petr_chobot

Petr Chobot se narodil v bývalém Československu ve městě Tábor 3. července v 7:30 ráno roku 1967. Jeho inkarnace byla od samého počátku velice odlišná od osudu většiny lidí. Jeho vědomí neprošlo “clonou zapomnění ” a šlo tedy o tzv. vědomé vtělení.

V roce 1984 byl PCH podivnou náhodou vybrán pro studium vyšší nervové činnosti a biologie mozku na univerzitě v bývalém Leningradě. Zde se ve velmi mladém věku seznámil s výzkumy psychiky. V příštím roce poprvé navštívil Střední Asii, kde se setkal se súfijskými mistry a začal studovat techniky islámského mysticismu. Díky své senzitivitě a informacím od súfiů nalezl tehdy ve Střední Asii jakési průchody do jiné dimenze bytí, do prostoru, kterému se  v místní tradici říká “Shambhallah”.
V první polovině 90tých let měl PCH vizi letícího bílého kondora nad českou krajinou a údajně se během procházek v přírodě náhle ocital v neznámých místech, která vypadala jako by patřila do Jižní Ameriky. Bytosti z vyšších dimenzí sdělily PCH, že je naplánována jeho cesta do Jižní Ameriky, kterou má podniknout. PCH se do Jižní Ameriky znova a znova vracel, až se stala doslova jeho druhým domovem. Postupně pobýval u kmene Bora, Yagua, Witoto, Chayahuita, Aguaruna, Camicura, Candoshi, Matchiguenga, Ese Eja a dalších. Všude se seznamoval s nejsilnějšími kmenovými šamany, kterými byl nejčastěji už dopředu očekáván, a proto také jimi i celým kmenem velmi dobře přijat. Prošel náročným šamanským výcvikem a několikastupňovým “zasvěcením”.
http://probud.se/index.php/petr-chobot