Kerry Cassidy (Project Camelot) – překlad heartblue

projekt_camelot_matrixTento článek vznikl v souvislosti se sdělením skupiny The White Hat #48. Lidé z této skupiny mají od doby jeho zveřejnění na internetu různé potíže včetně výhrůžek smrtí. Skupina odhaluje korupci na nejvyšší úrovni vlády, speciálně v USA. Rozhodla jsem se proto zveřejnit mou část zprávy. Projekt Camelot a mnoho dalších jednotlivců se řadu let zabývá nesmírným spiknutím pod úrovní vnímání obyvatelstva, tj. reality za Matrixem. Když si přečtete tento článek, znamená to, že jste se rozhodovali jako Neo v „Matrixu“ pro červenou nebo modrou pilulku, zda se chcete probudit do reality, nebo chcete nadál spát. To je volba, kterou máte.

Tajný vesmírný program

Stopa Chobotnice, která je známá jako Stínová vláda, může být odhalena, když sledujete peníze. Pureheart Investments je špička víceúrovňové sítě předních společností a obchodních programů, které vedou k obrovským výdělkům. Peníze dělají peníze. White Hats sledují stopu peněz a zjistily, že králičí nora nakonec vede do Černých projektů. Černé projekty se nazývají „černé“, protože jsou skryté v temnotě. Tyto projekty jsou součástí utajované sítě konzultované Stínovou vládou známou jako Tajný vesmírný program.

Richard Alan Miller, jeden z účastníků Projektu Camelot, fyzik a spisovatel, řekl: „Na zemi existují dvě lidské civilizace: jedna, která umí cestovat vesmírem, a druhá, co to neumí.“ Miller konstatuje, že ti, kteří tvoří jednu civilizaci, jsou součástí obrovské sítě, která vede do vesmíru, které se zjednodušeně říká „tajný vesmírný program“. (Dr. Miller působil v armádě a měl stupeň oprávnění top-secret. Miller byl podle PC skutečný agent Mulder. V 80. letech opustil svět Černých operací a Navy Seals a přešel do světa alternativního zemědělství, kde se stal jedním z nejdůležitějších expertů na komerční kultivaci bylin pro zdravotnictví.)

Rich Dolan, prominentní ufolog a historik, nazývá tuto utajovanou civilizaci „darebáckou“, a tou také je. Bez ohledu na to, jak to začalo. Rich napsal ve své knize UFOs and The National Security State Chronology of a Cover-up 1941-1973: „Šest desetiletí utajovaných výdajů (a dalších forem tajného utrácení) poskytlo dostatečné zdroje na to, aby byly využity zákony a technologie, které zůstávají utajeny před zbytkem lidstva.“ Je evidentní, že Tajná nebo Stínová vláda založila Tajný vesmírný program a Černé projekty, aby měla přístup zejména ke dvěma důležitým výhodám, podporovaným mocí vojensko-průmyslového komplexu: penězům a mimozemským technologiím.

Mimozemské technologie

Je známo, že Tesla byl v „kontaktu“ s neznámým druhem mimo-planetárních bytostí, které mu poskytly klíčové myšlenky, jisté technologie. V popisu historie lidské interakce s „jiným světem“ (ras z jiných dimenzí a akvizice speciálních technologií, můžete jít zpátky do doby Eisenhowera a jeho slavného setkání s nejméně 2 druhy mimozemšťanů (ET) – byli to Šediváci a Nordici – na kalifornské základně Muroch Air Force (nyní Edwards Air Force Base). Podle všech náznaků „nejsme sami a nikdy jsme sami nebyli,“ abychom citovali seržanta Roberta O. Deana, který porušil svou bezpečností přísahu, aby informoval lidi o pravdě mimozemských návštěv.

http://pravdu.cz/encyklopedie-mimozemstanu/encyklopedie-mimozemstanu-sedivaci-greys >>>

Je logické vrátit se, jak je dokumentováno badateli jako jsou Jim Marrs a Joseph Farell, do doby nacismu a k německému vyššímu velení. To bylo v kontaktu s ET prostřednictvím malé channelingové skupiny Vril Society.

http://pravdu.cz/new-age/channeling-hlas-z-druhe-strany >>>

Nacisté údajně také řídili výzkum létajících talířů z Indie Vimanas a získali určité archeologické nálezy nevyčíslitelné hodnoty. A díky tomu měli nacističtí vědci nesmírně pokročit v technologiích v oblasti cestování ve vesmíru i v čase.

