Lidé dávných civilizací věděli, že krystalické struktury a principy drahých kamenů nás spojují s vesmírným řádem. Krystaly jsou živé a mají svou duši. Skrývají v sobě pokoru a moudrost, neboť prošly hlubokým poznáním času, a disponují velkými léčivými schopnostmi, které získaly dlouhodobým spojením s Matkou Zemí. Jsou nesmírnými pomocníky k vnímání nových vibrací a vedení k pozvolnému přechodu do vyšší dimenze v souladu s naším vnitřním založením.

Švýcarský fyzik Walter Starck dokázal, že elektromagnetické záření kamenů má stejnou frekvenci jako chvění buněk v našem těle, takže mají schopnost je harmonicky ovlivňovat. Jsou to krystalické formy průzračných a čistých chemických sloučenin, které se nacházejí v lidském těle. Při léčebném použití tedy působíme podobným na podobné jako v homeopatii.

Když se následující drahé kameny mentálně napojí na příslušné zóny, začnou vibrovat na vyšších úrovních a vzájemným propojením získají dostatečnou energii potřebnou k otevření lidské mysli k prožitkům v jiných dimenzích a komunikaci s říší andělů a dalších vysoce vyspělých duchovních bytostí.

Vibrace našeho světa se zvyšují a dnes jsme již schopni dosáhnout stejných, nebo dokonce i  hlubších stavů i bez dlouholeté pilné práce na duchovní cestě nebo s pomocí látek měnících vědomí. Klíčovou roli v této práci začínají na Zemi hrát silová místa, na nichž v dávných dobách pracovali šamani a/nebo na nichž dneska stojí křesťanské kostely, většinou vystavěné na posvátných a uctívaných místech předchozích kultur a civilizací.

Přišla doba, kdy se tato místa učíme vyhledávat, vhodným způsobem se na ně napojovat a pracovat s nimi. Intenzita vibrací těchto míst neustále narůstá, a objevují se nová, silnější místa než ta, která byla minulosti energeticky silná. Některé nové zóny doslova září a přitahují k sobě pomocí synchronicit všechny, kdo jsou účastni kvantového skoku ve vývoji vědomí.

Spirituální práce na silových místechNa posvátných, silových místech snáze navazujeme kontakt s Božstvím a s duchovním světem vůbec.

Místo, které si nás přitáhne k duchovní práci, nemusí být nutně věhlasné svými „nadpřirozenými účinky“, ale hlavně musí být v souladu s našimi energiemi. Pak na něm pocítíme radost a jakousi péči o nás, což přirozeným způsobem zvýší naše vibrace a posílí nás.

Další možností, jak nalézt silové místo, na kterém se nám bude dobře pracovat a přinese nám nějaké výsledky, je v tichosti se postavit na různá místa v přírodě, vyladit se na „ducha místa“ a nechat na sebe působit tamější energie. Časem se díky této technice naučíte rozlišovat různé energie různých míst.

Tyto skutečnosti ovšem nezaručují, že komunikace a napojení může dosáhnout bezpracně úplně každý – úroveň schopností projevených při této práci se bude lišit podle hloubky vlastního sebepoznání a rozpomenutí se na své poslání (těmito tématy se zabývají semináře Praktické školy transformace)

Práce na sobě znamená práci na svých obranných postojích a přesvědčeních, na vzájemném vztahu ženské a mužské energie uvnitř nás samotných – propojení rozumu a citu, vůle a intuice, agresivity a pasivity, vědomí a nevědomí, vyšší já a nižší Já, osobnosti a duše, fyzického těla a Ducha. Vyléčením vnitřních i vnějších vztahů se můžeme dostat do jednoty sami se sebou i se vším okolo nás. Nejsilnější energie, která spojuje, je LÁSKA. A láska je i pohonem, který aktivuje naši merkabu a s ní světelné tělo.

Posvátná geografie

Pocitem se na konkrétním místě vyladíme na přítomnost zdejší síly. Propojíme se s jejím silovým polem.

Energeticky silná místa upoutají na první pohled, např. nezvykle formované skalní útvary, vrchy a hory, vyvýšená místa s nádherným  výhledem, vodopády, minerální prameny a gejzíry, soutoky řek, jezírka a plesa, zálivy ve tvaru půlměsíce, ostrůvky v jezerech, bujné lesy a háje, vchody do jeskyň.Aktivizace světelného portálu na posvátném místě

Tuto zjednodušenou meditaci může provádět každý, kdo se cítí touto prací osloven.

