás na planetě bylo podstatně méně. Naopak ani ti nejzavilejší zastánci křesťanské prorodinné politiky si asi nepřejí Lidstvo třeba padesátimiliardové. Na potřebě přibrzdit růst globální populace se shodují víceméně všichni, s nápadnou výjimkou islámských kleriků – jakož i s islámem bezprostředně soupeřících hinduistů a v minulosti soupeřících křesťanů. …

9) Sektářský fanatismus

Korán a sunna jsou plné varování před „překroucením“ islámského poselství, což je pikantní vzhledem k zašifrovanému stylu, v němž je to veledílo napsáno. Ne všichni muslimové pochopí islám správně a ne všichni získají nárok na Ráj. Hnutí se bude štěpit, známý je hádis o 72 budoucích islámských sektách, z nichž jen jediná bude ta správná. …

10) Evoluční zblbnutí vyřazením pohlavního výběru

… Důsledkem islámského vítězství by tedy bylo, v horizontu několika málo generací, lidstvo přemnožené (1), sexuálně frustrované (2), degenerované (3), neznající vlastní minulost a neschopné tvůrčího vývoje (4, 5, 6), kruté (7), zničivší si životní prostředí (8) utápějící se v  sektářském násilí (9) a poddajně zblblé (10). Evoluční, environmentální a kulturní regres planetárních rozměrů by se zastavil až vzájemným vybitím pravověrných. A co je nejhorší – to vše se zcela určitě stane, pokud budeme islámské misijní a expanzní snahy tolerovat třeba jen tím, že se o nich budeme bát mluvit. Stane se tak díky základnímu příkazu islámského mimetického viru – příkazu „šiř mě!“ – protože pokud v atomizované společnosti vytvářejí zájmy jednotlivců chaotický Brownův pohyb, zatímco nějaká soudržná a cílevědomá skupina táhne v jednom směru, vyvine se daná společnost dle těch cílevědomých.

http://martinkonvicka.blog.idnes.cz/c/358102/Proc-biolog-ci-ekolog-pochopi-islam-snaze-nez-orientalista.html

* * *

„Žijeme mimo rovnováhu“, jak se tvrdí ve slavném dokumentu „Vetřelci dávnověku“, který právě běží na TV NOVA CINEMA. Doporučuji jeho sledování. Dnes proběhl jeho 8.díl, věnovaný Arše úmluvy.

Zabití dětí beslanských matek a nyní čtyřset syrských dětí, z celkového počtu 1400 otrávených nervovým plynem, je s pravděpodobností hraničící s jistotou, opakovaný fígl ruských tajných služeb pro vytvoření nenávisti. V Rusku proti Čečencům, v Sýrii proti vzbouřeným syrským občanům. Rusko se pokouší změnit svůj vzhled, ale uvnitř zůstává neměnné! V Sýrii je to opakování stejné hrůzné taktiky. Čečenští rebelové z kavkazských hor by nikdy nepoužili plyn proti matkám a jejich dětem, protože takové prostředky neměli. Čečenci jsou národ mnoho set let starý sourodí, jednotní na základě dlouhodobých rodinných a kmenových tradic a jako takoví bojují za samostatnost jako chlapi, jako muži. Rusové s malými národy jednat nechtějí. Ať za carismu, bolševismu, putinismu. Proto byl na dálku raketou zabit generál Dudajev,  byl zaměřen při telefonování a později generál Maschadov, který žádal dialog a vyjednávání s Rusy. Byl zabit. Proto Čečenci zabili Rusy dosazeného presidenta Kadyrova otce současného presidenta za kterého se stal kolaborant. Naopak členové federálních  ruských tajných služeb jsou placeni, bojují v žoldu vlády sebraní odevšad, bez národní identity na základě věrnosti, slibu za peníze. Je to organizace, která se nezastaví před ničím. Vykonávají vše o čem rozhodne velení. Prostředků, financí mají dost jsou dotováni z tajných fondů federace. Už za Stalina byli vyznamenáni velitelé katyňského masakru jak to ukazují legitimace, originální vyznamenání v dokumentu The Soviet Story.

Martin Luther King: „Náš život končí v den, kdy mlčíme o věcích, které jsou důležité…“

Jan Šinágl, 1.9.2013