Čtvrtá říše

V předmluvě ke své knize The Rise od the Fourth Reich Jim Marrs uvádí, že „na konci 2. světové války vysoce postavení nacisté, spolu s jejich mladými a fanatickými chráněnci, využili kořisti, naloupené v celé Evropě, aby vytvořili korporátní kamuflážní firmy v mnoha zemích, aby nenápadně pronikli do Ameriky. S sebou si přinesli zázračné zbraňové technologie, které pomohly vyhrát vesmírné rase. Ale přinesli si také nacistickou filosofii založenou na principu, že účel světí prostředky – včetně nevyprovokovaných útočných válek a zredukování svobod jednotlivce – , která od té doby, co nabyla vrchu, drží „zemi svobody“ v okovech. S Projektem Papercklip na konci 2. světové byli nacističtí vědci, inženýři a vojenští důstojníci repatriováni minimálně do tří zemí – do USA, Ruska a Argentiny (a zřejmě také jinam) – a tak začalo převzetí a infiltrace do vlády. (Operace Paperclip byl krycí název amerického projektu, který měl za úkol převézt po konci druhé světové války z nacistického Německa do USA německé vědce.) S těmito vědci a důstojníky přišly také nové technologie, které umožnily vytvořit nový Americký vesmírný program a ten potom výrazně předběhl zbytek světa. Podle zdrojů Camelotu tajný vesmírný program nyní zahrnuje technologii, která předbíhá veřejný sektor možná o 10 tisíc let.

Tajné vládnutí tehdy již dobře fungovalo, jak je prokázáno vytvořením organizace známé jako MJ-12 za Trumanovy vlády. V dokumentech se uvádí: „Skupina Majestic 12 (Majic 12) ..byla sestavena tajným nařízením prezidenta Trumana 24. září roku 1947 na doporučení Dr. Vannevara Bushe a ministra (obrany) Jamese Forrestala.“ (Vannevar Bush (1890 – 1974) byl americký inženýr, vynálezce a vědec známý svou prací na analogových počítačích i svou rolí v Projektu Manhattan, což byla tajná výroba atomové bomby během 2. světové války).

http://pravdu.cz/majestic-12/majestic-12-prisne-tajne >>>

Je také na místě zmínit slavné stanovisko prezidenta Eisenhowera, který vnímal jako nezbytné varovat Ameriku, když odcházel ze svého úřadu: „Ve vládních radách musíme být na pozoru před neoprávněným vlivem vojensko-průmyslového komplexu. Potenciál katastrofálního vzestupu nevhodné moci existuje a bude trvat…“ Varování si nikdo nevšímal. Od té doby jsme stále svědky růstu a projevů rakoviny tak všudypřítomné, že nyní bude obrovskou výzvou ji eliminovat, což teprve popsat ve všech aspektech tak, aby mohla být odstraněna nebo přetvořena, aby sloužila lidu spíše než ovládání a využívání lidí pro své vlastní záměry. Jakmile budou kořeny a původ této „chobotnice“ nebo rakoviny a rdoušení naší vlády (a zřejmě všech vlád světa) odhaleny, potom bude další postup skutečnou výzvou. Tam nás vede poslední zpráva skupiny White Hats. Důkaz je na stole. Co s ním uděláte?

Proč Černé projekty?