1) Uvolníme celé tělo pomocí několika hlubokých nádechů a výdechů.

2) Přitáhneme si do srdce nebeskou energii, a to tak, že ji do svého bytí s nádechem  přijímáme korunní čakrou a necháme ji sestoupit do čakry srdeční.

3) S výdechem ji směrujeme čakerním kanálem dolů, až do středu Země.

4) S nádechem si ze středu Země jako by vytáhneme energii zemského krystalu, a to až do srdeční čakry.

5) S výdechem tuto zemskou energii vyšleme vzhůru korunní čakrou do duchovních říší.

6) Několikrát opakujeme (necháváme se vést intuicí a vnitřní moudrostí).

7) Na závěr zhluboka vydechneme, uvědomíme svoje tělo, protáhneme se a poděkujeme duchovním pomocníkům i svému vedení (Vyššímu Já).

Práce na světelných portálech

Práce na světelných portálech spočívá v propojení se Zemí, přijímání energií hvězdných systémů, galaxií a Centrálního slunce a ukotvování na místech, odkud pak budou vyzařovat vyšší vibrace potřebné k vzestupu Země a zaujmutí jejího původního místa v Božím plánu stvoření.

Není potřeba cestovat na ta místa přímo fyzicky, stejně efektivní práce se dá udělat i na vzdálenost (ve skutečnosti žádný prostor neexistuje 🙂 v meditaci, kdy je v duchu navštívíme a uděláme, co bude potřeba.

Poselství o této práci hodně intenzivně přijímám, a v nich je také to, že spoustu práce můžu sice udělat sama, ale ve finále je na pevné uzemnění a ukotvení do Zemského krystalu potřeba (nejméně) dvou fyzických bytostí.


KRYSTALY PŘIŘAZENÉ K ZÓNÁM

Adulár (kámen intuice) – Tromso

Symbol lásky a jednoty emocí a rozumu, stimuluje epifýzu, podporuje intuici, pomáhá přijmout citlivou a vnímavou stránku vlastní podstaty, a integrovat je do osobnosti.

Pročišťuje a posiluje šestou čakru (třetí oko).

Černý turmalín (receptivní kámen) – Kamčatka

Odvádí negativní energii všeho druhu, vtahuje do sebe nepříznivé působení jiných lidí, jejich nenávist a zlobu, dodává odvahu, podporuje koncentraci, bystrost a schopnost učení.

Pročišťuje a posiluje pátou čakru.

Granát (kámen regenerace) – Uluru

Dodává životní sílu, podporuje nadšení, otevírá pohled do jiných dimenzí, upravuje příčiny hormonálních poruch, pomáhá přetransformovat sexualitu na vyšší sílu.

Amazonit (kámen klidu) – Peru

tiší vegetativní nervový systém, reguluje látkovou výměnu, ovlivňuje činnost podvěsku mozkového, rozpouští negativní bloky, dokáže zavést zpět do minulosti a odkrýt nerovnováhu.

Pročišťuje a posiluje srdeční čakru.

Chalcedon (harmonizační kámen) – jihozápad USA

rozhání iluze a fantazie, uvádí tělo, mysl a ducha do vzájemné harmonie, posiluje sebedůvěru i důvěru v okolí a jiné lidi, dodává sílu mezilidským vztahům, podporuje kreativitu.

Pročišťuje a posiluje druhou čakru.

Karneol (kámen stabilizace) – jižní Afrika

kámen s vysokou energií. Dodává trpělivost a pozitivní náhled, pomáhá vyslovit pravdu,  motivuje k úspěchu, odstraňuje závislosti všeho druhu, čistí oběhový systém, játra, cévy, krev.
Pročišťuje a posiluje třetí čakru (solar plexus).

Vltavín (kámen propojení v úplnosti) – může ho zastupovat průzračný křišťál

Na závěr mi dovolte, abych Vám popřála příjemnou a obohacující práci s krystaly, uzemněním a světelnými sloupy. Těším se na reakce a zkušenosti každého, kdo se cítí touto prací osloven.

Ivana Muková

http://novazeme.ning.com/profiles/blogs/prace-se-svetelnymi-sloupy