skuls.jpg

Potom, ako sa nebo oddelilo od zeme,

potom, ako sa zem oddelila od neba,

potom, ako človeku bolo dané meno,

potom, ako An (boh neba) zdvihol nebesá,

potom, keď Enlil opustil Zem …

Na Zemi žili bohovia.

Vládol im boh Enlil

(En = hospodár, gazda, pán; lil – vietor, vzduch)

Ale raz na hore zeme a nebies An splodil (bohov) annunakov.

Zo sumerskej tabuľky

Mimozemskí reptiliáni prevzali vládu na Zemi. Vládnu tu siví. Sú to nadľudia, ktorí vládnu svetu mimozemskými technológiami. Všimnite si, majú oči zmije. V slobodomurárskom trojuholníku je oko zmije.

Ľudí na zemi stvorili reptiliáni pomocou genetického inžinierstva – Annunaki – rasa kozmických nacistov. Sme mutanti, vytvorení na otrockú prácu. Illumináti sú aj dnes zástancovia eugeniky. Jemne, násilne a vytrvalo nám do hláv vtĺkajú nový mýtus.

zecharia_sitchin.jpg

KDE SA TO ZAČALO?

Zecharia Sitchin (1920 – 2010) sa narodil v Baku a vyrastal v Palestíne. Pracoval ako novinár a redaktor v Izraeli a v New Yorku. Sám prišiel na to, alebo mu podstrčili materiál zákulisní polytechnológovia, nie je to dôležité, ktorý publikoval v knihe o Nibiru (planéta, asociácia s Mardukom z babylonskej mytológie) a o veľkej, ľuďom podobnej rase annunakov, zo sumerskej mytológie, ktorí ako tvrdí Sitchin, navštívili Zem. Pomocou genetického inžinierstva vytvorili dnešný typ človeka, zmiešaním svojich génov s génmi homo erectus. Potrebovali ich na otrockú prácu pri dobývaní zlata. Či bola Bank of Nibiru zničená, na to už fantázia autora nestačí.

O tomto mýte hovorí aj Biblia, na dvoch miestach spomína akýchsi obrov. Obri – nefilim (heb. נפילים‎, od נָפַל‎

– zničiť, rozrušiť, poškodiť) – ľudia, ktorí sa zrodili zo vzťahu medzi “synmi bohov” a “dcérami ľudskými”. Či boli velikánmi (v súvise s nesprávnym prekladom textu), alebo deťmi zvrátenosti, nad týmto si lámu hlavy jazykovedci.

– Ideu Sitchina rozvinuli D. Melchizedek a D. Icke. Drunwalo Melchizedek – metafyzik, ezoterik, alternatívny historik, zástanca paleokontaktu a konšpirológ. Vlastným menom Bernard Perona (1941) tvrdí, že sa pozná s Thovthom. (* viem, že jeho manželka je židovka, akej národnosti je on, rôzne zdroje uvádzajú všeličo – hmm.)

David Icke – anglický spisovateľ, výskumník svetových sprisahaní. Zaoberá sa odhaľovaním vlády 13 starých kráľovských pokrvných línií illuminátov. Tvrdí, že korene illuminátov siahajú do starovekého Babylonu.

rp-0003.jpg

Všetci títo Zechariovia, Ickovia a Melchizedekovia čosi pekne odhaľujú. Veď, čo vychádza z ich logiky? Bola, žila, raz jedna zem, ktorú obýval homo erectus. Prileteli rozvinutí reptiloidní annuunakovia (podľa ich prekladu následníci kráľovského semena v genetickom zmysle) a zo svojich génov umelecky vytvorili vyššiu rasu. Kde? V Sumeri. Ako je známe, odtiaľto pochádza Abrahám, z ktorého vzniká bohom vybraný národ. Je tu náznak, že Hebrejci sú ľudia, ale nie celkom, oni sú zľahka nadľudia. Nie celkom všetci, ale iba levíti (*majú v znaku hada – lévi = had). Teda, vrchol slobodomurárskych illuminátov. Americkí kozmonauti sú illumináti (32°- 33° – úroveň), vláda tiež. Kam sa pozrieš, samý illuminát – reptiloidní nadľudia, zvlášť medzi monarchami a bankármi.

Toto nie je objasňovanie, ale PR. Za toto treba dávať vyznamenania a platiť vysoký honorár.

Naši domáci pestovatelia “veľkí zasvätenci”, tajní ochrancovia rôznych Véd a Pravéd, tvorcovia hyperborejských a atlantských rozprávok za nimi tiež nezaostávajú.