Ačkoliv je velmi důležité popsat vznik a historii této darebácké civilizace disponující Vesmírnou dopravou, popsalo to již mnoho autorů a problematika je tak složitá, že přesahuje možnosti této zprávy. Čtenář, kterého to zajímá, najde mnoho odkazů na prameny, které může studovat. Ale pro účely tohoto článku se zaměříme na to PROČ se stalo to, co se stalo. Ptát se „proč“ byl vytvořen Secret Space Program a proč pokračuje jeho UTAJOVÁNÍ, má také své důvody. Odpověď již dlouho hledají různí autoři, kteří popsali stav americké vlády vedoucí k 2. světové válce a tomu, co nastalo po ní. A proč došli k závěru, že VLÁDNUTÍ V UTAJENÍ byla preferovaná metoda ovládání a řízení (viz UFOS AND THE NATIONAL SECURITY STATE VOLUMES I & II ). Postačí říci, že mluvíme o skupině nebo vládě, která již před 2. světovou válkou plně investovala do nacistické filosofie a do jednoho rodu. Existuje mnoho důkazů (Jim Marrs, Joseph Farrell aj.), že nacisté a Hitlerův vzestup byli dotováni z Ameriky přinejmenším od rodiny Bushů.

Je zřejmé, že struktura americké vlády byla infiltrována na každé úrovni již před 2. světovou válkou, když se Bushova rodina a zejména Bush senior dostal do mocenských pozic, nejprve jako šéf CIA a potom i jako prezident. Tento „tajný spolek“ se sloučil do toho, čemu se v USA říká „Bush Cabal“ – Spolek Bushů. Tento vzestup Bush Cabal a infiltrace a převzetí amerického vojensko-průmyslového komplexu nacisty jsou zase dobře dokumentovány. Stínová (Tajná) vláda se rychle rozrůstá od 2. světové války. Hlavním důvodem její existence je Tajný vesmírný program. Tento program zahrnuje Černé projekty, které využily nové a získané technologie s pomocí různých smluv a vztahů s rozmanitými mimozemskými druhy, jak na planetě, tak mimo ni. Toto je svět, který se pokusíme popsat: svět Černých projektů, proč byl vytvořen PUREHEART a nakonec kam finance skrze PUREHEART mizí.

http://pravdu.cz/zajimava-videa/neuveritelny-svet-tajnych-spolecenstvi >>>

Agenda za Černými projekty

 • 1. Tajné ovládnutí USA a nakonec celé planety
 • 2. Ovládnutí Sluneční soustavy i vzdálenějších oblastí. To zahrnuje terraformování planet včetně měsíců, např. Jupitera i Saturnu. Rovněž založené základny na Měsíci, na Marsu, velitelské a kontrolní centrum na marsovském měsíci Fobos a také vznik Solar Warden, mezihvězdné vesmírné flotily, která je již provozuschopná. Pracují v ní také mimozemští velitelé a zahrnuje rychlé přesuny zařízení i jednotek (viz Gary McKinnon).
 • 3. Vytvoření „Mistrovské rasy“ neboli Lidstva 2.0, které bude ovládat planety a mezihvězdnou dopravu. To zahrnuje nanotechnologie, bioluminiscenci, robotické implantáty a spoustu jiných technologií; konečným cílem je vytvořit „supermana“.
 • 4. Dominance nad jinými vesmírnými civilizacemi nebo alespoň být „silou, se kterou se musí počítat“ bez ohledu na úroveň vývoje přátel či nepřátel, ať už je mimo Zemi nebo na ní již působí, včetně těch, kteří žijí ve vnitřní Zemi, nebo ras, které žijí skrytě pod mořem nebo v podzemních základnách v Zemi a v jiných dimenzích.
 • 5. „Re-teraformování“ Země a případná redukce obyvatelstva na povrchu Země až na půl miliardy (viz Georgia Guidestones and Iron Mountain Report ).
 • 6. Využití a akvizice technologie k udržení jejich moci.

