image27Město KAMENEC-PODOLSKY http://www.2i.cz/08ea5872a1 v dnešní Ukrajině je jedno s nejstarších Karaitských a Chasidských osídlení, a místo kde se narodil chasidský charedim rabin Izrael Ba’al Šem Tov (1698-1760). Hlasal lásku k Bohu a bližním kterou upřednostňoval před studiem sionistického nesnášenlivého Talmudu. Hlásal prostý a zbožný život v chudobě, a bouřil ostatní židy proti populárnímu talmudickému nacionalismu a sionismu a zvláště navrat židů do palestiny považoval za hříšný a příčící se Bohu. Získával stále větší vliv, než talmudičtí rabíni, což vyvolavalo ve střediscích židovského sionismu nenávist. Vzniklo sionistické hnutí „odpůrců“ (mitnagdim), v jehož čele stál rabín ha-gaon rabi Elijahu ben Šlomo, zvaný Ga’on z Vilna který roku 1722 uvrhl všechny chasidy a jejich duchovní vůdce do klatby. Doslova řekl: “KDYBY TO BYLO V MÉ MOCI, NALOŽÍM S NIMI TAK, JAKO PROROK ELIJÁŠ S POHANSKÝMY KNĚZY BA’ALOVÝMI.” (byli hromadně ubiti) http://bit.ly/VjsakR http://bit.ly/VjteoR. Ga’on z Vilna byl jedním na koho se odkazují zakladatelé Voložinské ješivy (talmudické školy) která dodnes vyučuje toto: Odlišnost duše žida s jeho mocí, zaměřením, vnitřním světem, je oproti duši góje (nežida) větší a hlubší, jako je odlišnost duše góje oproti duši zvířete, protože mezi posledními je odlišnost v množství, a mezi prvními je odlišnost v kvalitě. Libovolný skutek, i ten nejlepší, uskutečněný gójem, jen posiluje Satana, libovolný skutek žida, včetně zločinu, napomáhá Bohu.“Jelikož se hnutí odpůrců tohoto zvráceného učení Chasidim rozrůstalo mělo podporu statisíců prostých a chudých židů ba co víc sympatizovalo s islámem jakož to původně náboženstvím reformující judaismus včetně křesťanství a hrozila tak hromadná konverze, rozhodli se sionisté k hromadnému fyzickému odstranění celé této nebezpečné populace chasidů. Prostřednictvím vykořistěného majetku, američtí židovští bankéři a obchodníci z Wall street zaplatili za tuto špinavou práci rodící se Hitlerovské mašinerii. http://youtu.be/cvEBsOnhSHE 27-28. srpna 1941 bylo zabito 23.600 Kamenických Židů z Podolí. Z toho bylo (14,000-16,000) maďarských Židů. V celé oblasti Podolí která byla na krátkou dobu součástí Osmanské říše,http://www.2i.cz/e604b69c4f a kde byl Chasidismus nejvíce rozšířen bylo vyhlazeno od 1,600 000 do 2,000 000 Chasidů. Byli upáleni přímo v synagogách, nebo nahnáni do dolů ve kterých byli pomocí trhavin zasypáni. Kamianets-Podolskyi masakr byla první masová akce v “konečném řešení” nacistů. Očití svědci uvedli, že nacisté se ani nesnažili skrývat své činy před místním obyvatelstvem.http://bit.ly/VjsaRU Je však třeba také zdůraznit že chasidští židé kteří odporovali sionismu obývali celou oblast, the pale settlement, http://bit.ly/13RCW4D do kterého spadala část Ruska, Polska, celá Ukrajina, Litva, a Bělorusko. Je to přesně ta oblast kam až vniklo během 2. světové války Hitlerovské Německo, které nacionalističtí sionističtí židé jen zneužili ke své alibistické, krvavé, bratrovražedné pomstě a brutálním způsobem zlikvidovalo přez 6 milionů bezbranných odpůrců sionismu. Snad není potřeba připomínat že těch 6 milionů židů by nikdy nedovolilo založit sionistům Izraelský stát v roce 1948, kdyby ovšem žilo…

http://www.exilovenoviny.cz/articles/2013/07/22/pravda-o-holokaustu-soa