Jedna z rozprávok znie asi takto: Pred 460,5 tis. rokmi na severnom póle pristáli mimozemšťania zo súhvezdia Malej Medvedice. Volali sa Daárijci, preto svoj kontinet nazvali Daárija. Potom pred 273,8 tis. rokov prileteli charijci z Orióna a pred 211,6 rokmi pribudli svätorusi z Veľkej Medvedice. A ukončili to príletom rassenov zo súhvezdia Rasy pred 185,7 rokmi. Z týchto príletníkov vznikli slovania – árijci.

f3726569a6d451e577846387517b01de_full.jpg

Alexander Chinevič
alias páter “Dij”
Charizmatický vodca

Autor tohto výmyslu je nevzdelaný, ale puncovaný schizoterik Alexander Chinevič, ktorý v roku 1992 (po návrate z USA – asi dostal PR školenie) zostavil v Ašgarde – Irijskom, teda v Omsku, občinu starovercov – inglinov. Vydal Slovansko – Árijské Védy. Popiera, že jeho rodina žije v Izraeli. Jeho odporcovia ho nazvali Achinevičom. Má mnoho nasledovníkov, aj u nás, talentovaných ako on, režiséra Sergeja Strižaka, ktorý natočil sériu filmov “Hry bohov”.

Ako vidíte, všetci sa chceli zahrať v štýle “Hviezdnych vojen”. Ak sa fantázia Z Sitchina rozvíjala na povýšeneckých obyvateľoch, tak výmysel A Chineviča je pre ľudí s omrznutým mozgom. Zrejme predpokladali, že Rusi ho budú nasledovať. Chineviča na rozdiel od reptiloidných teoretikov predvolali na súd za rasizmus.

KOLDOKOLA REPTÍLIE (PLAZY)

Anglický antropológ, kulturológ, folklorista a religionista Sir James George Frazer, 1854-1941 študoval mytológiu a povedal, že vo folklóre rôznych národov po všetkých kútoch sveta, vystupuje zmija.

rp-0004.jpg

Jeho nasledovníci píšu, že zakladatelia dávnych civilizácií (egyptských, sumerských, čínskych, indických, aztéckych, mayských atď.), aj severských národov aj austrálskych aborigíncov, vo výtvarnom umení zobrazujú zmiju, či draka, ako hlavného hrdinu. Sú presvedčení, že takáto zhoda môže mať jediné objasnenie: Naša planéta bola kolonizovaná reptiloidnou rasou.

V dokolumbovskej Amerike hlavným božstvom aztéckeho panteónu bol Quetzakoatl – reptiloidná zmija. “Operenec”. So zmijou sa stretávame aj v Egypte: Masku faraóna korunuje zmija a vták.

rp-0005.jpg

“Operenosť” – označuje nezemský kozmický pôvod Zmije. Maska faraóna podčiarkuje nebeský pôvod vládcu. Vo faraónovi tečie krv bohov.

Mimochodom u kmeňa zulu je predpoklad, že ak vypiješ krv zabitého zvieraťa alebo človeka a zješ časť jeho tela (pečeň a srdce), tak na teba prejde jeho sila. Tento kanibalistický obrad sa zachoval v kresťanstve: Spoločenstvo pozostáva v pití vína, ktoré predstavuje krv Krista.

Zúčastňovať sa – znamená byť časťou. Na obrad sa prinášali iba “výberové” kusy zvierat, pretože žreci boli nároční gurmáni. Veď nie všetko mäso zhorelo v ohni, jedna jeho časť pripadla kňazom, ktorí ho jedli – prijímali potravu bohov. Vo všetkých dobách boli kňazi kastou vykŕmených podvodníkov. Teda, ak monarchovia vykonávali vydieranie pomocou daní, zdaňovania a konfiškácií (výber), tak kňazi vydierali pomocou formy dobrovoľného vzdelávania a donucovacích darov obetí, privilégií a výhod.

Bohom “vo sviatku bohov” ide len o smrad. Tiež som tam bol, med, pivo som pil, tieklo mi po fúzoch, lenže do úst nevošlo.

Rôznych sumerských nákresov, egyptských fresiek, indických zobrazení magických žeziel reptioloidných hierarchov a rôznych atribútov s haďou symbolikou je nespočet.

rp-0006.jpg

Erb Milánskeho vojvodstva – chlapec vychádza z úst zmije – sa podobá mýtu o stvorení sveta, vznikajúceho z prvotného Chaosu. Teda reptília (plaz), na kráľovskej korune rodí človeka. Existuje aj asociácia s genetickou chémiou, ako na sumerských tabuľkách

Vzniká živý starý mýtus.

Čo to znamená?

ANNUNAKOVIA

Chyba, alebo zámerná lož výskumníkov a odhaľovačov slobodomurárstva sa zakladá na tom, že nepočúvali rady Erasma Rotterdamského, ktorý hovoril: Rovnako, ako sväté písmo neprináša veľa ovocia ak sa pridŕžaš iba litery a nejdeš hlbšie, tak podobne málo úžitku v poézii prinesie iba čítanie Homéra a Vergília, ak si nespomenieš na to, že je to všetko iba alegória. Toto nepoprie nikto z tých, čo aspoň pričuchli k učeniu starých.