Tyto body tvoří nejzákladnější parametry důvodu existence, modus operandi a udržování Secret Space Program. Podívejme se, jak postupují, aby dosáhli takových vzdálených cílů. Což nás přivádí k Černým projektům. Je mimo rámec tohoto článku popsat každý Černý projekt, na němž pracují (nebo pracovali). Stačí říci, že můžeme popsat několik vrcholných Černých projektů, které nám poskytnou velice dobrou představu, v jakých oblastech oni pracují, takže vy, americký národ, a ti ve vyšších funkcích uvnitř mocenské struktury, můžete pochopit, kam plynou vaše peníze a co podporujete.

Informace

Než popíšeme, co obnášejí různá témata Černých projektů, podívejme se, odkud přicházejí tyto informace. Jak to víme? Víme to proto, že se objevuje mnoho zdrojů, jak na veřejnosti, tak z utajených pracoven, od lidí, kteří přicházejí, aby odhalili úrovně a hloubku utajenosti, a kteří vydávají svědectví i pádné důkazy ve formě technických parametrů, dokumentace, technologie aj.) Jinými slovy jsme dlužníky těch lidí, kteří pracují na Projektech, kteří se odtud dostali, byli propuštěni nebo odešli do důchodu, nebo vynesli informace zevnitř. Ti, kteří jsou stále ještě zaměstnáni Tajnou vládou, předávají informace jednotlivcům a organizacím po celém světě. (Jedním z příkladů je Project Camelot.) Některé důkazy jsou získávány ze zákona, od FBI a dalších agentur a od armády. Z toho plyne otázka, komu a čemu věřit. Často přicházejí osoby z naprosto odlišných míst a v jiné době se stejnými a podobnými informacemi, vedoucími směrem, který po dalším pátrání může vést na stejné místo a k objasnění případu.

http://pravdu.cz/konspirace/project-camelot-plan-iluminatu-na-treti-svetovou-valku-anglo-saxon-mission >>>

Černé projekty

Jaké jsou některé Černé projekty, které naše Tajná vláda zahrnuje do FINANCOVÁNÍ a vyčleňování zdrojů, včetně lidských?

1. MK ULTRA KONTROLA LIDSKÉHO MOZKU (MK ultra = kódové označení ovládání mysli; tyto výzkumy zahájila pomocí drog CIA v 50. letech)

 • A. Mikrovlny, skalární vlny (jsou spojovány s chemtraily), EMP (elektromagnetický impulz např. po výbuchu jaderné bomby) a další.
 • B. Programování pomocí televizorů, rozhlasových přijímačů, internetu a médií
 • C. Programování vzděláváním, prostřednictvím náboženských institucí atd.
 • D. Hudební a umělecké formy (viz Petr Levenda)
 • E. CIA a NSA využívají elektroniku, hypnózu, drogy, neurální lingvistiku aj.
 • F. Potravinové úpravy a přísady
 • G. Chemtraily: obrovský program s mnoha cíli
 • http://pravdu.cz/kategorie/chemtrails >>>

 • H. Bezpilotní letoun a sledování všeho druhu

2. PODZEMNÍ ZÁKLADNY A MĚSTA

Pro budoucí použití a nyní pro případy:

 • A. Nukleární zimy a radioaktivního zamoření
 • B. CME (vyvržení koronální hmoty) nebo EMP (elektromagnetické pulzy – ze slunce)
 • C. Výzkum využití a objevů nových technologií a ukrytí těch, kdo pracují na objevech technologií a ukrytí technologií a výsledných produktů před lidmi a jinými konkurenčními vládami a mimozemskými rasami.
 • D. PLANETÁRNÍ ZMĚNY: příprava a využití úkrytů s příchodem velkých Planetárních změn zahrnujících zemětřesení, meteoritické roje, tsunami, sopky, vichřice o velké rychlosti, elektromagnetické bouře aj.
 • E. Příprava a ochrana během POSUNUTÍ PÓLŮ (magnetických) nebo VÝMĚNA PÓLŮ podle scénáře Den poté.
 • http://pravdu.cz/katastrofy/biblicke-katastrofy >>>

