Tajemná planeta, jejíž existenci zaznamenali již Sumerové ve svých hliněných tabulkách. Planeta, která je označována také jako Planeta X, Planeta křížení nebo Marduk (babylónský název). Nibiru. Mnozí věří, že má na svědomí nynější podobu Sluneční soustavy, a sama že je bludnou planetou. Ke Slunci se prý vrací jednou za 3600 let. Mohla ovlivnit střídání teplejších a studenějších období na Zemi, mohla způsobit obrovská tání ledu a tsunami a paniku a vymírání živočichů. Pokud se znovu objeví, co s ní přijde tentokrát?

Nadšenci, kteří v existenci ztracené planety věří, poukazují na středověk – tam přece astronomové znali jenom pár planet! Později, když se objevili plynní obři, Jupiter a Saturn, předpokládalo se, že za nimi musí být ještě nějaké další planety. A hle, známe Uran a Neptun. Za Neptunem byl objeven Pluto, „hrouda z bláta a ledu“, těleso příliš malé na to, aby mohlo být řazeno mezi planety, v roce 2006, ani ne sto let po jeho objevení, vědci tento ledový a vzdálený svět z oficiálního seznamu planet sluneční soustavy vyřadili. A tak někteří říkají, že musí existovat další planeta, kterou astronomové zatím neobjevili.

Nibiru podle staré mytologie ovlivňovala celou sluneční soustavu. Také dnes někteří astronomové tápou po vysvětlení některých neobvyklých údálostí ve vývoji naší sluneční soustavy, hlavně na jejím okraji. Neptun a Uran byly pravděpodobně dřívě mnohem blíž Slunci, teprve později je něco svou gravitací vypudilo tak daleko. A muselo to být něco skutečně velice hmotného, například nějaká obří planeta…

Kde leží Nibiru?

Se znalostmi, jaké dnes má v podstatě každý maturant z fyziky, by bylo možné určit polohu takové tajemné planety. Podle legend víme, že její oběh okolo Slunce má trvat 3600 let, po dosazení do jednoduchého Keplerova vzorce bychom získali vzdálenost a tedy i polohu Nibiru. Pokud existuje, proč se to vědcům ještě nepodařilo? Podle příznivců teorie planety Nibiru je to proto, že tato planeta má tak velkou excentricitu (dráha, po které obíhá, je tak protáhlá), že v odsluní se nachází až daleko za Plutem a v přísluní, v nejbližším místě ke Slunci, někde blízko Jupitera. To má být hlavním matoucím faktorem.

Jenže astronomové jsou k tomuto velmi skeptičtí. Tisíce dalekohledů na Zemi i teleskopů ve vesmíru monitorují nám nejbližší vesmír, sluneční soustavu. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by existovala další, dosud neobjevená planeta…

Za Pluten se nachází tzv. Kuiperův pás, oblast malých planetek a nepravidelných těles. Pokud bychom prolétli touto oblastí, překvapilo by nás, že za ní už se nenachází nic. Podle některých astronomů tento fakt přímo vybízí k uvěření o teorii další existující planety, která navíc musí být velice hmotná – takové těleso by při svém vzniku do svého gravitačního pole tyto malé úlomky zachytilo, oblast dál ve vesmíru by tak zůstala „vyčištěná“.

Dostáváme se však do oblastí čirých spekulací.

Jako poměrně pravděpodobná teorie se jeví fakt, že Nibiru je kometa, ne planeta. Pro komety bývá typická velmi velká excentricita jejich oběžných drah i zdánlivá nedosažitelnost.

Skutečně vyčerpávající informace o planetě Nibiru si můžete přečíst na jednom z našich spřátelených webů na této adrese: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=139:planeta-nibiru-a-astronomie&catid=74:nibiru&Itemid=163

Najdete zde překlad amerického vědeckého článku, který se zabývá astronomickými důkazy o Nibiru – je jich až překvapivé množství. Také si můžete prohlédnout různé obrázky a grafy.

Proč se o Nibiru mluví v souvislosti s rokem 2012?

Opět se dostáváme k fenoménu roku 2012. A to jednoduše proto, že to je rok neobvykle atraktivní, hlavně v poslední době. Vyznavači tajemných teorií jako by dostali jakési pojítko. Když se tedy mluví o roku 2012 jako o době plné katastrof, „tajemná, bludná, ztracená“ planeta nesmí být opomenuta. Prý je možné, že přiletí a způsobí na Zemi zmatky, smrt, hotové peklo.

Na YouTube můžete najít spoustu videí obsahujících údajná pozorování planety Nibiru. Jde však o různé záběry vycházejícího slunce, zapadajícího slunce, měsíce nebo oblaků. Je totiž nesmysl, aby někdo na Zemi natočil údajnou planetu v takové velikosti – vždyť v takovém případě by tato planeta musela být v těsném sousedství Země! A tam by se asi neobjevila z ničeho nic…

Zdroj: http://konecsveta2012.cz/kosmicke-okolnosti/planeta-nibiru/#more-490