Keď sa snažia pochopiť staroveké texty doslovne a keď sa zanedbáva ezoterická filozofia, tak získame predstavy o cudzích plazoch a genetickom inžinierstve. Úspech dosiahneš až vtedy, keď pochopíš, že všetky tzv. staré tajomstvá sú uzamknuté spravidla v menách a slovách (chápaní). V staroveku k slovám pristupovali ako ku “chveniu” – zvuk je vibrácia – kolíše.

Slovo Anunaki (Anu – naki) prekladajú ako následníci kráľovského semena. V genetickom zmysle to môže znamenať potom kráľa. Teda máme do činenia s následníctvom a genetikou. Ak z tohoto slova vyhodíme samohlásky, dostaneme výraz “ANK”.

Na egyptských nákresoch každý boh drží v ruke ank – kľúč života. Toto je zvyčajný atribút, ktorý rozlišuje medzi bohom a človekom. Teda základná práca bohov – tvoriť život. Toto je naznačenie genómu.

Čo je to Ank?

rp-0007.jpg

ANK – večný život

Môj čitateľ už asi uhádol, že annunak (alebo ank) nie je kozmonaut z inej planéty, ale princíp života. Predstavuje rovnováhu harmónie medzi Zemou a Nebom, medzi informáciou a energiou. Život to je rezonancia. Rezonuješ, znamená: Žiješ.

A toto, prepáčte, je filozofia a nie doslovná interpretácia alegórie dávnych mudrcov. Taktiež biblická zmija – “pokušiteľ” – “vinník” pádu človeka z nebeského raja v Edene a jeho zrodu na hriešnej materiálnej Zemi – nie je chytrá, mazaná reptília (plaz), ale genetický princíp. Treba povedať, že u všetkých národov mytologická zmija predstavuje múdru podstatu. Takto to je.

Pozrime na sa ňu.

ZMIJA

Vezmi mikroskop a pozri sa na jednu z miliárd svojich buniek.

rp0008.jpg

Pochopil? Pozri koľko je v tebe kozmických annunakov. Miliardy. V porovnaní s nimi si gigantický obor – Nefilim. Takže si taký istý reptilián, ako illuumináti 33 úrovne, aj hebrej s číňanom. Rozdiel medzi vami – žiadny. Líšite sa iba Umom. Niekto je umný, niekto nie veľmi. Niekomu ľahko odpad na uši zavesíš a niekomu nie. Múdra tvár – nie je príznak rozumu. Všetky hlúposti na Zemi sa robia s týmto výrazom v tvári.

Odpradávna sa synovia boží spúšťali s dcérami ľudskými v tlupe Annunakov. Vďaka tomuto genetickému inžinierstvu vzniklo 7 miliárd ľudí. Synovia boží. Synom božím sa môže nazvať iba pápež. Avšak dcéra ľudská môže nosiť závoj. Prečo niet dcér božích, na toto vám nedá odpoveď žiadny kňaz. Zdá sa, že chromozóm nevyšiel. Alebo preto, že nemá reptiloidné spermatozoidy?

Existuje ešte osobitý typ, ktorý vyžaduje toleranciu, prišelci z modrej planéty.

UROBÍME ZHRNUTIE

Genóm človeka a všetkého živého predstavuje program zapísaný na materiálno-hmotnom nosiči (molekule DNK), ktorá sa podobá zmiji.

Okrem vecného nosiča programu má ešte vlnový nosič, ktorý predstavuje vesmírny fraktálny hologram. Môžeme hovoriť o “panspermii”, o kozmickom osiatí planéty, teda o “operení” DNK.

Genóm – rozumná podstata vesmírneho meradla. V slovanskom chápaní (poznaní) má názov Rod.

Program predstavuje nekonečnú hru variantov kombinácií 24 živých prvoprincípov a nazýva sa pohlavný (pólový) genóm.

Vo zvinutom tvare informácia o pohlavnom genóme predstavuje zmiji podobný móbiovýmodel nekonečnej série archetypov.

rp-0009.jpg

Takto možno pochopiť mechaniku práce tela človeka, a tak možno spoznať štruktúru materiálneho nosiča genetického programu – molekuly DNK. Samotný genóm – to je nekonečný UM – rozšifrovať ho nemožno.

Všetky národy: Sumeri, Egypťania, Hebrejci, Číňania, Indovia atď, náboženské vierovyznania vrátane Vatikánu,, rovnako ako slobodomurárstva rôzneho typu sa klaňajú slovanskému bohu Rod u a nevedia o tom. Pretože okrem Rod-u niet nikoho a ničoho.

S tým Vás zdravím

(c)  Jurij Laričev

(*Ten rod to znamená svetlo + voda, aby nevznikal dojem, že autor propaguje nejakého boha.)

Přeložila z ruského originálu do slovenštiny L…k het

http://rustimes.com