 • F. SRÁŽKA S PLANETOIDY A METEORY a ELE (události způsobující vymření)
 • G. Kam ukrýt všechny Černé projekty
 • H. Budovat ARMÁDY SUPER VOJÁKŮ (jak lidské, tak nehumánní, androidi a roboti atd. (Duncan O’Finioan, Aaron McCollum a Pete Peterson)
 • I. Založení tajné armády
 • J. Vytvoření zbraní a VESMÍRNÝCH LODÍ použitelných pro vesmírný transport a války s různými nepřátelskými mimozemskými rasami.
 • K. Pro experimentování na lidech mimo jiné včetně únosů MIB (Muži v černém), kteří spolupracují s Šediváky (viz Dulce Material). (Poznámka: V podzemní základně u města Dulce v Novém Mexiku se údajně nachází biogenetické laboratoře, kde spolupracuje americká vláda s mimozemšťany na genetickém výzkumu.)
 • http://pravdu.cz/zahada/pozustatky-davnych-civilizaci-prace-spodnich-vod-umele-vytvorene >>>
  http://pravdu.cz/konspirace/velke-konspiracni-teorie-novy-svetovy-rad-nwo >>>

  VÁLKY

  Výroba zbraní pro vesmírné války, hvězdné války, biologické války, satelitní sítě, nanotech, nanotechnologické satelitní sítě provozovaných umělou inteligencí včetně SKYNET (centralizovaná UI známá jako MOTHER) pro užití VŠEHO NAHOŘE tj. v rámci KONTROLY MYSLI, VÁLEK POMOCÍ POČASÍ, VÁLEK S INVAZNÍMI A NA ZEMI USAZENÝMI NEPŘÁTELSKÝMI RASAMI, jak lidskými a mimozemskými, tak z jiných světů (které mohou, ale nemusejí vypadat jako lidé), nebo které mohou dočasně převzít lidské tělo pro své užití atd. (Anthony Sanchez, Project Leonid).

  4. VĚDECKÝ VÝZKUM

  „Ukázal mi vojenský identifikační průkaz z Fort Carsonu a ještě jeden se zvláštním kontrolním designem. Řekl mi, že má oprávnění Top Secret a pracuje jako laboratorní asistent v jihozápadním Coloradu společně s Delta Group z Fort Carsonu. Byl svědkem experimentů s kryogenikou na lidech. Experimenty prováděly dva druhy mimozemšťanů a také někdo ze supertajné zpravodajské skupiny. Někteří vysoce postavení vojáci a vědci byli mraženi na kryogenické teploty, přičemž byla krev nahrazena chemickou směsí, aby bylo zabráněno zničení buněk. Jenom „ET“ znali vzorec směsi a postup rozmražování. Odmítli sdělit vědcům vzorec chemikálie a postup a vyhrožovali, že opustí zmražené lidi, kdyby lidé odmítali spolupráci.“ (THE DULCE PROTOCOL by Robert K. Teske).

  5. STAVBA A UKRYTÍ VESMÍRNÉHO KORÁBU – založené na mimozemské technologii. Některé z těchto lodí jsou považovány za UFO, ale momentálně jsou „naše“, na rozdíl od lodí, které používají návštěvníci z vesmíru.

  6. CESTOVÁNÍ V ČASE upravení ČASOVÉ LINIE pro lidstvo, cesty z planety na planetu nebo interdimenzionální doprava. Spolupráce s mimozemšťany z jiných galaxií a více. Například mimo viditelného Marsu existuje Mars ve 4. dimenzi, na který se umí dostat Tajný vesmírný program. Vstupují tam portálem na povrchu Marsu, která vede na zelený Mars. Ten je terraformovaný a pro lidi obyvatelný.

  7. SLEDOVÁNÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ BUDOUCNOSTI – aby se na ni mohli připravit a změnit ji.

  8. DLOUHOVĚKOST a GENETIKA: léčba rakoviny a dalších nemocí, prodlužující život a všechny možné způsoby genetického vylepšování člověka stejně jako stvoření celých nových druhů (Jurský park) atd. Podzemní základna Dulce a práce s některými druhy Šediváků na vytvoření míšence mezi Šedivákem a člověkem k proměně populace na Zemi postupuje vpřed (po změnách na Zemi?) a dalších genetických úpravách lidského genomu k vytvoření lepší, mnohem rychleji se vyvíjejícího lidského druhu (Lidstva 2.0)

  9. PROGRAM SUPERVOJÁKŮ : výcvik dětí, mladých mužů a žen, aby získali schopnosti pracovat jako špioni a vojáci, létat s vesmírnými koráby a bojovat s nepřátelskými mimozemšťany a osobami, které budou označeny za „nepřátele“ stejně jako policejně kontrolovat lidstvo (viz rozhovory Camelotu s Duncanem O’Finioanem, Aaronem McCollumem, Johnem Robeym a dalšími).

  10. ZÍSKÁNÍ A PŘENOS DUŠE: Odebrání duší z těl a jejich přemístění do stáze a potom do nových těl, aby sloužily tajnému státu. Klony, androidi aj. s použitím šediváckých technologií.

  11. TERRAFORMOVÁNÍ ZEMĚ PRO NOVÉ DRUHY. Existuje zásadní důkaz, že program Chemtrails je součástí probíhající snahy změnit naši atmosféru. Spadají pod něj záměrně vytvořené situace typu FUKUSHIMA. Takové zorganizované události zahrnují únik radiace stejně jako ÚNIK ROPY V ZÁLIVU, který vytváří prostředí vhodnější pro rasy typu Šediváci a Reptiliáni. Rostoucí výskyt autistických dětí s tím souvisí. Existuje důkaz, že vystavení rodičů radiačnímu ozáření vede k vysokému stupni autismu u jejich dětí. Autismus je oceňován Tajným vesmírným programem, protože autistické děti mají dispozice předpovídat budoucnost.

  http://pravdu.cz/konspiracni-teorie/velke-konspiracni-teorie-chemtrails >>>

  Utajování

  Je také užitečné pochopit, že Černé projekty také existují a pracuje se na nich nad zemí, ale jsou skryty běžnému vidění kromě toho, že se někdy nacházejí v podzemí. Mohou být nalezeny ve velmi známých korporacích, jako jsou BOEING (zbrojní průmysl) WESTINGHOUSE, MERCK, MONSANTO a bezpočet dalších včetně NASA, JPL a think tanky jako britský TAVISTOCK a americký RAND. Mnoho zdánlivě veřejných projektů uvnitř různých firem je provozováno cibulovou metodou, aby unikly zájmu veřejnosti. Jedním z takových projektů je obří urychlovač jaderných částic – Hadron Super Collider. Konvenční cíl tohoto projektu je kamufláží pro velké cestování v čase, operace s časovými liniemi. Nalezení „božské částice“ je také velice příznačné a široce nepochopené a ignorované. Podle jednoho zdroje tento objev by dovolil lidstvu skutečně tvořit veškerou hmotu a dokonce vytvářet celé světy.

  http://pravdu.cz/nejvetsi-zahady-sveta/10-pozoruhodnych-nalezu-ktere-veda-neumi-vysvetlit >>>

  Kontroloři a budoucnost Země

  Nic z toho, co bylo uvedeno, není v kompetenci nebo pod kontrolou „povrchové vlády“ nebo zvolených úředníků. Proto je jasné, že lidé nemají možnost promluvit, jak se finance získávají z drog (THE LAST CIRCLE od Cheri Seymour/ PROMIS SOFTWARE SAGA) nebo skrze kamuflážní organizace, jako je PUREHEART a jejich četné pobočky nebo jinými utajovanými metodami. Například obchod s bílým masem nebo pašování zbraní jsou využívány tak, aby nevypovídaly o podvodu a otevřeném rozkrádání, které pokračuje uvnitř této struktury, když dochází k propojování s povrchovými firmami a jednotlivci, kteří jsou také známí jako „topsiders“, ovce i jinak. Poznámka: Psychologie těch osob, které se pohybují v obou světech, přicházejících z „pokročilé civilizace“, aby pracovaly s „ovcemi“ nebo „neužitečnými žrouty“ nepochybně směřuje do postojů vrcholné arogance nebo dokonce soucitu. Dopad na rodiny a povrchovou společnost si je možné z tohoto hlediska představit…

  V důsledku toho, se tato podzemní organizace, tento skrytý svět, stala základem CIVILIZACE, která čerpá z povrchových zdrojů, ale není „povrchu“ zodpovědná. A v některých případech je velmi pravděpodobné, že členové této zločinecké skupiny nikdy nepřijdou do kontaktu s vládami na povrchu nebo jiným establishmentem. Oni se neřídí žádnými zákony, jen vlastními. Je důležité si uvědomit, že všechno, co probíhá na povrchu, je konzultováno, zajišťováno a dozorováno slupinou, která tvoří a staví svět, z kterého ve většině případů vy a vaše rodiny nebudete mít žádný prospěch a ani se na něm nebudete podílet. De facto se vyjasňuje, že DAREBÁCKÁ CIVILIZACE rozhoduje o vaší budoucnosti, aniž by se vás na něco ptala, aniž by se s vámi radila. Oni dělají rozhodnutí, která se vás denně dotýkají a vy nemáte žádný volební hlas ani právo veta. Mají plány, které se týkají zdraví a spokojenosti každého člověka na planetě a rozhodují o tom, které rody budou žít a které vymřou. Nakonec vy jste ti jediní, kdo rozhodne. Jestliže pracujete pro tyhle lidi nebo jejich organizace, opravdu to chcete?

  Projekt Talent – Vaše děti jsou ohroženy

  Darebácká civilizace vysává také talenty. Berou vám vaše malé děti, stopují je ve škole a nabídnou jim příležitosti, aby je zatáhli do služeb tajné vlády a Černých projektů, ale jen v tom případě, že zjistí, že ty děti mají jedinečný talent a schopnosti nebo pocházejí z rodů, o které mají zájem. Tam jdou peníze. Můžete pohlížet na tuto Darebáckou skupinu stojící proti Lidské civilizaci jako na parazita, který vysává svého hostitele. V které fázi hostitel zjistí, že je vysáván? Až to zjistíte, co s tím chcete udělat? Co s tím můžete dělat? Pokud jste například výše postavený úředník a respektujete oficiální vládnoucí elitu, jste v pozici, že začnete rozpoznávat, čeho jste součástí a začnete něco podnikat, abyste situaci změnil. Mohlo by to například znamenat, že zveřejníte některé utajované informace. Uvědomit si, že nějaký problém existuje, je první krok. Další krok bude rozhodnutí, co s těmito znalostmi podniknout. To je na vás. Naše budoucnost je přinejmenším nyní svou podstatou spojena s těmi osobami, které pracují v rámci Černých projektů. Žijeme společně na této planetě s těmito lidmi a oni se stávají našimi vládci. Využívají a zneužívají lidi, aby sloužili jejich záměrům. Otázka zní: co s tím uděláte?

  Přeloženo z http://projectcamelotportal.com/kerrys-blog/1404-black-projects-follow-the-money
  Ilustrace http://www.flickr.com/photos/ilponydipezza/

  Převzato: http://pravdu.cz/project-camelot/project-camelot-pravda-za-matrixem